ترسیم احجام ارگانیک در Revit دانلود و آموزش نرم افزار

در این آموزش تصویری که به مدت ۲۶ دقیقه میباشد به نحوه ترسیم احجام و فرمهای منطعف و ارگانیک با استفاده از…