رفتن به مطلب
mani24

طرفــداران زبــان انگلیــسی

پست های پیشنهاد شده

ســـلآم دوستـــان

 

تــو ایــن تاپیــک اطلاعات مربــوط به زبان انگلیسی قــرار میگیــره ...

 

امیــدوارم با استقبــال رو به رو بشـــه _%2846%29.gif7.png

 

~ لحظـــه هـاتـون خــوش ~

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

× اصطـــلاحات و ضــرب المثــل های انگلیـــسی

 

 

بــه دقــت مواظــب چیـــزی بـــــودن

to keep an eye on sth/sb

 

تـــو برای من یک دنیـا ارزش داری

You mean a world to me

 

خــودت رو به موش مردگی نزن

Stop playing innocent

 

دیگــه نه مـــن نه تــــو

I have nothing to do with you

 

وقتـــی میگـــم نــــه ! یعنـــی نــه !

when i say NO i mean it

اون بـــا مــن

Leave it to me

 

از شوخــــي گــــــذشتـــــه

joking apart/aside

 

آرایــــش کـــردن

To put your face on

 

مگـــه از روی جنـــازه مــن رد بشــی

Over my dead body

 

__________________

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

proverbsads.jpg

 

 

 

 

A Younger idler, an old beggar

 

 

جوان بیکار امروز، گدای پیر فرداست.

 

 

 

 

You can not put out a fire with oil

 

 

آتش را با آتش خاموش نتوان کرد.

 

 

 

Win small, win early, win often

 

 

کم ببر، زود ببر، همیشه ببر.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Live in such a way that those who know you but

don't know God will come to know God because they know you

 

چنان زندگی کن که کسانی که تو را می شناسند، اما خدا را نمی شناسند

به واسطه آشنایی با تو، با خدا آشنا شوند

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

5n8aymbyzfcz5a5xm6q7.jpg

 

do4up4wkk27zgzo4ze6f.jpg

 

gyu9t5wpx3ym23vqcw7.jpg

 

 

__________________

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال


Condolence

تسلیت

 

We are sorry for your loss. (NAME), was such a great person, (HE/SHE) will live on in our memories forever. -

متاسفم برای از دست رفته تان. ادم... خوبی بودن. همیشه خاطرات ایشان با ما خواهد بود.

 

I was deeply saddened by the news of (NAME’s) passing. My heart felt condolences to you and your family.

من واقعا متاسف شدم از خبر مرگ....از صمیم قلب به شما و خانواده تان تسلیت میگم.

 

We were coworkers of (NAME). Words cannot express our sorrow. The office won’t be the same without (HIM/HER). (NAME) will be missed.

ما همکاران اقا/خانم.....بودیم و نمیدانیم چگونه غم و اندوه خود را اظهار کنیم.محل کارمان بدون...... مثل همیشه نخواهد بود .جای ایشان خالیس.

 

I am sorry for your loss. Our thoughts are with you and your family during these difficult times.

من متاسفم برای از دست رفته تان. فکر ما با شما و خانواده تان است طی تمام این مصیبت.

 

May the memories of (NAME) help you find peace.

امیدوارم که با خاطرات.... ارامش بگیرید.

 

 

Our collective hearts are heavy with sympathy.

همگی ما قلبا باشما همدردی میکنیم.

 

You and your family are in our prayers. Sorry to hear of your lost.

ما برای شما و خانواده تان از خدا صبر میخواهیم.. و متاسفم ایم برای مرگ...

 

Sorry to hear about your(MOTHER/FATHER/UNCLE/ect.) It's never easy. My prayers are with you and your family.

متاسفم. برای فوت(پدر/مادر...) واقعا دردناک است. ما برای شما و خانواده تان از خدا صبر میخواهیم.

 

__________________

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال


god always has something for you,

 

a kay for every problem,

 

a light for every shadow

 

and a plan for every tomorrow.

