رفتن به مطلب

شیوه نفس کشیدن و سلامتی


ارسال های توصیه شده

هيچ غذا و دارويي مثل هواي تازه و اکسيژن کافي براي تو مفيد نيست.

"آنتوني رابينز"

مدت زيادي طول نمي کشد که همه متوجه مي شويم رژيم غذايي ما بي فايده است.اگر اين رژيم ها موثر بود،چرا هر آدم بالغ به طور متوسط در مدت ده سال چهار تا پنج کيلو اضافه وزن پيدا مي کند؟اگر تمام رژيم هاي غذايي به وعده و وعيد خود عمل مي کردند،چرا يک سوم از مردم نه فقط چاق،بلکه بسيار چاق هستند؟و اصلاً چرا ما تحت لواي رژيم غذايي خود را از غذا محروم مي کنيم در حالي که آنها هيچ تاثيري روي ما ندارند؟به اين مثال توجه کن:تو براي گرفتن چک حقوقي ات پيش رييست مي روي و او مي گويد:متأسفم،تصميم گرفته ايم اين ماه دستمزدت را به تو ندهيم."آيا تو به کار خودت در آنجا ادامه مي دهي؟هفته ها و هفته ها به اين اميد که رييست تغيير عقيده دهد؟ بله،اين درست همان کاري است که ما در موقع شروع رژيم غذايي انجام مي دهيم.عده اي از ما خودمان را در رنج و عذاب و مجازات مرتب قرار مي دهيم.هر وقت رژيم غذايي جديدي را در مجله اي مي بينيم،به سراغ آن مي رويم.نود و پنج درصد از کساني که رژيم مي گيرند و وزن کم مي کنند،باز بعد از مدتي وزنشان اضافه مي شود و سرانجام بدني چاق تر از قبل پيدا خواهيم کرد.

به ما شست و شوي مغزي داده شد که رژيم غذايي ما را لاغر و خوش اندام مي کند.اگر ما آن تکه پاي سيب را نخوريم،اگر دستور غذايي کتاب رژيمي را دنبال کنيم،اگر خودمان را از کالري هاي کافي محروم کنيم،به گونه اي معجزه آسا وزنمان کم مي شود و تا آخر عمر شاد و خوشحال خواهيم بود.

ما از کجا اين برداشت غلط را گرفته ايم؟مسلماً از راه تجربه نيست.تو اسم سه نفر را بياور که با رژيم غذايي وزن کم کرده اند و بعد از آن وزنشان اضافه نشده است.

وقتي رژيم غذايي را شروع مي کني،اولين چيزي که به فکرش هستي چيست؟غذا.مخصوصاً غذاي چاق کننده که بي صبرانه منتظري تا دوران رژيم غذايي ات تمام شود و دوباره آن را بخوري.

چه از لحاظ زيست شناختي و چه از لحاظ روان شناختي،رژيم هاي غذايي هرگز موفقيت آميز نبوده و برخلاف طبيعت آدمي است.

قصه موفقيت

آنتوني مردي قدبلند،مومشکي و بسيار خوش تيپ بود اما توني از بابت وزن خود،راضي نبود.البته نه به اين دليل که او خوش تيپ به نظر نمي رسيد،بلکه چون احساس مي کرد پانزده کيلو اضافه وزن او را بي بنيه کرده و به قول خودش بعد از اينکه ساعت شماطه دار به صدا درمي آمد،او به سختي مي توانست از تختخواب بيرون بيايد.

توني دلش نمي خواست هر رژيم غذايي را که به دستش مي رسيد،امتحان کند.او آدم هاي زيادي را ديده بود که وزن کم کرده بودند اما بعد همان وزن سر جايش آمده بود.نه،توني آدم عاقلي بود.نمي خواست بدون تحقيق برنامه کاهش وزن را دنبال کند.به کتابخانه سري زد،با دکترها مشورت کرد و عده اي از متخصصان تغذيه را براي ناهار بيرون برد.

و او هم مثل بيشتر ما،متوجه شد که فرضيه کاهش وزن سر درازي دارد،درست مثل زايمان.البته او از تحقيق منصرف نشد و به تجسس ادامه داد،اما به جاي اينکه به سراغ کارشناسان امر برود،يک راست به سراغ سرچشمه رفت،به سراغ افرادي که نه تنها وزن کم نکرده بودند،بلکه بعد از گذشت پنج سال وزن خود را پايين نگه داشته بودند.به عبارت ديگر،به سراغ افرادي رفت که حالت شيميايي بدنشان را براي هميشه تغيير داده بودند.

