رفتن به مطلب

دانستنی هایی در مورد حقوق زنان


ارسال های توصیه شده

صرف نظر از حسن معاشرت و روابط عاطفی بین زن و شوهر که پایه و علت استحکام و دوام زندگی مشترک است و در قرآن و به تبع آن در قانون، زوجین به مودت توصیه شده اند. «ماده 1103و1104قانون مدنی»

 

• زن شرعاً و قانوناً مکلف به انجام اموری که در جامعه معمول است، نمی باشد، زن در خانه ی شوهر، مکلف به تهیه غذا، نظافت، شستشوی لباس، نظافت و........برای شوهر و فرزندان خود نیست و در صورت تمایل می تواند برای انجام این امور مطالبه ی دستمزد یا اجرت نماید، همانطور که دادگاه می تواند بنا به درخواست زن برای وی اجرت المثل تعیین کند، این مبلغ جدای از نفقه ای است که به عهده مرد است.

 

• مادر مجبور نیست به فرزند خود شیر دهد، مگر تغذیه فرزند به غیر شیر مادر ممکن نباشد.« ماده ی1176قانون مدنی»

 

• زن مالک اموال خود می باشد و مستقلاً می تواند در دارائی خود هر تصرفی بنماید و شوهر حق هیچ گونه دخل و تصرفی در آن ندارد.« ماده ی 1118 قانون مدنی»

 

• قانوناً و شرعاً زن تا قبل از دریافت مهریه تعیین شده، مکلف به تمکین خاص«مقاربت» با شوهر نیست «حق حبس» ولی اگر قبل از وصول مهریه تمکین نماید، حق حبس زائل می شود. «ماده1085قانون مدنی» • زن هروقت بخواهد می تواند مهریه ی خود را مطالبه کند، مگر شرایطی دیگری فی مابین مقرر شده باشد.

 

• نحوه محاسبه ارزش روز مهریه : با توجه به شاخص تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی : عدد شاخص سال قبل از سال وقوع طلاق تقسیم بر عدد شاخص سال وقوع عقد ضربدر مبلغ مهریه = ارزش مهریه در سال جاری

 

• زنان بواسطه ی عقد نکاح موقت مستحق نفقه و ارث نمی باشند و تنها این حقوق به واسطه ی عقد دائم بوجود می آید. «ماده ی 1106قانون مدنی»

 

• ثبت نکاح موقت قانوناً الزامی است و عدم ثبت آن مسئولیت کیفری دارد، ولی در اعتبار آن تأثیری ندارد.

 

• طبق شرط مندرج در عقدنامه در صورتیکه مرد بدون دلیلی که از عمل زن ناشی شود، بخواهد او را طلاق دهد، زن می تواند تا نصف دارائی مرد را که بعد از ازدواج تحصیل کرده مطالبه کند، بدون تردید استحقاق و عدم استحقاق زن و یا میزان آن، بستگی به نقش زن در تحصیل دارائی دارد.

 

• چنانچه مردی بدون اجازه ی همسر خود، مجدداً ازدواج کند، زن می تواند به این علت درخواست طلاق نماید، ضمن اینکه رضایت زن تأثیری در صحت یا عدم صحت ازدواج دوم مرد ندارد، چنانچه علت ازدواج موقت تقصیر زن باشد و مرد با اجازه ی دادگاه ازدواج مجدد نماید، این حق از زن سلب می شود.

 

• شوهر نمی تواند زن خود را از حرفه یا شغلی منع نماید، مگر برخلاف مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد.«ماده1117قانون مدنی» البته تشخیص آن به عهده ی دادگاه است.

 

• می دانید اگر زن و شوهر از هم جدا شوند، مادر زن به داماد و پدر شوهر به عروس تا ابد به یکدیگر محرم اند.«ماده ی1047قانون مدنی» • در صورتی که مرد حکم عدم امکان سازش « طلاق» بگیرد، اجرای حکم طلاق موکول به پرداخت مهریه است.

 

• طلاق فقط مخصوص عقد دائم است و عقد موقت به صرف پایان مدت تعیین شده یا بذل آن از طرف شوهر خاتمه می یابد.«ماده1139قانون مدنی»

 

تعیین نکردن مهریه در صیغه موقت موجب بطلان آن می شود «ماده 1095قانون مدنی»

 

• چنانچه مرد علیرغم بضاعت مالی از انفاق زن خود امتناع نماید، مسئولیت کیفری متوجه شوهر خواهد بود.

 

عٌسر و حَرَج، یعنی دشواری و مشقت، سختی و صعوبت. این عبارت در رابطه زناشوئی طبق تبصره ی الحاقی 24/9/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام، عبارت است از بوجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. دو نکته ی جالب توجه اینکه جهت تسهیل امر برای بانوان، مشکل شدن زندگی ملاک تحقق عسروحرج قرار گرفته نه غیرممکن شدن آن، و دیگر اینکه در شمردن مصادیق عسروحرج، محصور به چند مورد نشده است، به عبارتی اگر دادگاه به هردلیل از جمله موارد پنج گانه ی تبصره ی الحاقی، عسر و حرج زن را احراز نماید، می تواند حکم طلاق صادر کند.........موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عٌسروحَرَج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.


