رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

واحدهاي مختلف قسمت ريسندگي

1- سالن توليد : محل تبديل الياف رنگ شده به نخ فرش ماشيني

2- سالن بسته بندي : بسته بندي كردن دوكهاي نخ تابيده شده

3- انبار محصول : انبار و چيدمان نخ توليد شده

4- واحد كنترل كيفيت : وظيفه كنترل كردن نخ از لحاظ رنگ ، نمره نخ ، يكنواختي ، تابيده شدن و كميت توليد

5- واحد مديريت صنعتي : برنامه ريزي جهت اهداف بلند مدت و كوتاه مدت شركت .

6- واحد فني : سرويس و نگهداري دستگاهها و تعميرات آنها

7- واحد سرپرستي : مديريت و هدايت پرسنل و ايجاد محيطي سالم جهت توليد

8- اتاق كمپرسور : تامين فشار باد لازم جهت راه اندازي قسمتهاي پنوماتيك

9- انبار مواد اوليه : محل ذخيره عدلهاي الياف خام

10- اتاق برق : برق رساني به دستگاههاي مختلف و كنترل برق آن

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

1-قسمت حلاجي

2-كاردينگ

3-گيل

4-فنيشر

5-رينگ

6-بوبين پيچ

7-دولاتاب

 

1- الياف به صورت عدل وارد دستگاه عدل شكن مي شود .

اين دستگاه عدل را به مدلهاي كوچكتري تبديل مي كند .

2- مدلهاي كوچك شده وارد دستگاه ولف شده كه اين دستگاه مدلهاي وارده را تبديل به توده هاي الياف نسبتا" باز شده ميكند .

3-اين توده هاي الياف باز شده بوسيله سيستم پنوماتيك روغن و آنتي استاتيك زده مي شود .

(a بدليل كم شدن اصطكاك الياف در طول كار و جلوگيري از ايجاد الكتريسيته ساكن

(b اگر الكتريسيته ساكن داشته باشد به هم چسبيده مي شود .

4- اليافهاي آب روغن زده شــده توسط فن و لوله هاي مخــصوص داخل ســيلو ( بين ) ريخته مي شود كه اين الياف بايد به مدت 8 ساعت در سيلو بماند تا مواد جذب الياف شود .

5- پس از گذدشت مدت زمان مورد نظر الياف توسط دستگاه بلدوزر به هاپر ( منبع تغذيه ) دستگاه كاردينگ مشتعل مي شود .

هاپر : بصورت اتوماتيك منظم و يكنواخت الياف را به كاردينگ تغذيه مي كند .

كاردينگ : توده هاي الياف را به صورت ليف به ليف باز مي نمايد و به صورت موازي و شانه شده با يك وزن در متر ثابت و به صورت فتيله با يك متراژ معين داخل بانكه مي كند .

6- گيل : فتيله هاي خارج شده از كاردينگ را با هم مخلوط كرده وجهت يكنواختي در الياف فتيله هاي مخلوط شده را كشيده تا گرم در متر سبك تري ايجاد شود و همچنين الياف موازي در امتداد طول فتيله ايجاد گردد .

7- فنيشر : فتيله هاي خروجي از گيل سوم را سبك تر ، موازي و مخلوط نموده و جهت حمل و نقل راحت تر فتيله دور بوبين مي پيچيد.

8- رينگ : فتيله هاي ورودي از فنيشر را تا اندازه ضخامت نخ مورد نياز كشيده و سپس تابيده تا تبديل به نخ شده تا استحكام لازم را داشته باشد .

9- دولاكني : نخ هاي خروجي از رينگ را دولا كرده و دور بوبين مي پيچيد تا وزن بالايي براي آماده كردن تاب مجدد آماده مي كند

 

10- دولاتاب : نخ هاي دولا را با يك تاب مشخص تابانده تا تبديل به نخ نهايي شود .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

عدل ورودي توسط نوار نقاله به جلو حركت نموده و توسط حصير ميخي تكه تكه به سمت بالا برده و يك زننده اليافهاي بالا برده شده را زده و به تكه هاي كوچك تبديل مي كند .

ولف : اليافهاي كوچك شده توسط حصير وارد دستگاه ولف مي شود كه اين اليافها وارد سيلندرهايي با خارهاي كوچك شده كه كاراين بلندرها خرد و كوچك كردن توده هاي الياف مي باشد.

