رفتن به مطلب

تنظیم شرایط محیطی


setare.blue

ارسال های توصیه شده

تنظیم شرایط محیطی

 

 

 

تابش آفتاب و انرژی حاصل از آن در جهات مختلف

 

1-سطوح قائم

 

دیوار جنوبی>درتابستان>بیشترین تابش

 

دیوار جنوب شرق و جنوب غرب>در زمستان بیشتر از تابستان

 

دیوار شرق و غرب وشمال>در تابستان بیشتر از زمستان

 

شمال =نزدیک طلوع ونزدیک غروب

 

شرق و غرب=صبح تا نزدیک ظهر از فروردین تا شهریور

 

2-سطوح افقی

 

در تابستان بیشترین و در زمستان کمترین

 

3-سطوح شیبدار

 

شرق و غرب>در تابستان مورد تابش

 

شمال وجنوب>در زمستان

 

 

 

کیفیت سطح مورد تابش:

 

رنگ>مهمترین عامل-هرچه رنگ تیره تر باشد=جذب حرارت بیشتر

 

بافت>درصد کمی دارد

 

نکته:میزان حرارت ایجاد شده در اثر تابش آفتاب دریک سطح با روشنی رنگ وسرعت جریان هوا در آن سطح نسبت عکس دارد.وتاثیر رنگ در جهت های مختلف دیوار ها متفاوت است.

 

تاثیر تابش افتاب بر گرمای داخلی ساختمان>به ظرفیت حرارتی مصالح بستگی دارد.

 

دیوار سنگی:چندین ساعت زمان می خواهد تا گرم شود و چندین ساعت تا سرد شود.

 

دیوار آجری: چندین ساعت زمان می خواهد تا گرم شود و چندین ساعت تا سرد شود.

 

 

 

انتقال حرارت:هدایت-جابجایی-تابش-تبخیر

 

هدایت>هر جسمی که متراکم تر باشد هدایت حرارتی بیشتری دارد

 

جابجایی>گاز-مایعات-هوا

 

نکته:با فرض ثابت بودن شرایط هوای خارج حداکثر و حداقل دمای سطوح داخلی و همچنین نسبت نوسان دمای سرح داخلی بر سطوح خارجی به ظرفیت و مقاومت حرارتی مصالح دیوار بستگی دارد.

 

هرچه ظرفیت و مقاومت حرارتی دیوار افزایش یابد نوسان دمای سطح داخلی کمتر شده و زمان رسیدن نوسان دمای کمتر شده و زمان رسیدن دمای سطوح داخلی به حداقل و حداکثر ،نسبت به هوای خارج بیشتر به تاخیر میافتد.

 

مقاومت حرارتی:

 

عبارت است مقاومتی که آن دیوار در برابر انتقال حرارت از یک طرف خود به طرف دیگرش ایجاد می نماید و عکس ضریب هدایت حرارت است.هوای ساکن بهترین عایق حرارتی است و به طور کلی مصالح ساختمان سبک که شامل حفره ها ولایه های بسیار نازک هوا هستند مقومت حرارتی زیادی دارند.

لینک به دیدگاه

 

 

تاثیرات گیاهان بر اقلیم:

 

1-به لحاظ تبخیر آب در ایجاد برودت در محیط تاثیر بسزایی دارند.

 

2-ایجاد سایه در تابستان

 

3-هدایت و کاستن از شدت باد در زمستان و یا باد کویری توسط درختان سوزنی برگ

 

4-نسبت شن های روان در کویر بوسیله گیاهان کویری.

 

5-بوته های گیاه موثر در هدایت باد

 

6-سطوح کوتاه گیاهی مانند چمن مانع انعکاس بیش از حد آفتاب میشود

 

موقعیت جغرافیایی:

 

هر چه ارتفاع از سطح دریا بیشتر باشد غلظت هوا کمتر در نتیجه دمای محیط کمتر

 

ناهمواریهای سطح زمین:

 

در مناطق کم باران در دره ها امکان رشد گیاهان بیشتر از دشت هاست

 

تقسیم بندی اقلیمی در ایران:

 

1-کرانه جنوبی دریای خزر

 

2-کرانه شمالی دریای فارس و در یای عمان

 

3-نواحی کوهستانی و مرتفع فلات

 

4-دشت های فلات

 

1-کرانه جنوبی دریای خزر:

 

بارندگی زیاد-فرم شهر ی و روستایی –فرم بنا

 

خصوصیات آب و هوا:رطوبت نسبتا زیاد-اختلافات کم درجه حرارت شب وروز –پوشش وسیع نباتی-بارندگی زیادوجود کج باران.

