رفتن به مطلب

لغات تخصصي اتوجايرو ها وهليكوپترها


EN-EZEL

ارسال های توصیه شده

لغات تخصصی هلیکوپتر و اتوجایرو

Helicopter - Autogyro Glossary

 

 

Advancing Blade

 

وقتي يك هليكوپتر يا اتو‌جايرو در حال حركت به جلو باشد بعضي از پره ها هم جهت با مسيرو بعضي خلاف جهت مسير پرواز ، حركت مي‌كنندكه آن پره اي كه در جهت مسير پرواز حركت مي‌كند را پره پيشرو مي‌گويند.

 

 

 

Aerodynamics

 

ديناميك سيالات علمي است كه حركت سيالات را مورد مطالعه قرار مي‌دهد و به دو قسمت هيدروديناميك و آيرو ديناميك تقسيم مي‌شود .

 

هيدروديناميك‌ که حركت سيالات تراكم ناپذير( مثلأ مايعات ) و آيروديناميك که حركت سيالات تراكم پذير هوا را مورد بررسي قرار مي‌دهد .

 

از ابتداي قرن حاضر آيروديناميك اين امكان را به صنعت داد كه منجر به پديد آمدن وسايل پرنده شد .

 

 

 

Airfoil

 

شكل دوكواري است كه از اشكال مورد پسند آيروديناميك است مانند مقطع بال هواپيما كه اگر در جريان هوا قرار داده شود نيروي برا و متناسب با آن پسا توليد مي‌كند اما مزيت آن نسبت به شكلهاي ديگر اين است كه نيروي براي زيادي نسبت به پسا ايجاد مي‌كند .

 

 

 

Autogyro

 

وسيله پرنده اي است كه همانند هواپيما ، موتورِ پيشرانه داشته اما نيروي برا يا بالا برنده را از چرخش پره هايي كه در بالاي آن به طور تقريبأ افقي مي‌چرخند ( همانند هليكوپتر ) تأمين مي‌كند .

 

 

 

Autorotation

 

وقتي هوا از روي پره هاي يك اتو جايرو حركت مي‌كند باعث چرخش پره ها مي‌شود و چون پره ها از موتور نيرو نمي‌گيرد اين چرخش را چرخش خودكار مي‌گويند در هليكوپترها مخصوصأ هليكوپترهاي مدل نيز هنگام از كار افتادن موتور از اين حالت براي جلوگيري از سانحه و يا كم كردن خسارت استفاده مي‌شود .

 

 

 

Blade Loading

 

بارپره روتور ؛ عبارت است از نسبت وزن اتو جايرو يا هليكوپتر به مجموع مساحت پره هاي موتور . ( در رابطه بار پره روتور مساحت ديسك پره ملاك نيست بلكه بايستي مساحت يك پره از نماي بالا ضربدر تعداد پره در رابطه قرار داده شود ) .

 

 

 

Balance

 

بالانس يعني بر قرار كردن تعادل. در وسايل پرنده دو نوع بالانس مطرح است.

 

1ـ بالانس وزني (استاتيكي) 2ـ بالانس آيروديناميكي(ديناميكي)

 

در اتو جايروها بالانس پره ها براي جلوگيري از ارتعاش مهم است و بايستي مركز ثقل مجموع پرها دقيقأ با نقطه وسط ديسک چرخش منطبق باشد .

 

 

 

Bank

 

قسمتي از پرواز كه يك وسيله پرنده به يك طرف مي‌چرخد و گردش انجام مي‌دهد .

 

 

 

Ceiling

 

ارتفاع يا سقف پرواز يك وسيله پرنده است كه به دلایلی از جمله كم شدن فشار هوا و محدوديتها ي موتور نمي‌توان ازآن ارتفاع بالاتر رفت.

 

 

 

Center of Gravity

 

ـ مركز ثقل يك جسم است و برایند نيروهاي جاذبه به تك تك مولكولهاي آن جسم در آن نقطه اعمال مي‌شود. تعيين CG در يك وسيله پرنده يكي از الزامات بالانس وزني مي‌باشد.

