رفتن به مطلب

نقش آب‌نما در شهر


ارسال های توصیه شده

این مقاله مستخرج از مجموعه کتاب‌های دانش زیباسازی : آب‏نماهاي شهري است که توسط سازمان زیباسازی شهر تهران منتشر شده است.

 

چکیده

 

امروزه فضاهاي شهري به فضاهايي سبک و آرام نياز دارند تا بتوانند حس مطلوبي در شهروندان در حين عبور و مرورهاي روزانه‏ شان ایجاد کنند. طراحان شهري در فضاهاي شهري معاصر، درصدد برقراری ارتباط صميمي ميان امکانات شهري و مخاطبان هستند و آب و فضاهاي آبي را نيز از اين مقوله دور نمی‌دانند.

 

آب علاوه بر نقشی که در ادراک بصري، شنوايي، لامسه و حتي بويايي دارد، مي‏تواند از نقش فضايي و پراهميتي در سازماندهي فضاهاي شهري برخوردار باشد تا حدی که با قراردادن يک آب‏نما در فضاهای شهری می‌توان بر اهميت فضا و زيبا‏سازي آن تأکيد کرد.

توجه به شاخص‏ هاي بصری با درنظرگرفتن شاخص‌های فنی و ایمنی در طراحي آب‏نما مي‏تواند در منظرسازي محيط و ارتقاي هويت آن مؤثر باشد. لازم است در طراحي اين عنصر جاذب و با توجه به نقش آن در مراودات اجتماعي و زيباسازي شهر، اصول و مباني طراحي پيش‏بيني شود تا بتوان در ارتقاي جايگاه فرهنگي، هنري و بصري آن در فضاي شهري و ارزش نهادن به جايگاه آب در شهر همت گمارد.

 

 

واژگان کلیدی : آب، آب‌نما، زیباسازی شهر.

 

منبع: سازمان زیباسازی شهر تهران

لینک به دیدگاه

مقدمه

 

"آب" در شکل‏ گيري و کمال معماري و شهرسازي ايران از جایگاه ارزشمندي برخوردار بوده است؛ چگونگي تماس با آب و توجه به آثار مثبت رواني حاصل از آن، و دريافت معاني معنوي آب هیچ‌گاه تفنني نبوده، بلکه فراتر از آن به عنوان عنصري با ويژگي‏ هاي والاي معنوي و روحاني همواره در اندیشه ایرانی مطرح بوده است.

 

 

اگرچه عنصر آب در روند تاریخ معماری و شهرسازی تأثیرگذار بوده، لیکن در سال‏هاي اخير، توجه به زيباسازي فضاهاي شهري به استفاده از قابليت‏هاي آب در ايجاد جاذبه‏هاي بصري با عنوان "بازي‏هاي آبي" نیز منجر شده است. امروزه حضور آب به عنوان يک عنصر مهم در فضاهاي شهري معاصر اهميت خود را يافته است، به‌طوري‌که طيف وسيعي از قابليت‏هاي آن در شکل‏دهي و کيفيت‌بخشي به فضاهاي عمومي مورد استفاده قرار گرفته‏اند. مقاله حاضر تلاش دارد تا نقش آب به عنوان "عنصر شهري" و طراحي آب‏نما را به عنوان "نماد و ‌نشانه شهري" بررسی کند.

 

 

تاریخچه آب‌نما در فضاهای شهری

 

در معماری ایران، نوع رايج آب‏نما در گذشته همان حوض با شکل هندسي در وسط خانه‏ها يا در باغ‏ها بود که يک يا چند فواره در محور مياني آن قرار مي‏ گرفت. اين حوض‏ در خانه‌ها معمولاً با سطح گسترده و کم‏ عمق علاوه بر القای زيبايي، باعث ايجاد رطوبت و تنظيم شرايط محيطي در اقليم گرم و خشک مي‏ شد. گونه خطي آب‏نما نيز در کانال‏ هايي جاری بود که در باغ‏ هاي ايراني براي نمايش و هدايت آب مورد استفاده قرار مي‏ گرفت و معمولاً حرکت آب در آنها همراه با فواره‏ هاي کوچک به تحرک آن مي‏ افزود.

