رفتن به مطلب

طرح شهرسازی 4


پست های پیشنهاد شده

خب ، بالاخره ، بعد از مدت ها که کمبود تاپیک طرح 4 توی آموزشگاه احساس میشد، تصمیم گرفتم خودم این تاپیکو بزنم و شرح کارایی که برای طرح شهرسازی 4 انجام دادیم رو براتون بنویسم :


اسم طرح شهرسازی 4 ما، کارگاه برنامه ریزی محله بود . کل کلاس به گروه های 3 تا 6 نفره تقسیم شد و هر گروه یه محله رو انتخاب کرد، پیشنهاد استاد محلاتی مثل طرشت، باغ فیض، ده ونک و ... بود که محلات مشکل داری هستن از نظر بافت و شبکه ارتباطی و .... مراحلی کارمون توی این طرح به صورت زیر بود:


گام اول : مطالعات حوزه فراگیر و حوزه نفوذ (منطقه و ناحیه)


گام دوم: شناسایی محله

1. موقعیت و خصوصیات کلی


2. ویژگی های جمعیتی و اجتماعی

جمعاوری اطلاعات جمعیتی و مقایسه آن با شهر و ناحیه
شناسایی مراجعین سایت و دسته بندی آن ها (ساختار سنی، جتسی، فرهنگی، اجتماعی و ..)
مطالعه آسیب شناختی اجتماعی (پاتوق هاف محل های ارتکاب جرم و ...)


3- ویژگی های اقتصادی


4. مطالعات اقلیمی و زیست محیطیبررسی وضعیت توپوگرافی و شیب ها

امکانات و محدودیت ها
مسائل زیست محیطی و آلودگی ها
عوارض طبیعی و مصنوع


5. نظام فضایی و عملکردیسازمان فضایی، ساختار فضایی و تصویر ذهنی به تفکیک مقایس عملکردی

سلسله مراتب شبکه معابر
ورودی ها و خروجی ها
شبکه حمل و نقل به تفکیک ایستگاه های اتوبوس و تاکسی و مسیر آن ها
کاربری اراضی و سرانه ها


6. سیما و منظربررسی دانه بندی قطعات

بررسی نظام پر و خالی و عرصه و اعیان
خط آسمان
تناسبات
ورودی ها
مصالح
فضاهای باارزش
کریدور های بصری

لینک ارسال

گام سوم : تحلیل محدوده با استفاده از تکنیک های برنامه ریزی شهری

1. بررسی و تحلیل نحوه استفاده از اراضی در وضع موجود به تفکیک:

نوع کاربری
نحوه پراکنش کاربری
مقیاس عملکردی
مساحت و سرانه
برآورد کمبود ها و مقایسه سرانه با وضع طلوب


2. بررسی و تحلیل کاربری ها از طریق ماتریس های 4 گانه (ظرفیت، مطلوبیت، سازگاری و وابستگی)


3. بررسی نظرات و دیدگاه ساکنین در خصوص مشکلات و مسائل محله از طریق روش Place Check



گام چهارم: جمع بندی مطالعات پایه و تهیه جداول تحلیلی و تدوین چشم انداز و اهداف کلان و عملیاتی و راهبردها

1. ارائه جداول سوات برای ابعاد مختلف ؛ جمعیتی اجتماعی، اقتصادی، اقلیمی و زیست محیطی، نظام فضایی و عملکردی، سیما و منظر.

2. تدوین نمودار مکانی آن بخش از موارد جدول SWOT که می تواند روی نقشه پیاده شود (نقشه های تحلسل سایت)

3. تدوین چشم انداز، اهداف کلان و عملیاتی و راهبردها



گام پنجم: رائه پیشنهادات، ضوابط و تهیه شناسنامه طرح های موضعی

1. ارائه پیشنهادات در خصوص

نظام محله بندی و زیرمحلات
نظام حرکتی و دسترسی
پهنه بندی کاربری اراضی
قطعه بندی کاربری اراضی
پهنه بندی تراکم ساختمانی


2. ارائه ضوابط و مقرارات


3. ارائه حداقل 5 طرح موضعی و تهیه شناسنامه طرح ها بر اساس ارکان زیر:طرح کف و محوطه سازی، بدنه ها و جداره ها

مبلمان شهری
پوشش گیاهی، نوع و محل
طرح های 3 بعدی

لینک ارسال
  • 1 year later...

