رفتن به مطلب

مجله مطالعات شهری (علمی - پژوهشی)


پست های پیشنهاد شده

دوره 5، شماره 20، پاییز 1395

سنجش میزان اثرپذیری پایداری شهری ازموقعیت مرزی ( مطالعه موردی: شهر مرزی مریوان) (رضا مختاری؛ اسماعیل علی اکبری؛ بختیار خسروی)
دانلود مقاله

عوامل مؤثر بر دیدگاه استفاده کنندگان از کیفیت محیطی فضاهای فراغتی عمومی؛ مطالعه موردی: پارک های شهر یزد (مهدی منتظرالحجه؛ مجتبی شریف نژاد)
دانلود مقاله

تحلیل اثرات پایداری اجتماعی بر میزان ادراک امنیت تصرف در سکونتگاه های غیررسمی؛ نمونه موردی: محله کشتارگاه شهر ارومیه (بهمن احمدی؛ بهناز امین زاده گوهرریزی)
دانلود مقاله

تحلیل شاخص های حکمروایی خوب شهری با تأکید بر نظرات شهروندان و مدیران؛ مطالعه موردی: شهر تربت حیدریه (سید هادی حسینی)
دانلود مقاله

شناسایی عوامل کلیدی موثر بر وضعیت آینده سکونتگاه‌های فرودست شهری سنندج با تاکید بر کاربرد آینده‌ پژوهی (کیومرث نعیمی؛ محمدرضا پورمحمدی)
دانلود مقاله

راهکارهای تعیین اندازه و سطح بهینه حریم شهرها در طرح‌ جامع شهرهای کمتر از 50 هزار نفر (اعظم افشارنیا؛ سید حسین میرزاده)
دانلود مقاله

طراحی مدل جامع نگر در مطالعه پدیده افتراق شهری (محمد سعید ایزدی؛ محمد مسعود؛ امیر محمد معززی مهر طهران)
دانلود مقاله

لینک ارسال
 • 5 months later...

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395

تحلیلی برعوامل موثر بر شکل گیری تصویر مقصد در گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر ارومیه (پخشان خضرنژاد؛ رحیم حیدری چیانه)
دانلود مقاله

بررسی علل شکل گیری و راهکار مقابله حاشیه نشینی شهر زابل با تاکید بر توانمندسازی (عبدالغنی صفرزائی؛ خدارحم بزی؛ اکبر کیانی)
دانلود مقاله

سنجش میزان موفقیت طرح مرکز محله آخوند شهر قزوین در ارتقای سطح امنیت محله، با استناد به رویکرد CPTED (فرزانه سلیمی؛ لاله قائمی؛ نجمه عادلی؛ رویا اقبال مقدم)
دانلود مقاله

تاثیر عوامل کالبدی فضاهای بازی بر خلاقیت کودکان 6 تا 12 سال در پارکهای شهری (گلرخ کوپایی؛ محمد نقی زاده؛ فرح حبیب)
دانلود مقاله

فرآیند گسترش فضایی سکونتگاه های پیرامون کلانشهر تهران (مورد مطالعه: محدوده شهری اسلام شهر-رباط کریم) (موسی کمانرودی؛ طاهر پریزادی؛ محمد بیگدلی)
دانلود مقاله

رابطه اعتماد اجتماعی با توسعه محله ای نمونه موردی؛ محله فهادان شهر یزد (حمید محمدی؛ سید علیرضا افشانی؛ هادی ترک شوند)
دانلود مقاله

شناسایی ویژگی‌های محیطی تأثیرگذار بر احساس امنیت بانوان در فضاهای شهری (مطالعه موردی: محلات مخصوص و سلامت، منطقه 11 شهر تهران) (شیده شکوری اصل)
دانلود مقاله

لینک ارسال
 • 4 months later...

دوره 6، شماره 22، بهار 1396

امکان‌سنجی اجرای روش انتقال حق توسعه جهت تامین زمین خدمات شهری در شهر شیراز (حمیدرضا فارسی فراشبندی؛ سیدرضا آزاده؛ مجتبی ملکیان بهابادی)
دانلود مقاله

تحلیل پارک های شهری از منظر جرم شناسی با استفاده از تکنیک "چیدمان فضا" (مطالعه موردی: پارک لاله تهران) (یعقوب پیوسته گر؛ علی اکبر حیدری؛ مریم کیایی)
دانلود مقاله

مدلسازی پذیرش فناوری از سوی کاربران برای دستیابی به شهر هوشمند مطالعه موردی: شهرهای مرکز استان (شریفه سرگلزایی؛ صمد محمدابراهیم زاده سپاسگزار)
دانلود مقاله

