اطلس کلانشهر تهران خلاصه کتاب، جزوه، مجله شهرسازی

جلد اول کتاب اطلس کلانشهر تهران تحت عنوان سرزمین و مردم توسط محسن حبیبی و برنارد هورکارد در سال ۱۳۸۴ زیر نظر مرکز…