راهنمای امکان سنجی پروژه های معدنی مهندسی معدن

راهنمای امکان سنجی پروژه های معدنی که ضابطه شماره 558 سازمان برنامه و بودجه می باشد را به صورت PDF از لینک…