منبع:

tayaranianlawyer.ir

 

لینک به دیدگاه
طبق شرط مندرج در عقدنامه در صورتیکه مرد بدون دلیلی که از عمل زن ناشی شود، بخواهد او را طلاق دهد، زن می تواند تا نصف دارائی مرد را که بعد از ازدواج تحصیل کرده مطالبه کند، بدون تردید استحقاق و عدم استحقاق زن و یا میزان آن، بستگی به نقش زن در تحصیل دارائی دارد.

ممنون آرزو جون بابت دعوت:icon_gol:

یعنی چی؟ مثلن خانوم باید چیکار کنه؟!

ممکنه دادگاه تشکیل بشه و بعد تشخیص بدن که استحقاق نداشته؟w58.gif

لینک به دیدگاه
ممنون آرزو جون بابت دعوت:icon_gol:

یعنی چی؟ مثلن خانوم باید چیکار کنه؟!

ممکنه دادگاه تشکیل بشه و بعد تشخیص بدن که استحقاق نداشته؟w58.gif

دقت کنید نوشته شده

استحقاق و عدم استحقاق زن و یا میزان آن، بستگی به نقش زن در تحصیل دارائی دارد.

تشخیص این نقش هم به عهده دادگاهه

دادگاه در مواردی مثل تشخیص شغل نامتعارف زن هم دخالت دارد .

لینک به دیدگاه

• قانوناً و شرعاً زن تا قبل از دریافت مهریه تعیین شده، مکلف به تمکین خاص«مقاربت» با شوهر نیست «حق حبس» ولی اگر قبل از وصول مهریه تمکین نماید، حق حبس زائل می شود. «ماده1085قانون مدنی» • زن هروقت بخواهد می تواند مهریه ی خود را مطالبه کند، مگر شرایطی دیگری فی مابین مقرر شده باشد.

ممنون بابت مطالب مفیدی که قرار میدی .:icon_gol:

حق حبس رو میشه بیشتر توضیح بدی؟

 

عٌسر و حَرَج، یعنی دشواری و مشقت، سختی و صعوبت. این عبارت در رابطه زناشوئی طبق تبصره ی الحاقی 24/9/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام، عبارت است از بوجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. دو نکته ی جالب توجه اینکه جهت تسهیل امر برای بانوان، مشکل شدن زندگی ملاک تحقق عسروحرج قرار گرفته نه غیرممکن شدن آن، و دیگر اینکه در شمردن مصادیق عسروحرج، محصور به چند مورد نشده است، به عبارتی اگر دادگاه به هردلیل از جمله موارد پنج گانه ی تبصره ی الحاقی، عسر و حرج زن را احراز نماید، می تواند حکم طلاق صادر کند.........موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عٌسروحَرَج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

 

 

یعنی 5 مورد که عسر وحرج محسوب میشه؟

چه مواردی؟

لینک به دیدگاه
ممنون بابت مطالب مفیدی که قرار میدی .:icon_gol:

حق حبس رو میشه بیشتر توضیح بدی؟

 

 

یعنی 5 مورد که عسر وحرج محسوب میشه؟

چه مواردی؟

[h=1]حق حبس چیست؟[/h]

1ـ ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

 

 

2ـ اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید یا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.

 

 

3ـ محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

 

 

4ـ ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

 

 

5ـ ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

لینک به دیدگاه

به نظرم در هر حال باید به موجودیت جنس زن احترام گذاشته بشه... و اگر انسانی خارج از این با این جنس لطیف بر خورد میکنه باید مورد مجازات قرار بگیره...

چونکه جنس مونث خلق شده که بهش محبت ورزید نه اینکه ازش انتظار محبت داشت در صورتی این انسانهای بسیار حساس در جواب محبت ما آدما سرشار از عشق میشنو و این حسه خوبو همراه با انرژی مثبت در جواب به طرفه مقابل انتقال میدن... حتی اگر به زبون نیارن و دیدن این قضیه یه دل صاف و بی آلایش می خواد که خیلی بزرگ باشه...

لینک به دیدگاه
به نظرم در هر حال باید به موجودیت جنس زن احترام گذاشته بشه... و اگر انسانی خارج از این با این جنس لطیف بر خورد میکنه باید مورد مجازات قرار بگیره...

چونکه جنس مونث خلق شده که بهش محبت ورزید نه اینکه ازش انتظار محبت داشت در صورتی این انسانهای بسیار حساس در جواب محبت ما آدما سرشار از عشق میشنو و این حسه خوبو همراه با انرژی مثبت در جواب به طرفه مقابل انتقال میدن... حتی اگر به زبون نیارن و دیدن این قضیه یه دل صاف و بی آلایش می خواد که خیلی بزرگ باشه...

 

 

گاهی اوقات از این جنس لطیف می ترسم ... :hanghead:

اطرافمو که نگاه میکنم حس میکنم لطافتشون کم شده .... :hanghead:

دخترای دانشگامون یا فامیلمون یا تو خیابون که راه میرم .... برام جالبه که دخترهای هم کلاسیم به پسرها تیکه میندازن و قاپ پولدارها رو میزنن:hanghead:

بی پروا شدن ... خیلی راحت با چند نفر رابطه ی صمیمی دارن ...

میگن ما فقط حرف میزنیم!! نمیگم دخترها رو بکنیم تو قفس و خفه کنیم ولی صحبت داریم تا صحبت.

چه دختر چه پسر ... حدود رو رعایت کنیم. صمیمیت با همه لازم نیست.

 

 

شرمنده خارج از موضوع حرف زدم.

دردل کوچک بود :icon_redface:

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...