رفتن به مطلب

دانلود گزارش کار ازمایشگاه اندازه گیری مکانیکی


ارسال های توصیه شده

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

دانلود گزارش کار کارگاه اندازه گیری

 

عنوان آزمايش : بررسی عملكرد كوليس ورنيه دار

 

در كوليس هاي ورنيه دار صفر معياري براي خواندن اندازه ميباشد

اين نكته را با مثال زير تشريح ميكنيم : ...

اگر صفر در نقطه اي بين 33 و 32 ايستاد به نقاط ديگر ورنيه رجوع كرده و نقطه اي را كه كاملا روي عدد كوليس قرار دارد را مي خوانيم ، فرض ميكنيم كه اين نقطه 4 باشد آنگاه چون از كوليس با دقت 0.5 استفاده مي كنيم عدد 4 را در 2 ضرب كرده و به صورت زير عمل ميكنيم :

 

عنوان آزمايش : چگونگی اندازه گيری ابعاد قطعه به وسيله انواع كوليس های ارتفاع سنج ، عمق سنج ،عقربه ای و ديجيتال

 

عنوان آزمايش : روش كار با ميكرو مترهاي معمولي و ارتفاع سنج و لب پولكي و تلسكوپي و ديجيتال

 

در اين آزمايش روش كار با چهار نوع ميكرو متر ارتفاع سنج و لب پولكي و تلسكوپي و ديجيتال را خواهيم آموخت

ميكرو متر هاي در چند چيز با هم مشترك هستند كه عبارتند از

1-داشتن يك رنج براي كنترل ميكرو متر 2- داشتن يك آچار براي تنظيم صفر ميكرو متر 3- خط كش ميكرو متر 4- پيچ هر ز گرد 5- قسمت مدرج روي خط كش 6- قفل خط كش

دقت هر ميكرو متر با توجه به نحوه تقسيم بندي روي خط كش و قسمت مدرج تعيين ميشود براي مثال در صورتي كه خط كش ميكرو متر به صورت 5 تا 5 تا تقسيم شده بود و روي قسمت مدرج هم 50 قسمت موجود بود آنگاه دقت ميكرو متر 0.01 است .

همچنين بر روي هر ميكرومتر علاوه بر ذكر دقت ، ميزان رنج اندازه گيري را نيز تعيين نموده اند .

 

عنوان آزمايش : آشنايی با راپورتر ها و كمپراتور ساعتی

 

در اين آزمايش ابتدا اندازه هاي 19.905و81.075 و 124.605را به وسيله راپور تر ها مي سازيم براي اين كار از روش زير استفاده ميكنيم:

براي مثال اگر بخواهيم اندازه 19.905 را به وسيله راپورترها بسازيم ابتدا در جعبه راپورتر دقت ميكنم راپورتر هاي 1.005 و 1.9 و 7 و 10 را انتخاب ميكنسم مشاهداه ميكنيد جمع اين راپورترها 3.195 ميشود همچنين براي 81.075 از راپورترهاي 1.005 و 1.07و 9 و 70 و براي 124.605 از راپورترهاي1.005 و 1.6 و 2 و 20 و100 استفاده ميكنيم.

حال كه ساخت اندازه هاي مختلف با راپورترها را ياد گرفتيم ميتوانيم با كمك كمپراتور ساعتي و راپورترها اختلاف اندازه ما بين گيج و قطعه را اندازه بگيريم

 

عنوان آزمايش :

1- اندازه گيری غيرمستقيم با استفاده از وسائل کمکی و روابط هندسی

2- تحليل خطا های مرکب در اندازه گيری

 

در اندازه گيری و کنترل قطعات صنعتی مواردی پيش می آيد که نمی توان مستقيماٌ توسط اندازه گيرها اندازه مورد نظر را کنترل نمود در اين موارد استفاده از وسايل کمک اندازه گيری را بايد در کنترل اندازه آن ها دخالت داد مثلاً جهت کنترل زوايای داخلی و خارجی دم چلچله ها از زاويه ياب استفاده می شود . ما در اين آزمايش روش کار با زاويه سنج را انجام می دهيم که زاويه سنج ها انواعی دارند که در اين آزمايش زاويه سنج ساده را داريم که از يک نقاله و يک خط کش تشکيل شده است که به وسيله پيچ و مهره به هم متصل شده است روی نقاله از صفر تا 180 درجه تقسيم بندی شده است و خط کش نوک تيز می تواند روی صفحه نقاله 180 درجه بچرخد . برای اندازه گيری زاويه دم چلچله ها دو راپورتر در دهانه زاويه گذاشته و نقاله را پشت تا پشت آن محکم می چسبانيم و اندازه را از روی ورنيه می خوانيم .

