هوش مصنوعی مقالات مهندسی برق

هوش مصنوعی، دانش ساختن ماشین‌‌ ها یا برنامه‌های هوشمند است. هر دوی این نکات کماکان مبهم و قابل پرسشند. آیا تنها این…