شناخت آسیب های وارده برساختمان خلاصه کتاب، جزوه، مجله معماری

جزوه شناخت آسیب های وارده برساختمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار که توسط دکتر مجتبی منصوری راد تهیه شده است را با…