 

 

در معماري معاصر همزمان با مدرنيسم و تحولات بعد از آن، طراحي آب‏نماها نيز تحت تأثير طراحي‏ هاي متنوع واقع مي‏ شود و اشکال جديدي به خود مي‏ گيرد. بنابراين در دوران معاصر، انتخاب شاخص‏ ها در طراحي آب‏نما به نقش و ساختار جديد آنها وابسته است. علاوه بر توجه به نوع جا و مکان استقرار آب‏نما و سطحي که به خود اختصاص مي‏ دهد، توجه به مقياس انساني نيز در برقراري ارتباط صميمي با آب يکي از ضوابط طراحي خواهد بود. از طرفي پيشرفت‏ هاي تکنيکي در زمينه بازي‏هاي آبي به طراحان اجازه داده تا با طيف وسيعي از انتخاب فرم و شکل مواجه باشند.

 

 

آب‌نما و انواع آن در فضاهاي شهري

 

در زبان فارسي آن گونه که از نام آب‏نما برمي‏ آيد مي‏توان آن را مکاني براي نمايش يا نماياندن آب تعريف کرد. لفظ آب‏نما به نظر ترجمه ه‏اي از يک واژه لاتين است که دیگر زبان‌ها از ترجمه فرانسه آن اقتباس کرده‌اند : "آب‌نما در گذشته، مکاني براي تأمين آب آشاميدني به شمار مي‏ رفته است. همزمان آبشخوري براي دام بوده و براي شستن لباس استفاده مي‏ شده است. به مرور زمان با از دست دادن عملکرد اصليش، جنبه زيبايي و ظاهريش برجا مي‏ ماند. به همين ترتيب امروزه به عنوان عنصري زيبايي‏ بخش در شهرها مورد استفاده قرار مي‏ گيرد". آب‏نما که معمولاً توسط يک حوض همراهي مي‏ شود، ساختاري است که آب از آن به صورت‏ هاي مختلف به بيرون رانده مي‏ شود. منبع آب در يک آب‏نما مي‏تواند طبيعي و از طريق يک چشمه باشد. نوعي از آب‏نماها براي رفع‏ نيازهاي آب و حفظ و نگهداري باغ و فضاهاي سبز استفاده مي‏ شوند و نوعي ديگر با همين عملکرد مي‏ تواند نقش زيبايي هم داشته باشد. شکل آب‌نما در دوره‏ هاي مختلف بسته به نياز آن دوران و نحوه ارتباط آن با انسان و فضاي شهري تغيير مي‏کند. انواع آب‏نماها می‌تواند شامل؛ آب جاری هم‌سطح با زمین یا عمود بر آن، آب در حالت فوران، آب جوشان، آب ساکن، دیواره‌ای از آب و تندیس آبی باشد.

لینک به دیدگاه

شاخص‏هاي طراحي آب‌نما

 

• توجه به هويت ايراني - اسلامي

 

آب با توجه به جایگاه مقدسش چه در نزد ايرانيان پيش از اسلام و چه پس از اسلام در معماري و فضاهاي شهري همواره حضور ویژه‌ای داشته است. بجاست در طراحي آب‌نما در دوران معاصر نيز به نکاتي توجه شود که بيانگر هويت ايراني‌ـ اسلامي‏ باشد. استفاده از نمادها و فضاهاي معماري گذشته که طيف وسيعي از مصالح و فرم آب‏نماها در باغ‏ها، خانه‏ ها، پاياب‏ ها، آب‏ انبارها را شامل مي‏شود، به عنوان نکات تأثيرگذار در هويت‏ بخشي طراحي توصيه مي‏ شود.

