رفتن به مطلب

راه های برای بهترشدن وضع درامدی


پست های پیشنهاد شده

سلام

وضعیت اقتصاد اینقدردربعضی موارد یادرهمه موارد بدشده که بعضی کارخانهامجبوربه تعطیلی شدندیااونایی که قدرت بیشتری دارندمجبوربه بیرون کردن گارگران خودشودند.

وضع درامدوبی کاری اینقدربدشده که این بدی وضعیت اولاروی شانه افرادضعیف جامعه مثل کارگران سنگینی کنددوماباعث بالارفتن دزدی درجامعه شده.

حالا می خواهیم راههای مختلف،مشکلات و... رابرسی کنیم.(برای استفاده کی ،هیچکس همینجوری دورهمی می خواهیم برسی کنیم)

پیشنهادبدهیدتوهمین وضعیت چکارمی توانیم بکنیم که وضعمان بهترشود.

انتقادکنیدحداقل فایده اش این است که خالی می شویم (گرچه اینجاهم نمیشه همه چیزگفت)

لینک ارسال

.. دوست عزیز فقط رو دوش کارگر نیست کارفرما هم گناهی نداره چیکارش کنه وقتی بازار کار نیست نمی تونه که کارگرو نگهداره و باد بزنه مجبوره که تعدیل داشته باشه مشکل از بی ثباتی هستش مشکل از دلالی هستش اونم برون مرزی مشکل از واردات بی رویه هستش مشکل از خریدار هستش مشکل از کسایی هستش که کار رو درک نمیکنند اونم کار ارزشمند و پاک رو مشکل از ماشین آلات مستهلک و انرزی گران هستش مشکل از مالیاتهای کلانی هستش که از حلقوم کارفرما کشیده میشه بیرون نه از دلال مذهب های انگل هستش که ده برابر یک تولید کننده با تو شیشه کردن خون تولید کننده و مصرف کننده میرن اون بالا بالا ها اونایی که الکی یه واحد تولیدی بزرگ میزنن و توش جنس بونجول چینی میریزن و به خورد مصرف کننده میدن و پولهای بدون بازگشت از بانک ها میگیرن و برنمی گردونند(آقازاده ها)

بگم یا کافیه؟؟؟

لینک ارسال

یکی ازراههای که می شودبه نظرمن کمک کردبه مردم مدیریت درست وتعطیلی یاکم کردن فروشگاهایی بزرگی مثل شهروند است .

نگاه کنی چقدرشغل راهمین فروشگاههااشغال کردند.

اینهاباقدرت خریدی که ازشرکت دارندخب طبیعی است که تخفیف هم می توانندبدهند وفروشگاه یامغازه کوچک نمی تواند.

متعصفانه این اواخرهم تعداداینهازیادشده خب کسی می تواندکناراینهاکاسبی کندخوشبختانه هم که مالیات هرسال طبق معمول خودش بالامی رود اصلاهم کاری ندارند که درامدداره میادپایین.

مثلا جای هست که دو سوپرمارکت چندسال که اونجاهستند جدیدا یه غصابی همونجااومده تن ماهی برنج خیارشور نوشابه ...هم می فروشد.

ببینیداین فردچندشغل رااشغال کرده (ماشاالله دولتم که رشوه خب بلده بگیره )خب دولت بایدرسیدگی کندمجبورکنه همه یک شغل انتخاب کنند خودتون فکرکنیدچندشغل بوجودمی آیدچندنفربیکارصاحب کارمی شوندو...

لینک ارسال
.. دوست عزیز فقط رو دوش کارگر نیست کارفرما هم گناهی نداره چیکارش کنه وقتی بازار کار نیست نمی تونه که کارگرو نگهداره و باد بزنه مجبوره که تعدیل داشته باشه مشکل از بی ثباتی هستش مشکل از دلالی هستش اونم برون مرزی مشکل از واردات بی رویه هستش مشکل از خریدار هستش مشکل از کسایی هستش که کار رو درک نمیکنند اونم کار ارزشمند و پاک رو مشکل از ماشین آلات مستهلک و انرزی گران هستش مشکل از مالیاتهای کلانی هستش که از حلقوم کارفرما کشیده میشه بیرون نه از دلال مذهب های انگل هستش که ده برابر یک تولید کننده با تو شیشه کردن خون تولید کننده و مصرف کننده میرن اون بالا بالا ها اونایی که الکی یه واحد تولیدی بزرگ میزنن و توش جنس بونجول چینی میریزن و به خورد مصرف کننده میدن و پولهای بدون بازگشت از بانک ها میگیرن و برنمی گردونند(آقازاده ها)

بگم یا کافیه؟؟؟

مهندس حرفهای شماراقبول دارم وعادیش هم اینه که بازارنیست بایدازنیروکم بشه اینهادرموردخصوصی هااست خصصوصی های که ازجیب خرج می کنند.

البته اینم بگم بعضی ازخصوصی هاآمدندکارکنندونمی توانند.