 

عنوان آزمايش :

1- اندازه گيری زاويای قطعات با استفاده از خط کش سينوسی

2- آشنايی با طريقه استفاده از راپورترهای زاويه ای

 

در اين آزمايش می خواهيم زاويه مخروط را به کمک راپورترهاي معمولي ، خط كش سينوسي و ساعت اندازه گيري به دست آوريم . راپورترها را ترکيب کرده و زير خط کش سينوسی گذاشته و مخروط را با سطح صاف موازی کرديم زاويه مخروط را بدست می آوريم که ارتفاع راپورترها را تقسيم بر اندازه خط کش کرده و از آن آرک سينوس گرفته تا زاويه مخروط بدست آيد ديگر آزمايش اندازه زاويه شابلون قلم می باشد که راپورترهای زاويه ای را با هم ترکيب می کنيم و در زوايای شابلون قرار داده و اگر راپورترها در اين زوايا تغيير نکرد زاويه شابلون بدست می آيد برای اندازه گيری طول خط کش پشت تا پشت شابلون را با کوليس اندازه گرفته و قطر رولر را اندازه گرفته از هم کم می کنيم .

 

عنوان آزمايش : اندازه گيری ميزان عدم تختی توسط تختی سنج های نوری(Optical Flat)

 

شرايط لازم براي تداخل دو موج :

1) نور بايد از يك منبع ساده به صورت دو طيف مجزا تقسيم شود( Mono Choromatic )

2) قبل از تركيب در چشم اين اجزا بايد اختلاف مسيري به اندازه مضرب فردي از نصف طول موج را داشته باشد.

 

 

تداخل دو موج :

تركيب دو موج وقتي حداكثر مقدار خود را حاصل ميكند كه هر دو موج هم فاز باشند دامنه برآيند نوسان (ar) نتيجه دو موج aAو aB ميباشد با تغيير فاز A و B به اندازه

چند نكته مهم در مورد كار با راپور تر ها :

A - از آنجا كه را پور تر ها بايد در برابر خوردگي حفظ شوند را پور ترها را درون روغن مخصوصي قرار ميدهيم تا از زنگ خوردن آن جلو گيري كنيم.

B- زماني كه ميخواهيم از راپورتر ها استفاده كنيم بايد به وسيله الكل سطح اصلي راپورتر كه نسبت به ساير سطوح آن آينه اي تر است را با الكل كه حلال روغن است به خوبي پاك كنيم .

C- براي به هم چسباندن دو راپورتر به هم سطوح سيقليشان را با كمي اعمال نيرو روي هم ميكشيم مشاهده ميشود كه دو راپورتر يكديگر جذب ميكنند.

 

عنوان آزمايش : اندازه گيری ميزان صافی سطح سطوح قطعات صنعتی به وسيله دستگاه زبری سنج

 

اساس كار دستگاه زبريسنج نسبتا ساده ميباشد ساختار اين دستگاه تشكيل شده از يك سوزن رله مانند كه حكم سنسور را دارد و نسبت به تغييرات ارتفاع( پستي و بلندي سطح) حساسيت خاصي را دارا ميباشد. در هنگام آزمايش رله دستگاه كه خاصيت ارتجاعي از خود دارد را به وسيله گيره نگه دارنده بر روي سطح مي آوريم سپس كليد start دستگاه را فشار ميدهيم

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
دستگاه زيري سنج M2 بر آن اساس برنامه ريزي شده است كه اندازه گيري را در 7 پارامتر پي در پي انجام دهد تا تشخيص مكان عدم زبري يا صافي قطعه تا حدود ريادي مشخص گردد . اطلاعات از حس گر (رله) به بخش كنترل منطقي دستگاه انتقال مي يابد اين دستگاه با استفاده از آناليز ارقام مقادير مطلوب Rmax , Ra , Rz را به ما ميدهد .

هر كدام از اين اعداد بيانگر مقدار مشخصي ميباشد كه اين مقادير را در زير توضيح ميدهيم .

 

عنوان آزمايش : آشنايی با نحوه استفاده از شابلون ها ‌،‌گيج ها ، زاويه سنج ها و فرمان ها

 

در اين آزمايش قبل از هر چيز بايد با نوع ابزار به كار رفته در آزمايش و كار برد آنها آشنا شويم ديگر مراحل آزمايش استفاده از اين وسايل در صنعت و در بخش اندازه گيري ميباشد.

 

زاويه سنج ها :

در كل سه نوع زاويه سنج مكانيكي وجود دارد كه عبارتند از زاويه سنج ساده ، عقربه اي و انيورسال با زاويه سنج ساده در آزمايش شماره چهار (دم چلچله اي) آشنا شديم و با دو زاويه سنج ديگر در اين آزمايش آشنا خواهيم شد.

