جزوه آموزش مشعل گازسوز تک مرحله ای خلاصه کتاب، جزوه، مجله مکانیک

جزوه آموزش مشعل گازسوز تک مرحله ای مربوط به دوره آموزشی است که در شرکت ایسیکو برگزار شده است و مربوط به مشعل…