ارایه یک روش برای بررسی ارتعاش آزاد سازه سه بعدی مقالات مهندسی عمران

مقاله ارائه یک روش برای بررسی ارتعاش آزاد سازه سه بعدی توسط محمدعلی فلاحی , دکتر داوود پوریان تهیه شده که فایل PDF…