ثبت نام کنید. (و پایه پزشکی) است. برای موارد کلی تر نگاه کنید به محتوای مخفی برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید. . پرتوشناسی یا رادیولوژی (به محتوای مخفی 5e32d4..."> ثبت نام کنید. (و پایه پزشکی) است. برای موارد کلی تر نگاه کنید به محتوای مخفی برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید. . پرتوشناسی یا رادیولوژی (به محتوای مخفی 5e32d4..."> رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

تمرکز این مقاله بر رادیولوژی به عنوان یک تخصص

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
(و پایه پزشکی) است. برای موارد کلی تر نگاه کنید به

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
. پرتوشناسی یا رادیولوژی (به

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
: radiology) و گاهی تصویربرداری تشخیصی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
نام یک رشته از تخصصهای

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است که از

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و دیگر اقسام امواج و پرتوها برای تشخیص و درمان بیماری و حالات غیر طبیعی کمک می گیرد.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
در تمام اینها، هدف تشخیص بیماری یا حالات غیر طبیعی بدن بکمک روشهای پیشرفته تصویری است.

این رشته معمولاً بصورت یک تخصص (دوره رزیدنسی) بعد از اتمام دوره پزشکی ارائه میگردد.

 

 

[h=2]تعریف[/h]

در این مقاله و مقالات مربوطه، «پرتوشناسی» (یا رادیولوژی) جنبهٔ بالینیِ

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
(یعنی تصویربرداری و تشخیص) تعریف گردیده است (و لذا روش‌های تصویربرداری کلی‌تری همانند انواع میکروسکپی را در بر نمی‌گیرد).

پرتوشناسی: یک شاخه یا تخصص از علوم پزشکی است که با مطالعه و به کار بردن فناوری تصویربرداری توسط

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
در جهت تشخیص و درمان

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
سر و کار دارد.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

سابقاً «رادیولوژی» (یا همان پرتوشناسی) اطلاق بر رشته‌ای می‌شد که در آن از روش‌های پرتوی یونیزان استفاده می‌شد. اما امروزه «رادیولوژی» با علوم تصویری غیر پرتوی مثل

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
نیز خلط می‌شود

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
. بعبارت دیگر در پرتوشناسی، برخی روش‌ها (همانند

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
، و روش‌های مرسوم

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
) از توزیع پرتوهای تابیده شدهٔ اشعه ایکس بر روی صفحات فیلم و یا شمارشگرها و یاگیرنده‌های دیگر دیجیتالی تشکیل تصویر می‌دهند. اما در برخی روشهای دیگر (همانند

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
) از روش‌های غیر پرتوی یونیزان استفاده می‌گردد. رادیولوژی امروزه هر دو را در بر می گیرد.

[h=2]پیشینه[/h]

پزشک معروف یونان باستان،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
حکیم، برای نخستین بار در تاریخ روشی را برای سنجش دمای بدن ابداع نمود که شباهت به روشهای

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
امروزی دارد، و از این لحاظ می توان این را کهنترین نمونه تصویربرداری تشخیصی در تاریخ محسوب کرد.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

سرآغاز پرتوشناسی مدرن را شاید بتوان به

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و کشف

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
در دهه ۱۸۹۰ نسبت داد که بدنبال آن، با برداشته شدن اولین تصویر رادیوگرافِ

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
از بدن انسان توسط

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
در سال

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
، دانش فیزیک پزشکی نوین بصورت امروزی متولد گردید. در همان سال بود که برای نخستین بار در تاریخ از تجهیزات

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
در میدان جنگ و بطرز سیار استفاده گردید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
طولی نکشید که پیشرفت‌های

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
در کشف

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و دیگر عناصر پرتوده زبان‌زد خاص‌وعام محافل علمی شد.

[h=2]جنبه اشتغالی[/h]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

رادیولوژیست (پزشک) کسی است که با انجام تصویربرداری پزشکی، به تشخیص و درمان ناخوشیها و بیماری‌ها کمک می‌کند. رادیولوژیست شخصی است که پزشک بوده و دارای تخصص پرتوشناسی است و با استفاده از آرایه‌ها یا نقش‌هایی از فناوری‌های تصویربرداری (مانند اولتراسوند یا سونوگرافی (

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
(

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
، توموگرافی یا

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
یا همان تصویربرداری رزونانس مغناطیسی MRI)، برای تشخیص یا درمان بیماری‌ها بهره می‌برد.