واکاوی چشم‌انداز شهرهای جهانی در کشورهای در حال توسعه: از نقد رویکردهای مسلط کنونی تا ارائه چارچوب مفهومی جایگزین (فرشاد نوریان؛ پارسا ارباب)
دانلود مقاله

سنجش عوامل بهبود پایداری اجتماعی در بازآفرینی از منظر ساکنان؛ مطالعه موردی: محله شیوا تهران (سینا رزاقی اصل؛ فرزانه خوشقدم)
دانلود مقاله

تبیین و ارزیابی مولفه‌های تاب‌آوری نهادی و اجتماعی در سکونتگاه‌های خودانگیخته شهری؛ مطالعه موردی: ناحیه منفصل شهری نایسر؛ سنندج (اکبر محمدی؛ کسری آشوری؛ محمدبشیر رباطی)
دانلود مقاله

بازشناسی عوامل کالبدی_فضایی مؤثر بر پیاده روی شهروندان در محله های شهری (مطالعه موردی: نوشهر) (علی کاظمی؛ طاهره گل لاله)
دانلود مقاله

لینک ارسال

دوره 6، شماره 23، تابستان 1396

مطالعه کیفی عوامل مؤثر بر تخریب باغ ها در شهر تهران با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد (سعید رفیع پور؛ هاشم داداش پور؛ علی اکبر تقوایی)
دانلود مقاله

بازشناسی عناصر موثر بر خوانایی درادراک بزرگسالان مطالعه موردی : بلوارامامیه-مشهد (فاطمه بی نیاز؛ تکتم حنایی)
دانلود مقاله

میل به خلوت جویی و ادراک ازدحام در محیط های شهری: تحلیلی مقایسه ای میان زنان در خرده فرهنگ های ایران (فاطمه محمدنیای قرائی؛ مجتبی رفیعیان؛ محمد نقی زاده)
دانلود مقاله

تاثیر دلبستگی به مکان بر سرمایه اجتماعی در محیط‌های مشترک همسایگی؛ نمونه موردی: مجتمع مسکونی نور در تهران (رضا رامیار؛ اسماعیل ضرغامی)
دانلود مقاله

ارزیابی احساس امنیت زنان در فضاهای شهری؛ مطالعه موردی:منطقه یک شهر اهواز (احمد پوراحمد؛ محمود آروین؛ نگار رحیم پور)
دانلود مقاله

تعیین پهنه‌های مناسب مکان‌گزینی «خوشه‌های صنعتی» با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در محیط GIS؛ مطالعه موردی: خوشه صنایع چوبی استان اردبیل (علیرضا محمدی.؛ عطا غفاری گیلانده؛ ُسپیده نوری )
دانلود مقاله

بررسی شاخص‌های کمی و کیفی موثر در ارزیابی عملکرد سامانه‌ اتوبوس‌های تندرو (BRT) با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه کلان شهر مشهد) (حمید فرهاد؛ بهادر بذرافشان مقدم؛ تکتم محتشمی)
دانلود مقاله

لینک ارسال
 • 5 months later...

دوره 6، شماره 24، پاییز 1396

تحلیلی فقهی بر نامطلوب بودن توسعه عمودی بناهای مسکونی در شهر اسلامی (محمدمنان رئیسی)
دانلود مقاله

نقش و جایگاه آموزش زنان در فرآیند بازآفرینی شهری بافت‌های تاریخی (مطالعه موردی : محله سنگ‌سیاه در بافت تاریخی شیراز) (احد نژاد ابراهیمی؛ نسترن نژداغی)
دانلود مقاله

تصویر ذهنی کودکان از منظر خیابان‌های شهری (علی اسدپور؛ پریا برزگر؛ نیلوفر کشاورزی)
دانلود مقاله

بررسی ریخت-گونه شناسانه بافت های مسکونی جدید در راستای بهینه سازی مصرف انرژی اولیه (نمونه موردی: سپاهان شهر) (گلناز مرتضایی؛ محمود محمدی؛ فرشاد نصراللهی؛ محمود قلعه نویی)
دانلود مقاله

تحلیلی بر ریخت‌شناسی مجتمع‌های تجاری (مطالعه موردی: مجتمع تجاری کوروش، منطقه 5 تهران) (محمد مهدی عزیزی؛ رضا اسدی)
دانلود مقاله

سنجش مفهوم قلمرو مطلوب در فضاهای همگانی شهری (مطالعه موردی: پل طبیعت تهران) (یاسر شهبازی؛ آزیتا بلالی اسکویی؛ الهام شهابی)
دانلود مقاله

تدوین چارچوب نظری منظر شهری به کمک نظریه تولید فضا و نیروهای مؤثر بر منظر (اسماعیل شیعه؛ مصطفی بهزادفر؛ احمدعلی نامداریان)
دانلود مقاله

سنجش و تحلیل جایگاه مسکن در بخش های اقتصادی ملی و منطقه ای (سال های 1380 و 1390) (امیرحسین عبدالله زاده؛ اسفندیار زبردست)
دانلود مقاله

لینک ارسال
 • 6 months later...