مخزن آب روغن : ازيك مخزن500 ليترتشكيل شده و يك گرمكن براي گرم كردن محلول در زمستان و پروانه همزن براي مخلوط كردن مواد و يك پمپ خلاء جهت پاشش آب و روغن به مقدار لازم در واحد زمان به الياف صورت مي گيرد .

فن ( شوتينگ ) : فن بين مخزن آب و روغن و سيلو وجود دارد كه اليافه تكه تكه شده را توسط مكيدن از داخل لوله هاي فازي وارد كانال سيلو كرده و اين كانال داراي يك دريچه مي باشد و اين دريچه در طول سيلو كه m 30 مي باشد به صورت اتوماتيك حركت كرده و الياف به صورت يكنواخت روي هم مي ريزد .

سيلو : ندازه سيلو m 4× 5 ×30 مي باشد و در حدود 7 تن الياف در آن جا مي گيرد .

بلدوزر :' يك دستگاه به اندازه دهانه سيلو مي باشد و وزن تقريبي 2 تن كه حصير ميخي آن اليافهاي ذخيره شده در سيلو را از پايين به داخل خود مي ريزد . يك سيلندر خاردار هم داخل بلدوزر وجود دارد كه اليافها را تكه هاي كوچكتر تقسيم مي كند و روي نوار نقاله ريخته كه نوار نقاله الياف را به سمت دهانه خروجي بلدوزر هدايت مي كند . در دهانه خروجي بلدوزر لوله هايي براي انتقال الياف مكش به داخل مخزن هاپر كاردينگ وجود دارد .

هاپر : منبع تغذيه دستگاه كاردينگ مي باشد كه اليافها وارد اين مخزن كه اوليه مي باشد مي ريزد اليافها به وسيله دو غلطك به سمت پايين كشيده مي شود و روي نوار نقاله ريخته مي شود نوار نقاله اين الياف را به سمت حصير ميخي برده و حصير ميخي اليافها را تكه تكه برداشته و پس از زده شدن توسط زنندها داخل مخزن ويبراتور ريخته كه اين ويبراتور حجم الياف آن و سطح الياف را يكنواخت كرده و به تغذيه كاردينگ مي دهد .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

قسمت Feed : از چند غلطك با خارهاي نسبتا" بزرگتر نسبت به ديگر سيلندرها تشكيل شده كه كار اين قسمت تغذيه كاردينگ با الياف نسبتا" يكنواخت و خرد شده مي باشد .

قسمت تيكرين ( وارد كننده الياف به كاردينگ ) :روي تكرين دو عدد وركر و يك استر پير وجود دارد كه كار اصلي وركر و استر پير كوچكتر كردن توده هاي الياف مي باشد .

قسمت ترانسفر : يك باز کننده منتقل كننده الياف از وركر و استر پير فرعي به سيلندر اصلي مي باشد .

سيلندر اصلي : روي اين غلطك كه چهار دست وركر و استر پير دارد الياف را به اندازه لازم كوچك مي نمايد .

دافر ها : كار اين سيلندر گرفتن اليافهاي تكه تكه شده از سيلندر اصلي مي باشد .

شانه ها : توسط موتورهاي مخصوص به صورت ويبره كار مي كند و كار آن گرفتن الياف از دافر ها مي باشد .

دلي وري : موازي كردن ، يكنواخت و يك دست كردن الياف و كشيدن آن به ميزان دلخواه و جمع كردن الياف به متراژ لازم داخل بانكه كار اين قسمت مي باشد .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

از اين قسمت به نام كريل تشكيل شده كه كار آن انتقال فتيله از بانكه هاي كاردينگ به ورودي دستگاه گيل مي باشد .

غلطك تغذيه : تعداد شش عدد فتيله ورودي را به سمت شانه ها هدايت مي كند .

شانه هاي زيرو رو : شانه كردن و يكنواخت و يكدست كردن فتيله ورودي مخلوط كردن كار اصلي اين قسمت مي باشد .

غلطك كشش : كشيدن الياف براي آوردن وزن به مقدار سبكتر

كالندر : فشرده كردن الياف براي ورود الياف به داخل كويلر

كويلر : موازي كردن و ذخيره الياف داخل بانكه به متراژ مورد نياز اين كار در سه مرحله انجام مي گيرد .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

كريل : كار انتقال الياف از بانكه به ورودي ( تغذيه ) دستگاه را انجام مي دهد .

قيف : جهت يكسان كردن الياف ورودي

غلطك ( كاتس رول ) : كشيدن الياف ورودي

راهنماي خرگوشي : هدايت الياف به غلطك هاي پفكي

غلطك هاي پفكي : كه سه عدد مي باشند و براي يكنواخت نمودن فتيله به كار مي رود .

