رفتن به مطلب

واژگان تخصصی باغبانی


masi eng

ارسال های توصیه شده

در این تایپک روزی 10 تا اصطلاح کشاورزی به زبان انگلیسی قرار میدیم .... اینجوری بعد از یک ماه 300 کلمه رو حفظ کردیم.:icon_gol:

 

 

لطفا اصلا پست اسپم ندید و هر سوالی دارید و نظری دارید تو پروفایلم بزارید.:icon_redface:

 

اگر هم واژه هایی مد نظرتون هست که برای دوستان میتونه مفید باشه بهم بگید تا بزارم.حتما با ذکر نام خودتون واژه ها رو میزارم.:banel_smiley_4:

لینک به دیدگاه

1

Abiogenesis , spontaneous generation

نازیست زایی ، زایش خودبخودی.

تولید ماده زنده از بی جان ، تولید خود به خود. فرضیه ایی که بر اساس آن موجودات زنده از مواد بی جان به وجود می آیند. این فرضیه توسط پاستور رد شد. تا آن زمان عقیده تولید ماده زنده از بی جان بسیار رواج داشت.

 

 

2

Abiotic environment

 

کلیه عوامل فیزیکی و شیمیایی مانند خاک ، آب ، جو که جانداران را تحت تاثیر قرار می دهند.

 

3

Abjection

رانش

تخلیه هاگ ها توسط ساختارهای هگزای قارچ ها

4

Able to develop

قادر به گسترش ، قابل به نمو ، تکوین پذیر

 

5

Able to germinate

قادر به جوانه زنی ، رویش پذیر

 

6

Able to reproduce

قادر به تولید مثل ، قابل بازآورش

 

7

Abaxial

پشتی ، غیر محوری

سطح دورشونده از ساقه ، سطح پشتی برگ دور از محور ساقه ، سطح هر ساختاری که از بدن دور شده است

 

8

Abaxial meristem

مریستم تشکیل دهنده بافت اسفنجی مزوفیل برگ

9

Abortion

سقط

10

Abscission

ریزش

لینک به دیدگاه

11

Abscission layer

لایه ریزش ، لایه سوایی

 

 

12

Acaulescent , Rosette

بدون ساقه ، بیساگ

 

 

13

Absorbed water

آب جذب شده

 

 

14

Absorption

جذب درونی

 

 

15

Damping off

مرگ گیاهچه

 

 

16

Cutting

قلمه

 

 

17

Pruning

هرس

 

 

18

Grafting

پیوند – پیوند شاخه

 

 

19

bud
grafting - Budding

کوپیوند

 

 

20

Bud

جوانه

 

لینک به دیدگاه

[h=2][/h]

21

***ual

جنسی

 

 

22

A***ual

غیرجنسی

 

 

23

Ectozoochoty

روش حمل بذر گیاهان توسط اندام های حیوانی ...

مثل : پشم ، پنجه ، سم و....

 

 

24

Endozoochoty

روش حمل بذر گیاهان توسط دستگاه گوارش حیوانات

 

 

25

Myremcochory

انتقال بذر توسط مورچه ها

 

 

26

Phenotype

فنوتیپ – شکل ظاهری یک صفت

 

 

27

Segregation

تفرقه صفات

 

 

29

Seedlessness

پوکی بذر

 

 

30

Parthenocarpy

بکرباری

عدم تشکیل دانه در داخل میوه

لینک به دیدگاه

31

Share

سهم ، بخش ، تقسیم کردن

 

32

Distinct

جدا،
واضح،
شمرده،
ممتاز

 

 

33

Eurasian

از
نژاد
مختلط
اروپایی
و آسیایی،
اروپایی
و
آسیایی

 

 

34

Isolation

انزوا،
کناره
گیری

 

 

35

Intermediate

میانه،
متوسط،
در
میان
آینده
،
مداخله
کننده،
در
میان
واقع
شونده،
واسطه،
میانجی

 

 

36

Probably

محتملا ،
شاید

 

37

Divergence

انشعاب،
واگرایی

 

38

Chambers

ا
تاق،
تالار،
حجره،
خور یا خزانه

 

39

Locular

خانچه – دارای حفره های کوچک یا مرکب از حفره های کوچک

 

40

Staminode

پرچم نازار- پرچیم تحلیل رفته – هریک از پرچم های نازا که دانه گرده تولید نمی کنند.

