مدیریت کیفیت جامع مهندسی صنایع

کنترل کیفیت (Quality Control:QC) نیزبه عنوان استفاده از فنون و دستور‌العمل‌هایی برای دستیابی به بهبود کیفی در زمینه تولید کالاها یا ارائه…