مي خواهي بداني عامل عمده اي که تمام افراد موفق در وزن کمک کردن در آن سهيم بودند چه بود؟

اکسيژن خالص و ساده

البته توني با اطلاع از اين مطلب متوجه يک مساله خوب هم شد.او روش تنفس عميق را دنبال کرد و با همين روش توانست در مدت سي روز ده کيلو وزن کم کند.او هنوز هم آدمي پرحرارت و زبر و زرنگ است و همچنان روش تنفس خود را دنبال مي کند.اسم او آنتوني رابينز است و اگر مي خواهيد در مورد چگونگي نفس کشيدن و کاهش وزن و دستيابي اش به سطح بالاي انرژي اطلاعات بيشتري کسب کنيد،به کتاب ها و نوارهاي او سري بزنيد.

شايعات مربوط به رژيم غذايي

علاوه براينکه رژيم غذايي بحران رواني ايجاد مي کند،مشکلات جسماني هم به همراه دارد.رژيم گرفتن مداوم واقعاً سوخت و ساز بدن را در پايين تر از حد خودش تنظيم مي کند.يک تحقيق نشان مي دهد که رژيم گيرندگان درست بعد از سه روز کاهش ميزان کالري مصرفي،سوخت و ساز اساسي بدنشان به ميزان بيست درصد کاهش پيدا مي کند.

همان طور که بارها گفتم،بدن تو ماشيني فوق العاده کارآمد و عاقل است.وقتي بر طبق عادت غذاي کافي به آن نرسد،چراغ خطر قرمز آن به عنوان هشدار روشن مي شود که گرسنگي در پيش است و بهتر است ذخيره غذايي داشته باشي.به اين صورت است که سوخت و ساز بدن کند و آهسته و جمع شدن چربي در آن شروع مي شود.

بنابراين رژيم غذايي نه تنها فايده اي ندارد،بلکه وقتي در وهله اول به رژيم گرفتن مشغول شوي، بدن تو را مستعد چاقي مي کند.

افرادي که رژيم مي گيرند،در واقع توان خود را تحليل مي برند،نه تنها از لحاظ جسماني،بلکه ذهني،روحي و مالي.هروقت تو تلاش مي کني تا رژيم بگيري و در آن ناکام مي شوي،درواقع به عزت نفس خودت لطمه زده اي.

به اين آمار هشدار دهنده توجه کن:رژيم گيرندگان هر سال مبالغ زيادي خرج رژيم غذايي خود مي کنند.اگر همين مبلغ به کسر بودجه ملي اختصاص داده مي شد،احتمالاً در مدت يکي دو سال ديگر دولت کسر بودجه نداشت.

اگر رژيم غذايي به درد بخور بود،شايد اين همه پول خرج کردن ارزشش را داشت،اما مساله اين جاست که رژيم غذايي فايده اي ندارد و مرمت موقت است.بنابراين اگر تو جسم لاغر موقت مي خواهي،به هر جهت يک رژيم غذايي ديگر را پيدا کن و رژيم محروميت و درخواست را آغاز کن.اما اگر جسمي مي خواهي که هميشه باريک و لاغر باشد،به جايي مناسب آمده اي.ما از تو نمي خواهيم ميزان کالري هاي مصرفي را بشماري يا ميزان گرم چربي ها را جدول بندي کني.همچنين از تو نمي خواهيم ورزش کني،هرچند اگر تصميم به چنين کاري بگيري،تو را تحسين مي کنيم.

آدم هاي لاغر سيستم دروني بدنشان متفاوت است.

در سال 1983،دکتر لارنس لمب رييس شواري تندرستي جسماني اين مطلب را مطرح کرد:"قابل توجه است که توجه زيادي به کم کردن ميزان کالري مصرفي مي شود،در حالي که توجه کمي به تاثيرات کالري هاي حذف شده مي شود."

به عبارت ديگر،خنده دار است که ما اين قدر وقت صرف فکر کردن در مورد رژيم غذايي مي کنيم،ولي وقت کمي صرف فکر کردن در مورد پردازش بهتر غذايي که مي خوريم مي کنيم،و کل مطالب کتاب در ارتباط با همين موضوع است،در مورد تغيير شيوه پردازش غذا و تغيير و تحول دروني و بيروني بدن.