 

 

• توجه به بافت و نوع معماري اطراف

 

نوع طراحي آب‏نما از عملکرد‏هاي اطراف چون تفريحي، فرهنگي، مذهبي و حتي شکل و فرم بناهاي مجاور تأثیر می‌پذیرد. همچنين مدرن و سنتي بودن بافت اطراف نيز در شکل آب‏نما و عملکردي که از آن مورد انتظارست، تأثير می گذارد. در آناليز سايت نيز مي‏بايست به شرايط کالبدي و پيراموني مکان آب‏نما توجه کرد. از جمله موارد مهم در اين زمينه مي‏توان به نوع و رنگ مصالح اطراف و زمينه‏اي که آب‏نما در آن رؤيت مي‏ شود، فرم‏ها و اشکال به کار رفته در جداره‏ ها، کف و اطراف آب‏نما و حتي پوشش گياهي موجود اشاره کرد.

 

 

• توجه به طراحي روز و شب

 

از آنجا که امروزه در فضاهاي شهري نمي‏توان عملکردها را به ساعاتي خاص در روز محدود کرد، آب‏نما نيز از اين مقوله مستثني نيست. جلوه‏ هاي بصري آب در روز و شب با توجه به تفاوت نور روز و نورپردازي شبانه، مي‏تواند به عنوان نقطه قوت طرح تلقي شود. بنابراين آب‏نما را نمي‏ توان به عنوان فضاي خاموشي که از نظر بصري قابل رؤيت نيست، در شب رها کرد (تصویر1).

image003.jpg

تصوير1. نورپردازی شبانه یک آب‌نما امکانی است که خوانشی متفاوت از جلوه‌های بصری آب در شب ارایه می‌دهد.

 

• توجه به ادراک سریع آب‏نما

 

متناسب با نوع فضا و حرکت عمومي شهروندان چه به صورت سواره و چه پياده، نوع ادراک آب در طراحي آب‏نما اهميت دارد. به طوری که ادراک آب‏نما براي يک سواره با سرعت بالا در بزرگراه، تفاوت عمده‏ اي با سواره‏ اي با سرعت متوسط و درگير در ترافيک شهري خواهد داشت. همچنين در مکان‏ هايي که فرد پياده با سرعت زياد فقط قصد عبور از مکاني را دارد نسبت به فرد پياده‏ اي که با طمأنينه و با هدف گشت‏ و‏گذار، آب‏نمايي را درک مي‏ کند، تفاوت‏هاي ادراکي فراواني وجود دارد.

 

 

• توجه به فيزيک ناظر

 

فراهم کردن امکان ادراک حسي با آب‏نما با توجه به نوع تماس و درک بيننده از محل آن، از ضوابط مهم طراحي محسوب می‌شود. از آنجا که ارتفاع و اندازه آب‏نما مي‏تواند به صورت‏هاي متفاوت توسط يک فرد پياده و يا سواره درک شود، توجه به ساختار فيزيکي آب‏نما و نحوه طراحي آن متناسب با عملکرد فيزيکي محيط اهميت فراوان دارد (تصویر2).

 

 

 

 

image005.png

تصوير2. برقراری ارتباط حسی با یک آب‌نما نیازمند توجه به ساختار فیزیکی طراحی آن در برآورده ساختن انتظارات مخاطب است.

 

• توجه به مقياس انساني

 

بسته به نوع جا و مکان استقرار آب‏نما و سطحي که به خود اختصاص مي‏دهد، توجه به مقياس انساني در برقراري ارتباط صميمي‏ و نزديک با آب يکي از اصول طراحي به شمار می‌رود. به اين ترتيب توجه به طراحي با حجم مناسب در شعاعي توصیه می‌شود که مورد رؤيت بيننده چه در مسير سواره و چه پياده قرار مي‏گيرد.

لینک به دیدگاه

شاخص‏هاي فني آب‌نما

 

• پيش‏بيني فضاهاي حرکتي در اطراف آب‏نما

 

پيش‏بيني حرکت و نوع واکنش رهگذران و افرادي که به نوعي با اين نوع آب‏نماها ارتباط برقرار مي‏ کنند، بايد در طراحي به عنوان ضابطه مورد نظر واقع شود. به اين ترتيب آب‏نما در سطوح خيلي بالاتر يا خيلي پايين‏تر از معابر مجاور توصيه نمي‏ شود.

