رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

این تاپیک رو زدم تا هرکس هرچی مقاله راجع به مکانیابی پارکینگ ها تو سطح شهر داره، اینجا بذاره :a030:

 

اولین مقاله با عنوان:

 

مكان گزيني بهينه پاركينگ هاي طبقاتي شهر تهران، مطالعه موردي: منطقه هفت شهرداري تهران

 

دانلود مقاله

 

و

 

کاربرد gis در مدیریت و مکان یابی پارکینگ ها

لینک ارسال

تعیین موقعیت بهینه فضا – مکانی پارکینگ هاي طبقاتی با رویکرد MCDM-GIS مطالعه موردي: منطقه 6 شهرداري تهران

 

امروزه­ با توجه به ­روند رو به رشد جمعیت و­تراکم جمعیتی­ ­مناطق­ شهری کشورهای در حال توسعه­ علی الخصوص ­در شهرهای­ پر­جمعیت و مستعد از نظر لرزه خیزی، لزوم نگرشی همه­ جانبه و فراگیر ­به­ حوادث­ طبیعی­ و­فجایع­ ناشی ­از بروز­آن­ها بیش ­از­پیش ­جلوه ­نموده­است. شهر ­تاریخی­ تبریز به­ خاطر نزدیکی به گسل­های ­­راستلغز فعال یکی­از شهرهای زلزله­ خیز ایران­ به ­شمار می­آید. در این بین ­شهرداری منطقه 8 تبریز که به­عنوان شهرداری­تاریخی و­فرهنگی شهر تبریز شناخته می­شود، دارای اماکن تاریخی با­ارزش، بافتی فرسوده، ترافیک­ سنگین و تراکم­ جمعیت بالا­­است­که­اهمیت­مطالعه­و پژوهش­را در­زمینه مدیریت بحران­ بیش­تر می­کند. در پژوهش حاضر­جهت مدیریت صحیح بحران­در منطقه­ قدیمی­8 تبریز، با بهره­گیری­از مدل­شاخص همپوشانی وزنی­در محیط GIS، اقدام به تفکیک سطوح خطرپذیر منطقه­گردید. لایه­های مورد استفاده در­این مدل­شامل فاصله­از گسل، کیفیت ابنیه، تراکم جمعیت، نردیکی­ به معابر، نزدیکی به فضاهای باز، درمانی، ایستگاه آتش نشانی، اماکن نظامی و انتظامی، پمپ­ بنزین و همچنین­ توپوگرافی­ محدوده­ مورد­مطالعه ­می­باشد.­نتایج ­حاصل از خروجی مدل­ نشان­ می­دهد که تنها 94/13% درصد از محدوده­ مورد­مطالعه­ دارای­و ضعیت­ مطلوب­تا بسیار مطلوب می­باشد. 37/47% درصد از محدوده نیز در وضعیت متوسط از لحاظ خطرپذیری در مواقع بحرانی قرار دارد. 69/38% درصد از محدوده مورد مطالعه نیز در شرایط نامطلوب تا بسیار نامطلوب قرار دارد که این امر لزوم برنامه­ریزی دقیق و اصولی را در مراحل قبل، حین و بعد از وقوع بحران از طرف مسئولین این منطقه طلب می­کند.

 

کلیدواژه: مدیریت بحران، GIS، بافت فرسوده، منطقه 8 تبریز، مدل شاخص همپوشانی وزنی

 

نویسندگان: ابوالفضل مشکینی، محسن حاصل طلب، بای محمد یاپنگ غراوی، سید علی علوی طبری

 

دانلود مقاله

لینک ارسال

ارايه الگوي بهينه مكان يابي پاركينگ هاي محله اي با استفاده از روش AHP و GIS

 