این تخصص ها معمولاً گرایش بندی های فرعی تری نیز دارند. بطور نمونه نوعی گرایش تخصصی پرکاربرد

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
نام دارد که عبارت است از انجام جراحی و یا دیگر رویه های درمانی که معمولاً با حداقل مزاحمت و کمترین شیوه تهاجمی صورت می‌گیرد.

[h=3]پرسنل کمکی[/h]

در یک بخش رادیولوژی در یک بیمارستان یا کلینیک معمولاً افراد دیگری نیز به کار مشغولند که بطور مستقیم و غیر مستقیم به رادیولوژیست ها کمک میکنند.

یکی از این پرسنل

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است. یک تصویر پزشکی معمولاً به وسیله این شخص که معروف به

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
میباشد

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
گرفته میشود. پزشک رادیولوژیست (شخصی که در بالا از وی نام برده شد) در حصول خود تصویر نقشی ندارد (مگر در برخی حالتهای خاص مثل

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
). وظیفه و تمرکز پزشک رادیولوژیست بیشتر تشخیص امراض و یا نابسامانی ها از روی تصاویر بدست آمده است، نه تهیه خود آن. عمل اخیر در واقع از شروح وظایف تکنیسین های رادیولوژیست است. آنان معمولاً دارای مدرک کاردانی یا فوق دیپلم و گاهی نیز کارشناسی هستند. در ایالات متحده امریکا سازمان بورد AART تدریجاً داشتن مدرک کارشناسی را بر کاردانی ترجیح داده است.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

از دیگر پرسنل یک بخش مدرن رادیولوژی، متخصصی است که

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
نام دارد. تخصص اینگونه افراد در علوم رادیولوژی تشخیصی و یا فیزیک تصویرسازی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است. متخصص این رشته

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
معمولاً یا دارای مدرک

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است یا دکترا و یکی از زیر شاخه های

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
او شخصیست که کیفیت و سلامت دُز دستگاههای پرتوی کلینیک یا بیمارستان را تضمین میکند و اغلب در مسائل دشواری که پزشک از انجام آن ناتوان است (همانند تهیه تصاویر سفارشی برای پروژه های پژوهشی و بهینه سازی پروتوکل های سی تی اسکن بر اساس شیوه نامه سازمان

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
) با وی همکاری میکند.

[h=2]روشهای تصویری مورد استفاده در پرتوشناسی[/h]

روش‌های زیر برای تشخیص مورد استفاده یک رادیولوژیست میتوانند قرار بگیرند:

 

 

[h=3]روشهای پرتوی یونیزان[/h]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

[h=3]روشهای پرتوی غیر یونیزان[/h]

 • محتوای مخفی

   برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 • محتوای مخفی

   برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 • محتوای مخفی

   برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


[h=3]روش‌های پزشکی هسته‌ای[/h]

 

 • اسکن استخوان: تزریق موادی پرتوزا، تجمع آن در مغز استخوان، و تصویربرداری و تشخیص آن توسط یکی از روش‌های تصویربرداری (تصویر زیر را ببینید). تومورها را لذا می‌توان با جذب نسبی بیشتر ماده

  محتوای مخفی

   برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
  مشاهده کرد و تمیز داد.
 • اسکن مغزی: تزریق موادی پرتوزا، عبور آن از

  محتوای مخفی

   برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
  ، تجمع آن در آسیب‌دیدگی‌های مغزی (مثل تومورها)، و تصویربرداری و تشخیص آن توسط یکی از روش‌های تصویربرداری.
 • محتوای مخفی

   برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 • محتوای مخفی

   برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 • محتوای مخفی

   برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
  و

  محتوای مخفی

   برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 • محتوای مخفی

   برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 • محتوای مخفی

   برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 • محتوای مخفی

   برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 • محتوای مخفی

   برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


[h=2]سازمانها و نشریات[/h]

بزرگترین سازمان رادیولوژی جهان از نظر مشارکت متخصصین

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است که هر ساله بزرگترین گردهمایی پرتوشناسی در جهان

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
را در شهر

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
در ماه نوامبر برگزار می‌کند. در گردهمایی سال ۲۰۰۸ بطور مثال، ۵۶۰۰۰ متخصص شرکت کردند.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
نخستین نشریه در تصویربرداری پزشکی در آوریل سال ۱۸۹۶ میلادی چاپ گردید که Archives of Clinical Skaigraphy نام داشت.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
این سازمان ژورنال تخصصی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
را بطور مرتب چاپ میکند. با اینحال امروزه نشریات بیشماری در طیفهای گوناگون رشته پرتوشناسی تشخیصی را پوشش می دهند.

