رفتن به مطلب

مسابقه اطلاعات عمومی (دور ششم)


پست های پیشنهاد شده

  • پاسخ 162
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

جواب های تیم سایه روشن به سوالات تیم 1918


 

1. در فرهنگ باستانی جهان در مجسمه هایی که از عاج و طلا ساخته شدند، طلا عموما نماینده چه بوده است ؟

 

از طلا به عنوان لباس و عاج به عنوان پوست استفاده میشده است. نمونه هایی در دو وبسایت زیر ذکر شده است:

 

[left][url]https://en.wikipedia.org/wiki/Gilding[/url]

[url]http://ayao.ir/post/2953[/url]
[/left]

 

 

 

 

 

 

 

2. کدام شاعر فارسی زبان را دزد غزلیات سعدی می دانند؟

 

 

حافظ شیرازی. در چند وبسایت نمونه هایی از سرقت ادبی حافظ ذکر شده. برای مثال:

[left][url="http://seyyed-ahmad-mirzade.persianblog.ir/post/318/"]http://seyyed-ahmad-mirzade.persianblog.ir/post/318[/url][/left]

 

 

 

 

 

3. از خصوصیات این مفهوم هنری آمیختگی عناصر ترس و طنز با هم است ، این مفهوم چه نام دارد؟

 

 

گروتسک یا طنز آمیخته

[left][url]http://www.ensani.ir/fa/content/265347/default.aspx[/url]
[/left]

 

لینک ارسال

جواب تیم 1918 به تیم سایه روشن :

 

1- متن زیر قسمتی از زندگینامه یکی از بزرگان ایران زمین است. او کیست ؟

 

وی یکی از جنگجویان بزرگ دوره هخامنشیان بوده است. مردی شجاع و مبارزی بی نظیر که رابطه نزدیکی با بسوس حکمران بلخ داشت. در زمانی که اسکندر مقدونی بر قسمتی از خاک ایران تسلط یافت، یکی از کسانی بود که بر ضد او به پا خواست. بعدها و پس از فوت پادشاه به خدمت اسکندر رفت و اظهار وفاداری کرد و اسکندر فرماندهی یکی از ایالات خود را به وی واگذار نمود. او این بار فکر خود که خیانت به اسکندر و کشتن وی بود را عملی کرد که در این راه موفق نشد و به شهر دیگری پناه برد. پس از تجدید قوا بار دیگر با سپاهیانش برای تصاحب هرات لشگرکشید که اینبار در جنگی که با سپاهیان یونان از طرف اسکندر داشت بر زمین افتاد.

 

جواب : ساتی برزن

 

 [url="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%86"]https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3...B1%D8%B2%D9%86[/url]

 

2- این حدیث از کدام معصوم است؟

 

ما رازهاي پنهان زمان و استوانه هاي همیشه روزگاریم، سیادت و آقایی بندگان و سیاست‌گذاري همه شهرهاي آنان در دست ماست. استقلال و خودکفایی و سرپرستی و پشتیبانی دین و رهبري امت و راه نجات مردم در پیروي از ماست...

 

جواب : امام صادق (ع)

 

3- درون یک قندان 12 حبه قند داریم. وزن یکی از این حبه ها با یازده حبه دیگری متفاوت است (یا سبک تر و یا سنگین تر). چگونه میتوانیم با سه بار استفاده از یک ترازوی ساده (که وزن دو طرف را مقایسه میکند) حبه قند متفاوت را پیدا کنیم ؟

جواب : اول حبه ها را از 1 تا 12 شماره گذاري ميکنيم بعد انها را به 3 دسته 4 تايي تقسيم کرده بعد 2 دسته را روي کفه هاي ترازو گذاشته 2 حالت به وجود ميايد يا 2 دسته برابرند که مي فهميم حبه در دسته سوم است يا 2 دسته برابر نيستند درحالت اول ما 2حبه از دسته سوم را برداشته هربک را در يک کفه قرار ميدهيم با اين مقايسه مي فهميم که حبه در کدام يک از دسته هاي 2 تايي است حالا يکي از اين 2 حبه مشکوک را برداشته با يک حبه ي معلوم مقايسه ميکنيم حبه متفاوت را ميابيم.