امروزه افزايش استفاده از خودرو و كمبود فضاي پاركينگ در بخش هاي پرتردد شهري به مساله ي حادي مبدل شده است. اين مساله در محلات و واحدهاي همسايگي نيز به دليل كم عرض بودن معابر و پارك وسايط نقيله در طول معابر، مشكلات عديده اي را در عبور و مرور محله اي ايجاد نموده و نظم محلي را مختل مي سازد؛ كه ضرورت مكان يابي بهينه ي پاركينگ هاي محله اي را بيش از پيش آشكار مي سازد. تحقيق حاضر، برآن است كه ايده ي مكان يابي پاركينگ هاي محله اي را براي اولين بار مطرح ساخته و شاخص هاي ايجاد آن را با توجه به معيارهاي دقيق و به دور از مباحث ثقيل ترافيكي و با توجه به علم برنامه ريزي شهري بيان نمايد. لذا استقرار پاركينگ ها زماني مي توانند كارايي لازم را داشته باشند كه در مكان مناسبي احداث شوند. در اين تحقيق، 11 پارامتر مختلف از قبيل جمعيت، تراكم ساختماني، فاصله ي پياده روي تا پاركينگ، دسترسي بر اساس عرض معابر، عرضه ي پاركينگ،تعداد خودروها، تقاضاي پاركينگ، قيمت زمين، سازگاري كاربري ها، ظرفيت پاركينگ تكميل پرسشنامه در منطقه ي 3 و 4 شهرداري تبريز، براي مكان يابي پاركينگ هاي محله اي بررسي شده است. يافته ها، بيانگر آن است كه سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) توانايي تلفيق تعداد زيادي از پارامترها را به صورت همزمان داشته و با به كارگيري روش وزن دهي دودويي AHP در نرم افزار Idrisi، به ارايه ي الگويي مناسب جهت مكان يابي بهينه ي پاركينگ هاي محله اي پرداخته شده و در نهايت دو سناريو براي مكان يابي پاركينگ هاي محله اي ارايه شده است. نتايج بررسي نشان مي دهد كه در سناريوري اول با فرض اعمال شرايط ايده ال در منطقه ي مورد مطالعه، مي توان 23 پاركينگ محله اي براي احداث پيشنهاد داد، اما زماني كه تمامي شرايط لازم از نظر برنامه ريزي، قانون گذاري سرمايه گذاري جهت احداث پاركينگ هاي محله اي از سوي شهرداري روند اجرايي پيدا نمي كند، تعداد 13 پاركينگ در سناريوي دوم براي احداث پيشنهاد مي گردد.

 

کلید واژه: پاركينگ هاي محله اي، مكان يابي، AHP، GIS، شهر تبريز

 

نویسنده: شهريور روستايي

 

دانلود مقاله

لینک ارسال

تصمیم گیری قطعی و فازی در مکانیابی پارکینگهای عمومی طبقاتی

 

در مکانیابی پارکینگهای عمومی طبقاتی، توجه به میزان تاثیر و تاثر کاربریهای دیگر و بررسی روابط متقابل بین کاربریهای مختلف شهری از اهمیت خاصی برخوردار بوده و بایستی در ضمن یک سری معیارها و ضوابط در فرایند نانیابی مد نظر قرار گیرند. عدم توجه به اثرات متقابل این کاربریها در فرایند مکانیابی باعث می شود که مکانیابی به نتایج نامناسبی منجر شده و حتی گاهی مسائل حل ناشدنی به دنبال داشته باشد. برای تصمیم گیری در این گونه مسائل که روابط بین پارامترهای مورد توجه قرار می گیرند، روشهای مختلف تصمیم گیری ایجاد و توسعه یافته اند که در مسایل شهری نیز مورد استفاده قرار میگیرند. به طور کلی اینروشها به و دسته قطعی و غیر قطعی (فازی) تقسیم میشوند.

 

کلید واژه: پارکینگ های حاشیه ای و غیرحاشیه ای، روش تولید پارکینگ، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، روش تصمیم گیری قطعی، روش تصمیم گیری فازی

 

نویسندگان: علی اکبر متکان، علیرضا شکیبا، سیدحسین پورعلی، عیسی عبادی

 

دانلود مقاله

لینک ارسال

ارائه روشي مناسب جهت مكانيابي پاركينگ عمومي

 

کلمات کلیدی: پارکینگ عمومی، تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، ترکیب لایه ها (Overlay)، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، منطق بولین، منطق فازی، مکانیابی (Site Selection)

 

نویسنده: مسعود ورشوساز

 

دانلود مقاله

لینک ارسال

ارزيابی روش‌های مختلف مکانيابی در مديريت احداث پارکينگ‌های عمومی در مرکز تجاری شهر اصفهان با استفاده از GIS

 