واردات بی رویه ازچین!ولی اگربیایم یک جنس راازیک کشوری که دارای یک جنس برند وکیفیتی هست واردکنیم چه می شود؟به نظرمن یکم تولیدکنندگان مافعال می شوندچون می خواهندخودشون رابه رقیب برساننداین درصورتی هست که دولت هم همکاری کندواقعاتولیدکنننده ارزشمندهست .چندوقت پیش بایکی داشتم حرف میزدم می گفت همش تقصیرسرمایه داره گفتم نه سرمایه دارخوب است ولی سرمایه دارخوب کسی که میادیه تولیدی یایه کارخونه واقعی راه می اندازه وتولیداشتغال می کندو..

مالیات مهندس داغ منو تازه کردی من اگرمی دونستم مالیات برطبق چه چیزی می گرفتندخوب بودیه بارازیه استاددانشگاه پرسیدم گفت هیچ قانونی نداره!

راستی شمامی دانیدچگونه؟ آیامالیات بردرامده خب اگه اینجوری بودبایدکم میشدنه زیاد. مالیات برفاکتورخربد؟بازهم بایدکم می شد.مالیات برفاکتورفروشه ؟بازهم بایدکم می شد.

نکنه مالیات برمکان جغرافیایی می بندند؟

هزینه انرژی فکرنکنم بالاباشه فقط ببخشید دزدی زیادشده (نمی دانستم چه واژه ای استفاده کنم ببخشید)وقتی مغازداری میادکنتوررادستکاری میکندیاازپشت برق میگیره یادرکنتورهای قدیمی میامدن یه آن رباکنارش میگذاشتند..وقتی ماشینهای کنارخیابان میان برق ازسرتیرمیگیرن ولامپ مدادی روشن میکنندروشن می کننداونهانه نوسازی دارند(جالبه منوکشته این نوسازی)نه مالیات نه عوارض (بجاش باجگیری شهرداری رادارندهرچندکه تواین مواردازمغازهاهم درامان نیستند)

خب بعضی هابایدکرایه بدندولی اینهاکرایه ندارندو....

یه دوره بودوام اشتغال می دادندبعضی هامیرفتند دستگاه اجراه میکردندیه مدت کارمی کردتاوامهارابگیرندبعدمیپیچیدند.

حالامن رفتم وام بگیرم تااحمدی نژادنامه دادم یه روزنامه امدگفت بروبانک رفتم پیش ریس نخندینا 500 هزارقرض الحسنه یا دومیلیون باسودوبهره بانکی گفتم من برم فکرکنم بهتون میگم گفت باشه وفقط اطلاع بده ،هنوزدارم میرم اطلاع بدم نمی دانم منومسخره کرد دلش بحالم سوخت خودشومسخره کرد:ws52:

دلال بدبختی ماداریم میریم به سمت دلالی واکثرادلال شدند

لینک ارسال

Ala Agrin دریکی ازموضوعات انجمن مثالی ازسیستم مالیاتی نروژزدکه جالبه:

 

(کشوری مثل نروژ جزو ثروتمندترین کشورهای جهان و میشه گفت تنها کشور اروپایی که نفت داره.با این وجود درامد عمده کشور از راه مالیات هست و میدونید که اقتصاد فوق العاده شکوفایی دارد .مالیات از تمام اقشار جامعه گرفته میشود میزان نسبیت پرداختها متفاوت است شما حتی خریدی که میکنید بر روی مواد و یا محصولات درصد مالیات تعیین شده است .طبق قوانین نروژ حقوق متوسط ماهیانه هر فرد بستگی به محل زندگی،میزان درامد، وضعیت تاهل،و شرایط قراردادی کار مشمول بین 29 تا 36 درصد مالیات بر درامد است .البته سوابق کار، مدرک تحصیلی و تخصصی و شغلی که در ان فرد که مشغول به کار است در نظر گرفته میشود که باز هر چه سقف حقوق بالا باشد میزان مالیات بیشتر و بالاتر است.به هیچ وجه هم هیچ کسی نمیتواند مالیات را دور بزند سیستم طوری طراحی شده و فعاله که به قول خودمان مو رو از ماست میکشند حالا شما حساب کنید همین میزان مالیات داره کشوری رو با این شکل و این همه رفاه میچرخاند.)

لینک ارسال

افغانی من دیشب درگشت وگذاربودم دیدم ازهرجاکه نگاه می کنی افغانی میزنهه بیرون :banel_smiley_4: اگه اینجوری پیش برره مامیشیم مثل فلسطین !

حالا اگربیایم بجای واردات افغانی ،ایرانیهارامجبوربه کارکنیم چی میشود؟

لینک ارسال
افغانی من دیشب درگشت وگذاربودم دیدم ازهرجاکه نگاه می کنی افغانی میزنهه بیرون :banel_smiley_4: اگه اینجوری پیش برره مامیشیم مثل فلسطین !

حالا اگربیایم بجای واردات افغانی ،ایرانیهارامجبوربه کارکنیم چی میشود؟

 

من چون تو شغلم زیاد با افغانی جماعت سروکار دارم باید بگم هیچوقت یه کارگر ایرانی نمیتونه مثل یه کارگر افغانی کار کنه و بازدهی داشته باشه.

