رفتن به مطلب

مقالات همایش ملی عناصر زیباسازی شهری


ارسال های توصیه شده

زيبايي و زيبايي شهري (محمدمنصور فلامكي)

منظر شهري از منظرفرهنگي (كاظم معمارضيا)

مديريت منظر شهري از طريق اثاثيه شهر (سيد امير منصوري)

مطالعه اي برآلودگي بصري شهري(نمونه موردي خيابان ستارخان شيراز) (خسرو موحد)

ضرورت نقش نشانه ها در بازتعريف فضاي شهري در شهرهاي معاصر (با تاكيد بر نقش بناهاي تاريخي- مطالعه موردي ارگ كريمخان شيراز) (مليحه تقي پور، تابان قنبري)

نمادها و نشانه ها در واكاوي مولفه هاي هويت كالبدي شهر ايراني (طاهره(سها) نصر)

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

نماد، نشانه، شهر ايراني (عاليه نوريان)

آسيب شناسي منظر ميادين شهري در راهيابي به شاخصهاي ساماندهي المانهاي شهري (نمونه موردي: شهر شيراز) (علي اسدپور، هاجر اسدپور)

جايگاه المان شهري در معماري و شهرسازي ايراني-اسلامي؛ بررسي رابطه صورت و محتوي و زيبايي شناسي سينتاكتيك و سمانتيك (حسين خسروي، فرناز خسروي فراغه)

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

تاثير نشانه ها و المان هاي شهري بر خوانايي شهرها (نمونه موردي: شهر شيراز) (سارا بهمني كازروني، آزاده جلالي)

نقش مجسمه ها و المانهاي شهري بر زيباسازي و ارتقاء كيفيت بصري فضاي عمومي شهرها (نمونه موردي: شهر شيراز) (فاطمه معيني فر، شهديه زارعيان جهرمي، امير رحماني، حسين معيني فر)

تأثير فن آوري نانو در حفاظت از المانها و منظر شهري (هادي صادقي، عماد كتابچي)

بررسي نقش المان هاي شهري بر تقويت و مانايي خاطره در فضاهاي شهري (نمونه موردي: منطقه 6 شهرداري شيراز) (فاطمه معيني فر، افروز فلاح منشادي، حسين معيني فر)

نقش نشانه ها در خوانش اصول حاكم بر منظر شهر سنتي ايراني- اسلامي (بهاره تدين، هاجر ناصري اصفهاني)

تاملي بر نقش هويت ساز هنر مجسمه سازي در فضاهاي شهري از منظر هويت ايراني- اسلامي (احسان اصلاني، مسلم زارع رئيس آبادي)

بررسي نقش المان هاي شهري در ارتقاي خوانايي شبكه گردشگري شهري؛ ايجاد شبكه گردشگري خوانا با الهام از اقدامات پاپ سيكتوس پنجم و ابليسك هاي شهر رم (زهرا زمانيان)

بررسي تاثير تبليغات شهري به عنوان المانهاي طراحي شهري بر منظر شهري (نمونه موردي: تبليغات شهري شهر شيراز) (عليرضا ايزدي، گيتي حقاني)

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

جايگاه الگوهاي رفتاري در تقويت عملكرد المان هاي شهري (عليرضا كريمي، هانيه حاتمي راستگو باجگيران، سيد علي حجازي اسلامي)

جايگاه بينامتنيت و نشانه شناسي در طراحي المان هاي شهري و نقش آن دركيفيت شكل گيري حسِ مكان و رضايت از محيط شهري (فرناز فداكارهاشمي، محمدمهدي حيدري)

نقش نشانه و نشانه شناسي در ايجاد مسير هاي گردشگري درون شهري؛نمونه موردي شهر اردستان (محمد جواد نوري)

ارتباط فضايي المانها و نشانه هاي شهري و تاثير آن بر تصوير ذهني شهروندان مطالعه موردي: شهرشيراز(محورعرفان) (نرجس شيباني ، محمدرضابذرگر)

كاربرد معماري الگوريتميك و پارامتريك در ساخت المانهاي شهري (ياسر دعائي)

بررسي تاثير كميت مبلمان شهري در منظر شهري نمونه موردي پياده راه زنديه شيراز (آيه آذرباشي، ندا سلطاني)

ساماندهي تابلوهاي شهري قدمي موثر در ارتقاء كيفيت محيط شهري (حميدرضا دانش پور، علي رحيمي)

تأثير هويت ايراني اسلامي بر ماندگاري المانهاي شهري (نمونه موردي : دهه 30 و 40 معماري ايران) (محمدعلي شيخ الحكمايي، شروين ميرشاهزاده)