 

فرم شهری روستایی:که به صورت باز وگسترده فضای شهری نسبتا وسیع محوطه ها با دیوار کوتاه کوچه ها نسبتا عریض ،ساختمان ها جدا از هم،در مراکز شهری متصل به هم

 

فرم بنا:بام ساختمان ها به صورت شیب دار ،ایوان یا غلام گرد در اطراف ساختمان –شکل ساختمن به صورت برون گرا،عدم وجود زیر زمین –کف طبقه همکف بالاتر از سطح زمین(گربه رو)-استفاده از تهویه دوطرفه هوا.

 

نوع سقف:

 

1-گالی پوش خانه

 

2-سقف لته سر>تخته های چوب کوهپایه

 

3-سیمکا خا نه>ورق های فلزی (این ورق ها زود سرد و گرم میشود)

 

4-سفالی خانه>استفاده از سقف های سفالی

 

نوع دیوار:

 

1-دارور چینی>با چوب

 

2-دیوار نفار

 

3-خشتی گلی آجری

 

2-ویژگی شرایط اقلیمی کرانه شمالی خلیج فارس و دریای عمان:

 

میزان بارش سالانه اند ک ،رطوبت هوا بسیار زیاد در تمام فصول اختلاف کم

 

درجه حرارت شب و روز –هوای بسیار گرم و مرطوب در تابستان و معتدل در زمستان –شور بدن آب های زیر زمینی در اکثر مناطق –پوشش بسیار کم گیاهی

 

خصوصیات کلی بافت شهری وروستایی:

 

ایجاد سایه و استفاده از جریان باد- بافت شهری به صورت نیمه متراکم ،بافت روستایی نسبتا باز –فضای شهری نیمه محصور –گسترش شهر ها و روستا های ساحلی در امتداد کنار ساحل و جهت روبه دریا مانند بندر کنگان

 

فرم بنا:ساختمن ها به صورت حیاط مرکزی و نیمه درون گرا

 

حداثر استفاده از سایه –کوران هوا

 

ارتفاع اتاق ها زیاد و پنجره ها بلند و کشیده

 

ایوان ها وسیع ومرتفع

 

عدم وجود زیر زمین

 

طاق ها قالبا مسطح

 

جان پناه ها مرتفع ومشبک بر روی بام

 

نکته:فرق عمده این ساختمن های حیاط مرکزی با ابنیه مشابه در مناطق فلات مرکزی ایران در این است که باوجود آنکه این ساختمان ها درون گرا می باشند ولی ارتباطات آنها با فضای خارج کاملا بسته نیست و پنجره های بلند مرتفع و ایوان های وسیع روبه فضای کوچه و میدان در طبقات دوم و خصوصا سوم ساختمان دارند.

 

نکته:حیاط مرکزی ایوان سر تا سری باز بودن نسبی اطراف بدنه خارجی و بادگیر از جمله خصوصیات بارز خانه های قدیمی بندر لنگه است

 

اقلیم گرم و مرطوب :باعث ارتفاع به طول این حیاط ها بسیار بیشتر از حیاط مرکزی در اقلیم گرم و خشک است.

 

 

 

اقلیم نواحی کوهستانی و مرتفع فلات(رشته کوه البرز و زاگرس)

 

سرمای شدید در زمستان و معتدل در تابستان>بارش برف سنگین

 

شمال و شمال غرب کشود>رطوبت هوا کم>اختلاف زیاد درجه حرارت شب و روز

 

خصوصیات بافت شهری و روستایی کوهستانی:

 

1-فضا های شهری و روستایی به صورت کوچک و محصور

 

2-بافت شهری و روستایی متراکم و ابنیه متصل به هم

 

3-جهت آفتاب و عوارض زمین عامل تایین کننده در نحوه استقرار و گسترش نمای کلی شهر و روستا

 

4-کوچه ها و معابر اصلی به موازات خط تراز زمین اغلب با عرض کم –مانند>ماسوله-کندوان

 

فرم بنا:

 

1-استفاده از دالان سرپوشیده در کوچه ها

 

2-در پایین دره خط سیل زدگی

 

3-در شب هنگام هوای سرد که سنگین تراست به پایین دره نفوذ میکند وسرمای شدید میشود.

 

4-سمت شمال همیشه

 

خصوصیات اقلیم طاق های قوسی وگنبدی در اقلیم گرم و خشک:

 

گنبد نار:خود و آهیانه

 

1-ارتفاع اتاق از کف تازیر طاق زیاد می باشد در نتیجه تهویه طبیعی عمودی صورت می گیرد.

