پروژه شناسایی سامانه BRT نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

پروژه شناسایی سامانه اتوبوس تندرو یا همان BRT توسط حامد امینی شیرازی و آرمین خطیب زاده در سال 1390 انجام شد که…