رفتن به مطلب

مقلات نشریه مهندسی صنایع


ارسال های توصیه شده

[TABLE]

[TR]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 3]


[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]1[/TD]

[TD][/TD]

[TD=width: 98%][h=2]شناسایی عوامل مؤثر بر خصوصی‌سازی صنایع پالایش گاز ایران با رویکرد تلفیقی دلفی‌ـ دیماتل مطالعة موردی: شرکت پالایش گاز پارسیان[/h][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2]صفحه 137-150[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2]رضا اشگرف؛ سعید میرزا محمدی؛ سید جعفر سجادی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2]

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • |
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 3]


[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]2[/TD]

[TD=width: 5][/TD]

[TD=width: 98%][h=2]تحلیل ارتباط بین عوامل ارزیابی توان فنی پیمانکاران و کیفیت اجرای پروژه‌های پژوهشی با استفاده از مدل عصبی‌ـ فازی مطالعة موردی: مؤسسة مطالعات بین‏المللی انرژی[/h][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2]صفحه 151-166[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2]سیدحسین ایرانمنش؛ مجید شخصی نیائی؛ فاطمه سبحانی؛ مجید عبداله زاده[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2]

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • |
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 3]


[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]3[/TD]

[TD=width: 5][/TD]

[TD=width: 98%][h=2]طراحی مدل ارزش‌گذاری واحدهای مسکونی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)[/h][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2]صفحه 167-176[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2]محمد تقی عیسایی؛ کیان بهداد[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2]

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • |
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 3]


[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]4[/TD]

[TD=width: 5][/TD]

[TD=width: 98%][h=2]ارزیابی عملکرد محصول مبتنی بر کارت امتیازی متوازن با رویکردی نوین مطالعة موردی: واحد توسعة محصول شرکت محصولات لبنی کاله[/h][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2]صفحه 177-188[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2]جعفر رزمی؛ حسن مینا؛ میثم نصرالهی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2]

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • |
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 3]


[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]5[/TD]

[TD=width: 5][/TD]

[TD=width: 98%][h=2]ارائة مدل دوهدفه برای مسئلة زمان‌بندی جریان کارگاهی با محدودیت دسترسی به ماشین‌ها[/h][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2]صفحه 189-200[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2]محمّد رضائی ملک؛ رضا توکلی مقدم؛ فرشید عوض آبادیان[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2]

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • |
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 3]


[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]6[/TD]

[TD=width: 5][/TD]

[TD=width: 98%][h=2]ارزیابی عملکرد شرکت‌های آب و فاضلاب استان مازندران به کمک مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها و شبکة عصبی مصنوعی[/h][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2]صفحه 201-213[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2]جواد رضائیان؛ عباس عسگری نژاد[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2]

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • |
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 3]


[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]7[/TD]

[TD=width: 5][/TD]

[TD=width: 98%][h=2]الگوریتم بهینه‌سازی گروه ذرات برای تعیین اندازة انباشته و زمان‌بندی یکپارچه در محیط تولیدی جریان کارگاهی[/h][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2]صفحه 215-228[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2]رضا رمضانیان؛ محسن شفیعی نیک آبادی؛ سحر فلاح‌صنمی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2]

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • |
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 3]


[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]8[/TD]

[TD=width: 5][/TD]

[TD=width: 98%][h=2]طراحی استوار اقتصادی‌ـ آماری نمودار کنترلی: مطالعة موردی در صنعت خودرو[/h][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2]صفحه 229-241[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2]عبدالستار صفایی؛ رضا برادران کاظم زاده؛ محمد اقدسی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2]

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • |
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 3]


[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]9[/TD]

[TD=width: 5][/TD]

[TD=width: 98%][h=2]حل مسئلة چندهدفة مکان‌یابی هاب با درنظرگرفتن ویژگی‏های غیر قطعی نقاط بالقوه و مسیرها با استفاده از روش تجزیة بندرز[/h][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2]صفحه 243-255[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2]سعید عباسی پاریزی؛ مجید امین نیری؛ مهدی بشیری[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2]

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • |
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 3]


[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left]10[/TD]

[TD=width: 5][/TD]

[TD=width: 98%][h=2]توسعة یک سیستم پیشنهاددهندة محصول طراحی مدلی ترکیبی با بهره‌گیری از روش‌های ******** مشارکت‌محور، کشف قوانین انجمنی، و بخش‌بندی مشتریان[/h][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2]صفحه 257-280[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2]عباس کرامتی؛ روشنک خالقی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2]

 • برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 • |
  برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.


[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 3]


[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: left][/TD]

[TD=width: 5][/TD]

[TD=width: 98%][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[TD=colspan: 2]


[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...