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

المانهاي شهري (معابر، پياده رو ها)، تاثير گذاري بر اركان طراحي شهري (پرهام بقائي، محمد رضا ليليان، علي حسن رمضاني)

بررسي آسيب شناسانه المان هاي شهري شيراز (نمونه موردي محور دروازه قرآن- فلكه دانشجو ) (امير حسين اشعري، صديقه عرفان منش)

بررسي نحوه ي ادراك كودكان از سيماي بصري شهر (الناز جوهري تيموري، عميدالاسلام ثقه الاسلامي، حامد عليپور)

بازشناسي و رمزگشايي نظام نشانه اي مجسمه هاي شهري (نرگس سلطاني)

بررسي تاثير ميان كنش فضايي بر تعادل فضايي در ساختار شهري شيراز با استفاده از فن چيدمان فضا (ببراز كريمي، سميه غلامي، ناصر حسن زاده)

جايگاه نمادها و نشانه ها در محورهاي تاريخي و جديد شهري با تاكيد بر امنيت (نمونه موردي: محدوده شاهچراغ و محورچمران در شيراز) (اسماء بازيار شورابي)

بررسي رابطه بين هويت مندي المان هاي شهري و تخمين فاصله تا آنها نمونه مطالعاتي:المان هاي شهر اهواز (طيبه دادفر، عليرضا دانشور حسيني، ندا سرداري)

بررسي تاثير مبلمان شهري بر امنيت فضاي شهري (مختار غريبي، احمد تركمان، پويا دولابي)

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

شاخص هاي كيفي در طراحي صنعتي مبلمان شهري مطالعه موردي طراحي ايستگاه تاكسي شهر شيراز (سيد محمد خليل اثني عشري، سيده زهرا شفيعي، شقايق كوهي، مرجان كياني)

بازآفريني هويت شهري با استفاده از مفاهيم و نمادهاي اسلامي- ايراني (سوزان اراني فرد، معصومه حسينلو)

مسجد به مثابه يك المان شهري (سيد امين هاشمي، مهدي شيباني، احمد تركمان، پويا دولابي)

نقش رنگ در طراحي عناصر و المان هاي فضاهاي شهر اسلامي با تأكيد بر ايران (محسن احدنژاد روشتي، رحيم غلامحسيني)

عناصر و المان هاي هويت بخش به شهرهاي ايراني اسلامي (نمونه موردي شهر تاريخي سمنان) (زينب كركه آبادي، هومن مسگريان)

المانهاي شهري و ايجاد هويت ايراني– اسلامي :آرامگاه هاي بزرگان ايران ، المانهايي تأثيرگذار بر فضاهاي شهري (ليلا فريدنيا)

هويت نمودهاي معماري سنّتي و اسلامي در معماري معاصر ايران (زهرا پرهيزكاري، ابراهيم مرادي، نازنين نصراللهي)

تحليل هويت ايراني اسلامي در پرداخت المان هاي شهري (معصومه اسمعيلي مزرعه جهان، امير شكيبامنش)

مساجد، المانهايي جاويدان بر پيكرة شهرهاي ايراني - اسلامي (خضر شمسي، زينب كركه آبادي، مهدي نصيري)

المان هاي شهري ماندگار-ظاهر و معنا (سميرا پروردي نژاد، فاطمه پولادوش)

نقش المان هاي شهري پايدار بر معماري و شهرسازي با تأكيد بر هويت ايراني-اسلامي (افشين سجادي، محسن دادخواه)

جايگاه نشانه ها در عناصر توسعه فيزيكي شهرها با نگرش سيستمي (ام البنين توپا نم ساوي)

تحليل سيستمي تأثير نشانه هاي شهري بر خوانايي (نمونة موردي ميدان آزادي زنجان) (علي اوصانلو، خشايار كاشاني جو)

بررسي تاثيرات زيبا سازي در ماهيت شهر و حيات روحي_ معنوي شهرها (محسن شاطريان، امير اشنويي، مهدي مولايي آراني)

نقش المان ها در تشخص بخشيدن به ورودي شهرها (نمونه موردي : دروازه قرآن شيراز ، ورودي شهر سردشت در كردستان) (ساره مشعريان)

نقش المان هاي شهري در توسعه گردشگري شهري (سميه بهراميان، مولود عبداللهي)

نقش المان هاي شهري بر توسعه گردشگري با استفاده از ماتريس SWOT (مطالعه موردي: مقايسه دو شهر شيراز و اصفهان) (امين مصطفي طالشي، نجمه غريبي)