ماتریس سازگاری یکی از ماتریسایی هست که تحلیل کاربریا استفاده میشه. اینجا یه ماتریس سازگاری کلی رو می بینید که تقریباً همه کاربریا رو شامل میشه:

87sm1djhvgycblw4g4ee.jpg

لینک ارسال
  • 7 months later...

بسیارخوب من بعدازمدتها دوباره به میادین برمیگردم وشروع میکنم
ما این ترم طرح 4داریم واول باماکت سازی شروع کردیم وبعداز تحویل دادن 5ماکت که توضیحش روبعدا براتون میارم یه محله انتخاب کردیم(محله چهاردرخت)وبارویکرد طراحی شهری وچون محله توبافت قدیم وفرسوده شهر بیرجند هستش وهسته اولیه شهر بیرجند دراین مکان بوده واستاد بهمون گفته که یه چشم انداز برامحله درست کنیم واینم چارت درسی مون هستش

گام بندي مراحل مختلف طرح شهرسازي 4
[TABLE=width: 610, align: right]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]ميزان اهميت[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]گام اول : انتخاب محدوده طراحي، تعيين حوزه هاي تاثير گذار و تدوين بيانيه چشم انداز[/TD]
[TD]10%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]گام دوم : بررسي و شناخت مطالعات پايه مورد نياز در حوزه مداخله مستقيم[/TD]
[TD]30%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]گام سوم : جمع بندي از مطالعات پايه و تهيه جداول تحليلي Swot[/TD]
[TD]15%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]گام چهارم : تدوين راهبردهاي برنامه كالبدي در حوزه دخالت مستقيم[/TD]
[TD]20%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]گام پنجم : ارائه طرح جامع 3 بعدي كالبدي از سايت مطالعاتي[/TD]
[TD]25%[/TD]
[/TR]
[/TABLE]



الف : انتخاب محدوده براساس دارا بودن ويژگيهاي زير (يك يا چند ويژگي توام با مساحت حداكثر 10 هكتار)
_ واقع در يكي از محلات شهري باشد.
_ واقع در لبه هاي شهري باشد.
_ حوزه هاي حفاظتي و واجد ارزش طبيعي _ ميراثي و تاريخي باشد.
_ سكونتگاههاي جديد واقع در حاشيه و پيرامون شهر و داراي ارزشهاي طبيعي باشد.
_ در محدوده مطالعاتي طرح 3 قرار گرفته باشد و داراي قابليت طراحي نيز باشد.

ب : تعيين حوزه هاي تاثيرگذار (حوزه بلافصل و مداخله مستقيم)
حوزه بلافصل :
حوزه پيرامون فضاي شهري مورد مطالعه كه داراي تاثير غير مستقيم ولي مرتبط با محدوده است. اين حوزه مورد طراحي قرار نمي گيرد بلكه فقط تاثير و تاثرات آن بر سايت مورد بررسي قرار مي گيرد.
حوزه مداخله مستقيم :
فضاي شهري مورد مطالعه و طراحي است كه تمام فرايند طرح پيشنهادي در محدوده آن انجام مي گيرد.

ج : تدوين بيانيه چشم انداز با لحاظ نمودن موارد زير :
_ اين محل به چه نوع مكاني تبديل خواهد شد.
_ كيفيت هايي كه اميد مي رود توسعه آتي به آن دست يابند در قالب چه واژه ها و عباراتي قابل وصف است.
_ چه نوع كاربريها و با چه وضعيتي مي توانند كيفيت هاي لازم را فراهم نمايند
_ چه اهداف عملياتي بايد مورد توجه قرار گيرند.

خروجي گام 1 : تعيين محدوده مطالعاتي براي طراحي (در مقياس 1000/1 يا 500/1)
ـ تعيين حوزه هاي تاثير گذار (بلافصل و مداخله مستقيم)
ـ تدوين بيانيه چشم انداز مداخله طراحي جهت تهيه طرح جامع 3 بعدي محدوده