 

حالت دوم که با اولين وزن کردن دسته ها نابرابرنددر اين حالت 3 حبه از دسته ها را با هم جابجا ميکنيم که اين دومين وزن کردن است (يعني 3 حبه ازدسته اول به دسته دوم و 3 حبه از دسته دوم به دسته سوم و 3 حبه از دسته سوم به اول) البته چون حبه ها داراي شماره است مي دانيم کدام حبه جابجا شده اند.با اين جابجايي 3 حالت به وجود ميايد:

 

1_ کفه هاي ترازو با هم برابر ميشوند بنابراين مي فهميم حبه در 3 حبه جابجا شده ايست که در ترازو نيست و همچنين براحتي متوجه مي شويم که در اولين وزن کردن کدام از ان 3 دسته مثل هم بودند و حبه ي متفاوت سبکتر است يا سنگينتر با فهميدن همين موضوع با سومين وزن کردن حبه را ميابيم.

 

2_کفه هاي ترازو به حالت نابربري اول (اولين وزن کردن) بايستند بنابراين مي فهميم حبه مورد نظر يکي از آن 2 حبه تعويض نشده در کفه هاست با سومين وزن کردن يکي از اين 2 حبه مشکوک را همراه با حبه معلوم ديگري در ترازو گذاشته حبه را ميابيم.

 

3_کفه هاي ترازو خلاف حالت اول مي ايستند باز هم چون حبه ها شماره گذاري شده اند با مقايسه اين حالت با حالت اول (اولين وزن کردن) براحتي مي فهميم که حبه در کدام دسته است و سبکتر است يا سنگينتر باز هم با آگاهي از اين موضوع با سومين وزن کردن حبه را ميابيم.

 

 [url="http://www.elm20.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A"]http://www.elm20.com/%D8%AF%D8%A7%D9...A7%D8%B6%D9%8A[/url]

لینک ارسال

بررسی پاسخ های تیم سایه روشن به تیم 1918

 

1. در فرهنگ باستانی جهان در مجسمه هایی که از عاج و طلا ساخته شدند، طلا عموما نماینده چه بوده است ؟

 

پاسخ تیم سایه روشن: از طلا به عنوان لباس و عاج به عنوان پوست استفاده میشده است.

 

پاسخ تیم 1918: پوشاک

پاسخ صحیح: لباس یا پوشاک

منبع:

 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Chryselephantine_sculpture#Modern_examples

https://en.wikipedia.org/wiki/Gilding

 

نتیجه: پاسخ صحیح داده شده.

 

2. کدام شاعر فارسی زبان را دزد غزلیات سعدی می دانند؟

 

پاسخ تیم سایه روشن: حافظ شیرازی

 

پاسخ تیم 1918: خواجوی کرمانی

پاسخ صحیح: خواجوی کرمانی

منبع:

 

 http://fun4me.ir/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-20794

 

نتیجه: پاسخ غلط داده شده. درسته که حافظ چند مورد سرقت ادبی داشته ولی چند نمونه سرقت ادبیش از افراد مختلف ذکر شده و اونو به عنوان دزد غزلیات سعدی نمی دونن.

 

3. از خصوصیات این مفهوم هنری آمیختگی عناصر ترس و طنز با هم است ، این مفهوم چه نام دارد؟

 

پاسخ تیم سایه روشن: گروتسک یا طنز آمیخته

 

پاسخ تیم 1918: گروتسک

پاسخ صحیح: گروتسک

منبع:

 

http://www.ensani.ir/fa/content/265347/default.aspx

 http://tajalihonar.persianblog.ir/post/11/

 

نتیجه: پاسخ صحیح داده شده.

 

تیم سایه روشن به دو سوال از سه سوال تیم 1918 پاسخ صحیح دادش.

لینک ارسال

بررسی پاسخ های تیم 1918 به تیم سایه روشن

 

1- متن زیر قسمتی از زندگینامه یکی از بزرگان ایران زمین است. او کیست ؟

وی یکی از جنگجویان بزرگ دوره هخامنشیان بوده است. مردی شجاع و مبارزی بی نظیر که رابطه نزدیکی با بسوس حکمران بلخ داشت. در زمانی که اسکندر مقدونی بر قسمتی از خاک ایران تسلط یافت، یکی از کسانی بود که بر ضد او به پا خواست. بعدها و پس از فوت پادشاه به خدمت اسکندر رفت و اظهار وفاداری کرد و اسکندر فرماندهی یکی از ایالات خود را به وی واگذار نمود. او این بار فکر خود که خیانت به اسکندر و کشتن وی بود را عملی کرد که در این راه موفق نشد و به شهر دیگری پناه برد. پس از تجدید قوا بار دیگر با سپاهیانش برای تصاحب هرات لشگرکشید که اینبار در جنگی که با سپاهیان یونان از طرف اسکندر داشت بر زمین افتاد.

