رفتن به مطلب

مجله آرمانشهر (دوفصلنامه معماری و شهرسازی آرمان شهر)


Mohammad Aref

پست های پیشنهاد شده

سال اول - شماره اول - پاییز و زمستان 1387

برآورد اشتغال در بخش پايه و غيرپايه با استفاده از روش تحليلي اقتصاد (روزبه زمانیان - بهزاد ملک پور اصل)
بررسي معيارهاي طرح تجهيز پارك جنگلي خرگوشدره (سارا نهیبی)
جايگاه راهنماهاي طراحي 1 در فرآيند طراحي شهري (مصطفي بهزادفر - امير شكيبامنش)
طراحي خيابان بر پايه متغيرهاي كيفيت محيطي (مصطفي بهزادفر- مهشيد قربانيان)
بررسي كاركردي كاخ چهلستون (كلاه فرنگي) قزوين (منا جباري - سميه فتحي)
تأملي بر چگونگي تكوين مفاهيم اصولي (آرين اميرخاني - پرهام بقايي)
كندوكاوي در تعريفها و مباني معماري منظر (سينا رزاقي اصل)
تزئينات پيش ساخته درگنبد سلطانيه درقرن هشتم هجري قمري (آزاده محبعلي)
"آینده به کمک طراحی " چیست؟ (الهام سوری؛ سمیرا مشایخی)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال
 • پاسخ 44
 • ایجاد شد
 • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

پست های محبوب

سال اول - شماره اول - پاییز و زمستان 1387 برآورد اشتغال در بخش پايه و غيرپايه با استفاده از روش تحليلي اقتصاد (روزبه زمانیان - بهزاد ملک پور اصل) بررسي معيارهاي طرح تجهيز پارك جنگلي خرگوشدره (سارا نهیبی) جايگاه راهنماهاي طراحي 1 در فرآيند طراحي شهري (مصطفي بهزادفر - امير شكيبامنش) طراحي خيابان بر پايه متغيرهاي كيفيت محيطي (مصطفي بهزادفر- مهشيد قربانيان) بررسي كاركردي كاخ چهلستون (كلاه فرنگي) قزوين (منا جباري - سميه فتحي) تأملي بر چگونگي تكوين مفاهيم اصولي (آرين اميرخاني - پرهام بقايي) كن

سال یازدهم - شماره 22 - بهار 1397   Effective Environmental Factors on Designing Productive Learning Environments The Study of Safavi Northern Chahar-Bagh Street of Shiraz, Iran; from the Standpoint of Integrated Conservation and Development Based on Historical Urban Landscape Approach Quality of Life and Attitudes Towards Third Place in the Different Social Setting in Tabriz, Iran A New Reading of Sociable Public Spaces: The Nexus between Urban Design and Microsociology A Critica

سال دوازدهم - شماره 28 - پاییز 1398 ظهور«معنا» در مکان، با تأکید بر معماری «پدیدارشناسانه»، مورد مطالعاتی: فضای شهری سبزه‌میدان قزوین (فریبا البرزی؛ شایسته پروینیان) مطالعه سیر تحول تاریخی و بازیابی طرح اصیل باغ صاحبقرانیه در نیاوران (حمیدرضا جیحانی؛ حریر غفاریان) مقایسه تطبیقی راندمان عملکردی پیکره‌بندی فضاها در سه نظام خانه با پیمون بزرگ، پیمون کوچک و خرده پیمون با استفاده از روش چیدمان فضا (علی اکبر حیدری؛ الهه اکبری؛ آرمان اکبری) کالبد انعطاف‌پذیر با تلفیق معماری و سازه با بهره‌

سال دوم - شماره 2 - بهار و تابستان 1388

تحليل مدل ضريب تكاثر در توسعه صنعت گردشگري (مهين نسترن - رامين رضايي شهابي)
روشها و مدلهاي تخصيص كاربرد زمين (وحيده ابراهي منيا، مژگان رسولي)
الگويابي روشها و سياستهاي ساماندهي مراكز تجاري (احمد صالحي واسكسي - محمد رضا بمانيان)
مروري بر مناقشات نظري پيرامون امنيت و روشهاي پيشگيري از جرم (الهام سوري)
رويكرد مشاركت جويانه در نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده شهري (الميرا ضرابي - سايه فريدطهراني)
بررسي تأثير عامل هويت (ايراني،اسلامي) بر زيبايي شهر (علي سلسله - محسن سلسله)
پيمايش در تبيين اصول طراحي فضاهاي آموزشي كودكان (عبدالحميد نقره كار - فرهنگ مظفر - بهرام صالح - مينو شفايي)
بهره گيري از فضاي اقامتي روزانه براي ارتقاء سطح كيفي زندگي سالمندان (هاشم هاش منژاد - سميرا اسدي بوالوردي)
بررسي تاريخچه ورودي (پيوند دوستي مطلق)
بازسازي مسكن روستايي پس از سانحه؛ آسيب شناسي- رهنمودها (علي اكبر تقوايي - مهدي بهرام پور)
مروري بر نظريات و گرايشات معماري منظرحياط باز مدارس (محسن فيضي - سينا رزاقي اصل)
روش شناسي مدلهاي تحليل تصميم گيري چند معياره (اصغر محمد مرادي- مهدي اختركاوان)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال
 • 1 month later...