لینک ارسال



گام بندي مراحل مختلف طرح شهرسازي 4
[TABLE="width: 610, align: right"]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]ميزان اهميت[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]گام اول : انتخاب محدوده طراحي، تعيين حوزه هاي تاثير گذار و تدوين بيانيه چشم انداز
[/TD]
[TD]10%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]گام دوم : بررسي و شناخت مطالعات پايه مورد نياز در حوزه مداخله مستقيم[/TD]
[TD]30%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]گام سوم : جمع بندي از مطالعات پايه و تهيه جداول تحليلي Swot[/TD]
[TD]15%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]گام چهارم : تدوين راهبردهاي برنامه كالبدي در حوزه دخالت مستقيم[/TD]
[TD]20%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]گام پنجم : ارائه طرح جامع 3 بعدي كالبدي از سايت مطالعاتي[/TD]
[TD]25%[/TD]
[/TR]
[/TABLE]












:w58:
چطور قبل از شناخت، بیانیه چشم انداز مینویسین؟؟:ws52:
لینک ارسال

:w58:


چطور قبل از شناخت، بیانیه چشم انداز مینویسین؟؟:ws52:



خوب ما شناختشوبچه های دوترم قبل از ما داشتند ومادرحال کامل کردنش هستیم وحقیقتش من خودمم اول دوهفته تومحله رفتم وبعد چشم انداز رو نوشتم
لینک ارسال

خوب خیلی سریع بریم سراغ ماکت سازی که استاد 5تا ماکت از مقیاس خرد محلی تا طراحی ساختار شهری بهمون دادمه درستش کنیم

پروژه اول :
طراحی مسیر در زمینی به ابعاد 50*150متر
مقیاس : 1:500
ویژگیها: در این تمرین باید مسیری از یک نقطه از ظلع پایین به یک نقطه از ضلع بالا طراحی شود.میتوان ورودی های متعددی در دو ضلع بالا و پایین ایجاد کرد اما نمیتوان در دو ضلع طولی ورودی داشت.طراحی صرفا در کالبد میباشد و به صورت کاملا تجریدی.در طراحی باید به بعد توجه داشت و در سقف نیز ترکیب بندی صورت پذیرد.استفاده از نشانه ها در طول مسیر امری ضروری است.در صورت تعدد ورودی ورودیها باید با یکدیگر متفاوت باشند و تعریف شده.میتوان قسمتی از مسیر را در طبقات داشت!تعدد مسیر نیز ممکن است!!ایجاد گره هم امری ضروری است ابعاد 10*30 سانتی متر

fuzu99ofqfjlz27pk7.jpg
این عکس رو استادبهمون داد در آخر ماکت سازی وما هنوز ماکتامون رو تحویل ندادیم
پروژه دوم:
طراحی مسیر در محدوده ای به ابعاد 75*150متر
مقیاس:1:500
ویژگیها : در این تمرین علاوه بر ویژگیهای تمرین اول میتوان از ورودی های متعدد در اضلاع طولی استفاده کرد

9ytt2urwhmhl90gz0hn.jpg
پروژه سوم :
طراحی مسیر مدولار در محدوده به ابعاد 150*50
مقیاس : 1:500
ویژگیها : این تمرین علاوه بر ویژگی های دو تمرین گذشته تفاوتی نیز با آنها دارد!در این تمرین تمامی ترکیب بندی ها طراحی مسیرها روف پلانها و... بر اساس پیمون 1*10*10متر میباشد.میتوان در این تمرین از نیم مدول و یک چهارم مدول نیز استفاده کرد.تمامی خطوط روی مدولها باید حرکت کنند.نباید طرح به گونه ای باشد که قسمتی خارج از مدول نیم مدول و یک چهارم مدول باشد
rwila3hn8k8xiuma0k8.jpg
پروژه چهارم :
طراحی فضای شهری در زمین به ابعاد 250*350
مقیاس : 1:1000
ویژگیها:در این تمرین حداقل 2 مسیر و 3 فضا وجود دارد که علاوه بر استفاده از نشانه و...برای تشکیل کالبد فضاها و مسیرها باید یک مسیر اصلی و فضای اصلی وجود داشته باشد
84h7ollct4l6p8tc7.jpg

لینک ارسال

اما یه سری ضوابط هست که استاد بهمون گفتن که در طول طراحی مسیر ها رعایت کنیم که براتون میزارم

