مقالات دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری مقالات شهرسازی

دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری در ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت سال ۸۹ برگزار شده و محورهای این کنفرانس به صورت…