 

خدا همیشه چیزی برای شما دارد

 

یک کلید برای هر مشکلی

 

یک روشنایی برای هر سایه ای (تاریکی)

 

و یک برنامه برای هر فردایی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

وقتی می خوایم بگیم ولش کن - بذار همینجوری که هست ، باشه - دنبال دردسر نمی گردم ، بی خیال :

 

Let it be

Leave it be

Let it go

Let things be

Live and let live

Don't make wave

Don't rock the boat

Don't make trouble

Don't go looking for trouble

 

If it ain't broke, don't fix it

Let sleeping dogs lie

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

" دربــــاره ی آزمـــون زبــان تافـــل "

 

بخشهـــای مختلــف تافــل اینتـــرنتـی

 

درک مطلــــب

Reading

شنیـــــــــــداری

Listening

صحبـــت کردن

Speaking

نگــــــــارش

Writing

 

بخــش درک مطــــلب (Reading):

 

بخش درک مطلب در تافل iBT خیلی با نسخه کامپیوتری آن (CBT) تفاوت ندارد. این بخش از سه متن آکادمیک تشکیل شده است که به دنبال هر کدام چندین پرسش مطرح میشود. هر کدام از این متنها حدوداً از 650 تا 750 کلمه ساخته شدهاند. نوع سؤالات نیز ترکیبی از نوع سؤالات موجود در تافل کامپیوتری (CBT) و انواع جدیدتری از سؤالات است که در آن شرکت کنندگان باید جدولی را پر کنند یا یک نتیجهگیری روایی را تکمیل نمایند. به بخش درک مطلب (Reading) دو ویژگی اضافه شده که یکی فهرست لغات و دیگری یک گزینه تجدید نظر (review option) است. «فهرست لغات» به داوطلب این امکان را میدهد که معنی کلمات کلیدی موجود در متن را بیابد و با «گزینه تجدید نظر» (یا review option) میتواند در پاسخها تجدید نظر کند.

بخـــش شنیــــداری (Listening):

 

بخش شنیداری آزمون تافل توانایی داوطلب را در درک مکالمات انگلیسی- آنگونه که در آمریکای شمالی صحبت میشود- ارزیابی میکند. بخش شنیداری آزمون تافل اینترنتی (iBT) هم خیلی با نسخه کامپیوتری آن (CBT) متفاوت نیست. این بخش از دو مکالمه و چهار سخنرانی درسی همراه با پرسشهای متعدد تشکیل شده است.

 

بخـــش نوشتـــــاری (Writing):

 

این بخش از آزمون تافل، توانایی داوطلب را در به کارگیری «نوشتن» جهت برقراری ارتباط در یک محیط دانشگاهی مورد سنجش قرار میدهد. این بخش خود به دو قسمت تقسیم میشود:

قسمت تلفیقی (integrated) و قسمت مستقل (independent) که تایپ کردن هم برای هر دو قسمت ضروری است.

در قسمت تلفیقی داوطلب باید در ابتدا متن کوتاهی را بخواند (250 تا 300 کلمه) و سپس به یک نطق مرتبط با متن گوش دهد. بعد از آن باید با استفاده از اطلاعاتی که از متن و سخنرانی بهدست آورده به یک پرسش پاسخ دهد. 20 دقیقه فرصت داده میشود که داوطلب پاسخ خود را که باید بین 150 تا 225 کلمه باشد، بنویسد. اما قسمت مستقل (independent) بخش نوشتاری، مشابه بخش نوشتاری آزمون کامپیوتری تافل میباشد؛ در این قسمت 20 دقیقه فرصت داده میشود که انشاء کوتاهی در حدود 300 کلمه درباره یک موضوع خاص توسط داوطلب نوشته شود.

بخـــش گفتـــاری (Speaking):

 

این بخش جدید از کلاس تافل دارای شش تکلیف (task) میباشد که دو تکلیف آن به صورت مستقل (independent) و چهار تکلیف به صورت تلفیقی است.

بخش گفتاری آزمون تافل دارای قسمتهای زیر است:

دو تکلیف مستقل (independent) درباره موضوعات معمولی و آزاد:

شرکتکنندگان باید با استفاده از دانش و تجارب شخصی خود در مورد موضوع خاصی توضیح دهند.

دو تکلیف تلفیقی (integrated) بر اساس خواندن و شنیدن:

این تکالیف شامل یک متن کوتاه و یک صحبت کوتاه میباشد. شرکت کنندگان باید اطلاعاتی را که از این دو طریق بهدست میآورند، با هم تلفیق کرده و در پاسخ خود بهکار گیرند.

دو تکلیف تلفیقی بر اساس شنیدن یک سخنرانی یا گفتگوی کوتاه:

شرکت کنندگان باید نکات کلیدی موجود در آنچه که میشنوند را بهطور خلاصه در پاسخهایشان ارائه دهند.

مدت پاسخگویی به هر کدام از تکالیف از 45 تا 60 ثانیه متغیر میباشد.