سال سوم - شماره 3 - پاییز و زمستان 1388

گردشگري پايدار در پارك هاي طبيعي حومه شهرها با استفاده از رويكرد تحليل راهبرديSWOT (نمونه موردي:«اراضي ناژوان حومه شهراصفهان») (اسماعيل شيعه ، فاتح كبيري)
معرفي مباني نظري الگوي تعيين محدوده هاي همگن عملكردي راهي براي اصلاح برنامه هاي كاربري زمين شهري در ايران (منوچهر طبيبيان، مرتضي هادي ، جابري مقدم)
نقش برنامه ريزي كالبدي دركاهش آسيب پذيري شهرها در برابرخطرات زلزله (كيومرث حبيبي، اسماعيل شيعه ، كمال ترابي)
هنجارهاي كيفي طراحي فضاي شهري مردم مدار (آزادي مدار) (مصطفي بهزادفر ، پيام محمودي كردستاني)
بازخواني مفهوم تضاد در ارتقاء تنوع بصري فضاهاي عمومي شهري (سيد عليرضا ارباب زادگان هاشمي ، احسان رنجبر)
بررسي و ارزيابي شاخص هاي موثر در هويت شهري (سيد عليرضا نوفل، پارين كلبادي ، محمدرضا پورجعفر)
بررسي شاخص هاي تداوم يافته در تبيين هويت فضاهاي خيابان لاله زار تهران (عليرضا توكلي)
معماري و سينما عناصر مكمل و هويت بخش فضا و مكان (سيد باقر حسيني، الناز ابي زاده ، وحيده باقري)
معماري پايدار در شهرهاي كويري ايران (محمد ملت پرست)
پارك اكولوژيكي؛ بوم شناسي طبيعي- فرهنگي (سيدمجيد مفيدي شميراني، محمدجواد مهدوي نژاد ، الهام علوي زاده)
تحليل نظام هاي ساختاري و شكلي حاكم بر معماري منظر ايراني (هانيه اخوت، احسان زماني، آرين اميرخاني ، محمدرضا پورجعفر)
ايجاد منظر شهري مطلوب در مسيرهاي پياده (سارا رسولي ، سميرا رحيم دخت خرم)
مطالعه ي تطبيقي نقاشي هاي عاشورايي حسن اسماعيل زاده با متن مقتل روضه الشهدا (خيزران اسماعيل زاده)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

سال سوم - شماره 4 - بهار و تابستان 1389

الگوي شناسايي سكونتگاه هاي غيررسمي با بكارگيري مدل نمونه شهر كرج (اسماعيل شيعه ، كيومرث حبيبي)
ناحيه بهبود كسب و كار (مجتبي رفيعيان، عليرضا اربابزادگان هاشمي)
در بررسي روابط بين (GWR) كاربرد مدل رگرسيون وزن دار فضايي (علي سلطاني، عليرضا احمديان)
تحليلي بر مفهوم مشاركت و كار گروهي در پروژه هاي آماده سازي اراضي مسكن مهر (مهين نسترن ، احدرعنايي)
مدل سازي حركت طبيعي افراد پياده برپايه ديد ناظردر فضاهاي (منوچهر طبيبيان ، مهسا شعله)
بررسي و سنجش حس امنيت در مناطق مختلف شهري (فريبا قرايي ، نفيسه راد جهانباني)
بررسي حس قلمرو و رفتار قلمروپايي در پارك هاي شهري (مجتبي انصاري، سمانه جمشيدي)
جستاري در نشانه شناسي شهري (حميد ماجدي ، زهرا السادات سعيده زرآبادي)
از لابي رنت تا هزار تو، دو خوانش متفاوت از پيچيدگي در شهر (سميه فلاحت)
معيارهاي انتخاب رشته طراحي شهري در ايران از منظر دانشجويان (سينا رزاقياصل)
پديدارشناسي در عمل، آموختن از تحليل پديدارشناختي پالاسما از ويلا مايرآ (محمدرضا شيرازي)
تاثير اقليم بر شكل گيري عناصر معماري سنتي گيلان (يوسف گرجي مهلباني ، كيميا دانشور)
پتانسيل سنجي انرژي باد و نقش بنيادين آن در تهويه مطبوع و زدودن (مهناز محمودي، محبوبه پورموسي)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال
 • 1 month later...

سال سوم - شماره 5 - پاییز و زمستان 1389

نگرشي بر قنات با محوريت آموزش و احياء فناوري بومي، فرهنگ (الناز ابی زاده)
تاثير ضريب ديد به آسمان در آسايش حرارتي كاربران فضاي باز شهري (مصطفي بهزادفر ، عليرضا منعام)
گونه شناسي مجتمع هاي مسكوني تهران با معيار فضاي باز (عليرضا عيني فر، سيده ندا قاضي زاده)
كاهش خطر زلزله مراكز آموزش عالي با كمترين هزينه (عليرضا فلاحي)
بايسته هاي طراحي مسجد بر مبناي كاركردهاي فرهنگي- اجتماعي (محمدجواد مهدوي نژاد، محمد مشايخي)
بررسي تاثير محيط طبيعي بر رفتار و اخلاق از ديد متفكران اسلامي (عبدالحميد نقره كار، مهدي حمزه نژاد)
ارزيابي خيابان هاي شهري بر اساس رهيافت انسان گرا (علي سلطاني، بهاره خداپرست)
ارزيابي عدالت اجتماعي در طرح منظر شهري محله خوب بخت، منطقه 15 (منوچهر طبيبيان، محمدصالح شكوهي)
بررسي و سنجش كيفيت زيبايي در منظر شهري بر اساس مفهوم ديدهاي متوالي (مسعود متولي)
بررسي روند كاهش فضاهاي باز شهري در فرآيند توسعه شهري (عليرضا توكلي، مصطفي شمشيربند)
تحليل عوامل كيفيت بخش محيط گردشگري ساحلي (اسماعيل شيعه، سجاد علي پور اشليكي)
برنامه ريزي شهري الگوي پراكنش شهر (ابوالفضل مشكيني)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال
 • 10 months later...