دوره 6، شماره 25، زمستان 1396

مطالعه تطبیقی مراکز محله ای شهر یزد بر مبنای شاخص های مرکز محله ایده آل با رویکرد تحلیلی FMEA (مطالعه موردی: مرکز محله "یعقوبی" در بافت تاریخی و "پشت سیلو" در بافت جدید شهر یزد) (میترا بیضائی؛ امین شکیبا؛ محمدرضا نقصان محمدی)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

معیارهای اصلی شکل گیری حس مکان در پهنه های توسعه جدید شهری (نمونه مطالعه:منطقه 22 و منطقه 4 شهرداری تهران) (نسار دانش پایه؛ فرح حبیب)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

شناسایی اثرات گردشگری و نقش آن در توسعه شهری کاشان (صدیقه کیانی سلمی؛ محمدرضا بسحاق)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

ارزیابی قلمروهای همگانی براساس مشاهده و تحلیل الگوهای فعالیتی-رفتاری (موردپژوهی: پیاده‌راه احمدی شیراز) (مهسا شعله؛ علیرضا صادقی؛ پیمان نجفی؛ زهرا خاکسار)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

سنجش پراکنده رویی شهری با استفاده از داده های فضایی- زمانی، نمونه موردی: شهر ارومیه (اصغر عابدینی؛ امین خلیلی)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

اثرگذاری فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی نوین بر ساختار کالبدی – فضایی شهر با رویکرد شهر خلاق (مطالعه موردی شهر اصفهان) (احمد شاهیوندی؛ الهام موسوی پور)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

تبیین سلسله‌مراتب روابط عملکردی شبکه شهری: نمونه موردی استان فارس (حمید محمدی؛ وحید مشفقی؛ نرگس احمدپور کلهرودی؛ سمیرا یوسفیان)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

بررسی تـأثیر رؤیت‌پذیری فضای کالبدی بر رفتار عابران پیاده در میادین شهری با کمک تحلیل‌های مبتنی بر آیزویست سه‌بعدی (نمونه موردی: سبزه‌میدان تهران) (امیر شکیبامنش؛ یاسمن حکیمی)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

دوره 7، شماره 26، بهار 1397
 
ارزیابی تاثیر مقیاس مکان بر شدت دلبستگی به سه مقیاس خانه، محله و شهر بر پایه دو متغیر سن و جنسیت (نمونه موردی: شهرهای تهران و ساری) (علی اکبر حیدری؛ پریا تیموری؛ سلمان مرادیان)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

برنامه ریزی راهبردی گردشگری کردستان بر پایه هویت رقابت‌پذیری منطقه ای با استفاده از تکنیک Meta-SOWT (نعمت شاکرمی؛ محمد اجزا شکوهی؛ علی محمد منصورزاده)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

تحلیل رویت پذیری ساختمانهای بلندمرتبه در منظر شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر سنندج) (محمدآزاد احمدی؛ مهرداد کریمی مشاور)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

بررسی تأثیر اجتماع‌پذیری فضاهای عمومی بر پایداری اجتماعی مجتمع‌های مسکونی، نمونه موردی: مجتمع‌های مسکن مهر اردبیل (اسلام کرمی؛ پریسا محمدحسینی)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

نقش پیکره‌بندی فضایی در اجتماع پذیری سکونتگاه‌های غیر رسمی (نمونه موردی: محله‌های حصار و دیزج شهر همدان) (سعید علیتاجر؛ پوریا سعادتی وقار؛ محمد بشیر رباطی؛ احمد حیدری)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

ارزیابی شدت کارآیی مکانی کاربری اراضی در بخش مرکزی شهر، مطالعه موردی: بخش مرکزی شیراز (رسول فرجام)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

ارزیابی سطح پایداری محلات غیر رسمی با استفاده از مدل ردپای اکولوژیک (نمونه مطالعاتی: محله عباس آباد شهر سنندج) (کیومرث حبیبی؛ امیر قادری؛ جمشید اسدی؛ آرمان رحیمی)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

ارزیابی وضعیت مسکن سالم در شهر ها: نمونه موردی شهر اردبیل (هادی کریمی بنه خلخال؛ مریم جعفری مهرآبادی؛ اسماعیل آقایی زاده)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