لینک به دیدگاه

41

Agriculture

کشاورزی

 

42

Pomology

میوه کاری

 

43

Kernel

هسته ، دانه ، گندمه( میوه غلات )

بخش درونی بذر که در برگیرنده جنین هست.

یا یک تخمک رسیده با دیواره تخمدان

 

44

Fertilization

کود دادن

 

45

Greenhouse

گلخانه

 

46

Fruit

میوه

 

47

Vegetables

سبزیها

 

48

Thinning

تنک کردن

 

49

Pruning

هرس

 

50

Tomatoe

گوجه فرنگی

لینک به دیدگاه

51

Shieldlike

سپرمانند

 

 

52

Unique

بی
همتا ،
بیمانند
،
بی
نظیر ،
یکتا ،
یگانه ،
فرد
منحصر
به
فرد

 

 

53

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

گرده افشان

 

 

54

Attract

جلب
کردن ،
جذب
کردن
،
مجذو
ب ساختن

 

 

55

Constructed

ساختن ، بناکردن ،
ا
یجادکردن

 

56

Deal

مقدار ،
اندازه ،
قدر ،
حد
،
معامله
کرد
ن

 

 

57

Aspect

نمود،
سیما،
منظر،
صورت
،
ظاهر ،
وضع ،
جنبه

 

 

58

Occur

رخ
دادن ،
اتفاق
افتادن ،
خطورکردن ،
واقع
شدن

 

 

59

Theme

موضوع ،
مطلب ،
مقاله
،
ریشه ف زمینه
،
مدار
،

شاهد

 

 

60

Similarly

بهمین
نحو ،
بطور
مشابه

لینک به دیدگاه

61

Autonomic parthenocarpy

بکرباری خود بخودی

 

 

62

Facultative parthenocarpy

بکرباری اختیاری

 

 

63

Stimulative parthenocarpy

بکرباری تحریک شونده

 

 

64

Stenospermocarpy

بکرباری کاذب

 

 

65

Cross – pollination

دگر گرده افشانی

 

 

66

Chasmogamy

شازوگامی

 

 

67

Cleistogamy

کلیستوگامی

 

 

68

Monoecy

یک پایگی گیاهان

 

 

69

Dioecy

دوپایگی

 

 

70

Monoecious

گیاهان یک پایه

 

 

71

Dioecious

گیاهان دوپایه

لینک به دیدگاه

71

Dioecious

گیاهان دوپایه

 

 

72

Incompatibility

ناسازگاری

 

73

Autosterility

خودعقیمی

 

74

Pollinizer

گرده زا

 

75

Pollinator

گرده افشان

 

76

Inter sterility

دگرعقیمی

 

77

Pin

پرچم های کوتاه مانده

 

78

Thrum

خامه کوتاه مانده

 

79

Pollen sterility

عقیمی دانه گرده

 

80

Dichogamy

دیکوگامی

ناهم رسی

لینک به دیدگاه

81

Achievement

محصول-نتیجه-دستاورد

82

Knowledge

دانش

83

Theory

فرضیه

84

Concept

مفهوم

85

Classification

طبقه بندی

86

Organization

سازمان

87

Damage

تخریب کردن- اسیب رساندن

88

Validate

ارزیابی

89

Cycle

چرخه

90

Species

گونه

لینک به دیدگاه

91

 

 

Biologist

 

 

زیست شناسی

 

 

 

 

92

 

 

Virus

 

 

ویروس

 

 

 