سال چهارم - شماره 7 - پاییز و زمستان 1390

گونه شناسي ساختار كالبدي-كاركردي معماري مسكوني استان گلستان (حسين سلطان زاده، مازيار قاسمي نيا)
تبيين روش تحقيق زمين هيابي در طراحي الگوي مسكن روستايي (مينو شفايي، رامين مدني)
ارزيابي معماري همساز با اقليم در خانه هاي كاشان (يوسف گرجي مهلباني، علي ياران، سميرا پروردي نژاد، منيژه اسكندري)
تحليلي بر ويژگي هاي محيط در نظريه شخصيت اريكسون (علي عمراني پور، اصغر محمد مرادي)
تاثير سواد بصري بر درك زيبايي در آثار معماري (محمدجواد مهدوي نژاد، نوشين ناگهاني)
بازتاب اصل سلسله مراتب در شهرهاي ايراني- اسلامي (منوچهر طبيبيان، نصيبه چربگو، انسيه عبدالهي مهر)
پژوهش تجربي به منظور ارتقاء توسعه پايدار محيط و منظر بزرگراه شهري با رويكرد سبزراه و بر مبناي ترجيحات بصري استفاده كنندگان؛ مورد مطالعه: بزرگراه هاي شهيدتندگويان و بهشت زهرا تهران (محمدرضا مثنوي، مهدي فتحي)
بررسي و تحليل سير تحول و تكوين شهر و دولت در انديشه ابن خلدون (موسي پژوهان، احمد پوراحمد، احمد خليلي)
بررسي و تحليل وضعيت عدالت اجتماعي در ساختار فضايي شهر سنندج (كيومرث حبيبي، هوشمند عليزاده، واراز مرادي مسيحي، سيوان ولدبيگي،ساسان وفايي)
نقش و كاربرد رويكرد برنامه ريزي ارتباطي در نظريه هاي نوين شهرسازي (مجتبي رفيعيان، سكينه معروفي)
بررسي نقش و اثرات گردشگري شهري در توسعه پايدار شهر؛ با تاكيد بر ادراك ساكنان (پويان شهابيان)
بررسي وضعيت دسترسي شهروندان با تاثيرگذاري شيوه سفر؛ نمونه مورد مطالعه: شهر بابلسر (مصطفي قدمي، رحيم بردي انا مراد نژاد، سيده سحر محمدي)
قرائتي از نظام شهرسازي آمريكا (با تاكيد بر شهر نيويورك) (هومن قهرماني، اسماعيل شيعه)
مقايسه تطبيقي مكاتب مطالعات مورفولوژي شهري به منظور تكميل آن براساس دستگاه تحليلي مكتب اقتصاد سياسي فضا (حميدرضا محملي ابيانه)

دانلود مجله

لینک ارسال
 • 5 months later...

با سلام


ممنون بخاطر زحمتی که برای زحمت هایی که می کشید . می بخشید امکانش هست مجله آرمانشهر شماره 6 آن را هم بگذارید.
با سپاسسال چهارم - شماره 6 - تابستان و پاییز 1390

درآمدی بر جایگاه سازه در تبیین معماری و ضرورت آن در عینیت دهی به کالبد معماری (سید غلامرضا اسلامی، فرزانه هدفی)
نورپردازی شهری و روش های آن (جهانشاه پاکزاد، الهام سوری)
ارتباط میان نظریه و عمل در آموزش رشته های حرفه مبنا،نمونۀ موردی حرفه- دانش طراحی شهری (سینا رزاقی اصل)
بررسی و تقویت عملکردی-کالبدیِ استخوان بندیِ شهر قزوین با تأکید بر عنصر راه و میدان در دوران معاصر (مهران علی الحسابی، منا جباری)
بررسی و امکان سنجی جایگزینی الگوی برنامه ریزی ساختاری- راهبردی باالگوی برنامه ریزی جامع شهری در ایران: مطالعه ای تطبیقی- مقایسه ای (نصرالدین الیاس زاده مقدم)
بررسی اثر مهاجرت بر تغییر کاربری اراضی شهر اسلامشهر (احمد پوراحمد، فرانك سيف الديني، زيبا پرنون)
توسعۀ یک مدل خبره برای پیش بینی تقاضای آب شهری با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی، نمونه موردی شهر ایلام (علی اکبر تقوائی، محمدرضا پورجعفر، مصطفی حسین آبادی، حسین ریاحی مدوار)
پارک های موضوعی بانوان با رویکرد چندجانبه نگر (فرشته حبیب، حسنعلی لقایی، محبوبه جامعی فرد، حسین موسوی فاطمی)
طراحی استراتژی توسعه شهری مراکز تاریخی کلانشهرهای ملی، نمونه موردی: مرکز تاریخی تبریز (محمدرضا حق جو، اکبرسرداری زنوز)
برآورد عوامل مهم مؤثر در جذب سفر به پارک های شهری، بررسی تطبیقی سه پارک: ارغوان، فدک و عطرسیب باقرشهر (مرتضی خلیلی، سمانه جلیلی صدرآباد، حسن خاکسار)
بررسی امکان سنجی تاثیر فرم و تراکم بلوکهای مسکونی بر مصرف انرژی شهر، نمونه موردی: شهر جدید هشتگرد (مجتبی رفیعیان، آرمان فتح جلالی، هاشم داداشپور)
نقش قوانین و مقررات در تحقق مدیریت یکپارچه در مجموعه شهری تهران (محمدمهدی عزیزی، محمد ابویی اردکان، نسرین نوری)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
لینک ارسال
 • 1 year later...

