جزوه مدیریت تولید پیام نور مدیریت و حسابداری

دو جزوه مدیریت تولید دانشگاه پیام نور که براساس کتاب بابک کاظمی توسط علی‌اکبر جوکار و امیرخانی تهیه شده‌اند را به صورت…