سوپر آلیاژ مهندسی مواد

معرفی و کاربرد سوپر آلیاژها سوپرآلیاژها در واقع آلیاژهایی مقاوم در برابر حرارت، خوردگی و اکسیداسیون میباشند که به لحاظ ترکیب شیمیایی…