دوره 7، شماره 27، تابستان 1397
 
ارزیابی مراکز شهری مبتنی بر رویکرد پاسخ‌دهی محیطی (نمونه موردی: منطقه مرکزی شهر گنبدکاووس) (مینو قره‌بگلو؛ احد نژاد ابراهیمی؛ ملیحه جاویدمهر)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

بررسی میزان تاثیرگذاری عوامل محیطی بر افزایش فعالیت دختران و پسران نوجوان در فضاهای شهری (محدوده مطالعاتی: خیابان آزادی کرج) (فائزه بهنامی فرد؛ میترا حبیبی)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

بررسی اثرات پیکره بندی بر کیفیت فضایی پارکهای شهری (مطالعه موردی: پارک‌های شهر مشهد) (هادی سلطانی فرد؛ زهرا صابری کاریزی)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

مقایسه میزان رضایت مندی ساکنان از مجتمع های مسکن مهر دولتی و خود مالک (مطالعه موردی: شهر آمل) (غلامرضا ملکشاهی؛ عامر نیک پور؛ ساناز حبیبی)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

برنامه ریزی راهبردی گردشگری شهری با رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا در بافت های تاریخی (نمونه موردی: بافت قدیم شهر رشت) (موسی پژوهان؛ زهرا پورمقدم)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

امکان‌سنجی تحقق شهر دوستدار سالمند (مطالعه موردی: شهر بوکان) (حسین نظم فر؛ سعیده علوی؛ نسرین صادقی؛ علی عشقی چهاربرج)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

سنخ شناسی الگوهای فضایی پراکنده رویی در شهر- منطقه ها (مورد مطالعه: شهر- منطقه مرکزی مازندران) (فردیس سالاریان؛ هاشم داداش پور)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

ارزیابی آسیب‏پذیری بافت‏های مسکونی در برابر زلزله و راهکارهای کاهش آسیب‌پذیری (مطالعه موردی: منطقه شش شهرداری تهران) (منوچهر طبیبیان؛ نگین مظفری)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال
 • 4 months later...

دوره 7، شماره 28، پاییز 1397
 
معیارهای موثر بر شکل گیری تصویر ذهنی زنان از فضای شهری مطلوب (مطالعه موردی: شهر تهران) (آذین حاجی احمدی همدانی؛ حمید ماجدی؛ لعلا جهانشاهلو)

مدل پیشنهادی تراکم سکونت و توزیع فعالیت برای انطباق با اصول TOD (مورد مطالعه: منطقه ۱۲ شهر تهران) (مهرداد رحمانی؛ سعید رستگار؛ بهرام امین زاده؛ شیوا نوری؛ بابک امین زاده)

ارزیابی تطبیقی گذرگاه‌های همسطح و پل‌های عابر پیاده در قابلیت پیاده‌مداری خیابان‌های شهری (نمونه موردی: خیابان کریمخان زند شهر تهران) (خشایار کاشانی جو؛ حامد محمدی؛ نعیمه صالحی)

بررسی روش ترکیبی در تشخیص جزایر گرمایی و راهکار تعدیل از طریق ظرفیت فضای سبز شهری (مورد مطالعه: شهر اصفهان) (صلاح الدین شوشتری؛ محمود قلعه نویی؛ ویکتوریا عزتیان؛ آیدا ملکی؛ مصطفی پاکنژاد؛ رئوفه رهپو)

رویکردی عملیاتی در ارزیابی جریان های اصلی شکل پایدار شهر با تمرکز بر مدل شکل شهر بوم-کارا. مورد پژوهی ریخت-گونه های شهر اصفهان (ونس چنگلوایی؛ مصطفی بهزادفر؛ محمود محمدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی)

اولویت بندی راهبردهای توسعه میان افزا در پهنه های برش عرضی نواحی شهری (نمونه مطالعاتی: منطقه6 شهرمشهد) (فرشاد نوریان؛ سیدسجاد عبدالله پور رزکناری؛ رضا قاضی)

مدل سلسله مراتبی ارزیابی سازگاری روانی در جهت نیل به آسایش حرارتی و حس مکان در فضاهای شهری (الهام ضابطیان؛ رضا خیرالدین)

تحلیل نقش جنسیت در الگوی رفت و آمد شهری مورد مطالعه: شهر زنجان (شهرزاد مقدم؛ زهره فنی؛ محمد تقی رضویان)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال
 • 2 months later...