ايجاد مراکز خدمات عمومی جديد، مستلزم صرف هزينه‌های زياد است و تعيين مکان بهينه آنها به شيوه‌ای که همه شهروندان به نحو موثر از آن بهره مند شوند ضروری است. پارکينگ‌های عمومی يکی از اين­مراکز خدماتی است، با توجه به افزايش جمعيت و رشد غير اصولی شهرها از يک طرف و افزايش خودروها ازطرف ديگر به منظور کاهش ترافيک در مناطق مرکزی شهر، احداث پارکينگهای عمومی به عنوان يکی از راهکارهای مؤثر، می‌تواند مدنظر قرار گيرد. احداث اين گونه مراکز در صورتی که همراه با مديريت ترافيک به صورت کاهش حجم پارک حاشيه‌ای شود سبب افزايش عرض مفيد خيابان و در نهايت روان تر شدن ترافيک می‌گردد. در اين مقاله پس ­از بررسی معيارهای موثر در مکانيابی پارکينگ­ و بررسی روشهای مختلف تعيين وزن معيارها و انتخاب روش تحليل سلسله مراتبی( AHP ) به عنوان بهترين روش وزندهی و بررسی روش‌های مختلف ترکيب لايه‌ها ( Overlay ) مانند بولين، وزن‌دهی چندگانه و منطق فازی در منطقه 3 ترافيکی، نقشه مطلوبيت با استفاده از هرکدام از روش‌ها تهيه گرديد. با مقايسه نتايج حاصله و تعيين دقت مکانيابی، در نهايت روش منطق فازی بهترين گزينه شناخته شد. علت انتخاب اين روش بالاتر قرار گرفتن دو کلاس برتر در محدوده معيارها و زير معيارها با وزن بيشتر است و در نهايت، در منطقه 3 ترافيکی، به ترتيب 4 ناحيه برای احداث پارکينگ براساس پيوستگی نواحی و امتياز بالای آنها مناسب شناخته شد که عبارت‌اند از: ابتدای خيابان حکيم، ضلع شمالی خيابان حافظ،, ابتدای خيابان هاتف (مجاور پمپ بنزين) و خيابان استانداری در مجاورت بانک ملی مرکزی.

 

کلید واژه ها: پاركينگ‌هاي عمومي، تحليل سلسله مراتبي (AHP)، منطق بولين، منطق فازي، سيستم اطلاعات جغرافيايي، تركيب لايه ها، مكانيابي، مراكز خدماتي

 

نویسندگان: سيروس قنبری ، آرمان قاضی‌عسکرنايينی

 

دانلود مقاله

لینک ارسال

گسترش روش مکانیابی پارکینگ های عمومی با استفاده از GIS در کلانشهرها(مطالعه موردی منطقه 3 کلانشهر کرج)

 

رشد روزافزون وسائل نقلیه در شبکه معابر شهری و عدم توسعه هماهنگ با زیر ساخت ها و تسهیلات ثابت حمل و نقل شهری باعث افزایش تراکم ترافیک بخصوص در محدوده های مرکزی شهرها می شود. یکی از این تسهیلات ضروری فضاهای توقف وسایل نقیله ساکن می باشد. اکنون با وجود تراکم ترافیک در مناطق مرکزی کلانشهرهای کشورر، انجام مکانیابی اصولی جهت پارکینگ های عمومی با روش ها و ابزارهای قوی طلب می شود. تحقیق حاضر در رابطه با مکانیابی محل هایی مناسب جهت احداث پارکینگ های عمومی در منطقه 3 کلانشهر کرج انجام شده است که در آن از امکانات توانمند و توابع تحلیلی سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده گردیده است. در این تحقیق با استفاده از روش AHP معیارها وزندهی می شوند و سپس جهت انجام تحلیل های مکانی این وزنها به لایه های ساخته شده از معیارها در نرم افزارهای GIS، اعمال و با روش های کلاسیک بولین، همپوشانی و روش های فازی مکان های مناسب جهت پارکینگ در کلانشهر کرج مشخص می شود.

 

کلید واژه ها: پارکینگ، سیستم اطلاعات جغرافیایی، مدل های روش فازی، روش همپوشانی

 

نویسندگان: فرح عباسی کلکانی، سید محمد سید حسینی

 

دانلود مقاله

لینک ارسال
  • 8 months later...

سلام دوستان منم برای درس تاسیسات باید یکی از تاسیسات شهری و انتخاب کنم و در باره مکان یابی و شعاع عملکردی و در چه مقیاسی و ....بطور کل یک معرفی کامل ازون رو ارایه بدم میشه لطفا کمکم کنید؟:sigh:اگر در ررابطه با پارکینگ باشه بهتره چون من همین مقالات و تا حدی دانلود کردم و دارم مطالعه مکنم:sigh:

لینک ارسال
سلام دوستان منم برای درس تاسیسات باید یکی از تاسیسات شهری و انتخاب کنم و در باره مکان یابی و شعاع عملکردی و در چه مقیاسی و ....بطور کل یک معرفی کامل ازون رو ارایه بدم میشه لطفا کمکم کنید؟:sigh:اگر در ررابطه با پارکینگ باشه بهتره چون من همین مقالات و تا حدی دانلود کردم و دارم مطالعه مکنم:sigh:

 

درباره معیارا و اینا داخل مقالات هستش :w16:

لینک ارسال
  • 1 year later...