بدن تو مثل خدمتکاري است که بي وقفه در طلب سلامت بي حد و حصر کار مي کند و به طور مداوم مشغول نظافت و پاکسازي مواد زايد غيرضروري است.هرچه بدن سريع تر بتواند سلول هاي مرده،پروتئين هاي فرسوده خون،بافت هاي کهنه و انواع و اقسام مواد زايد ناشي از سوخت و ساز را از بدن دفع کند،تو سالم تر هستي.

اين وظيفه عين آب خوردن است در صورتي که به طور مناسب نفس بکشي.اما وقتي به حد کافي اکسيژن به بدنت نرسد،بدون تو قادر نيست مواد سمي را به سرعت ممکن از بدن حذف کند.به خاطر داشته باش که هفتاد درصد مواد زايد از طريق تنفس پردازش مي شود.

وقتي سموم از بدن تو دفع نشود،کم کم مواد زايد در بدنت جمع مي شود و به هر حال اين ها بايد از جايي سر در بياورند و بدن تو چاره اي ندارد مگر اينکه آنها را در سلول هاي چربي ذخيره کند.البته اين مساله آن قدرها هم بد نيست،به جز اينکه انرژي را تحليل مي برد و تو به اين انرژي نياز داري.

بدن تو کارکردي مشابه طرز کار اتومبيل دارد.غذاي تو حکم روغن و بنزين را دارد و بقيه مواد سوختني از هيدروکربن ها درست مي شود که اين با اکسيژن ترکيب مي شود و انرژي توليد مي کند.درواقع عبارت:سوختن چربي"آن قدرها هم که به نظر مي رسد،بعيد نيست.بدون اکسيژن،احتراق و گرمايي وجود ندارد و آدم نمي تواند از دست اين کالري هاي لعنتي خلاصي پيدا کند.

اگر تو يک اتومبيل نو بخري،حاضر نيستي باک آن را از بنزين ارزان قيمت پر کني،بلکه بهترين بنزين ممکن را مي خري و مطمئن مي شوي که باک را تا آخر پر کني.

تمرينات اين سلسله مطالب هم همين کار را براي تو مي کند.آنها به تو اطمينان خاطر مي دهد که بهترين مواد سوختني را با مناسب ترين قيمت به دست مي آوري.

دکتر جک شيلدز متخصص مشهور در غدد لنفاوي از سانتا باربارا در کاليفرنيا،دوربيني را در داخل بدن مردم قرار داد تا مشاهده کند چه چيزي موجب تحريک و انتقال موادسمي مي شود.حتماً خودت حدس زده اي.تنفس عميق ديافراگمي.او پي برد که تنفس عميق شکمي ميزان حذف مواد سمي را تا پانزده برابر بالا مي برد.

اين دليل برايت کافي است تا بخواهي نفس عميق شکمي بکشي؟!

انعطاف پذيري ستون فقرات

يکي از دلايل عمده اي که تنفس کنندگان به سبک شکمي جوان تر از کساني هستند که نفس نفس مي زنند،اين است که ستون فقران آنان انعطاف پذير است.قفسه سينه که ششها در آن جا دارد،به ستون فقرات متصل است.بنابراين هر وقت که شش هايت را پر از اکسيژن مي کني،در واقع نرمش لازم را به ستون فقرات خودت مي دهي.

و هر پزشکي مي تواند به تو بگويد که انعطاف پذيري ستون فقرات عامل عمده در طول عمر و تندرستي است.

تمرين مفيد زير را انجام بده:

1-به پشت دراز بکش.

2-از راه بيني عمل بازدم را انجام بده.

3-در حال بازدم،ستون فقرات را کش بياور،نوک دنبالچه ات رو به بالا باشد.اين عمل باعث صاف شدن شکم مي شود،که هواي مانده و کهنه را بيرون مي راند.

4-وقتي تا جايي که توانستي هوا را بيرون راندي،آرام باش و بگذار عمل دم به حالت طبيعي انجام شود.اول احساس مي کني که زياد هوا نمي گيري.اما به من اعتماد کن،تاثير خلاءناشي از بازدم طاقت فرسا،کلي هوا را به داخل شش ها مي کشاند.

5-اين عمل را دوازده مرتبه انجام بده.

منبع:کتاب کاهش وزن با تنفس/ پم گروت

(با تصرف و تلخيص)

انتشارات ليوسا

منبع:مجله ي موفقيت شماره 165

مترجم:نفيسه متعکف

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...