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397
 
بازشناسی عوامل موثر بر شادی در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: محدوده پیاده‌راه مرکز تاریخی تهران) (سحر سماواتی؛ احسان رنجبر)

تحلیل مناسبات میان‌نهادی در مدیریت بازآفرینی شهری پایدار بافت‌های فرسوده (مطالعه موردی: کلانشهر اهواز) (محمدعلی فیروزی؛ سعید امانپور؛ جواد زارعی)

شناسایی عوامل موثر در ایجاد پیاده راه با استفاده از مدل تحلیل مسیر (مطالعه موردی: شهر سرعین) (محمد حسن یزدانی؛ اصغر پاشازاده؛ مریم جامی)

سنجش شاخص‌های کالبدی مؤثر بر مؤلفه زیبایی‌شناسی در توسعه‌های شهری معاصر (مطالعه موردی: نواحی آماده‌سازی شده در شهر یزد) (مهدی منتظرالحجه؛ بهار نوکار؛ مجتبی شریف نژاد؛ زهرا فتوحی)

تحلیلی بر برنامه‌ریزی راهبردی فضایی سیاست های مسکن با استفاده از مدل متا-سوات (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) (ابوالفضل مشکینی؛ زینب شاهرخی فر؛ حسین طهماسبی مقدم)

تدوین چارچوب مفهومی از خوانش نام و پیام مکان ‏در ارتباط با ماهیت و ظرفیت مکان (مطالعه موردی: مکان های شهری اردبیل) (فیروز آرمون؛ سید یحیی خاتمی؛ احسان کرامتی)

تحلیل مکان‌مندی و زمان‌مندی الگوهای اجتماعی فعالیت روزمره زنان در محله سنگلج تهران (سیامک قاضی پور)

مقایسه تطبیقی نقش عوامل محیطی-کالبدی بر میزان سلامت اجتماعی در دو محله سنتی و جدید (مطالعه موردی: محله های دردشت و ملاصدرای اصفهان) (فروغ رحیمی فرد؛ بهادر زمانی)

آموزه‌های مشارکت کودکان در فرایند طراحی فضای شهری دوستدار کودک (مطالعه موردی : شهر سده لنجان) (سیدمحسن حبیبی؛ شهره عزتیان؛ عنایت اله محقق نسب)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال
 • 3 months later...

دوره 8، شماره 30، بهار 1398
 
تبیین فرایند تحقق منظر پایدار در شهر معاصر با بهره‌گیری از نظریه شهرسازی منظر (مژده عرفانی؛ سید حسین بحرینی؛ منوچهر طبیبیان)

مولفه های موثر بر مشارکت کودکان در فرایند تهیه و اجرای طرح های توسعه محله ای(مورد پژوهی: محله سرشور مشهد) (سپیده تابان تراشکار؛ پروین پرتوی)

ارزیابی عوامل مؤثر بر ادراک ساکنین از کیفیت های محیطی محله (نمونه موردی: کوی گلشهر و پرواز تبریز) (لیلا رحیمی؛ اسلام کرمی)

بررسی آسیب‌پذیری مراکز ثقل کلان‌شهر تبریز از دیدگاه پدافند غیرعامل (محمد رضا پور محمدی؛ رسول قربانی؛ غفور علی زاده)

کیفیت محیطی موثر در حیات پذیری مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی مجتمع مسکونی امام، چمران، آسمان شهر تبریز) (پریسا هاشم‌پور؛ زیبا سامی)

ارائه مدل مفهومی تحقق پذیری پروژه های طراحی شهری ایران بر مبنای نظریات فوکو و هابرماس (آرش ثقفی اصل)

تحلیل روابط روستا-شهری در توسعه منطقه ای (نمونه مورد مطالعه: مجموعه شهری مشهد) (مطهره مقیسه؛ اسفندیار زبردست)

استخراج سازوکار ادراکی قرارگاههای رفتاری در فضاهای شهری با استفاده از پایش مکانی مطالعه موردی: میدان آرامگاه بوعلی سینای همدان (سجاد زلفی گل؛ مهرداد کریمی مشاور)

از کافه ها بیاموزیم : کافه ها به مثابه دگرفضاها (مریم فراش خیابانی؛ پویان شهابیان)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال
 • 4 months later...

