جزوه اصول مربیگری سایر مطالب

جزوه اصول مربیگری و طراحی تمرین که توسط آقای صفخانی در آموزشکده سما ایوانکی تهیه شده است را به صورت PDF در…