 

پاسخ تیم 1918: ساتی برزن

 

پاسخ تیم سایه روشن: ساتی برزن

پاسخ صحیح: ساتی برزن

منبع:

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%86

 

نتیجه: پاسخ صحیح داده شده.

2- این حدیث از کدام معصوم است؟

ما رازهاي پنهان زمان و استوانه هاي همیشه روزگاریم، سیادت و آقایی بندگان و سیاست‌گذاري همه شهرهاي آنان در دست ماست. استقلال و خودکفایی و سرپرستی و پشتیبانی دین و رهبري امت و راه نجات مردم در پیروي از ماست...

 

پاسخ تیم 1918: امام صادق (ع)

 

پاسخ تیم سایه روشن: پیامبر اکرم (ص) - متن عربی حدیث:

نَحْنُ نَوَامِيسُ الْعَصْرِ وَ أَحْبَارُ الدَّهْرِ وَ نَحْنُ سَادَةُ الْعِبَادِ وَ نَحْنُ سَاسَةُ الْبِلَادِ وَ نَحْنُ الْكُفَاةُ وَ الْوُلَاةُ وَ الْحُمَاةُ وَ السُّقَاةُ وَ الرُّعَاةُ وَ طَرِيقُ النَّجَاةِ

پاسخ صحیح: پیامبر اکرم (ص)

منبع:

http://sokhanha.ir/wp-content/uploads/2014/07/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D9%91-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F.htm

 

نتیجه: سوال مردود بوده و امتیاز به تیم 1918 تعلق می گیرد. معنای فارسی بخش عربی حدیث در صفحه ذکر شده:

نواميس عصر و دانشمندان روزگار و سرور بندگان و زمامدار جهان و فرمانبردار و ولايتمدار و پشت و پناه آنها و ساقى و حافظ و راه نجات براى آنهایيم

تفاوت زیادی بین این متن ترجمه شده و حدیث ذکر شده در سوال وجود دارد. با توجه به اینکه منبع دوم یعنی صفحه 21 کتاب حقایق پنهان در اینترنت قابل دسترسی نمی باشد. سوال مردود بوده و امتیاز به تیم 1918 تعلق می گیرد.

 

3- درون یک قندان 12 حبه قند داریم. وزن یکی از این حبه ها با یازده حبه دیگری متفاوت است (یا سبک تر و یا سنگین تر). چگونه میتوانیم با سه بار استفاده از یک ترازوی ساده (که وزن دو طرف را مقایسه میکند) حبه قند متفاوت را پیدا کنیم ؟

 

پاسخ تیم 1918: اول حبه ها را از 1 تا 12 شماره گذاري ميکنيم بعد انها را به 3 دسته 4 تايي تقسيم کرده بعد 2 دسته را روي کفه هاي ترازو گذاشته 2 حالت به وجود ميايد يا 2 دسته برابرند که مي فهميم حبه در دسته سوم است يا 2 دسته برابر نيستند درحالت اول ما 2حبه از دسته سوم را برداشته هربک را در يک کفه قرار ميدهيم با اين مقايسه مي فهميم که حبه در کدام يک از دسته هاي 2 تايي است حالا يکي از اين 2 حبه مشکوک را برداشته با يک حبه ي معلوم مقايسه ميکنيم حبه متفاوت را ميابيم.

 

حالت دوم که با اولين وزن کردن دسته ها نابرابرنددر اين حالت 3 حبه از دسته ها را با هم جابجا ميکنيم که اين دومين وزن کردن است (يعني 3 حبه ازدسته اول به دسته دوم و 3 حبه از دسته دوم به دسته سوم و 3 حبه از دسته سوم به اول) البته چون حبه ها داراي شماره است مي دانيم کدام حبه جابجا شده اند.با اين جابجايي 3 حالت به وجود ميايد:

 

1_ کفه هاي ترازو با هم برابر ميشوند بنابراين مي فهميم حبه در 3 حبه جابجا شده ايست که در ترازو نيست و همچنين براحتي متوجه مي شويم که در اولين وزن کردن کدام از ان 3 دسته مثل هم بودند و حبه ي متفاوت سبکتر است يا سنگينتر با فهميدن همين موضوع با سومين وزن کردن حبه را ميابيم.