دوره 8، شماره 31، تابستان 1398

تحلیل زیست‌پذیری در محله های بخش مرکزی شهرها (مورد: بخش مرکزی شهر بروجرد) (طاهر پریزادی؛ مهدی مرادی؛ معصومه ساکی)

بررسی علل وقوع تخلفات ساختمانی در شهرهای ایران با تأکید بر نقش شهرداری (مطالعه موردی: محدوده منطقه 3 شهریزد) (نجما اسمعیل پور؛ زهرا هروی؛ الهام حیدری هامانه)

ارتقای کیفیت محله های مسکونی با رویکرد طب سوزنی شهری(مطالعه موردی: محله‌ی تجریش) (جواد مهدیان پور؛ محمد تقوی زواره؛ حمید رضا صارمی)

گرداب رسمیت و غیررسمیت؛ واقعیت دنیای برنامه‌ریزی در مواجهه با بافت‌های ناکارآمد (محمدرضا پورجعفر؛ فرامرز رستمی)

ارزیابی نقش زیستگاه در جغرافیای جرایم شهری (مطالعه موردی: شهر میاندوآب) (جمال بیگی)

سنجش تاثیر شاخص‌های ساختار فضایی شبکه ارتباطی بر فرسودگی حاصل از نفوذناپذیری (نمونه موردی: بافت‌های فرسوده شهر زنجان) (زینب علی ابادی؛ محمود محمدی)

تحلیل موقعیت مکانی مخاطرات ادراکی تخریب گرایی در فضاهای عمومی شهر مطالعه موردی: محله برج قربان شهر همدان (سحر اسماعیل پورهمدانی؛ اسماعیل شیعه؛ کیانوش ذاکرحقیقی)

ادراک امنیت در فضاهای شهری (مورد مطالعه پهنه های پارک سرخه حصار شهر تهران) (علیرضا کریمی؛ حسین دانش مهر)

تطبیق اجزای ساخت معنا با ساخت کالبد در مجموعه تاریخی شهر یزد (فروزان رحمانی؛ حسین نورمحمدزاد)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

دوره 8، شماره 32، پاییز 1398

کارکرد معماری حسینیه‌ها به عنوان فضای باز شهری با استفاده از الگوی مسیر حرکت (نمونه موردی: حسینیه‌های شهر نائین) (محیا قوچانی؛ محمد تاجی)

تحلیل انتظارات شهروندان از قطار شهری با استفاده از مدل کانو و تصمیم‌گیری چند معیاره فازی، مورد مطالعه: شهروندان شهر اصفهان (سید محمدرضا داودی؛ مسعود عطائی قراچه؛ مسعود مختاری کرچگانی؛ فرهاد جوانمرد)

اثرات پیکره بندی فضایی بر جدایی گزینی اجتماعی در بافت‌ فرسوده گلستان، سبزوار (مژگان جعفری؛ بهرام سیاوش پور؛ هادی سلطانی فرد؛ اباصلت عسکری)

بازتاب نقش نشانه‌شناسی در فرآیند گذر از فضا به مکان در مجموعه تاریخی سعدالسلطنه قزوین (نوشین سخاوت دوست؛ فریبا البرزی)

نقش ویژگی‌های کالبدی در پیش‌بینی شاخص‌های روانی و اجتماعی ساکنین مجتمع‌های مسکونی شهر رشت (فاطمه حنیفه؛ حجت الله رشیدکلویر؛ عباس ابوالقاسمی؛ حسن اکبری؛ شعیب کاسه‌گر محمدی)

ارزیابی اثرات زیست محیطی کاربری های آموزشی با استفاده از مدل ردپای اکولوژیکی، مطالعه موردی دانشگاه کردستان (هوشمند علیزاده؛ وریا لطفی؛ صلاح الدین ویسی)

جستاری در هنجارهای کیفیت ادراک مکان در تجربه بازآفرینی فضای شهری (مطالعه موردی مجموعه شهری امامزاده صالح تجریش تهران) (اعظم کریمی یزدی؛ ناصر براتی؛ مجید زارعی)

تبیین تحقق فضایی چشم انداز استان فارس بر اساس علیت عدم قطعیت ها (فرشاد نوریان؛ حمیدرضا بهمن پور خالصی)

ارزیابی آلودگی صوتی ناشی از ترافیک شهری و تأثیر آن برسطح اضطراب شهروندان شهر سنندج (جاهده تکیه خواه؛ شلیر کاتورانی)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال
 • 5 months later...