 

امتیــــازدهی آزمــــون

 

آزمون تافل اینترنتی امتیازی بین صفـــر و 120 دارد

امتیــــاز هر بخــش مطابـــق زیــــر است :

 

(0 – 30) Reading -

(0 – 30) Listening -

(0 – 30) Speaking -

(0 – 30) Writing -

Total 0-120 -

تفــــاوت های آزمــون تافـــل اینترنتـــی با تافــــل کاغــــذی و کتبـــی

 

آزمون تافل اینترنتی (iBT) بخش جدیدی با عنوان «بخش گفتاری» (یا Speaking) دارد و بخش ساختار (Structure) که در آزمونهای کتبی و کامپیوتری وجود داشت، حذف شده است. گرامر بهطور غیرمستقیم در بخشهای دیگر این آزمون مورد سنجش قرار میگیرد. سخنرانیها و گفتگوها در بخش شنیداری (Listening) طولانیتر شدهاند و خلاصه نویسی (note taking) نیز مجاز است. در بخش درک مطلب (Reading)، نوع سؤالات متنوعتر شده و بهعنوان مثال از شرکت کنندگان خواسته میشود اطلاعات را طبقهبندی کنند و یا جدولی را پر کنند. تایپ کردن هم در بخش نوشتاری الزامی است.

 

تافل TOEFL PBT : Paper-based Test ( تافل کتبـــی / کاغـــذی)

 

این نوع کلاس تافل یک آزمون زمان بندی شده است و دارای 4 بخش می باشد. امتیاز این امتحان از 310 تا 677 می باشد که به جمع نمره 3 بخش آن مربوط شده و نمره بخش نوشتاری جدا محاسبه می شود.

 

بخشهــــای مختلــــف تافـــل کاغــــذی

 

بخش شنیـداری

Listening

50 پرســــــش

35 دقیقــــه

ساختـــــار

Structure and Written Expression

40 پرســـش

25 دقیــــقه

درک مطلب

Reading

50 پرسش

55 دقیقه

نگـــــارش

Writing

 

بخـــش شنیــــداری:

 

این بخش از تافل توانایی داوطلبان را در درک مکالمههای انگلیسی آمریکایی مورد سنجش قرار میدهد.

این بخش خود به سه قسمت تقسیم میشود:

قسمت اول این بخش (Part A) شامل مکالمههایی کوتاه میباشد که بین دو نفر صورت میگیرد و پس از پایان هر مکالمه پرسشی مبنی بر اینکه چه چیزی بین این دو نفر رد و بدل شده است و یا پرسشی در مورد زمان یا مکان این مکالمه، مطرح میشود.

در قسمت دوم (Part B) مکالمههای گستردهتری بین دو یا چند نفر انجام میشود.

قسمت سوم (Part C) نیز دربرگیرنده نطقها و سخنرانیهایی است که بیشتر در رابطه با موضوعات دانشگاهی و آکادمیک میباشد.

تعداد سؤالات این بخش در چند آزمون اخیر به 70 پرسش افزایش یافته است.

 

بخـــش ساخــــتار:

 

این بخش دو دسته از سؤالات را در بر میگیرد و هر دو دسته برای سنجش توانایی داوطلب در تشخیص گرامر و ساختار صحیح در یک متن طراحی شدهاند.

در دسته اول سؤالات (ساختار یا Structure) داوطلب باید ساختار صحیح و ترتیب لغات را تشخیص دهد. این دسته از سؤالات از یک جمله با یک یا چند جای خالی تشکیل شده است و باید گزینهای را که به بهترین نحو جمله را تکمیل میکند، انتخاب شود.

در دسته دوم سؤالات (نگارش یا Written Expression) هم داوطلب با جملات کاملی روبرو میشود که زیر چهار مورد از کلمات آنها خط کشیده شده است و باید کلمه یا عبارت نادرست شناسایی گردد.

 

درک مطلــــب:

 

مهارت کافی در درک متون انگلیسی و نیز دایره لغات خوب، کلید موفقیت در همه بخشهای کلاس تافل محسوب میشود، اما در این بخش این مهارتها بهطور خاص مورد ارزیابی قرار میگیرند. این بخش از آزمون تافل معمولاً شامل پنج متن در زمینههای علمی و دانشگاهی میباشد و به دنبال هر متن 10 پرسش مطرح میشود. همه اطلاعاتی که برای پاسخ به پرسشها مورد نیاز است در داخل متنها گنجانده شده است و نیاز به پیشزمینه علمی خاصی نمیباشد.

