سنسورهای Magnetoresistive مقالات مهندسی برق

ویلیام تامپسون و بعداً لورد کلوین، برای اولین بار اثر مگنتور زیستیو را در سال ۱۸۵۶ در مواد فرومغناطیسی مشاهده نمودند. این…