 

2_کفه هاي ترازو به حالت نابربري اول (اولين وزن کردن) بايستند بنابراين مي فهميم حبه مورد نظر يکي از آن 2 حبه تعويض نشده در کفه هاست با سومين وزن کردن يکي از اين 2 حبه مشکوک را همراه با حبه معلوم ديگري در ترازو گذاشته حبه را ميابيم.

 

3_کفه هاي ترازو خلاف حالت اول مي ايستند باز هم چون حبه ها شماره گذاري شده اند با مقايسه اين حالت با حالت اول (اولين وزن کردن) براحتي مي فهميم که حبه در کدام دسته است و سبکتر است يا سنگينتر باز هم با آگاهي از اين موضوع با سومين وزن کردن حبه را ميابيم.

 

پاسخ تیم سایه روشن: به صورت مستقیم ذکر نشده.

پاسخ صحیح: راه حل گفته شده صحیح است. (ولی حالت دوم رو چقدر الکی پیچیده کرده :دی وقتی نابرابر باشن، دسته سنگین تر مشخص میشه. کدومه. چهارتا قندی که تو دسته سنگین هست رو دوتا دسته دوتایی می کنیم. دومین بار وزن می کنیم، اون دسته ای که سنگین تر باشه مشخص میشه تو اون دسته هستش. سومین بار هم بین اون دوتایی که تو دسته سنگین تر بودن وزن می کنیم مشخص میشه. یعنی عین همون حالتی میشه که دسته های اولی برابر بودن.

منبع:

http://www.elm20.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A

 http://www.math.utah.edu/~cherk/solutions/coins/coins.html

 

نتیجه: پاسخ صحیح داده شده.

 

تیم 1918 به دو سوال از سه سوال تیم سایه روشن پاسخ صحیح دادش.

لینک ارسال

از اونجایی که تیم 1918 به یه سوال بیشتر جواب دادش سه امتیاز رو میگیره.

 

از اون طرفم تیم Berindar سوالی ارسال نکرد و پاسخی به سوالات تیم نی طلایی هم نداد، دیگه سوالات این گروه هم بررسی نمیشه و تیم نی طلایی سه امتیاز رو میگیره.

لینک ارسال

سلام :icon_gol:

 

به رای داور اعتراض دارم.

 

در مورد سوال خودمون، قانون شماره یک گفته

تمام منابع باید به نحوی داخل اینترنت موجود باشه

و ما هم جواب رو دقیقا از داخل اینترنت معرفی کردیم و فکر میکنم میشه گفت جواب به نحوی داخل اینترنت موجود بود.

 

در مورد سوالی که اشتباه جواب دادیم هم با توجه به منبعی که شما معرفی کردید سوال کاملا مبهم هستش. اگه فقط یک منتقد یا یک مقاله رو که خاجوی کرمانی رو دزد غزلیات سعدی معرفی کرده معرفی کنید من قبول میکنم. وبسایت مورد نظر که معرفی کردید جزو وبسایت های معتبر نیست و فکر نمیکنم در هیچ وبسایت یا کتاب یا مقاله معتبری خاجوی کرمانی دزد معرفی شده باشه. اگه تیم 1918 منبع معتبری برای این جواب ارائه بدند من قبول میکنم.

 

ممنون :icon_gol:

لینک ارسال

سلام

 

در جواب تیم سایه روشن باید عرض کنم اگه دقت کرده باشید در پایان مقاله منبع رو آورده که از کتاب تاریخ ادبیات ایران نوشته آقای ترابی هستش و اون سایت فقط مقاله رو بازنشر کرده . سایت معتبر دیگه ای که مقاله رو بازنشر کرده این سایت هست :

 

https://rasekhoon.net/article/show/1084611/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%88%DB%8C%20%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/

 

در ضمن نویسنده گفته منتقدان در طول زمان خواجو رو دزد غزلیات معرفی کردن نه فقط خود نویسنده

لینک ارسال
سلام :icon_gol:

 

به رای داور اعتراض دارم.