 

 

 

[h=2]منابع[/h]

 • محتوای مخفی

   برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 • لغتنامه پزشکی درلند. ص۱۵۷۳
 • The Essential Physics of Medical Imaging. Bushberg. 2Ed. Lippincott Williams.

  محتوای مخفی

   برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 • Encyclopedia of Public Health. Wilhelm Kirch. Springer, 2008.

  محتوای مخفی

   برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
  pp.1231
 • Physics and Medicine: a historical perspective. Stephen F Keevil. The Lancet. Vol 379. April 21, 2012. pp.1517-1524
 • Mould R. A century of x-rays and radioactivity in medicine. Bristol: IOP Publishing, 1993.
 • نمونه یکی از این رشته های ارائه شده در آمریکا:

  محتوای مخفی

   برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 • محتوای مخفی

   برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 • محتوای مخفی

   برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 • محتوای مخفی

   برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 • محتوای مخفی

   برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 • Physics and Medicine: a historical perspective. Stephen F Keevil. The Lancet. Vol 379. April 21, 2012. pp.1517-1524

لینک ارسال

اسکن گالیم

 

(به

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
: Gallium scan) نوعی آزمایش در

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است.

در این روش غیر تهاجمی (یا «نیمه تهاجمی») از

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
گالیم۶۷ (سیترات یا نیترات گالیم) برای تشخیص نواحی التهاب یا

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
مزمن به کار می‌رود. اسکن گالیم در تشخیص استئومیلیت، تب با منشا ناشناخته و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
استفاده می‌شود.

لینک ارسال

اسکن موگا

 

(به

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
: MUGA scan) مخفف Multiple Gated Acquisition scan، نوعی آزمایش

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
در

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
با مواد

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است.

در این روش غیر تهاجمی (یا «نیمه تهاجمی») از

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
تکنیتیوم برای سنجش بازدهی قلبی (به

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
: cardiac output) استفاده می‌شود.

از این روش با نام Technitium-99m ventriculography یا Nuclear ventriculography نیز یاد می‌شود.

لینک ارسال

[h=1]برش‌نگاری با گسیل پوزیترون

[/h]

[TABLE=class: infobox, width: 22]

[TR]

[TH=bgcolor: lightblue, colspan: 2, align: center]برش‌نگاری با گسیل پوزیترون[/TH]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 2, align: center]مداخله درمانی[/TD]

[/TR]

[TR]

 

[/TR]

[TR]

[TH=align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
:[/TH]

[TD]C?۳[/TD]

[/TR]

[TR]

[TH=align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
:[/TH]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[/TR]

[TR]

[TH=align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TH]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[/TR]

[TR]

[TH=align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
:[/TH]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[/TR]

[TR]

[TH=align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TH]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

برش‌نگاری با گسیل پوزیترون

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
یا مقطع‌نگاری با نشر پوزیترون (به

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
: Positron Emission Tomography) که به اختصار PET نامیده می‌شود، روشی نوین است که در علوم تشخیصی در

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
به ویژه

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
کاربرد پژوهشی و همه‌روزه فراوانی دارد.

[h=2]روش کار[/h]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

تصویری

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
از

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
توسط مقطع نگاری با نشر پوزیترون

دستگاه متداولی که این روش را جهت

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
به کار می‌برد پت اسکن نام دارد و متشکل از چند هزار

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
کوچک (از نوع Bismuth Germanium و Leutetium Orthosilicate) است که

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
پرتوهای

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
۵۱۱keV تولید شده از نابودی جفتی (pair annihilation)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
را از درون بدن بیمار آشکار سازی می‌کند.

در تصویربرداری با روش‌های هسته‌ای همانند PET ،هر چند رزولوشن در مقایسه با CT بسیار پایینتر است، اما با این وجود فواید و امکانات بی نظیری در اختیارمان قرار می‌دهد:

 • ارائه تصویر از عملکرد(function) بخش‌های مختلف بدن و امکان دستیابی به اطلاعات متابولیکی و شیمیایی بدن
 • امکان تشخیص نواحی سرطانی و بدخیم در بافت‌های سلولی
 • امکان تشخیص و ردیابی ناهنجاری هادر فعالیت‌های سلولی پیش از آنکه تغییراتی در آناتومی اعضا بصورت محسوس،ایجاد کنند.

قیمت هر دستگاه تا دو میلیون دلار تخمین زده می‌شود

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و اخیراً این دستگاه‌ها با

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
بصورت ترکیبی (

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
) وارد بازار شده‌اند.

