جزوه اختلال بالیسموس مهندسی پزشکی

جزوه اختلال بالیسموس (Ballismus) دانشگاه خواجه نصیر مربوط به درس کنترل سیستم‌های عصبی عضلانی دکتر مهدی دلربائی که توسط فاطمه قربانی تهیه…