خاک مناسب برای کاشت جو مهندسی کشاورزی

زمینی که برای کاشت جو انتخاب می گردد باید دارای عمق کافی،سطح الارض آن نرم و سبک و قوی باشد تا ریشه…