 

 

• انتخاب و اجراي مصالح

 

به طور کلي در انتخاب و اجراي مصالح می‌توان ازجمله به موارد زير دقت کرد :

 

- توجه به رفتار همگن مصالح در مقابل يخ‏ زدگي

- توجه به اجراي عايق‏ بندي و استانداردهاي فني

- دقت در انتخاب مصالح مقاوم در برابر فرسايش، زنگ‌زدگی و خوردگی

- دقت در بندکشي‏ ها

 

- قابلیت پاک‌سازی و تمیز شدن آب‌نما

- ترمیم‌پذیری و ... .

 

 

• توجه به فصول يخبندان

 

توجه به طبيعت آب و تفاوت عملکرد آن در فصول مختلف، نکته بسيار تعيين‏ کننده ‏اي در طراحي چهار فصل آب‏نما به شمار می‌رود. بسته به نوع طراحي که براي فصول خاصي در نظر گرفته شده باشد، توجه جدي به مصالح و فرم آب‏نماهايي که براي مدتي از سال، خالي از آب هستند، يکي از ضوابط اجرايي خواهد بود (تصویر3).

image007.png

تصوير3. بهره‌گیری از آب‌نما در تمام فصول نیازمند توجه به ویژگی‌های طبیعی آب در برابر تغییرات جوی در طراحی آن است.

لینک به دیدگاه

شاخص‏هاي ايمني آب‌نما

 

• رعايت عمق ايمن :

در طراحي برخي از آب‏نماها که به صورت حوضچه يا حوض است و امکان سقوط و افتادن بچه‏ ها و حتي بزرگسالان در آن وجود دارد، توجه به عمق ايمن مورد اهميت است.

 

 

• رعايت فاصله ايمن با حریم عملکردهاي مجاور :

توجه به حريم اطراف آب‏نماها و امکان نفوذ آب به عملکردهاي مجاور در محيط با رعايت فاصله و ايجاد حريم مي‏بايست به عنوان يک ضابطه مورد توجه قرار گيرد. اين حريم متناسب با مکان جانمايي آب‏نما گاهي با مسيرهاي پياده و حتي سواره مرتبط است.

 

 

• جاسازي تجهيزات مکانیکی :

مخفي‏ سازي و دور از دسترس نگه‏داشتن اين تجهيزات با توجه به استانداردهاي لازم، علاوه بر تأمين امنیت شهروندان، مي‏ تواند از اغتشاش بصري و حتي صوتي محل آب‏نما جلوگيري کند.

 

 

• انتخاب مصالح غير لغزنده در اطراف آب‏نما :

استفاده از مصالح مناسب علاوه بر تأمین جنبه‌های زيبايي‏ شناسانه طرح بايد به گونه‏ اي انتخاب شود که از نظر ايمني داراي استانداردهاي لازم باشد.

 

 

 

انواع فضاهاي شهري جهت احداث آب‏نما

 

طراحي آب‏نماها را نمي‏ توان محدود به فضاهاي خاصي در شهرها کرد. ولي با توجه به خصوصيات و اهميت حضور آب، فضاهايي در شهر هستند که ضرورت ايجاد آب‏نما بيشتر در آنها احساس مي‏ شود و در اولويت قرار مي‏گيرند. بعضي از فضاها نيز به صورت بالقوه آمادگي پذيرش آب‏نما را دارند که مي‏ توان از آن در جهت اهداف شهري بهره گرفت. به عنوان مثال، فضاهايي که از نظر بصري و شنوايي به يک عنصر محيطي سرزنده نيازمندند، مانند میادین، بازار و گره‌های شهری؛ فضاهايي که به دليل کاربري خاص يا عدم کاربري مناسب در فضاهاي مجاورشان، به فضايي مرده و ساکن در شهرها بدل شده‏ اند و رهگذران شهري چه پياده و چه سواره با احساس نامطلوب يا بي‏تفاوتي از کنار آن عبور مي‏ کنند، بنابراين براي رونق بخشيدن دوباره به اين فضاها به حضور عناصر زنده‏اي مثل گياه و آب نياز است. اين نوع فضاها را ديواره بزرگراه‏ ها، فضاي زير پل‏ ها، برخي از پياده‏ روها و حتي فضاهاي مجاور ادارات و پارکينگ‏ها و بخش‏هاي صنعتي شامل می‌شود (تصویر4). همچنین از آنجایی‌که پارک و بوستان با عملکرد تفریحی به طراح آزادي عمل بيشتري مي‏دهد و در اين نوع فضا، مخاطبان بيشتر پياده هستند و اوقات فراغت خود را در پارک‏ها مي‏ گذرانند، لذا مي‏ توان از اشکال متنوع بازي‏هاي آبي با رعايت ضوابط ايمني استفاده کرد. در اين فضاها با ايجاد جذابيت‏ هاي بصري و در مواردي جذابيت‏ هاي صوتي آب در حال حرکت مي‏توان به زنده‏ شدن فضا کمک کرد (تصویر5).