دوره 9، شماره 33، زمستان 1398

بررسی حمل‌و‌نقل عمومی و ارزیابی خطوط اتوبوس تندرو کلانشهر اصفهان مطابق با استاندارد 2016 BRT (مهدی اله دادی؛ علی شماعی؛ فرزانه ساسان پور)

برآورد تمایل به پرداخت گردشگران و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: دریاچه زریبار مریوان) (سانا مصطفی زاده؛ فاتح حبیبی؛ احمد محمدی)

رتبه بندی شیوه های زمان بندی طرح های قیمت گذاری تراکم ترافیک در کلانشهرهای توریستی (مطالعه موردی: شهر مشهد) (مسعود کدخدایی؛ روزبه شاد)

ارزیابی شاخص‌های طراحی ورودی ایستگاه مترو در بافت تاریخی شهر تهران مبتنی بر ملاحظات پدافند غیرعامل (احمد دانائی نیا؛ مرتضی مجیدی)

رابطه ارتفاع ساختمان‌های بلند با سلامت روان شهروندان (مطالعه موردی: مجتمع سعیدیه همدان) (مهرداد کریمی مشاور؛ حسن سجادزاده؛ حسین تروشه)

تحلیل تطبیقی الگوهای فضایی و ویژگی‌های شناختی بازار ایرانی با استفاده از تئوری‌های" چیدمان فضا" و "گشتالت" (مطالعه موردی: مجموعه بازار قزوین) (علی اکبر حیدری؛ مریم کیایی)

تحلیل زمانی- مکانی بروز سرقت در شهر اردبیل (ارسطو یاری حصار؛ محمد حسن یزدانی؛ اصغر پاشازاده)

مقایسه تطبیقی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر بهبود رضایت‌مندی سکونتی در مجموعه‌های مسکونی اقشار کم درآمد (مطالعه موردی: مجتمع مسکونی مهر غدیر، مجتمع مسکونی مهر فرهنگیان و مجتمع مسکونی مهر کوی رضا) (اسماعیل ضرغامی؛ عبدالحمید قنبران؛ پوریا سعادتی وقار)

تدوین الگوی تاب آوری بوم شناسانه شهر (سپیده موحد؛ منوچهر طبیبیان)

نقش طراحی مناسب مجموعه‌های ورزشی شهر تهران در افزایش تعاملات اجتماعی معلولان جسمی- حرکتی (بهزاد رحمانی؛ هومن ثبوتی)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

دوره 9، شماره 34، بهار 1399

به کارگیری روش نظریه مبنایی برساخت‌گرا در پژوهش‌های برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای (پویا جودی)

مقایسه عوامل مؤثر بر حس تعلق به مکان در محلات جدید و قدیم شهر اردبیل (توحید حاتمی خانقاهی؛ وحید وزیری؛ بهاره سلمانیان؛ نگین تاج الدینی)

ارزیابی عوامل محیطی و کالبدی بر میزان حضور جوانان در معابر شهری(نمونه موردی: خیابان عفیف آباد در شهر شیراز) (علی مصلی نژاد؛ خسرو موحد؛ هادی کشمیری)

رابطه تراکم ادراک‌ شده، احساس امنیت و تعاملات اجتماعی، مقایسه دو گونه مسکن متراکم محصور و غیر‌محصور (سیده فاطمه موسوی نیا)

فراتحلیل عوامل سرزندگی محیطی در فضاهای باز (مهرداد شهبازی؛ منصور یگانه؛ محمدرضا بمانیان)

مدل سازی اثر جهت خیابان در پراکنش آلودگی هوا (مطالعه موردی: ناحیه2 منطقه 6 شهرداری تهران) (مصطفی کریمی؛ سمانه خوشنواز؛ علی اکبر شمسی پور؛ معصومه مقبل)

تحلیلی بر تعارض منافع در پروژه های مشارکتی بزرگ شهری با تاکید بر مدل شراکت عمومی خصوصی مردمی (4P) (نمونه موردی: پروژه ارگ جهان نمای اصفهان) (الهام قاسمی؛ مجتبی رفیعیان)

گونه شناسی شیوه پهنه بندی و تعیین تراکم ساختمانی مسکونی در طرح های جامع شهری ایران (محمد مسعود؛ شیرزاد یزدانی؛ مصطفی بهزادفر)

بررسی اثر حرارتی گیاهان در فضاهای شهری با مدل PMV (نمونۀ موردی محلۀ ازگل تهران) (سید مجید مفیدی شمیرانی؛ سیده مریم حسینی؛ هانیه صنایعیان؛ غلامرضا جاپلقی)

امکان سنجی توسعه شبکه پیاده راهی در بافت مرکزی شهرکرد (حسین مشرف دهکردی؛ اسمعیل شیعه)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال
 • 7 months later...