1.نوع ورودی ها متفاوت باشدوسعی شود که ورودی ها در روبه روی هم قرار نگیرد,زیرا باعث کاهش محصوریت می شود
2.درطراحی گذربرای پیاده تباین فضایی ,گشودگی ,گره ,هندسه کاروبحث توده وفضا ,ترکیب ومقیاس وتناسب بانهایت دقت بکار گرفته شود وسعی شود که توده وفضا متعادل باشندوفضاهای متباین به فضاهایی گفته می شود که ازنظر خصوصیت طول ,عرض,ارتفاع از طرفی وعناصر محصور کننده فضا باهم متفاوت باشند وازیکنواختی فضا بکاهند ودوخصوصیت عمده فضاهای متباین سر باز وسر پوشیده بودن وپهن وباریک شدن می باشد
3.محصوریت ,امنیت ,نورمناسب ,به صورت تجریدی(کلی )درپلان لحاظ شود
4.در طراحی فضاهای باز مانند میدانچه درمقیاس محله صورت گیرد وورودی های دوسمت میدان روبه روی هم نباشد
5.درهنگام کشیدن ورودی ها در دو سمت عرضی سعی شود که ورودی ها دعوت کننده نباشد وابتدا یک عقب نشینی جهت غریب گز بودن در نظر گرفته شود
6.از ایجاد کنج های زاویه دارپرهیز شود وبیشتر از زوایای 90درجه استفاده شود(زیرا هم در نور گیری مشکل ایجاد می شود وهم فضا آشغال گیر می شود)
7دربحث توده وفضا ضمن ایجاد تعادل بین توده وفضا ,به نحوه قرار گیری پلاک ها در سمت طولی توجه شود
8.درهندسه کار تنوع ایجاد شود وطرح ارگانیک وتصادفی نباشد
9.طراحی گره با مقیاس محلی باشد وسعی شود پلاک هایی که برای کاربری تجاری در نظر گرفته می شود متناسب با محل اوقات فراغت باشد
10.برای طراحی فضاهای باز باید نظم هندسی نظیر مرکز پلان وشعاع قوس ها مشخص شود
11.در هنگام برقراری ارنباط بین فضای گذرومیدانچه به خصوصیت ایستایی وپویایی توجه شودبدین معنی که از لحاظ شکل میدان استا وساکن وگذر پویا هست.قرار گرفت برخی عناصر ویژه محله ای در مجاور میدان(فضایی که در مسیر گذر اصلی ناگهان باز می شود)از لحاظ عملکرد به آن معنی توقف می بخشد.ساده تر اینکه در مقابل فضای میدان که به شکل مربع خصوصیت ایستا دارد,فضای مستطیل مانند وکشیده قرارمیگیرد که در جهت طولش خصوصیت پویایی وحرکت پیدا میکند

12.برای پیاده کردن طرح مطلوب روی فیبر یا مقوای مخصوص ماکت سازی باکاتر الگویی راکه بر روی پوستی طراحی کرده ایم را بادقت به فوم سه میل چسپانده وقسمت های توده کار را به گونه ای که کاتر عمود بر فوم بوده وآرام آرام همانند برش شئ با اره کاتر را به عقب وجلو برده وبعد از جدا کردن توده با کاتر از روی فیبر فضا را روی مقوا یا فیبر قرار می دهیم وتوده ها را در دوطرف آن با چسب آهو می چسبانیم
13.به محصوریت فضاهای ایستا وپویا توجه شود (برای فضاهایی که حالت حرکت وپویا دراند نسبت ارتفاع به عرض 1به 2و2به 1و1به1 می باشد وبرای فضاهایی که حالت ایستا وساکن دارند از1به 4 تا 1به 6 در نظر گرفته شود )واز این تناسبات باید درست استفاده کرد مثلا نیاید فضاهای ایستا یی را که عرض کمی دارند زیاد محصور کنیم برای اینکه زیاد سایه اندازی نشود .وورودی های که برای میادین وفضاهای باز در نظر گرفته می شود نباید زیاد گشادگی ایجاد کند واز محصوریت میدان یا فضای باز کم کند
14.حرکت در میدان باید به راحتی صورت گیرد واز ایجاد میدان بزرگ در وسط میدان اصلی ,بدلیل کاهش نفوذ پذیری پرهیز شود وبیشتر سعی شود با استفاده از قانون شکل خوش به جای استفاده از فرم کامل مستطیل چهار فرم ناقض در چهار کوشه ایجاد کنیم زیرا در فرم های ناقص یا قطعاتی از یک فرم میل دراینست که به هنگام ادراک این فرم به صورت تصویری خوش فرم تکمیل شود