 

 

image011.jpg

تصوير4. با تعبیه آب‌نما در گذرهای پرتردد می‌توان فضاهای بالقوه‌ای جهت تأمل، مکث، توقف و تجمع به وجود آورد.

 

image009.jpg

تصوير5. بازی‌های آبی در پارک‌ها از جمله امکاناتی است که با طراحی آب‌نما و رعایت ایمنی جهت استفاده کودکان و نوجوانان امکان‌پذیر می‌شود.

مدیریت و نگهداری آب‌نما

 

عوامل مخرب محيطي مانند فرسودگي، زنگ‌زدگی و عوامل انساني، سالانه ميلياردها دلار به تأسیسات خدماتي و رفاهي شهرهاي کوچک و بزرگ دنيا خسارت وارد مي‏کند و در کشور ما نيز با وجود ضعف آمارها در اين باره، مي‏ توان ادعا کرد، ميلياردها تومان خسارت مادي و چند برابر آن خسارات معنوي به همراه دارد. به اين ترتيب، مي‏ توان موضوعاتي را جهت پيشگيري در مرحله طراحي و مديريت به منظور نگهداري را در طراحي و مديريت آب‏نما در نظر گرفت. به اين منظور نکات زير براي مديريت و نگهداري يک آب‏نما در فضاي شهري توصيه مي‏ شود.

 

 

• پيش‏بيني ‏رفتارهاي ‏احتمالي ‏شهروندان : از آنجا که کاربران آب‏نماها، شهروندان در هر گروه سني و قشرهاي مختلف فرهنگي و اجتماعي را دربرمی‌گیرد، لذا اهميت پيش‏بيني عکس‏ العمل‏ هاي احتمالي نسبت به حضور آب‏نما را بايد درنظر گرفت.

 

 

• بازيافت آب : آب مصرفي در آب‏نماها معمولاً از مخزني تأمين مي‏ شود که علاوه بر قابليت تجديد، مي‏ بايست امکان پاک‏سازي آب جاري شده و بازگشت به مخزن را داشته باشد.

 

 

• لجن‌زدايي : آب بنا به طبيعت خود به مرور زمان، اثراتي از لجن و لاي در آب‏نماها بر جاي مي‏گذارد که علاوه بر مخدوش‏ کردن جنبه‏ هاي بصري و مورد نظر طراح، ممکن است در استفاده‏ هاي احتمالي شهروندان نيز از نظر ايمني و بهداشتی ايجاد اشکال کند.

 

 

• تأمین نيروي انساني : هرچند امروزه آب‏نماها توسط رایانه و دستگاه‏هاي مکانيکي که توسط يک اپراتور قابل تنظيم است، هدايت و کنترل مي‏ شود، اما استخدام نيروي انساني در فواصل متفاوت زماني به صورت روزانه، هفتگي و يا ماهانه براي مديريت بخش‏ هايي از آب‏نما که به بازديد مرتب نياز دارد، مي‏ت واند از مشکلات احتمالي پيشگيري کند.