 

 

 

Centrifugal Force

 

ـ نيروي گريز از مركز؛ هنگام چرخش پره ها نيروی گريز از مركز به پره ها وارد می‌شود كه همگی به نگهدارنده پره ها انتقال داده می‌شود و نگهدارنده و لولاها بايستی اين مقاومت را داشته باشند كه پره را نگهدارند و از رها شدن پره جلوگيري كنند .

 

 

 

Chord

 

ـ وترايرفويل پره يا خطي كه لبه حمله ايرفويل را به لبه فرارآن متصل مي‌كند .

 

 

 

Chord wise Balance

 

ـ بالانس پره در جهت وتر ايرفويل آن

 

 

 

Compressibility

 

ـ هنگامي كه سرعت نوك پره به سرعت صوت نزديك مي‌شود نيرويي بر آن اعمال مي‌شود كه ناشي ازتراكم پذيري هوا در سرعتهاي نزديك صوت است .

 

 

 

Coning

 

ـ وقتي پره ها در حال ايجاد برا هستند تمايل دارند به سمت بالا خم شوند و زاويه بگيرند ، اين حالت را Coning گويند .

 

 

 

Cruise Speed

 

ـ سرعتي است كه در آن مصرف سوخت نسبت به مسافت و زمان پرواز اقتصادي است و معمولأ در اين حالت قدرت موتور در محدوده مینیمم منحنی توان کل است .

 

 

 

Rotor Disc

 

ـ دايره اي است كه نوك پره ها برآن منطبقند .

 

 

 

Disc Loading

 

ـ عبارت است از نسبت وزن اتوجايرو به مساحت ديسك ملخ . هرچه Disk loadingبيشتر شود شيب سرش بيشتر مي‌شود

 

 

 

Dissymmetry of Lift

 

ـ نيروي براي نامتقارن ؛ چون ملخ پيشرو نيروي براي بيشتري نسبت به در حال عقب نشيني ،توليد مي‌كند.

 

 

 

Dynamic Roll Over

 

- ايجاد رول بر روي زمين به علت عدم فلپينگ پره . پره ها بايستي بتوانند حول محور لولاي خود تا زواياي محدوده آزادانه حركت كنند و اين حالت به هنگام پروازكمك مي‌كندكه ممان غلطشي ديسك ملخ به بدنه منتقل نشود.

 

 

 

Downwind

 

ـ حركت هم‌جهت باد ؛ كه در نزديكي زمين مي‌تواند خطرناك باشد.

 

 

 

Endurance

 

ـ ماكزيمم زماني كه با يك تانك سوخت پر مي‌توان پرواز كرد.

 

 

 

Flapping

 

- حركت به بالا و پايين پره هاي روتورحول لولا ؛

 

 

 

Flare

 

ـ مانوري است هنگام نشستن هواپيما يا اتوجايرو كه باعث مي‌شود كمترين ضربه به ارابه هاي فرود وارد شود و بدين صورت است كه اتوجايرو با يك شيب ثابت به زمين نزديك مي‌شود و در يك ارتفاع خيلي كم دماغه بالا مي‌رود و در همين ارتفاع ثابت مي‌ماند تا سرعتش كم شده و به نرمي ارابه هاي فرود را بر روي زمين مي‌گذارد.

 

 

 

Flutter

 

ـ حركت ارتعاشي نا منظم كه ممكن است در پره ها يا كل هلیکوپتر و اتوجاير پديد آيد .

 

 

 

Ground Effect

 

ـ هواي روي سطح زمين هنگام نشستن هواپيما همانند بالشتكي عمل مي‌كند كه از نشستن هواپيما ممانعت مي‌كند كه آن را تأثير زمين مي‌گويند . اين تأثير در مورد اتوجايروها و هلیکوپترها وقتي‌حس مي‌شود كه ارتفاع آن از سطح زمين كمتر از شعاع ديسك ملخ باشد .