دوره 9، شماره 35، تابستان 1399

تعیین اندازه‌ بهینه‌ شهرهای دارای پراکنده رویی با رویکرد حفظ توسعه موجود، مطالعه موردی: شهر ساحلی دیلم (سید میثم رضایی؛ سید حمیدرضا طبیبی)

کاربرد تحلیل‌های ایزوویست و خطوط دید در سنجش کیفیت بصری در مجتمع های مسکونی (نمونه‌ی موردی: شهر کرمانشاه) (اکرم اسفندیاری؛ عباس ترکاشوند)

مطالعۀ تأثیر طرح‏ های توسعۀ شهری بر پیکره‏ بندی فضایی محلۀ سلطان ‏میراحمد کاشان (سیدجمال سید هاشمی؛ حمیدرضا جیحانی)

سنجش کیفیت فضای شهری بر اساس معیارهای مکان سازی با تاکید بر کیفیت دسترسی؛ مورد پژوهی: میدان عتیق اصفهان (پریسا مهوری؛ محمود قلعه نویی؛ صفورا مختارزاده)

تحلیل وضعیت بوم شناختی پارک‌های شهری (مطالعه موردی: تبریز) (حسن محمودزاده؛ موسی واعظی؛ مائده باکویی؛ رحیمه رستمی)

شناسایی مؤلفه‌های کلیدی گردشگری خلاق کودک محور(موردمطالعه: اصفهان، شهر خلاق صنایع دستی) (بشری مهاجر؛ زاهد شفیعی؛ علیرضا خواجه احمد عطاری؛ محمد تقی طغرائی)

مفهوم اجتماع [محلی] در نظریه های جامعه‌شناسی شهری: ملاحظات کاربست نظریه ها در برنامه‌ریزی شهری (زهرا آزاد تکچی علیا؛ پروین پرتوی؛ سوسن باستانی)

فراترکیب مقاله های فارسی زبان علمی-پژوهشی با موضوع "پیاده" مروری بر سال های 1397-1380 (سید مهدی معینی؛ بهاره ابراهیم پور)

مدل مدیریت تعارض ذینفعان بازآفرینی شهری در ایران (مورد مطالعه: محله همت‌آباد اصفهان) (اندیشه آریانا؛ غلامرضا کاظمیان؛ محمود محمدی)

بررسی رابطه علی محیط ساخته شده و رفتار سفر در الگوهای توسعه ای مختلف تهران: محله منیریه، کوی بیمه و گلستان (اسفندیار زبردست؛ الناز باقرنژاد)

دانلود مجله

لینک ارسال

دوره 9، شماره 36، پاییز 1399

ابزارهای مسیریابی گردشگران با میزان آشنایی متفاوت با محیط (تکتم حنایی؛ ساناز سعیدی مفرد؛ شیما عابدی)

گونه شناسی گردشگران خارجی بازار قدیمی تهران با تحلیل خوشه ای دو مرحله ای: نگرشی برای برنامه ریزی شهری (محمد غفاری؛ محمد نعمت پور)

پهنه بندی خطر سیلاب ‏در شهر سنندج با استفاده از مدل‌های ترکیبی شاخص آماری و تابع شواهد قطعی (مهناز آزادطلب؛ هیمن شهابی؛ عطااله شیرزادی؛ کامران چپی)

مدلسازی تخصیص کاربری‌های شهری با رویکرد عدالت فضایی بر اساس روش‌‌های بهینه‌سازی چند هدفه (پروانه ژاله رجبی؛ رضا احمدیان؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی)

بررسی تأثیر ابعاد سلامت بر انتخاب مسکن استیجاری در بین شهروندان شهر شیراز (ملیحه تقی پور؛ علی اکبر حیدری؛ مریم حقایق)

تحلیل ساختار تاب آوری نهادی برای گذار از مدیریت بحران به مدیریت شهری تاب آور در برابر زلزله( نمونه موردی: شهر قزوین) (داریوش اردلان؛ زهره داودپور؛ کرامت ا... زیاری)

سنجش الگوی رفتاری عرضه و تقاضای گردشگری مبتنی بر تحولات نظام سرمایه‌داری (مورد مطالعه: شهر کرج و روستاهای پیرامونی) (مهدی مودودی ارخودی؛ سجاد فردوسی)

ابعاد و راهبردهای شهر شاد در محله های مشهد (مطالعه موردی: محله طبرسی و محله فارغ‌التحصیلان) (فرشاد نوریان؛ رضا قاضی؛ سیدسجاد عبدالله پور رزکناری)

ارزیابی مناسب‌سازی فضاهای شهری برای معلولان و افراد کم‌توان جسمی- حرکتی (مطالعه موردی شهر اردبیل) (ارسطو یاری حصار؛ سمیرا سعیدی زارنجی؛ ژیلا فرزانه سادات زارنجی؛ هادی اسکندری عین الدین)

ارزیابی کیفیت طرح های توسعه و عمران شهرهای میانی و بزرگ در ایران (محمدمهدی قاجارخسروی؛ غلامرضا حقیقت نائینی)

دانلود مجله

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...