 

A) زاويه سنج انيورسال :

زاويه سنج انيورسال داراي دقت زيادتري نسبت به زاويه سنج ساده ميباشد و براي اندازه گيري دقيق تر زاويه ها به كار ميرود . در زاويه سنج انيورسال كه با ساختار مكانيكي عمل ميكند ما داراي يك ورنيه هستيم كه كه فرايند اندازه خواني به وسيله آن صورت ميگيرد و داراي دقتي معادل 5 دقيقه ميباشد اين زاويه سنج از قسمت هاي اساسي ديگري كه در زير شرح ميدهيم تشكيل شده است.

 

1-گونياي ثابت : صفحه اي است مدرج شامل 2 قسمت 90 درجه اي كه خط كش متحرك بر روي آن قرار ميگيرد و براي خواندن عدد صحيح زاويه اندازه گيري شده استفاده ميگردد.

2- خط كش متحرك : اين خط كش به وسيله شيار تعبيه شده در روي صفحه گونياي ثابت حركت ميكند و براي كنترل اين خط كش از نظر خطاي اندازه گيري ميتوان زواياي 45 و 60 درجه دو سر اين خط كش را كنتري نمود

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

3- ورنيه : صفحه اي است كمان شكل كه حول مرگز زاويه سنج حركت ميكند و جهت خواندن مقدار غير صحيح ( ثانيه) زاويه اندازه گيري شده به كار ميرود.

4- پيچ تثبيت گونياي ثابت : گاه در اندازه گيري نياز ميگردد كه صفحه اصلي ثابت مانده و به وسيله خط كش متحرك زاويه مورد نظر خوانده شود كه در اينجا از اين پيچ استفاده ميگردد.

5- پيچ تثبيت خط كش متحرك : پس از كامل شدن مراحل اندازه گيري بايد پيچ تثبيت خط كش را به همراه پيچ تثبيت گونيا محكم كنيم تا از جابه جايي خط كش و كونيا نسبت به در اثر خطاي بارگذاري جلوگيري شود.

خواندن عدد زاويه سنج انيوريال كاملا مشابه كوليس ها است با اين تفاوت كه در كوليس ها پارامتر اندازه گذاري ميكرون و در اينجا درجه – دقيقه – ثانيه است .

 

B ) زاويه سنج ساعتي:

اين زاويه سنج از 5 قسمت مهم زير تشكيل شده است :

1- خط كش ثابت .

2- خط كش متحرك : به وسيله اين خط كش ميتوانيم موقعيت قطعه خود را با خط كش ثابت تنظيم كنيم به صورتي كه دو ضيع زاويه دقيقا به دو سطح خط كش ها مماس گردد .

3- عقربه ساعتي : اين قسمت نيز تشكيل شده از يك عقربه و يك صفحه مدرج ايت كع عملكرد آن كاملا مشابه ساعت اندازه گيري ميباشد با اين تفاوت كه در ساعت اندازه گيري پارامتر اندازه گذاري ميكرون و در اينجا درجه – دقيقه – ثانيه است .

4- نمايشگر جهت زاويه : اين قسمت با تغيير رنگ خود به رنگ هاي سياه و زرد نشان دهنده سمتي است كه زاويه سنج زويه ان را نشان ميدهد .

5- پيچ هاي تثبيت : اين پيچها وظيفه تثبيت خط كش متحرك و همچنين صفحه مدرج را دارا ميباشند .

زاويه سنج ساعتی که دقت اندازه گيری اين زاويه سنج ها در آن 5 دقيقه است صفحه داخلی زاويه سنج به 4 زاويه قائمه و هر کدام از 0 تا 9 درجه با قدر نسبت 10 درجه تقسيم بندی شده است به ازاء گردش يک دور عقربه زاويه سنج به اندازه 10 درجه تغيير زاويه می دهد و چون صفحه خارجی آن به 120 قسمت تقسيم شده پس هر کدام از تقسيمات صفحه خارجی مشخص کننده 5 دقيقه است که در حقيقت دقت زاويه سنج است . برای خواندن اندازه ابتدا از صفحه داخلی که قسمتی از آن ديده می شود درجه ها را می خوانيم سپس از روی صفحه خارجی 1 درجه ها و 5 دقيقه ها را می خوانيم و در نهايت همه را با هم جمع می کنيم و اگر زاويه بيش از 90 درجه شد در داخل دايره پايين عقربه ساعتی زرد شد بايد شماره های قرمز رنگ داخل دايره عقربه ای خوانده شود و از 180 کم کنيم تا زاويه طرف چپ بدست آيد . در اين زاويه سنج ها دو پيچ تنظيم وجود دارد که يکی برای سفت کردن خط کش و ديگری برای و ديگری برای سفت کردن گونيای نقاله می باشد .

 

 

 

برای دانلود گزارش کار ازمایشگاه اندازه گیری مکانیکی به لینک زیر مراجعه فرمایید :

 

دانلود کنید

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

پسورد :

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...