بخـــش نگارش:

 

نمره این بخش از 0 تا 6 میباشد ولی این نمره در نمرهی کل امتحان کلاس تافل محاسبه نمیشود. بیشتر دانشگاهها برای این بخش سقفی تعیین نمیکنند، ولی برخی ۴، 5/4 و گاهی نیز ۵ را به عنوان حداقلِ قابل قبول تعیین مینمایند.

امتیـــازدهی آزمـــون

 

آزمون تافل کاغذی امتیازی بین 310 و 677 داردونمره بخش نوشتاری0 تا 6 جدا محاسبه می شود

امتیاز هر بخش مطابق زیر است

(Listening (31 – 68

( Structure and Written Expression (31 – 68

(Reading (31 – 67

در ابتدا نمره امتحانات هر بخش محاسبه می‏شود. سپس این نمرت با هم جمع شده و حاصل جمع ضربدر ده و تقسیم بر 3 خواهد شد.

 

مثلاً نمرات کسب شده فردی بشرح زیر می باشد:

 

نمره 52 Listening

نمره 48 Structure/Writing

نمره 50 Reading-Vocab

جمع 150

150 × 10 = 1500 ÷ 3 = 500 کل نمره تافل

 

نمرات تافل بالای 650-600 عنوان نمره‏های قطعی قبولی تلقی می‏شوند ولی برخی از دانشگاه‏ها نمرات 500 تا 600 را نیز بر اساس شرایط خاص خودبه عنوان نمره قبولی تلقی می‏کنند...

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

hgotw7f6lmm1lg7f1tb.jpg

 

[TABLE=class: ncode_imageresizer_warning, width: 640]

[TR]

[TD=class: td1, width: 20]wol_error.gif[/TD]

[TD=class: td2]براي ديدن اين عكس با اندازه واقعي اينجا كليك كنيد . اندازه واقعي اين عكس 720x540 مي باشد[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

f3uqdcyqd3szuof3r4iv.jpg

 

2xrvmx0tgv18v4xgzu0.jpg

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

آنچه زبان آموز سر كلاس زبان ميگويد:

---------------------------------------

I’m sorry I’m late عذر میخوام که دیر اومدم

.....................

I’m sorry but I have to miss the next session متاسفم اما مجبورم جلسه بعد غیبت کنم

..........................

I’m sorry I don’t get it متاسفم من متوجه نمیشم

.........................

I’m awfully sorry but I have not done my homework خیلی عذر میخوام تکلیفم را انجام نداده ام.

.......................

I’m done کارم تمام شد

..........................

We are on page 20 صفحه ۲۰ هستیم

..........................

We have done our workbook up to page 15 کتاب تمرینات را تا صفحه ۱۵ انجام دادیم

..........................

I was 15 minutes late. Did you mark me absent? من ۱۵ دقیقه غیبت داشتم برام غیبت زدید؟

................................

This class does not suit my time این کلاس به وقت من نمیخوره

...........................

My English class coincides with my university class کلاس زبانم با دانشگاهم هم زمان است

..........................

It’s on the tip of my tongue نوک زبانم است

........................

The bell has gone زنگ خورده

.........................

May I come in? اجازه هست داخل شوم ؟

..........................

Could you repeat it please? ممکنه تکرار کنید؟

..........................

Could I have a word with you? میتونم چند کلمه باشما صحبت کنم؟

............................

Could you explain it little more? ممکنه کمی بیشتر توضیح دهید؟

.........................

Would you mind writing it on the board? میشه انرا روی تخته بنویسید ؟

.......................

Can I have your opinion about my composition میتونم نظرتون رو راجع به انشام بدونم؟

.................

Should I hand in my homework now? تکالیفم را الان تحویل بدم؟

...................

Shall I read? بخوانم؟

.........................

Will you mark me absent if I’m ten minutes late? اگه ده دقیقه تاخیر کنم برام غیبت میزنید؟

.........................

Are you satisfied with me? از من راضی هستید؟

.........................

What should we do for the next session? برای جلسه بعد چی کار باید بکنیم؟

......................

Will you enter my name on your list please? لطفا اسم مرا در لیست خود وارد کنید

.........................

Could I leave a class a little earlier today? میتونم امروز کمی زودتر کلاس را ترک کنم؟

.......................

I’m sorry for being absent last session. I was on a trip به خاطر غیبت جلسه قبل عذر میخوام مسافرت بودم.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال


The spaces between your fingers were created so that another’s could fill them in

 

فاصله بین انگشتان برای این ایجاد شده است که انگشتان فرد دیگری آن فاصله را پر کند ...