 

93

 

 

Organism

 

 

موجود زنده

 

 

 

 

94

 

 

Uni cellular

 

 

تک سلولی

 

 

 

 

95

 

 

Multi cellular

 

 

چند سلولی

 

 

 

 

96

 

 

Respond

 

 

پاسخ دادن

 

 

 

 

97

 

 

Total

 

 

کل

 

 

 

 

98

 

 

Function

 

 

عملکرد

 

 

 

 

99

 

 

Insect

 

 

حشره

 

 

 

 

100

 

 

Zacate

 

 

مرتع-علفزار-علف

لینک به دیدگاه

شکل 24 :

فتوسنتز ، تنفس ، مبادله آب در برگ ، انتقال قندی ( مواد حاصل از فتوسنتز ) در یک گیاه

 

 

Light energy

انرژی نورانی

 

Strach or sugar storage organ

اندام ذخیره نشاسته یا موادقندی

 

Vapor

بخار

 

Minerales enter through root hairs

ورود مواد معدنی از سراسر ریشه های مویین

 

 

Strach

نشاسته

 

storage

ذخیره

 

organ

اندام ، عضو

 

Photosynthesis

فتوسنتز

 

respiration

تنفس

 

photorespiration

تنفس نوری

تنفسی که در گیاه هنگام روشنایی مشاهده می شود.

تفاوت آن با تنفس تاریکی در این است که در میتوکندری ها مشاهده نشده و با فسفریلاسیون اکسایشی توام نیست.

 

Minerales

معدنی

 

enter

وارد شدن ، داخل شدن ، جذب شدن

 

through

از میان ، از وسط ، سرتاسر ، در تمام مدت

 

hairs

مویی

 

Exchange

معادله ، معاوضه

 

Translocation

جابجایی ، انتقال

لینک به دیدگاه

Fertile

 

 

حاصلخیز
-
پرثمر
-
بارور

 

 

 

Phylum

 

راسته

 

 

 

 

-
نژاد

 

 

 

Taxonomy

 

علم

 

 

 

 

طبقه
بندی

 

 

 

Vegetation

 

گیاه

 

 

 

 

سبز

 

 

 

Scatter

 

پراکندگی

 

 

 

 

-
تفرقه

 

 

 

Pest

 

آفت

 

 

 

 

 

 

Disease

 

علت

 

 

 

 

-
دچار
علت
کردن

 

 

 

Sugar beet

 

چغندر

 

 

 

 

قند

 

 

 

Hectare

 

هکتار

 

 

 

 

 

 

Output

 

بازده

 

 

 

 

-
حاصل
کار

لینک به دیدگاه

Full bloom

 

 

تمام گل

 

 

 

Nut

به

 

 

همه
میوه
های
خشک
گویند

 

 

 

Citrus

مرکبات

 

 

-
جنس
مرکبات

 

 

 

Nucellar seeds

منشاء

 

 

بذر
غیر
جنسی

 

 

 

Lobe

قسمت

 

 

 

 

Crust

سله

 

 

بستن

 

 

 

Maturity

بلوغ

 

 

 

 

Solution

محلول

 

 

 

 

Tipical

نوعی

 

 

-
نمونه

 

 

Alter

تغییر

 

 

دادن
اصلاح
کردن

لینک به دیدگاه

[h=2][/h]

Limitation

 

 

محدودیت
-
شرط

 

 

 

Experience

آزمایش

 

 

-
امتحان

 

 

 

Operation

عمل

 

 

کردن
-
بهره
برداری

 

 

 

Plow

شخم

 

 

زدن

 

 

 

Irrigation

آبیاری

 

 

 

 

Duration

بقاء

 

 

-
مدت

 

 

 

Profitable

مفید

 

 

-
سوداور

 

 

 

Breeding

اصلاح

 

 

-
اصلاح
درختان
میوه

 

 

 

Juglans regia

گردوی

 

 

ایرانی

 

 

 

Juglans nigra

گردوی

 

 

سیاه
امریکایی

لینک به دیدگاه

leaflet

برگچه

قسمت های جدا شده از برگ مرکب یا تقسیمات برگ پری شکل

 

 

blade

پهنک برگ - تیغک

هر اندام نازک و پهن مانند گلبرگ یا تال از جلبک های درشت

 

 

petiole

دمبرگ

 

 

lateral bud

جوانه جانبی

 

stem

ساقه

 

 

cotyledon

لپه

اولین برگ گیاه جوان که از جنین بذر ظاهر می شود.