سال ششم - شماره 11 - پاییز و زمستان 1392

بررسی و آزمون شاخص قابلیت پیاده روی و ارتباط آن با محیط ساخته شده شهر، نمونه موردی: شهر قروه (صدیقه لطفی- اصغر شکیبایی)
بررسی سطح پایداری اجتماعی در دو خیابان مطهری و 22 بهمن شهر رشت (پویان شهابیان- میلاد پیرایه گر)
سنجش مطلوبیت سکونتی در توسعه میان افزای شهری با استفاده از مدل تصمیم گیری منطق فازی-نمونه موردی: منطقه 19 شهرداری تهران (الهام سنگی- مجتبی رفیعیان)
ارزیابی تطبیقی تحولات ساختاری و عملکردی شهر یزد ناشی از پیوستگی روستاهای ادغام شده، نمونه موردی: روستاهای خیرآباد و عیش آباد (محمدحسین سرائی- سعیده مویدفر- مریم بیرانوندزاده)
ارزیابی نقش منظر فضاهای جمعی در کیفیت شهری، نمونه موردی: منطقه یک تهران (علی اکبر حیدری- الهام امیرحاجلو- معصومه کارخانه- نرگس احمدی فرد)
ارزیابی ابعاد کالبدی مسکن با رویکرد توسعه پایدار شهری، نمونه موردی: منطقه 8 شهر کرج (ولی الله ربیعی فر- غلامرضا حقیقت نائینی- فریبا قرایی)
تحلیل ناپایداری بافت های شهری و پهنه بندی میزان آسیب پذیری در برابر زلزله با استفاده از GIS&AHP ، نمونه موردی: بخشی از هسته مرکزی شهر سنندج (کیومرث حبیبی- کومار جوانمردی)
تحلیلی بر تأثیرات ساختار كالبدی محیط های شهری در امنیت گردشگران، نمونه موردی: حوزه ثامن مادرشهر مشهد (سیمین تولائی- سید دانا علی زاده- پرستو علی زاده)
بررسی تأثیر بزرگراه بر ساختار اجتماعی محله های شهری: نمونه موردی محله های فدک و کرمان تهران (اسماعیل شیعه- سمانه جلیلی صدرآباد- سمیه جلیلی صدرآباد)
تحليل کمی و کیفی مقاله های مجله معماری و شهرسازی آرمان شهر از ابتدای انتشار تاکنون(92-1387) (محمدهادی ستاوند- مجتبی روستا)
جستاری در راستای تعیین معیارهای طراحی بدنه شهری با توجه به فرهنگ قوم ترکمن (محمدرضا پورجعفر- فرخنده جوهری)
بررسی تطبیقی مؤلفه های موثر بر شکل گیری و انتقال خاطرات جمعی در فضاهای عمومی شهری، نمونه موردی: تهران، میدان تجریش، میدان بهارستان و میدانچه تئاترشهر (سحر اسمعیلیان- احسان رنجبر)
استفاده از گسترش عملكرد كیفيت QFD به منظور انعكاس خواسته ها و تمايلات مردمي در فضاهاي شهري، نمونه موردی: بوستان مهدي در شهر قم (زهره داوود پور- مهدی کلهر)
بررسی معیارهای طراحی مطلوب فضای شهری برای کودکان، نمونه موردی: محله نظامیه تهران (خشایار کاشانی جو- سارا هرزندی- ایل ناز فتح العلومی)
کمی سازی کیفیت های طراحی شهری، (رویکرد های پژوهش: روانشناسی محیط و ابعاد اجتماعی طراحی شهری) (فرهنگ مظفر- مصطفی بهزادفر- محمود قلعه نوعی- ساجد راست بین)
نگاهی به مقوله هویت در شهرسازی (طاهره نصر- حمید ماجدی)
خوانشی از دگرگونی شهر در عصر اطلاعات و جهانی شدن (سید عبدالهادی دانشپور- مصطفی عباس زادگان- هومن قهرمانی)
همگونی کالبدی زیستگا هها فارغ از ارتباطات قومی (بررسی تطبیقی کالبدی روستای میمند کرمان و مساوردی کلرادو) (محمدرضا عطایی همدانی- امیر نیک نفس- سید مجید مفیدی شمیرانی)
مقدمه ای بر برخی عوامل تأثیرگذار بر معماری معاصر ایران در فاصله ی سال های 1320 تا 1357 ه.ش. (ناصر ثبات ثانی)
نقش محیط های ساخته شده در سلامت روان (مریم طباطبائیان - مینا تمنایی)
تبارشناسی پارک های شهری دوره پهلوی اول، نمونه موردی: باغ ملی تهران (فرح حبیب- ایرج اعتصام-سید هادی قدوسی فر)
بررسی تطبیقی میزان رضایت مندی ساکنان بین دو نمونه از مجتمع های مسکونی میا ن مرتبه و بلند مرتبه، نمونه های موردی: مجتمع های مسکونی شهید محلاتی و سبحان (صبا امینی- سیدباقر حسینی- سعید نوروزیان ملکی)
بررسی تطبیقی ویژگی های طرح معماری مسجد - مدرسه های دوره قاجار و مدارس دوره صفویه (محمدرضا بمانیان- کوروش مومنی- حسین سلطان زاده)
سازمان دهی فضایی مکان های عمومی در سکونتگاه های تپه ماهوری، نمونه موردی: تپه های سنندج (بختیار بهرامی- سید حسین بحرینی- داراب دیبا)
شفابخشی در منظر سازی باغهای دوره قاجار (ریحانه نیلی- رعنا نیلی- بهناز امین زاده)
جايگاه پديدارشناسي در تحليل معماري و محيط (محمدرضا شیرازی)
طراحی معماری با رویکرد بیونیک، نمونه موردی طراحی پوسته های معماری با الهام از صدف آبالون (فاطمه قارونی- علی عمرانی پور- محمد یزدی)
طراحی جزئیات مناسب بام سبز برای كاهش مصرف انرژی ساختمان (مهناز محمودی زرندی-ندا پاکاری)
راهکارهای طراحی عرصه میانه با رویکرد جبران سازی مسکن حداقل در ایران (رامین مدنی- مینو شفایی)
بررسی تعامل اصول معماری ایرانی و انرژی خورشیدی از منظر فرم، تقارن و جهت گیری، نمونه موردی: خانه ی عباسیان کاشان (مهدی سهیلی فرد - حمید اخترکاوان- سلوا فلاحی- مهدی اخترکاوان - اصغر محمد مرادی)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال
 • 5 months later...