 

در مورد سوال خودمون، قانون شماره یک گفته

تمام منابع باید به نحوی داخل اینترنت موجود باشه

و ما هم جواب رو دقیقا از داخل اینترنت معرفی کردیم و فکر میکنم میشه گفت جواب به نحوی داخل اینترنت موجود بود.

 

در مورد سوالی که اشتباه جواب دادیم هم با توجه به منبعی که شما معرفی کردید سوال کاملا مبهم هستش. اگه فقط یک منتقد یا یک مقاله رو که خاجوی کرمانی رو دزد غزلیات سعدی معرفی کرده معرفی کنید من قبول میکنم. وبسایت مورد نظر که معرفی کردید جزو وبسایت های معتبر نیست و فکر نمیکنم در هیچ وبسایت یا کتاب یا مقاله معتبری خاجوی کرمانی دزد معرفی شده باشه. اگه تیم 1918 منبع معتبری برای این جواب ارائه بدند من قبول میکنم.

 

ممنون :icon_gol:

 

شما دوتا منبع معرفی کردین. منبع اول که خب یه سایت بود که متن عربی و فارسی حدیث توش بود. منبع دوم فقط معرفی یه کتاب بود که به کل اصلاً مورد قبول نیست. اینطوری باشه معرفی تمام کتابا تو اینترنت هست. مهم اینه متن خود کتاب تو اینترنت موجود باشه یا تو صفحه ای از وب اون قسمت از متن کتاب موجود باشه و منبعش گفته شده باشه. ولی چنین چیزی اشاره نشد.

منبع اول هم اگر ترجمه فارسی حدیث توش نبود، بیشتر میتونست مورد قبول باشه. میگفتیم خب تسلط به زبان عربی لازم بوده واسه ترجمش و درواقع تو اینترنت بوده و فقط باید ترجمه میشده. ولی خب ترجمش تو همونجا بود و انصافاً تفاوت زیادی با حدیث داخل سوال داشت. به نوعی اون متن تفسیر این حدیث بود و اون تفسیر تو اینترنت موجود نبود.

پس سوال مورد پذیرش نیست.

 

در مورد سوال تیم 1918 هم خود تیمشون توضیح دادن.

 

 

در مورد ویکی پدیا لطفاً همه تیما توجه داشته باشن که خیلی سوالا از این منبع طرح میشه، این منبع درسته که اشتباهاتی رو داره. ولی به صورت پیشفرض مطالب داخلش مورد تأییده و منبع معتبر شناخته میشه. مگه اینکه خلافش ثابت بشه. :a030: این توضیحو گفتم بدم چون از این سایت زیاد استفاده میشه، تو مراحل بعدی تیمها اعتراضی نداشته باشن. مگه اینکه بتونن اشتباه بودن اون متن رو ثابت کنن.

لینک ارسال

سوالات سایه روشن از یاشیل:

 

1- یکی از بازیکنان تیم ملی اتحادیه جماهیر شوروی که 53 بازی ملی و 20 گل ملی داشت. وی دو بار با تیمش قهرمان لیگ شوروی نیز شد. او کیست ؟

 

2- یک فرد عادی معمولا چه مدت زمانی طول میکشد تا به خواب برود ؟

 

3- شما امپراتور یک سرزمین قرون وسطایی هستید و قرار است فردا جشنی در منطقه شما برگزار شود. این جشن مهم ترین جشنی است که شما در دوره حکومتتان قرار است میزبانی کنید. شما 1000 بطری نوشیدنی برای جشن دارید. اما متوجه شده اید که یکی از این بطری ها سمی است. این سم تا زمان مرگ هیچ اثری از خود نشان نمیدهد و حتی با کمترین مقدار سم، مرگ فرد بین ده تا بیست ساعت پس از نوشیدن سم رخ میدهد. شما بیش از 1000 نفر تحت امر خود دارید و کمتر از 24 ساعت برای شناسایی بطری حاوی سم زمان باقی مانده است. شما صد زندانی اعدامی دارید و اگر شخصی غیر از این صد نفر کشته شود به اعتبار شما صدمه خواهد خورد. کمترین تعداد زندانی که باید از این بطری ها بنوشند تا صددرصد مطمئن شوید که بطری حاوی سم را در کمتر از 24 ساعت پیدا کرده اید چند نفر است ؟