متاسفانه سیاست غلط دولت در قبال این قشر باعث مشکلات زیادی شده.

حجم ارزی که این قشر از کشور خارج میکنن، مالیاتی که نمیدن و ...

جایی خوندم کشور 9 میلیون نفری سوئد 3 میلیون نفرشون مهاجر و پناهنده هستن و اتفاقاً در برآور کلی، دولت سوئد از قبال این افراد داره سود میبره. (سودشون بیشتر از ضررشون هست)

یعنی حدوداً یک سوم جمعیت کشور!

حالا تو ایران شاید به دو میلیون نفر هم نرسه جمعیت افغانی ها جمعیت کشور هم هشتاد میلیون نفر.

بیش از چهل درصد اقتصاد ایران در دست بنگاه های اقتصادی وابسته به نهاد های قدرت هستن که متاسفانه دولت هیچ گونه توانایی برای اخذ مالیات از اون ها نداره.

تقریباً 10 سال هست که بانک مرکزی برای مقابله با موسسات مالی غیر مجاز وارد عمل شده ولی تاحالا ...

دلیل اون هم در بالا توضیح دادم.

سیستم مریض بانکی و ...

لینک ارسال

درود

در مورد اين سوال شما يكي از اساتيد دانشگاه شريف ( استاد خودم ) راه حلي رو ارايه دادند كه در سايت دنياي اقتصاد منتشر شده

و خب به نظر من راه حل خيلي عاليي هستش

لينكش رو ميزارم تا اگه خواستيد مطالعه اش كنيد

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

اسم اين راه حل هستش : برون مرز سپاري سپيد

 

..................

اما در سوال شما از منظر فردي بايد بگم تنها يه راه حل براي همه ما قشر تحصيل كرده دانشگاهي هست و اونم بدست آوردن تخصص و مهارت در رشته مورد تحصيل يا موردعلاقه مونه

لینک ارسال
درود

در مورد اين سوال شما يكي از اساتيد دانشگاه شريف ( استاد خودم ) راه حلي رو ارايه دادند كه در سايت دنياي اقتصاد منتشر شده

و خب به نظر من راه حل خيلي عاليي هستش

لينكش رو ميزارم تا اگه خواستيد مطالعه اش كنيد

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

اسم اين راه حل هستش : برون مرز سپاري سپيد

 

..................

اما در سوال شما از منظر فردي بايد بگم تنها يه راه حل براي همه ما قشر تحصيل كرده دانشگاهي هست و اونم بدست آوردن تخصص و مهارت در رشته مورد تحصيل يا موردعلاقه مونه

متشکرم مقاله بسیارخوبی بودوبه همه پیشنهادمی کنم بخوانندولی توضیحاتی هم درباره یقه سفیدویقه آبی یاهوش اجتماعی (که این موردیکی ازضعفهای بزرگ ماهست) می داندبهتربود.

درسته مایقه سفیدخیلی داریم ولی همشون واقعا آموزش دیدندومتخصصند یافقط برای مدرک درس خواندند.

یکسری ازیقه سفیدان ما تنبل هستند.ومی تواند یکی ازدلایل آن همانطورکه استادگفتندپول نفت باشدیامدیریت غلط دولت.

هوش اجتماعی (داشتن هوش اجتماعی كاری می‌كند تا با دیگران ارتباط بهتری داشته باشیم و توانایی تفاهم و مدیریت آن در مردان و زنان نشانه داشتن ”‌هوش اجتماعی”‌ است)

این موضوع درارتباط خارجی خیلی بدردمامی خورد.

(در فرهنگ سرمايه‌داری تخصص يک ارزش نيست. يک فرد متخصص خدمتکاری است که بيشتر از يک خدمتکاری که زمين را تميز می‌کند وقت و هزينه صرف آموزش او شده است. فرهنگ جوامع سرمايه‌دار، نخبگان جامعه را تشويق می‌کند که بياموزند چگونه بتوانند متخصصان را به خدمت بگيرند. )همین هم خودش نوعی تخصص که بدونی وتوانایی اینراداشته باشی که ازافرادمتخصص چگونه استفاده کنی وخودهمین یک ضریب هوشی بالایی رامی خواهد.

 

تحرک وایجادامیددرجامعه دادن دانش به مردم اینهاهم شایدبتواندکمک کند متعصفانه (شایداین تصورمن است)جامعه ای کسل وناراحتی داریم (من بهش می گم مردمان مرده)

بازهم متعصفانه افرادی درجامعه کارکردن رافقط درکارعملی میدانند.

الان می توانه بدترین وضع باشدچون ایران دردوسطح فکرگیرافتاده بی سوادان وباسوادان .ایران می خواهدپیشرفت کنه ولی انگاریکسری وزنه بستن به دستوپاش به نوعی همان هوش اجتماعی.

زیادحرف زدم ولی بازهم ازشماواستادتون تشکرمی کنم که این مشکل بزرگ راعلمی توضیح دادین کاشکی مسولان مملکت هم استفاده بکنند.چیزی که حقیقت دارداینه که ایران کشورماهست ومابایدتصمیم بگیریم برای موفقیتش

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...