الگوی مدیریتی بهینه شهرداری تبریز پایان نامه مهندسی شهرسازی

در لینک زیر پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی با موضوع ” ارائه الگوی مدیریتی بهینه برای شهرداری تبریز ” برای دانلود قرار…