پروژه کارآموزی طرح احیای میدان امام علی نقشه، طرح، پروژه عمران

پروژه کارآموزی طرح احیای میدان امام علی (ع) اصفهان که توسط متین ملکوتی و زیرنظر دکتر خوش فطرت در دانشگاه آزاد اسلامی…