 

2-در فصل تابستان جذب بیشترین مقدار حرارت در طاق مسطح نسبت به سایر سطوح بیشتر می باشد زیرا تابش خورشید تقریبا عمودی است ولی سطح طاق قوسی گنبدی حالت مایل نسبت به تابش آفتاب دارد

 

نکته:بیشترین گرمای خورشید در تابش عمودی است برای میزان تابش خوردشید بر روی سطح اریب زاویه تابش را ضرب درکوسینوس زاویه میکنیم.

 

به علاوه انحنای سطح طاق همیشه بخش از آن در بخش سایه قرار میگیرد

 

3-اگر طاق با گنبد دو پوسته باشد تاثیر تغییرات درجه حرارت در خارج بر روی پوسته زیرین کمتر است

 

4-باد از روی سطح محدب با سهولت بیشتری رها میشود در نتیجه فرسایش و تخریت آن کمتر است.

 

5-ساختار سه بعدی گنبد موجب مقاومت آن در برابر نیروی جانبی باد و زلزله میباشد.

 

اقلیم و انسان:

 

دمای درونی بدن 37درجه ودمای درونی بدن 32درجه است بدن در محیط گرم تر از شروع به جذب گرما و درمحیط سرد تر گرمای خود را به تدریج از دست میدهد.تبادل حرارت بین بدن و محیط پیرامون اگر در نتیجه این تبادل حرارت باهم به تعادل نرسند بدن برای بر قراری تعادل گرمای درونی خود را افزایش یا کاهش میدهد

 

تاثیرات رطوبت هوا بر انسان:موثر در میزان خشک شدن بدن از طریق تعریق و حد تبخیر آن

 

تعاریف:

 

رطوبت مطلق:

 

وزن بخار آب موجود در هر متر مکعب هوا

 

2-فشار بخار:

 

فشاری که در اثر بخار آب در هوا بوجود می آید

 

3-رطوبت نسبی:

 

نسبت وزن بخار آب موجود در یک حجم مشخص از هوا در یک درجه حرارت معین به حداکثر مقدار بخار آبی که آن حجم از هوا در همان درجه حرارت میتواند در خود نگه دارد.

 

منطقه آسایش:

 

مرتبط با نسبت بین درجه حرارت ورطوبت در هر منطقه مختلف است

 

بستگی به سن و جنس ،نوع فعالیت و مقدار لباس در تابستان وزمستان متفاوت است

 

نکته:در منطقه آسایش تغیرات رطوبت هوا بیشتر برای انسان قابل تحمل است تا تغیرات های آن به همین دلیل لازم است که دمای هوای داخلی در یک ساختمان با دقت بیشتری کنترل شود.البته میزان رطوبت نسبی نیز باید مورد توجه قرار گیرد چون رطوبت بیش از حد در زمستان باعث ایجاد میعان بر روی سطح سد داخلی مثل سطح شیشه پنجره ها و رطوبت کم باعث ایجاد الکتریسیته ساکن میشود.

 

جدول منطقه استایش

 

تاثیرات عوامل اقلیم بر منطقه اسایش:

 

1-تابش آفتاب >در دمای کمتر از 21درجه مناسب می باشد

 

2-تاثیرات رطوبت هوا>به وسیله مکانیکی یا فواره یا حوض آب

 

3-تاثیرات باد>جابجا یی –تبخیر

 

اقلیم و ساختمان:

 

تاثیر تابش آفتاب بر ساختمان و محیط اطراف

 

تاثیر تابش آفتاب بر محیط داخلی ساختمان

 

تاثیر رطوبت هوا بر ساختمان

 

تاثیر باد بر ساختمان

 

1- تاثیر تابش آفتاب بر ساختمان و محیط اطراف:

 

1-1 موقعیت خورشید

 

1-2 تابش آفتاب

 

1-3 تابش آفتاب وانرژی حاصل از آن در جهات مختلف

 

1-4 کیفیت سطح مودر تابش

 

2-تابش آفتاب >اشعه مستقیم وپراکنده شده از آسمان>طول موج کوتاه

 

اشعه منعکس شده از سطح اطراف>طول موج کوتاه

 

اشعه ساطع شده از زمین و اجسام گرم شده>طول موج بلند

 

اشعه ساطح شده از ساختمان بر آسمان با طول موج بلند

 

 

منبع:http://www.art-first.blogfa.com

 

 

 

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...