آهااا. انقدر گذشته بود یادم رفت اصلاً

:ws3:
اون موقع گیر آورده بودم. باید بگردم ببینم گیر میارم بازم :ws38:ببینین بذارین یه سوال ازتون بکنم ،شما میدونین شرایط استفاده از فرصت تجمعی توی برنامه ریزی شهری چیه ؟ مثلن برای کاربری آموزشی !!!!
درواقع استادمون یه مقاله داره که رد پاشو از آرمانشهر فقط تونستم در بیارم نه در آی اس آی نه سیویلیکا نه مگیران.... خلاصه توی اون مقاله ممکنه پاسخش باشه... حالا اگر پاسخ رو هم بدونین چه بهتر.... ولیکن فعلن امیدم به همین سایت بود که شما فرموده بودین....:ws37:
لینک ارسال

ببینین بذارین یه سوال ازتون بکنم ،شما میدونین شرایط استفاده از فرصت تجمعی توی برنامه ریزی شهری چیه ؟ مثلن برای کاربری آموزشی !!!!


درواقع استادمون یه مقاله داره که رد پاشو از آرمانشهر فقط تونستم در بیارم نه در آی اس آی نه سیویلیکا نه مگیران.... خلاصه توی اون مقاله ممکنه پاسخش باشه... حالا اگر پاسخ رو هم بدونین چه بهتر.... ولیکن فعلن امیدم به همین سایت بود که شما فرموده بودین....:ws37:نمیدونم متأسفانه :icon_redface:
خب چرا نسخه چاپ شدشو نمی خرین؟ :ws38:
لینک ارسال
 • 5 months later...
 • 1 month later...

سال پنجم - شماره 8 - تابستان و پاییز 1392

Veiling Architecture Privacy in Loos and Le Corbusier (S. Yahya Islami)


Vertical Illuminance Measurement for Clear Skies in Tehran (Mohammadjavad Mahdavinejad, Soha Matoor, Rima Fayaz )
An Investigation on Tadao Ando’s Phenomenological Reflections (Mohammadreza Shirazi)
The Technology of Qomi-poosh Vaults in Iranian Traditional Architecture (Farhad Tehrani, Fahime Yari, Mostafa Shamshirband, Alireza Tavakoli)
Institutional Barriers to the Application of Urban Village as a Tool for Achieving Urban Sustainability in Developing Countries - the Case of Asheghabaad, Isfahan, Iran. (Hossein Bahrainy, Mehdi Azizkhani)
A Landscape Design Process Based on Alexandrian Theory (An Iranian Academic Study) (Mahdi Khakzand)
Democratic Urban Streets Design Guideline Codifications (Based on Qualitative Democratic Urban Spaces Design Norms) (Payam Mahmoudi Kurdistani, Peyman Khodabakhsh, Samira Mashayekhi)
Feasibility Study of GIS and AHP Techniques in Site Selection for Pedestranization towards Urban Regeneration (Kiumars Habibi, Mostafa Behzadfar, Abolfazl Meshkini, Behzad Shahmoradi, Mojtaba Safdarnejad)
Identifying Measures and Indicators Affecting the Walkability of Neighborhoods with a Sustainable Neighborhood Development Approach Case Study: Chizar Neighborhood, Tehran, Iran (Razieh Rezazadeh, Laleh Latifi Oskouei, Maryam Mohammadi)