 

 

 

Gyroplane

 

ـ از خانواده اتوجایرو؛ وسيله پرنده ای است كه نيروي براي خود را از يك پره چرخنده هرز گرد همانند هليكوپتر و يك بال كوچك تأمين مي‌كند .

 

 

 

Horsepower Loading

 

ـ نسبت وزن خالص به قدرت موتور بر حسب اسب بخار

 

 

Induced Velocity

ـ سرعت القایی جريان هوايي كه از روي پره هاي اتوجايرو حركت مي‌كند و مي‌تواند اثرات مهمي بر كارآیی پره ها بگذارد .

 

Laminar Flow and Turbulent Flow

 

دو نوع جريان سيال ممكن است به وجود آيد :

 

1 ـ جريان آرام 2 ـ جريان مغشوش

 

درجريان آرام هوا بر روي پهناي پره ها به صورت آرام و متوالي و به هم پيوسته جريان دارد ولي در جريان آشفته، هوا بر روي سطح پره در هر جهتي حركت مي‌كند و به صورت اغتشاشي از پره عبور مي‌كند كه باعث افزايش درگ مي‌شود . جريان آرام معمولأ در پره پيشرو و جريان آشفته در پره پسرو اتفاق مي‌افتد.

 

 

 

Laminar Flow Blades

 

ـ پره هاي صیغلی معمولا از جنس فايبرگلاس یا فایبر کربن هستند كه هنگام چرخش نيروي درگ خيلي كمي ايجاد مي‌كنند و هوا از روي سطح آنها به صورت كاملأ آرام عبور مي‌كند.

 

 

 

 

 

ـ

[ ]

+

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

ماهنورد

پنجشنبه بیستم فروردین 1388

 

در زمان شوروی سابق در شهر سنت پیترز بورگ (لنین گراد سابق) در موسسه ون ای ای اولین پروژه ها برای طراحی ماه نورد ها مریخ نورد ها و کاوشگر های زهره انجام شدند.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

اما در واقع می توان گفت که شوروی در پروژه ی ساخت ماه نورد ها چندان موفق نشد. ماه نورد هایی که در لنینگراد سابق ساخته شدند برای کار روی ماه مناسب نبودند. موسسه ی صنعتی ون ای ای ساخت قسمت حرکتی ( مانند ساختار چرخ ها) ماه نورد را بر عهده گرفت و بدین ترتیب اولین ماه نورد شوروی طراحی و ساخته شد.

موسسه ی صنعتی ون ای ای دو برتری نسبت به موسسه های صنعتی دیگر داشت. اولین برتری این موسسه متخصصان آن بودند. متخصصان این موسسه در زمینه ی چگونگی تماس چرخ های ماه نورد با سطوح مختلف آزمایش های لازم را به عمل آورده بودند.

موسسه ی و ن ای ای طراحی چرخ های ماه نورد ها را برعهده گرفت و این دومین برتری این موسسه محسوب می شد زیرا در آن زمان هیچ نهاد صنعتی دیگری توانایی مدیریت این قسمت از پروژه را نداشت. بسیاری از محققان بر این باور بودند که دریا های شنی ماه خیالی است. گروهی از کارشناسان پیشنهاد دادند تا ماه نورد مانند قایق باشد. اما تمام این طرح ها عملی نشدند. دانشمند معروف شوروی سابق کارلیف بر این باور بود که ماه دارای سطحی سخت است و فرود ماه نورد روی ماه باید به نرمی صورت بگیرد.بسیاری از دانشمندان شوروی سابق در دو موسسه ی و ن ای ای و OKB-۱ گرد هم آمدند تا در این پروژه همکاری کنند. همانطور که می دانیم ماه جو ندارد و دمای آن در روز از ۱۵۰- تا ۱۵۰ + درجه ی سانتیگراد تغییر می کند.

.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...