15.سلسله مراتب راهها رعایت شود واز عرضهای متنوع استفاده شود ونیاید از ارتفاع های یکسان برای ارتفاع دادن به توده ها استفاده شود وسعی شود خط آسمان متنوعی فارغ از شکستن خط آسمان ایجاد شود
16.برای استفاده از نشانه ها به جز ایجاد کاربری های کالبدی مانند مسجد ومدرسه وبازارچه سعی شود از نشانه های بصری مانندستون ,المان,سرتاق,ساباط )برای ماندگاری در ذهن افراد وافزایش غنای محیط استفاده شود
17.برای استقرار فضاهای بزرگ مانند میدان سعی شود ابتدا ,این فضاها را در مرکز جانمایی کنیم وبعد از سمت عرضی گذر را طراحی کنیم ودرمیدان فضاهایی را برای دستفروش ها ودوره گردها ایجاد کنیم وخودداری از ایجاد گوشه ها و کنج های پنهان ودهانه ورودی میدان دارای عرض مناسبی باشدواز قرارگیری دو راه روبروی هم در میدان پرهیز شود
18. ابعاد و محصوریت: حداکثر طول و عرض میادین محلی نوساز 50*50 متر می باشد
19. بدنه و جداره ها:
- بدنه از احجام پر تشکیل شود
- از ایجاد پیلوت در بدنه میدان اجتناب شود
- میدان باید حداقل دارای سه جداره مصنوع باشد
- بدنه ها باید دارای تعادل باشند
- جداره های میدان تداوم خود را حفظ نمایند
- کلیه سطوح قابل رویت بدنه باید نماسازی شوند
- خطوط غالب در جداره میدان باید دارای یک الگوی پایه باشند
20.سعی شود فضاهای باز مانند میدان بستری جهت برقرای تعاملات اجتماعی ساکنین باشندوجهت این برقراری تعاملات باید فضاها وغعالیت های مرتبط با زندگی روز مره آنها مانند مسجد ,بازارچه ,مدرسه در نظر گرفته شود وازایجاد فضاها وفعالیت ها تک عملکردی پرهیز شود
21.فضای باز (میدان )باید دارای مقیاس انسانی باشد وبه عنوان گره ارتباطی در جایی واقع شود که فرد دائما از آن عبور نماید وباعث القا حس خومانی بودن شودوحضور در میدان باید تواما بامکث باشد (ایجاد فعالیتهای غیر حرکتی مانند نشستن ,ایستادن,مبلمان مناسب)
22.محل برخورد راه با میدان (عرض راه وزاویه برخورد آن با میدان )نیاید برهم زننده فضای مکث شود وبه محصوریت میدان به گونه ای توجه شود که نه فضا بر انسان غلبه کند (مقیاس غیر انسانی )ونه از محصوریت کمی برخوردار باشد وباعث کاهش دنجی آن شودوبه دانه بندی بدنه های اطراف میدان وحجم ونحوه استقرار آنه توجه شود
23.میدان یا فضای باز باید عامه پسند برای همه گروههای اجتماعی (کودکان ,جوانان ,میانسالان,معلولین,سالمندان)باشد مانند ایجاد فضاهای برای بازی کودکان ,وجود فضاهایی برای اجتماع چه به صورت نشسته برروی سکو ونیمکت وچه ایستاده به صورت تکیه دادن به ستون

لینک ارسال

پروژه پنجم :
طراحی ساختار شهری در زمینی به ابعاد 1500*2000
مقیاس : 1:5000
این تمرین تفاوتی که با تمرینهای گذشته دارد یک مقیاس کوچکتر آن و محدودیت آن با قراردادن چند نشانه و فضای شهری و عنصر رودخانه که تغیر مکان آنها غیر ممکن است میباشد.
در این تمرین به طراحی ساختار شهر نحوه ارتباط دو سوی رودخانه نحوه ارتباط عناصر و نشانه ها نحوه تقسیم محدوده ی شهر با استفاده از معبر ها گره ها و فضاها و.. میباشد.
نکته دیگر در این تمرین این است که در این زمین به ابعاد 1500*2000 یک عرصه طراحی تعریف شده است که اتفاقات در آن عرصه صورت میپذیرد

z3u69u8yyc1yvltoba7x.jpg

لینک ارسال

اما من خودم براکشیدن این ساختار آخری از کتاب پاگزاد استفاده کردم وبه صورت سلسله مراتبی قواعدکلی رو از خیابان عبوری تا خیابان محلی درآوردم وپیاده کردم
خیابان عبوری
حداقل فاصله تقاطع درخیابان عبوری 300تا500متر است
دزطرح تقاطع از فره هندسی ساده استفتده شود
طول هرنوار 3متر درخیابان باشد ومن سه تا نوار سه متر برای سواره و3متر برا رفیوژمیانی و6متر برا هر طرف پیاده رو در نظر گرفتم