از آنجایی که برای آشکار سازی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
احتیاج به

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
با

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
کمتر از دو ساعت می‌باشد، پت اسکن را اغلب در مجاورت یک دستگاه

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
نصب می‌کنند. پر مصرف‌ترین این ایزوتوپها

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است که نیمه عمر آن حدود ۱۱۰ دقیقه‌است. خرید و نصب اینگونه شتاب‌دهنده‌ها خود حدود یک میلیون دلار هزینه در بر دارد.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[h=2]تاریخچه

[/h]

پت اسکن اول بار در

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
درسال ۱۹۷۵ توسط

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
اختراع گشت.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
در این سیستم یک عنصر

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
با

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
کوتاه که با گرفتن

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
متلاشی می‌شود (که به لحاظ شیمیایی ملکول فعال متابولیک محسوب می‌شود) به بدن بیمار تزریق می‌گردد و پس از وقفه کوتاهی (جهت پخش مواد در سیستم گردش بدن) بیمار جهت تصویرگیری به داخل دستگاه اسکن منتقل می‌شود. مولکولی که بدین منظور استفاده می‌شود فلوئورو دی اکسی گلوکز (FDG-۱۸) می‌باشد.

امروزه دستگاه‌های پت در بیمارستانها در سرتاسر

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و نیز در آشکارسازی و تحقیقات در زمینه‌هایی همچون ناراحتی‌های مغز و اعصاب مثل

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
، و آنکولوژی کاربرد وسیع دارند.

در سال ۲۰۰۱ ایران دو دستگاه پت اسکن مشغول به کار داشت، که یکی در

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
، و دیگری در

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
قرار داشتند.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[h=2]نگارخانه

[/h]

 • محتوای مخفی

   برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


  شماتیک نحوهٔ عملکرد سیستم پت اسکن از زمان تلاشی جفتی تا زمان نمایش بر صفحه رایانه • محتوای مخفی

   برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


  یک دستگاه پت-سی تی ترکیبی • محتوای مخفی

   برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


  نتیجهٔ

  محتوای مخفی

   برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
  تصویر ساختاری-دگرگشتی بالا می‌باشد. • محتوای مخفی

   برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


  شماتیک چگونگی

  محتوای مخفی

   برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
  در PET[h=2]آزمون استرس هسته‌ای

[/h]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

در آزمون استرس هسته‌ای، که با PET انجام می‌گیرد، پزشکان ماده‌ای رادیواکتیو را به خون تزریق می‌کنند، سپس با استفاده از دوربین اشعه گاما چگونگی حرکت خون در قلب را بررسی می‌کنند. این آزمون مشخص می‌کند که قلب تا چه حد قابلیت رسانیدن خون اکسیژن دار به عضله را دارد.

اغلب این آزمون را دوبار انجام می‌دهند، یک بار برای بررسی کارکرد قلب در حال استراحت، و بار دیگر در حال فعالیت و تحت فشار جسمی. انجام دادن دو اسکن PET ممکن است مدت زیادی (تا ۵ ساعت) بطول بینجامد، گذشته از اینکه این آزمون بیمار را در معرض مقادیر نسبتاً زیادی تششع قرار می‌دهد.

[h=2]جستارهای وابسته

[/h]

 • محتوای مخفی

   برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 • محتوای مخفی

   برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 • محتوای مخفی

   برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 • محتوای مخفی

   برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[h=2]منابع

[/h]

 • دکتر محمد حیدری ملایری

  محتوای مخفی

   برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
  فرهنگ ریشه شناختی اخترشناسی-اخترفیزیک
 • Paul E. Christian, et al. Nuclear Medicine and PET. Mosby Publishing. ۲۰۰۴. p.۷۷
 • Paul E. Christian, et al. Nuclear Medicine and PET. Mosby Publishing. ۲۰۰۴. p.۷۷
 • Simon Cherry, et al. Physics in Nuclear Medicine. Saunders Publishing. ۲۰۰۳. p.۳
  مایکل فلپس امروزه استاد دانشگاه UCLA است. مقاله اصلی که ایشان اول بار در این زمینه به چاپ رسانیدند عبارت است از:
  Phelps ME, Hoffman EJ, Mullani NA, et al. Application of annihilation coincidence detection of transaxial reconstruction tomography. J Nucl Med ۱۶:۲۱۰-۲۱۵, ۱۹۷۵.
 • محتوای مخفی

   برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

[h=1]اسکن‌های ریوی در پزشکی هسته‌ای[/h]

 

[TABLE=class: infobox, width: 22]

[TR]