 
محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
لینک ارسال

شماره 9 رو هم که ندارین. چرا آخه؟ :sad0::ws44:سال پنجم - شماره 9 - زمستان 1391

مدلسازی راهبردهای ساختاری دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران با اقتباس از تجربیات گذشته (سید غلامرضا اسلامی؛ رضا نقدبیشی)
بررسی نقش گنبد در شکل دهی به مرکزیت معماری مسجد (محمدرضا بمانیان؛ سونیا سیلوایه)
تجلی عالم مثال درتزئینات معماری عصر صفوی، نمونه موردی: مسجد امام اصفهان (الهام پرویزی؛ حسنعلی پورمند)
میزان رضایتمندی ساکنان محله نارمک از فضاهای باز و تسهیلات عمومی محیط مسکونی (حسام جواهرپور؛ سیدباقر حسینی؛ سعید نوروزیان ملکی)
جایگاه عوامل کالبدی در کاهش قیمت مسکن (سید عبدالهادی دانشپور؛ ساسان حسینی)
تحلیل نظریه قابلیت محیط از دیدگاه گیبسون و بازخورد آن در مطالعات انسان و محیط انسان ساخت (گلرخ دانشگر مقدم؛ مرمر اسلامپور)
ارتباط شناسی معنی تأملی بر: مفاهیم موجود در ارتباط معنایی کالبد بناهای شهری (منصور سپهری مقدم؛ عباس ذکری)
بررسی وجوه تشابه مفاهیم موسیقی ایرانی و معماری باغ ایرانی، نمونه موردی: باغ فین کاشان (حسن ستاری ساربانقلی؛ مه لقا شاهد)
سیر تکامل گنبد اورچین بر اساس عوامل مؤثر در شکل گیری یک نماد معماری (امین سعیدیان؛ مجتبی قلی؛ احسان زمانی؛ محمدرضا بمانیان)
تحلیل محتوای سایت طراحی به وسیله عکاسی سریع توسط دانشجویان (قیاس تطبیقی ایران و ترکیه) (محسن فیضی؛ علی اسدپور)
تأمّلی بر بنیانهای معرفت شناختی معماری معاصر (عبدالحمید نقره کار؛ کریم مردمی؛ محمدمنان رئیسی)
تسریع روند بهبودی بیماران با طراحی مناسب پنجره های اتاق های بستری، نمونه موردی: اقلیم معتدل و مرطوب (مدار 36 تا 38 درجه) (فاطمه مهدی زاده سراج؛ امین اله احدی)
بررسی رابطه بین تفکیک اراضی شهری و کیفیت فضاهای شهری در توسعه های جدید شهری، مطالعه موردی: شهر زنجان (حمید رضا ابراهیمی؛ ناصر براتی؛ مهران فرامرزی)
فرآیند رخداد معنا در فضای شهری (حسن سجادزاده؛ محمد تقی پیربابایی)
ارزیابی فضاهای واسط در ورودی شهرها، بر اساس معیارهای کیفیت، مورد مطالعه: ورودی قدیمی شهر کرج (فرخنده جوهری؛ محمد رضا پورجعفر؛ محمدرضا مثنوی؛ احسان رنجبر)
الگویابی تشخصِ عناصر مذهبی در شهر مزارهای ایران (مهدی حمزه نژاد؛ فرزاد زرین قلم)
تعیین تراکم ساختمانی بهینه در محلات حاشیه نشین با ملاحظات اجتماعی- فرهنگی، مطالعه موردی: خاک سفید تهران (همایون نورائی؛ منوچهر طبیبیان؛ ناصر رضایی)
بررسی نگرش استفاده کنندگان در طراحی فضای پارک های شهری به منظور ارتقاءء خلاقیت پذیری فضای بازی کودکان (حمید رضا عظمتی؛ اسماعیل ضرغامی؛ بهرام صالح صدق پور؛ سعید عظمتی)
ارزیابی نیازمندیهای سالمندان در فضاهای شهری، مطالعه موردی: پارک خلد برین شیراز (مهران علی الحسابی؛ فرخنده رفیعی)
بازنگری حدود مداخله طراحی شهری در ابنیه معماری ایران برای تعامل با نوآوری معماری (ندا فیضی نجفی؛ حمید ماجدی)
جایگاه اصالت درمرمت بافت (محمد مسعود؛ عیسی حجت؛ شهریار ناسخیان)
مشکل یابی طرحهای جامع از دیدگاه رفتاری و مقایسه آن با وضع موجود به روش چیدمان فضا(Space Syntax ) ، نمونه موردی: محله کبابیان شهر همدان (محمدعلی جعفری بهمن؛ مجتبی خانیان)
رویکرد بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده: برزن شش بادگیری شهر یزد (علی زنگی آبادی؛ سعیده مؤیدفر)
نقش پیوستگی فضاهای سبز در هویت بخشی طبیعی به شهر (مورد مطالعاتی شهرکرد) (اسماعیل شیعه؛ حسین مشرف دهکردی)
ارزیابی میزان کیفیت محیطی پیرامون حرم حضرت معصومه (س) با استفاده از رویکرد مخاطب محور (مجتبی رفیعیان؛ مرضیه پورمحمدی)
مکانیابی مجموع ههای مسکونی پایدار با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای ( ANP ) در بافت مرکزی شهر یزد (مجتبی آراسته؛ محمدمهدی عزیزی)
نقش مشارکت عمومی در گمانه زنی استعدادهای بومی (فرخ مشیری)
بررسی تأثیرات شهر الکترونیک بر ساختار کالبدی شهر، نمونه مورد مطالعه فردیسِ کرج (رضا فرین مهر؛ سید محمدرضا خطیبی)
مکان‌گزینی بهینه فضاهای بازی کوی و محله با استفاده از تکنیک های GIS و AHP ، نمونه موردی محله کردآباد اصفهان (علیرضا نوروزی، مهین نسترن)
معرفی کتاب "فهمِ شهرها" (نوید پورمحمدرضا)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.


محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

سال ششم - شماره 10 - تابستان و پاییز 1392

Studying the Identity of Nishapur during the First Few Centuries of the Islamic Era through the Design of the Household Items: with an Emphasis on the Symbolic and Mythical Symbols of Ancient Iran, Sample: Household Earthenware Belonging to the Early Islamic Era to the Fifth Century AH (Samad Samanian, Pardis Bahmani)