لینک ارسال

سوالات تیم نی طلایی از تیم 1918

1- خواننده ای بریتانیایی که پس از مسلمان شدن نام و فامیلی خود را عوض می کند، این خواننده در یکی از آهنگ های معروف خود مکالمه یک پدر و فرزند را با دو صدا می خواند، پدری که تصمیم فرزند برای تغییر در زنگی را درک نمی کند و فرزندی که قادر به توصیف خود نیست، ولی می داند که باید به دنبال مقصود خود برود.نام خواننده چیست؟

 

2- در اکسل چگونه می توان مقدار سلول های شیت دیگر را در شیت فعلی استفاده کرد؟

 

3- چهار نفر قصد دارند از روی پلی در شب عبور کنند. این پل استحکام کافی برای عبور همزمان 4 نفر را ندارد. تنها 2 نفر میتوانند همزمان از روی آن عبور کنند. از طرفی این افراد تنها 1 مشعل دارند و زمان عبور هرکدام به ترتیب 7،2،1 و10 دقیقه است. کمترین زمانی که لازم است تا هر 4 نفر از پل عبور کنند چقدر است؟

لینک ارسال

سوالات تیم 1918 از نیم نی طلایی :

 

1.کدام قهرمان سوئیسی نماد مبارزه در برابر دیکتاتوری و ظلم در جنگ جهانی دوم در میان اروپاییان بود؟

 

2.در افسانه های یونانی موجوداتی که با صداهای مسحور کننده خود کشتی ها را از مسیر خود منحرف می کردند چه نام داشتند؟

 

3.در ایران برای تئاتر های مستقل و غیر دولتی به طور کلی چه اصطلاحی به کار می رود؟

لینک ارسال
سوالات تیم نی طلایی از تیم 1918

1- خواننده ای بریتانیایی که پس از مسلمان شدن نام و فامیلی خود را عوض می کند، این خواننده در یکی از آهنگ های معروف خود مکالمه یک پدر و فرزند را با دو صدا می خواند، پدری که تصمیم فرزند برای تغییر در زنگی را درک نمی کند و فرزندی که قادر به توصیف خود نیست، ولی می داند که باید به دنبال مقصود خود برود.نام خواننده چیست؟

 

2- در اکسل چگونه می توان مقدار سلول های شیت دیگر را در شیت فعلی استفاده کرد؟

 

3- چهار نفر قصد دارند از روی پلی در شب عبور کنند. این پل استحکام کافی برای عبور همزمان 4 نفر را ندارد. تنها 2 نفر میتوانند همزمان از روی آن عبور کنند. از طرفی این افراد تنها 1 مشعل دارند و زمان عبور هرکدام به ترتیب 7،2،1 و10 دقیقه است. کمترین زمانی که لازم است تا هر 4 نفر از پل عبور کنند چقدر است؟

 

نرم افزار اکسل مگه تخصصی نیست مهندس :hanghead:

 

این شکلک شرح حال منه p9ojwhne8ndno0gkyf3.gif

 

:ws3:

لینک ارسال
سوالات تیم یاشیل از تیم سایه روشن:

 

سوال یک:

1+1+1+1+1

1+1+1+1+1

؟=1+0*1+1

 

سوال دو:متناسب با تصویر عنوان بگین؟

 

 

 

wiubh8011p2hzlcwtbsf.gif

 

 

سوال سه:

irnz5vdjv9gt9fuowi.jpg

 

سه تا معما؟

میشه بگید سوال دو منظورش چیه؟:ws38:

لینک ارسال
نرم افزار اکسل مگه تخصصی نیست مهندس :hanghead:

 

این شکلک شرح حال منه p9ojwhne8ndno0gkyf3.gif

 

:ws3:

 

مجموعه آفيس عمومي محسوب ميشه ديگه، ورد، اكسل و پاورپوينت هم كاربردشون نسبت به بقيه خيلي بيشتره.:w16:

 

پيدا كردن جوابش هم سخت نيست، چون واسه اين نرم افزارها كلي آموزش هاي كوتاه و كاربردي رو اينترنت هست.:a030:

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...