[TH=bgcolor: lightblue, colspan: 2, align: center]اسکن‌های ریوی در پزشکی هسته‌ای[/TH]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 2, align: center]مداخله درمانی[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=colspan: 2, align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

Normal pulmonary ventilation and perfusion (V/Q) scan. The nuclear medicine V/Q scan is useful in the evaluation of pulmonary embolism.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TH=align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
:[/TH]

[TD]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
.2[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

تصاویری از اسکن ریوی پرفیوژنی (راست) و اسکن ریوی تهویه‌ای (چپ)

 

 

در

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
عمدتاً دو نوع

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
برای تشخیص معضلات ریوی وجود دارد. یکی اسکن ریوی تهویه‌ای است و دیگری اسکن ریوی پرفیوژنی نام دارد.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
گاهی به این آزمایش‌ها بطور جفتی اسکن وی/کیو (به

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
: V/Q scan) نیز اطلاق می‌شود.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

[h=2]اسکن ریوی پرفیوژنی[/h]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

در این روش (به

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
: pulmonary perfusion scan)،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
را به فرد تزریق کرده، و پس از اینکه این مواد در

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
ریوی (به

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
: pulmonary circuit) جریان پیدا می‌کند، چون خون در تومورها، بافت‌های ملتهب، و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
کمتر جریان دارد، از روی کمبود شدت

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
ماده رادیواکتیو در تصویر، متوجه مکان بافت‌های غیر طبیعی در شش‌ها می‌شویم.

[h=2]اسکن ریوی تهویه‌ای[/h] در این روش (به

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
: pulmonary ventilation scan)، یک گاز

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
توسط فرد تنفس گردیده، و پس از اینکه این مواد در فضای داخل شش‌ها پخش می‌شود، تصویر

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
آن مواد، اطلاعات خوبی راجع به فضاهای داخل شش‌هایی را می‌دهد که با مشکلات برونشی و یا عارضه‌های

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
مواجه‌اند.

از این روش معمولاً نیز برای ارزیابی کارکرد فعالیت

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
قبل از عمل‌های جراحی نیر بکار برده می‌شود.

[h=2]منابع[/h]

 • محتوای مخفی

   برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 • محتوای مخفی

   برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

[h=1]اسکن سستامیبی تکنیتیوم-۹۹ام[/h]

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

اسکن سستامیبی تکنیتیوم-۹۹ام (به

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
: Technetium-99m Sestamibi scan) که گاهی به اختصار مخفف MIBI scan شناخته می‌شود، نوعی آزمایش در

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است. این آزمایش‌ها بخصوص در معاینات قلبی کاربرد دارند.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

در این روش از

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
با یک به اصطلاح MIBI (به

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
: methoxyisobutylisonitrile) استفاده می‌شود.

نواحی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
، مواد تزریق شده فوق را جذب می‌کنند. همانند

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
، می‌توان از این ماده در آزمایش قلبی موسوم به exercise tolerance test استفاده نمود که کمک می‌کند نواحی خونی کم‌جریان به ماهیچه‌های قلبی مشخص شود.

لینک ارسال

[h=1]سینتیگرافی تالیم-۲۰۱[/h]

 

سینتیگرافی تالیم-۲۰۱ (به

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
: Thallium-201 Scintigraphy) نوعی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
(روش تصویربرداری) در

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

در این روش از

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
تالیوم-۲۰۱ استفاده می‌شود. ماده را نخست در یک

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
تزریق کرده و تصاویری را از تریسر در حال عبور از

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
را ثبت می‌کنند. نقاط به اصطلاح سرد تصویر، متناظر با نواحی است که در آنها

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
رخ داده.

همانند

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
، می‌توان از این ماده در آزمایش قلبی موسوم به exercise tolerance test استفاده نمود که کمک می‌کند نواحی خونی کم‌جریان به ماهیچه‌های قلبی مشخص شود.

لینک ارسال

[h=1]اسکن تیروئید[/h]

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

سینتیگرافی تیروئید

 

 

اسکن تیروئید (به

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
: Radioactive iodine uptake test) نوعی روش

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
در

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

در این روش از

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
ید-۱۳۱ استفاده می‌شود. ماده را تزریق کرده و تصاویری را از تجمع آن در

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
ثبت می‌کنند. کاهش یا افزایش فعالیت غده را آنگاه با ظرفیت استفاده غده از ید می‌سنجند.

با این تصاویر می‌توان بزرگی یا کوچکی، فعالیت، و موقعیت غده را ارزیابی نمود.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

قابل توجه است که از همین

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
برای درمان بیماری‌های تیروئیدی نیز استفاده می شود.

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...