فرسایش شهری مقالات شهرسازی

فرسایش در شهر ابعاد مختلفی دارد، این مقاله سعی در دسته‌بندی این ابعاد می‌پردازد: 1ـ تعریف فرسایش وجود محله‌های تاریخی در شهرها…