لینک به دیدگاه

جمع‌بندی

 

از آنجایی که فضای شهر، محیط زندگی شهروند را تشكیل می‌دهد، لذا مدیران، طراحان و افراد متخصص می‌بایستی محیط را به گونه‌ای تجهیز كنند كه شرایط زندگی و زیست محیطی آن از "کیفیت مطلوب" برخوردار باشد. امروزه شهرها مانند شركت‌ها با هم به رقابت می‌پردازند : تلاش برای زیباتر شدن، كارآمد بودن و ارایه هویتی با ارزش، چرا كه در اینصورت قادر خواهند بود توجه جهانی، جذب گردشگر و بازار سرمایه و استعداد را به خود اختصاص دهند. در این مقاله متوجه شدیم که در منظرسازی معاصر، آب دیگر تنها عنصری براي نمايش و نماياندن از فاصله دور نیست، بلکه ارتباط نزدیک با خود را در فضاهای شهری برقرار می‌سازد. در طراحي فضاهاي شهري جديد در آب‏نماها سعی می‌شود تا ارتباطی بی‌واسطه بين مردم و عنصر آب برقرار شود. سازمان زيباسازي شهرداري تهران نیز که متولی این امر است در سال 1388 با همکاري مهندسين مشاور مآب، به منظور زيباسازي و اعتلاي هويت فضاهاي شهري در تهران، اقدام به طراحي آب‏نماهاي شهري در چندين محدوده از شهر کرد. در حال حاضر تعدادي از آنها در حال ساخت و بهره‏ برداري است و از آن جمله مي‏توان به آب‏نماي بزرگراه شهيد تندگويان، خيابان صف و بلوار مرزداران اشاره کرد.

 

 

 

 

 

فهرست منابع

 

• خسروی، محمدباقر. (1378). آب در فرهنگ، هنر و معماری ایران، فصلنامه هنر، شماره42.

• زمردي، حميرا. (1382). نقد تطبيقي اديان و اساطير. تهران : انتشارات زوار.

• سلطانزاده، حسين. (1384). نمادپردازي آب در معماري ايران (مقالات اولين هم انديشي هنر و عناصر طبيعت4)، تهران : فرهنگستان هنر.

• منشی‌زاده، آرزو. (شهریور1389). رویکرد ادراکی و عملکردی به آب در پارک‌های شهری. مجله منظر 10 : 65-63.

• منصوری، سیدامیر. (1384). درآمدی بر زیبایی‌شناسی باغ ایرانی. فصلنامه باغ نظر2 (3) : 63-58.

• میرزاکوچک خوشنویس، احمد. (تابستان1390). نقش ‌آب‌نمای مقابل کوشک با تکیه بر باورهای مهرپرستی. مجله منظر 15 : 11-6.

• نامورمطلق، بهمن. (1384). رويکردي اسطوره‏اي به عناصر چهارگانه در فرهنگ ايراني، (مقالات اولين هم‏انديشي هنر و عناصر طبيعت4). تهران : فرهنگستان هنر.

• نقي‌زاده، محمد. (زمستان1382). مشخصه‏هاي آب در فرهنگ ايراني و تأثير آن بر شکل‏گيري فضاي زيست، محيط‌شناسي، شماره 32.

Reference list

 

 

• Baridon, M. (2008). L’eau dans les jardins d’Europe, Mardaga, Belgique.

• Dreiseitl, H. (2009). New Waterscape, Birkhauser.

• Gramaglia, Ch. (2008). L’eau: un bien commun à composer, paris.

• EDF. (2006). L’eau: source d’architecture, onnaissance des arts, Paris.

• Gaston, B. (1942). L'eau et les rêves, Essai sur l’imagination de la matière, Paris: Corti.

• Jean Max Llyorca. (2007). l’eau en forme et lumière, France.

• Simon Jacques, S. (1963). l’eau dans le jardin, Créations de paysagistes européens, Paris: La maison rustique .

• Schama, S. (1996). Landscap and memory, London: Fonta press.

• Strang, Veronica, S. (2005). Common senses: Water, sen¬sory exprience and the generation of meaning, Journal of material culture, publiched by Sage.

• Van zuylan, G. (1994). Tous les jardins du monde, Gallimard

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...