Methods of Utilizing Nature in Samples of Iranian Contemporary Architecture (Seyyed Nasroddin Eliaszadeh Moghadam, Mahmood Feizabadi, Mohamadreza Bemanian, Mahmood Golabchi, Mojtaba Ansari)
Developing an Integrated Conservation and Revitalization Model to Provide Criteria and Indicators to Assess the Integration of Measures in Historic Urban Areas (Somayeh Fadaei Nezhad, Pirooz Hanachi)
Interaction of Durability and Dynamism in Architectural Flexibility: Interdisciplinary and Disciplinary Approaches (Maryam Gharavi Khansari, Alireza Einifar)
Investment Methods in Sustainable Water Resource Management Using SAW Method (Mehdi Khakzand, Reyhaneh Sadat Tabatabai Yeganeh)
Thermal Behavior of Domed Roofs, Case Study: Historical Dome-Shaped Roofs of Isfahan (Mohammadjavad Mahdavinejad, Negar Badri, Maryam Fakhari, Mahya Haqshenas)
Comparative Analysis of Baroque and Rococo in Interior Decoration of the Masudieh Complex & Qavam Al-Saltaneh Building (Faezeh Mohammadi Haji Abadi, Ali Asghar Fahimifar, Hasanali Pourmand)
Obstacles of Sustainable Planning in Housing Sector of Iran (Mir Saeed Moosavi)
An Analysis on Formal Typology of Metropolitan Contemporary Housing of Tokyo (by Emphasis on 50 Residential Houses in the City of Tokyo) (Ali Yaran, Aras Mehranfar)
Evaluation of the Criteria in the First Generation of CPTED Approach on Security of Public Space at Dehkade Farahzad of Tehran Based on ANP Model (Mostafa Behzadfar, Farzad Abdi, Maryam Mohammadi)
The Significance of “Identity” in the “Image” of the Iranian-Islamic City (Tahereh Nasr)
Reflection of Principles of Iranian Vernacular Music and Ritual Ceremonies in Designing Urban Spaces (Mohamad Reza Pourjafar, Seyed Alireza Arbabzadehgan Hashemi, Ali Pourjafar, Mahsa Hasanpour Ahangari)
Crime Prevention in Urban Design: towards Space Syntax Approach as a Quantitative Analytic Modeling of Qualitative Issue of Security (Based on Spatial Configuration) (Mohammadereza Pourmohammadi, Mahshid Ghorbanian)
People Attitudes and Perceptions to the Urban Landscape Planning in Niro Daryaee Edged Community of Tehran (Sina Razzaghi-Asl)
Transition from Detached Plazas Close to Traditional Bazaars towards Reviving Lost Spaces Close to Contemporary Shopping Centres, Case Studies: Proma Shopping Center and Bazaar-E Reza in Mashhad (Shahab Abbaszadeh, Hamid Gohari)
Assessment of Land Use Ecological Footprint in an Iranian Small City (Kyoumars habibi, Arman Rahimi kakejob)
In the Face of Gentrification: Case Study of Tehran (Behjatabad Neighborhood) (Somayeh Jalili Sadrabad, Amirhasan Yazdanniyaz, Samaneh Jalili Sadrabad)
Regional Transport Development and Urban Economic Isolation; Analysis of Paradoxical Consequences in Qazvin- Rasht Highway Construction: Loshan City, Iran (Reza Kheyroddin, Mehdi Razpour)
Influencing Variables on Urban Spatial Structure in Metropolitan Regions; a Study in the Contemporary Theoretical Approaches and Practices (Musa Pazhuhan, Ahmad Pourahmad, Ahmad Saeednia, Karamatoola Ziari, Mehdi Gharakhlou)
Assessing Tehran’s Urban Structure Effects on Non-Compliance with FAR Regulations (Elnaz Sarkheyli, Mojtaba Rafieian)
Functional Evaluation of Mazandaran Province Cities Using Factor Analysis, Numerical Taxonomy and Cluster Analysis (Shima Dadfar, Naser Azimi, Hasan Ahmadi)
Book Review: Convivial Urban Spaces: Creating Effective Public Places (Ali Pourjafar)

 
محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
لینک ارسال

سلام. سال هفتم شماره 12 رو ندارین؟سال هفتم - شماره 12 - تابستان و پاییز 1393

[LTR]

Window Design in Ardabil Traditional Houses for Conservation of Energy (Hassan Feridonzadeh, Reza Cyrus Sabri)


Comparing Reverberation Time in West Churches and Mosques of Qajar Era in Tabriz (Abbas Ghaffari, Seyyed Majid Mofidi)
The Accordance of Vernacular Earth Architecture with IEPs and the Natural Image of Sustainability: Investigation of Earth Architecture of Kavir (Javid Ghanbari, Mahmoud Golabchi, Mohammad Reza Bemanian, Hasanali Pourmand)
Explanation of a Model to Predict Place-Based Affordance of Mosques in Tehran, Iran (Mohammad Jalili, Alireza Einifar, Gholamreza Talischi)
Efficient Roof Shapes through Wind Flow and Indoor Temperature, Case Studies: Flat Roofs and Domed Roofs (Mohammadjavad Mahdavinejad, Kavan Javanroodi)
Effects of Architectural Somatic Variables on Mixed Air Conditioning Systems’ Efficiency in Industrial Buildings (Omid Rahaei)
Investigating the Spatial Organization and Structure of Iranian Cities till Mid Qajar Era and Presenting Pattern of Traditional Structure of Cities in This Era (Lida Balilan Asl, Maryam Nouri, Dariyush Sattarzadeh)
The Role of Architecture-Nature Interaction in the Quality of Place Attachment, Case Study: House-Gardens in Hamedan, Iran (Golrokh Daneshgarmoghaddam, Hossein Bahrainy)
Evaluate the Theory of Urban Villages and the Adaptation Rate of it with Alexander’s Pattern Language (Seyyed Abdolhadi Daneshpour, Sedigheh Moein Mehr)
Evaluation of Social Instability in Urban Developments, Case Study: Ghaleh Abkooh’s Renewal Plan (Mostafa Abbaszadegan, Hooman Ghahremani, Sepideh Afsari Bajestani)
Analyzing the Impact of Service Accessibility Enhancement on Urban Energy Efficiency Based on GIS Network Analysis (Peyman Khodabakhsh, Samira Mashayekhi, Behzad Malekpour Asl)
Ranking Sustainability of Urban Districts through Factor and Cluster Analyses, Case Study: Municipal Districts of Isfahan (Mahin Nastaran, Mahmoud Ghalehnoee, Alireza Sahebgharani)
Who Makes out The Elephant? Disagreement among Urban Planning Theorists’ Claim on Rationality (Farshad Nourian, Morteza Hadi Jaberi Moghaddam)
Assessing the Implementation of the Functional Principles of Transit Oriented Development in the Mirdamad Station Complex (Pooyan Shahabian, Reyhaneh Asadi, Mahboubeh Mohammadi)[/LTR]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
لینک ارسال