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

* نحـــوه خوانـــدن اعداد اعشـاری و کســری در زبـــان انگلیـــسی

 

اعـــداد اعشــاری (decimals):

 

0.5 = Point five OR Zero point five

0.9 = Point nine OR Zero point nine

1.6 = One point six

12.93 = Twelve point nine three OR Twelve point ninety-three

59.367 = Fifty-nine point three six seven

***

 

اعـــداد کســـری (fractions):

 

1/3 = One third OR a third

2/3 = Two-third

3/5 = Three-fifth

7/42 = Seven forty-second

1 (1/4) = 1.25 = One and a quarter

2 (1/2) = 2.5 = Two and a half

8 (3/4) = 8.75 = Eight and three quarters

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال


چند تا جمله که به رانندگی مربوط میشه :

 

1. یادت نرود بدهی پنچری را بگیرند.

Don't forget to get the flat tire patched / repaired / fixed

 

2. باکتان چند لیتر جا میگیرد؟

How much does your fuel tank hold

 

3. ترافیک سپر به سپر بود.

The traffic was bumper to bumper

 

4. با کامیونی که از روبرو می آمد شاخ به شاخ تصادف کردم.

I had a head-on crash with an oncoming truck

__________________

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

1- برای سلام کردن در موقعیت های غیر دوستانه از Hi و Helloاستفاده می شود و در موقعیت های رسمی می توان از عبارات زیباتری استفاده نمود.

 

2- برای سلام کردن در موقعیت های رسمی از عبارات زیر استفاده می شود.

 

It’s nice to meet you / nice to meet you

از آشنایی تان خوشوقتم

 

How do you do?

خوشوقتم

توجه کنید که عبارت how do you do فقظ زمانی استفاده می شود که گوینده برای اولین بار با کسی آشنا شده است و برای احوال پرسی به کار نمی رود.

3- برای احوال پرسی و پرسیدن از زندگی معمولا جملات زیر به کار می رود.

 

How is your father?

پدرت چطوره

 

How’s work/business?

کار و بار چطوره

 

How’s life (with you)? How’s life treating you?

حال و روزت چطوره

 

What’s new؟

تازه چه خبر

 

How are you getting along in your new job?

کار جدیدت چطور می گذره

4- برای پرسیدن حال کسی که مریض بوده عبارات زیر به کار می رود

 

How do you feel today?

امروز چطوری

 

Are you feeling (any) better?

بهتری

 

How’s your backache/stomachache …?

کمرت/ پشتت چطوره

 

5- برای رساندن سلام به کسی که غایب است این عبارات به کار می رود.

 

Say hello to your father for me

Remember me to your father

Give my best regards to your father

سلام مرا به پدرت برسان

 

6- برای خداحافظی از عبارات زیر استفاده می شود.

Bye – goodbye – bye-bye

خداحافظ

 

See your later/tomorrow/on Monday / …

بعدا/فردا/ دوشنبه/ ... می بینمت

 

Take care

مواظب خودت باش.

 

So long

قربونت (صمیمانه و رسمی)

 

7- اگر دوست یا آشنایی را پس از مدت ها ببینیم.

 

It’s nice seeing you

از دیدنت خوشحال شدم.

 

 

Long time no see

خیلی وقته ندیدمت

__________________

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

اسامــی برخـــی ادویــــه جـــات

 

***

Turmeric=Curcuma زرد چوبه

Cinnamon=دارچین

Sumac= سماق

Curry Powder=پودر کاری

red pepper= فلفل قرمز

black pepper= فلفل سیاه

Mustrad= خردل

Ginger= زنجبیل

Saffron= زعفران

Thyme= آویشن

Cardamom=هل

smilax=مارچوبه

cumin= زیره سبز

caraway= زیره سیاه

__________________

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

× لغاتـــــــ کاربــــردی در اخبـــار انگلیـــسی

1- Accuse: To say a person is responsible for an act or crime. To make a statement against someone

متهم کردن

 

2- Administration: The executive part of a government, usually headed by a president or prime minister

حكومت

 

3- Admit: To accept, to express one's guilt or responsibility.

پذيرفتن، اقرار كردن

 

4- Agression: An attack against a person or country. The violation of a country's borders

تهاجم، تجاوز

 

5- Aid: To help. To support. Help, assistance

كمك كردن، پشتيباني كردن، دستياري

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...