کاربرد GIS در مدیریت و مکانیابی پارکینگ

 

نویسندگان:

ماشاالله سعیدیان عظیمی، عضو هیئت علمی(استادیار) گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

کیان احمدی آذر، کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

 

خلاصه مقاله:

مدیریت پارکینگ یکی از مهمترین ابزار در مدیریت شهری است. سطوح مختلف امکانات پارکینگ می تواند بر کارایی ترافیک و کیفیت زندگی شهری تأثیر بگذارد. تصمیمات نادرست و مدیریت غیر استاندارد موجب تأثیر نامطلوب بر سیستم ترافیکی شهری، صدمه و تخریب محیط زیست، افزایش در هزینه های ساخت و مانع از پیشرفت اقتصادی می شود. بعد از گذشت چندین دهه و افزایش اتومبیل و نبود فضای کافی برای پارک رو ضروری ساخت. این مقاله مدیریت و امکان سنجی مکان مناسب پارکینگ در شهرها را، با در نظر گرفتن عرضه و تقاضای پارک و عوامل موثر بر آنها بررسی می کند. در اینجا دو هدف را دنبال میکنیم:

1- استفاده از تکنولوژی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در حل مشکلات پارکینگ شهرها

2- ایجاد استراتژی برای گسترش سیستم مدیریت پارکینگ، جهت فراهم کردن راه حلهای دائمی برای مشکل پارکینگ

این تحقیق بر آنالیز جغرافیایی در محیط GIS استوار است. همچین ارزیابی الگوهای دسترسی در منطقه مطالعاتی بر اساس روشهای بر هم نهی به کمک تکنولوژی GIS همراه با ملاحظات تقاضای پارک و کاربری چندگانه زمین، بررسی می شود.

 

کلمات کلیدی:

پارکینگ، سیستم اطلاعات جغرافیایی، مکانیابی، پارکینگ های خیابانی و در از خیابان

 

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

مدیریت شهري و چالش مکانیابی پارکینگهاي عمومی

یونس کاویانی، عبدالرضا رحمانی فضلی

 

بخشی از سفرهاي روزانه درون شهري با استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی و بخشی دیگر توسط وسایل نقلیه شخصی انجام می شود. به دلیل محدودیت ظرفیت سیستم حمل و نقل عمومی در شهرهاي بزرگ کشور، افزایش استفاده از وسایل نقلیه شخصی از یک طرف باعث ترافیک و راه بندان هاي شدید در سطح معابر شهري شده و از طرف دیگر موجب کاهش کارایی سیستم حمل و نقل عمومی می گردد. رانندگان وسایل نقلیه شخصی در صورت رسیدن به مقصد همواره دنبال مکانی جهت پارك خودروي خود می باشند که این امر موجب متراکم شدن بیشتر ترافیک می گردد. کارشناسان و مدیران شهري جهت بهبود وضعیت ترافیک شهرهاي بزرگ و رفع ترافیک ناشی از پارك وسایل نقلیه در حاشیه خیابانها، به فکر ایجاد مکانهایی عمومی به این منظور افتادند. به این ترتیب پارکینگ هاي عمومی جزئی از یک سیستم حمل و نقل شهري شده اند. سیستمهاي اطلاعات جغرافیایی (GIS) که علم و فناوري تجزیه و تحلیل داده هاي مکانی هستند، سیستمی مناسب جهت یافتن بهینهترین مکان جهت احداث پارکینگهاي عمومی بشمار می آیند. استفاده از GIS در این زمینه باعث کاهش بازدیدهاي زمینی و افزای شدقت و صحت کار میگردد. این مقاله روشی مناسب جهت مکانیابی پارکینگهاي عمومی با استفاده از GIS را با در نظر گرفتن کلیه پارامترهاي مؤثر در مکانیابی آن، ارائه میدهد. در این مقاله پارامترهاي مؤثر در مکانیابی پارکینگهاي عمومی از سه دیدگاه، نزدیکی پارکینگ به مراکز جاذب سفر، عوامل ترافیکی و مشکل آزادسازي زمین بخصوص در کلانشهرها بررسی شده است و با توجه به این سه دیدگاه مدل مفهومی مکانیابی پارکینگ تهیه شده است.

 

کلمات کلیدي: مدیریت شهري، مکان یابی، پارکینگ عمومی

 

دانلود مقاله

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...