راهنماي قيفي : هدايت الياف به كاتس دوم

كاتس دوم : كشيدن الياف و سبك كردن آن

راهنماي آهني : هدايت الياف جهت كيسه هاي مالش دهنده

كيسه هاي مالش دهنده : براي تاب دادن و مخلوط كردن فتيله هاي موازي شده

تراورس : با حركـــت رفت و برگشت خود اليــاف را به روي بوبين در حال چرخش با زاويه خاص مي پيچد .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

ريل بوبين گير : جهت نگهداشتن بوبين هاي خروجي از دستگاه فنيشر به فاصله هاي معين

راهنماي يك طرفه : جهت انتقال و هدايت فتيله به كاتس تغذيه

كاتس تغذيه : يكنواخت كردن فتيله

راهنماي خرگوشي : هدايت الياف به زير آپرون

*آپرونهاي زير و رو :

كاتس كشش : براي كشيدن فتيله و يكنواختي مي باشد .

دم خوكي : كار هدايت نخ به روي اسپيندل را انجام مي دهد .

اسپيندل : براي جاگذاري ماسوره ها و چرخاندن آنها با سرعت مورد نياز مي باشد .

ميز عينكي : كار هدايت و پيچش نخ را روي ماسوره انجام مي دهد .

صفحات جداكننده : از تداخل نخ ها به داخل همديگر جلوگيري مي كند .

حلقه بالن گير : كار هدايت نخ را انجام مي دهد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

كريل : جهت نگه داشتن ماسوره هاي نخ و انتقال آن به سمت دستگاه مي باشد .

سراميك دم خوكي : كار هدايت نخ به داخل سنسور را انجام مي دهد .

سنسور : جهت تشخيص نخ به كار مي رود . هنگامي كه نخ قطع مي شود سنسور فرمان خاموشي و قطع نخ را صادر مي كند

موتور تنش : جهت تنش دادن به نخ به كار مي رود به اين علت كه نخ پاملخي نشود .

قيچي : هرگاه نخ قطع شود و سنسور فرمان دهد نخ ديگر را قطع مي نمايد .

سراميك فعلي اسبي : جهت هدايت نخ به قسمت موتور تراورس

تراورس : نخ از يك موتور جداگانه فرمان گرفته و با حركت رفت و برگشت خود بر روي بوبين در حال چرخش با زاويه دلخواه مي پيچد .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

كاسه : بوبين هاي نخ دولا شده توسط دستگاه دولاكني را درون آن قرار مي دهد .

اسپيندل : كاسه روي اسپيندل قرار مي گيرد كه توسط تسمه چرخانده مي شود و كار تاباندن نخ را انجام مي دهد

آپلو : مخزن روغن،جهت روغن زدن به نخ،براي مرطوب بودن نخ تا رسيدن به كارخانه بافندگي،نخ از سوراخ وسط آپلو رد مي شود

راهنما : دو عدد مي باشند كه نخ از بين اين دو راهنما عبور مي كند وباتنظيم فاصله اين دو راهنما كشش نخ كم و زياد مي گردد

تراورس : با حركت رفت و برگشت خود نخ تابيده شده روي بوبين در حال چرخش را با زاويه دلخواه مي پيچد .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

سيستم مستقيم:يعني وزن واحد طول N=w/l*k

 

 

(هر چه نمره زيادتر باشد نخ كلفت تراست)

 

 

 

2- سيستم غير مستقيم :طول واحد وزن n=l/w *1/k

 

 

(هرچه نمره زيادتر نخ ظريفتر ميشود )

 

 

1yard=0.914

 

 

1 lp = 453.6 gr

 

 

16 oz = 7000 grin

 

 

1inch= 2.54

 

 

نمره متريك nm((تعداد متر ها بر حسب گرم

 

 

3- نمره فرانسوي 4- نمره فاستوني كه 560 يارد ان 1 پوند است 5- نمره پشمي

 

 

نمره نخ هاي چند لا :

 

 

Den= 9tex

 

 

Nm=1.69ne

 

 

Tex=100/nm

 

 

Nx = n1+n2+n3+……1- مستقيم:

 

 

 

Nx=1/n1+1/n2+1/n3+…..2- غير مستقيم

 

 

نكته: در سيستم مستقيم با افزايش نمره ن خ ضخيم يا كلفت ميشود

 

 

در سيستم غير مستقيم با افزايش نمره نخ ظريف يا نازك ميشود.

 

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...