سال هفتم - اولین ویژه نامه نورپردازی - بهار و تابستان 1393

مکانیت مثالین نورهای رنگی در معماری مقدس ایران (قدسیه اکبری باصری؛ مریم محمد قلی پور)
بررسی نقش نور روز در ایجاد فضای معنوی در مساجد معاصر (مرضیه هومانی راد؛ منصوره طاهباز)
رویکرد طراحی الگوریتمیک و راهکارهای معماری بومی ایران در بهره گیری و کنترل نور روز: چگونگی بهره گیری از راهکارهای معماری گذشته در راستای طراحی نماهای شفافِ معاصر (احمد اخلاصی؛ مجید مفیدی شمیرانی؛ نظام الدین عنبری روزبهانی)
تأثیر فناوری های نوین نورپردازی در درک آثار معماری معاصر ایران (با تکیه بر روش افتراق معنایی) (محمدجواد مهدوی نژاد؛ موحد صیامی نمین؛ وحیدرضا ابوالصدق)
بررسی جایگاه روانشناسی محیط نور و رنگ در طراحی فضاهای درمانی با محوریت کودک؛ نمونه موردی: بیمارستان کودکان مفید (سحر صدیق اکبری؛ رویا نوری)
منظر شبانه شهر (رویکردی در طرح راهبردی نورپردازی شهر مشهد) (امیرمحمد اخوان صراف؛ امید خسروی دانش؛ راحله مظاهری؛ بهار زمانی)
اصول و معیارهای نورپردازی میدان های شهری؛ ارزیابی کیفی میدان های شهر تهران (محمدجواد مهدوی نژاد؛ سمانه خبیری؛ کیمیا ملکی)
اثر نور مصنوعی و آلودگی نوری در پار کها و فضای سبز شهری بر زمان گلدهی و رشد گیاهان زینتی (عطاء ملکی؛ کاوه احمدیان تازه محله؛ ساسان رضادوست)
نورپردازی عرصه های همگانی شهری و حضورپذیری زنان(مطالعه موردی: پارک ساعی تهران) (مصطفی بهزادفر؛ سمیه جلیلی صدرآباد؛ سمانه جلیلی صدرآباد)
استفاده از نورافک نها و چرا غهای خیابانی LED در طراحی شهری با تمرکز بر رعایت الزامات فنی در طراحی و ساخت مدار کنتر ل کننده (سینا شاه محمدی؛ عبدالرضا رحمتی)
عارض هیابی مقررات ملی ساختمان در حوزه بهره مندی از نور روز در شهر قزوین (مجید میری؛ محسن کمپانی سعید)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

سال هشتم - دومین ویژه نامه نورپردازی - بهار و تابستان 1394

کندوکاوی در نسبتِ ارگونومی و معنویت بخشی نور روز در معماری مساجد (مرضیه هومانی راد؛ اشکبوس شرفی نفر)
معرفی شیوه ی سنجش کیفیت روشنایی (عکاسی HDR) با رویکرد کشف شگردهای نور روز در معنویت بخشی به فضا در مسجد شیخ لطف الله و مسجد امام اصفهان (منصوره طاهباز؛ مرضیه هومانی راد؛ حسنی تمله)
ترسیم نظام سه رنگه معماری ایرانی در اصفهان عصر صفوی بر مبنای تئوری سه گونای عرفان شهودی هند (مریم محمد قلی پور؛ قدسیه اکبری باصری)
طراحی الگوریتمیک "پالکانه" برای افزایش بهره مندی از نور روز در ساختمان (ابوالفضل گنجی خیبری؛ داراب دیبا؛ محمد جواد مهدوی نژاد؛ آزاده شاهچراغی)
آتریوم و روشنایی فضای داخلی ساختمان های اداری (بررسی تأثیر فرم سقف آتریوم بر دریافت روشنایی داخلی) (مرضیه کاظم زاده؛ وحید قبادیان؛ منصوره طاهباز)
بررسی تأثیر نورپردازی آگاه از زمینه در فضای دبستان با بهره مندی از طراحی کاربرمحور (محمد سلیمیان ریزی؛ مریم خلیلی؛ فرزانه پاک نژاد)
طراحی فرآیندی جهت نیل به روشنایی طبیعی مناسب برای یک فضای کاری اداری در شهر تهران از طریق محاسبه ابعاد بهینه ی پنجره، سایبان و عمق مفید اتاق (مجید میری؛ محسن کمپانی سعید)
گونه شناسی انواع و مشخصات فنی رف های نوری (فهیمه معتضدیان؛ محمدجواد مهدوی نژاد)
انتظارات طراحان شهری از متخصصین و فناوران الکترونیک، کامپیوتر و IT (لاله توانائی مروی؛ مصطفی بهزادفر؛ یاسمن اوجی)
بررسی آیتم های محتوایی در تهیه ی طرح جامع نورپردازی شهری (جهانشاه پاکزاد؛ عاطفه مجتبی زاده؛ رضا احمدیان)
نقش نورپردازی در حضورپذیری کودکان در پارک های شهری؛ نمونه موردی: زمین بازی کودکان پارک فدک تهران (سمانه جلیلی صدرآباد؛ مصطفی بهزادفر؛ امیرحسن یزدان نیاز)
طراحی روشنایی محیطی پیست دوچرخه سواری جزیره ی کیش (مریم خلیلی؛ ترانه هوشنگی)
ارائه ی الگوریتم استراتژیک بهینه سازی و مدیریت روشنایی معابر براساس کارت امتیازی متوازن با استفاده از ArcGIS مطالعه موردی: شرکت توزیع نیروی برق کرمانشاه (مریم باقری ده باغی؛ شاپور حامدی؛ مهسا باقری ده باغی)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • اضافه کردن...