المان هاي شهري و جايگاه آن در طراحي معاصركلانشهر مشهد (مريم مقدسيان، حجت عابدي، شهربانو جمشيدي)

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

بررسي فاكتورهاي تأثير گذار در تبديل فضاي اجتماعي به المان و نشانه شهري از منظر هويت و خاطره پذيري (محبوبه زلفي پور، عليرضا رودكي، ،نيره زلفي پور)

نقش هويت ايراني_اسلامي در المان هاي شهري نمونه موردي :(المان ميدان آزادي شهر تهران) (فرهاد كاظميان، مينا جاويدان)

تأثير رنگ در طراحي مبلمان شهري (الهام شيري، سعيد سليماني)

تجارب مبلمان شهري در ايران و جهان (سعيد سليماني، الهام شيري، شهرزاد زينعلي)

ارزيابي زيبايي و گونه هاي المان سازي (علي رضا باقري)

طراحي المان هاي آبي وتاثيرآن بر زيبايي شهر (مجيد گوركاني، ايمان عبيري، مهدي ناصري)

ماهيت نماد ،نشانه ها ونقش آن در ارتقاي حس مكان فضاي شهري (زهرا حاجي عبدلي ،سروش عطاري)

بررسي نقش المان هاي شهري در تقويت گردشگري (نمونه موردي:شهر شيراز) (فريبا فروردين، وجيهه دليري)

المان هاي شهري و ايجاد هويت ايراني- اسلامي (مهسا حقاني)

نقش المان هاي شهري در هويت بخشي به مكان (جمال غلامي)

تخريب هويتي و بصري بناهاي تاريخي ناشي از همجواري با المان هاي نامانوس در بافت هاي تاريخي( نمونه موردي المان هاي بافت تاريخي شهر سبزوار) (سميه سادات شجيعي)

نورپردازي شهري متناسب و نقش آن در توسعه گردشگري شهرها (مورد شيراز) (نجمه چاره، يوسف رحمتي)

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

بررسي نقش و جايگاه مجسمه هاي شهري درارتقاء هويت و سيماي شهر (رضا قشقايي، داود حبيبي)

تاثير نمادها و عناصر برجسته و كهن معماري بر هويت شهري (نويد مدن دوست، صبا مرديها)

بررسي نقش مجسمه هاي شهري در شكل گيري فضاهاي عمومي (فهيمه دهقاني، سارا تريوه)

ظهور فلكه ها مكاني براي ايجاد المان هاي شهري در ايران (مهنوش ميرزايي، امين محمودزاده)

باز شناسي المانهاي اجتماعي و بصري شهر شيراز تجربه ديروز، راهگشاي امروز (هانيه فدايي تميجاني، وحيد پرهوده)

بررسي تاثير المان شهري در راستاي خوانايي شهر توسط كودكان (انسيه ولي)

شناخت قابليت هاي زيباسازي شهر شيراز به منظورتقويت ساختار ذهني آن (حسين فهيمي زاده، نصراله دهقان، بهناز بيگي شهرستاني)

تأملي در ريشه هاي «نماد» در هنر اسلامی (سيده معصومه موسوي)

ارزيابي اندازه زيبا شناختي بناهاي يادماني و المانهاي شهري (سميه حسني صالح، حسين ذبيحي)

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه

راهكارهاي طراحي مونومان هاي شهري (سيد رضا شاه مرتضي ئي)

آشنايي با طراحي مبلمان شهري با رويكرد ارائه روش مناسب طراحي و شناخت مواد و روش هاي ساخت و توليد (مسلم ايراندوست، سيد علي اكبر حسيني، سميه عليزاده)

كاربرد نقش و نگاره سنگ مزارهاي آرامستان دارالسلام شيراز به عنوان الگوي معماري ايراني-اسلامي در طراحي المانهاي شهري (مريم مينوسپهر، مهرانگيز مظاهري، مجيد مقنيپور)

تاملي برنقش جامعه شناختي المان هاي شهري (محمد حسن شربتيان)

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

لینک به دیدگاه
  • 1 سال بعد...
  • 3 هفته بعد...
  • 1 سال بعد...
سلام من نمیتونم مقاله جایگاه المان شهری در معماری و شهرسازی رو دانلود کنم.لطفا کمک کنید

 

از طریق لینک زیر دانلود میشه:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

وارد صفحه پرشین گیگ میشه که یه دکمه سبز دانلود هستش.

اونو بزنید وارد یه صفحه دیگه میشید که دکمه زردرنگ دانلود هست. اون دکمه رو بزنید، فایل دانلود میشه

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...