قسمتی از دانه که حاوی مواد غذایی ذخبره شده برای جنین گیاه است.

 

 

branch root

انشعاب ریشه - شاخه ریشه

 

 

hypocotyl

ساقه زیر لپه

بخشی از محور رویان یا گیاهک که در ریشه چه بین لپه ها واقع است.

محل بین ابتدای ابتدای ریشه و محل رویش لپه ها.

محلی که در زیر جوانه لپه و در بالای طوقه ریشه قرار گرفته و قسمت تولید کننده برگ در یک جنین گیاهی است.

 

primary root

ریشه اولیه - ریشه چه

معمولا اولین اندامی که در جوانه زنی بذر خارج می گردد.

لینک به دیدگاه

1

Plant growth substances

مواد رشد گیاهی

 

2

Rooting

ریشه زایی

 

3

Weed

علف هرز

 

4

Tuberization

غده زایی

 

5

Sap

شیره گیاهی

 

6

Ripening

رسیدن

 

7

Girdling

حلقه برداری

 

8

Vegetative

رشدرویشی

 

9

Fruiting

رشد زایشی

 

10

Evolution

تکامل

لینک به دیدگاه

Saturate

اشباع کردن

Stimulus

محرک

Diffusible

قابلیت انتشار

Purification

خالص سازی

Extract

عصاره

Immature

نابالغ

Fruiting

میوه دهی

Phototropic

نورگرایی

Extraction

عصاره گیری

Senescence

پیری

لینک به دیدگاه

the grass plant

گیاه علفی

 

 

inflorescence

گل آذین - آرایش گل

 

 

flowering gulm

پوشه گل ، سبوسه - برون پوشینه

یکی از سه برگچه ای که به ترتیب از خارج به داخل گل های خوشچه علف ها را می پوشانند.

پایین ترین برگک از دو برگکی که گل گندمیان را در بر میگیرد و محافظ گل بر روی سنبلچه است.

 

 

ligule

زبانک

 

 

leaf blade

پهنک برگ

 

 

Auricles

گوشوارک

 

 

collare

یقه

 

 

stolon daughter plant

گیاه دختری حاصل از رویش استولون

 

 

rhizome daughter plant

گیاه دختری حاصل از رویش ریزوم

 

 

tiller

پاجوش - پنجه - جوانه ته ساقه ایی

تولید ساقه های جانبی از گره یا جوانه مجاور خاک ، بخصوص در گیاهان علفی مانند غلات

 

 

stolone

استولون - ساقه خرنده - بن رس

ساقه باریک ، کشیده ، خزنده زیرزمینی که از گره قاعده ای یکساله منشا گرفته و جوانه ها را تشکیل می دهد و ممکنست با ایجاد برامدگی در بخش نوک غده ریشه نابجا تولید کند.

هیف های سطحی بعضی از قارچ ها نظیر کفک نان

 

 

rhizome

ریزوم - ساقه زیر زمینی

یکی از انواع ساقه های زیرزمینی.

ریزوم معمولا افقی است و ساقه اولیه گیاه است و از ریشه به علت داشتن گره و میان گره و گاهی جوانه ها و برگ های فلسی مانند در گره ها متمایز میشود و در ضمن ساقه زیر زمینی ضخیم شده و حاوی مواد ذخیره ایی است.

 

 

seed

بذر

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...