خیابان شهری
حداکثر تعدادنوار عبور سواره 3وحداقل 2متر است وعرض هر نوار2.5متر است وحداقل فاصله تقاطع ها 300متر است
عرض مفید برا پیاده رو در هر طرف 4متر است
خیابان محلی در تقاطع خیابان شهری با محلی باید ورودی خیابان محلی غیر مستقیم وغریب گز باشد تا سواره مجبور به کاهش سرعت گردد
حداکثر طول مستقیم نوار سواره 100متر است
طول خیابان محلی نیاید از1000متر تجاوز نماید
حداکثر عرض مناسب برا خیابان محلی 14 متر است

لینک ارسال
  • 2 weeks later...
  • 1 year later...

این هم کاربرگ و شرح درس طرح شهرسازی 4 تو دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس هستش که توسط محمدمهدی عابدی مدرس این درس در این دانشگاه تهیه شده. شرح درس قوی هست که پیشنهاد میکنم دانلود کنید.

دانلود شرح درس طرح شهرسازی 4

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال
  • 1 year later...

خب اینکه کاربرگ بود میشه اقداماتی ک درخصوص محله خودتون انجام دادید رو بگید



پست آخر فقط کاربرگ بود. بچه ها کاراشونو گفتن دیگه :ws38:

لینک ارسال
  • 3 years later...
در در 15 اسفند 1391 در 18:15، H O P E گفته است :

خب ، بالاخره ، بعد از مدت ها که کمبود تاپیک طرح 4 توی آموزشگاه احساس میشد، تصمیم گرفتم خودم این تاپیکو بزنم و شرح کارایی که برای طرح شهرسازی 4 انجام دادیم رو براتون بنویسم :


اسم طرح شهرسازی 4 ما، کارگاه برنامه ریزی محله بود . کل کلاس به گروه های 3 تا 6 نفره تقسیم شد و هر گروه یه محله رو انتخاب کرد، پیشنهاد استاد محلاتی مثل طرشت، باغ فیض، ده ونک و ... بود که محلات مشکل داری هستن از نظر بافت و شبکه ارتباطی و .... مراحلی کارمون توی این طرح به صورت زیر بود:


گام اول : مطالعات حوزه فراگیر و حوزه نفوذ (منطقه و ناحیه)


گام دوم: شناسایی محله

1. موقعیت و خصوصیات کلی


2. ویژگی های جمعیتی و اجتماعی

جمعاوری اطلاعات جمعیتی و مقایسه آن با شهر و ناحیه
شناسایی مراجعین سایت و دسته بندی آن ها (ساختار سنی، جتسی، فرهنگی، اجتماعی و ..)
مطالعه آسیب شناختی اجتماعی (پاتوق هاف محل های ارتکاب جرم و ...)


3- ویژگی های اقتصادی


4. مطالعات اقلیمی و زیست محیطیبررسی وضعیت توپوگرافی و شیب ها

امکانات و محدودیت ها
مسائل زیست محیطی و آلودگی ها
عوارض طبیعی و مصنوع


5. نظام فضایی و عملکردیسازمان فضایی، ساختار فضایی و تصویر ذهنی به تفکیک مقایس عملکردی

سلسله مراتب شبکه معابر
ورودی ها و خروجی ها
شبکه حمل و نقل به تفکیک ایستگاه های اتوبوس و تاکسی و مسیر آن ها
کاربری اراضی و سرانه ها


6. سیما و منظربررسی دانه بندی قطعات

بررسی نظام پر و خالی و عرصه و اعیان
خط آسمان
تناسبات
ورودی ها
مصالح
فضاهای باارزش
کریدور های بصری

سلام هرکی پروژه کاملش داره واسه من بفرسته ممنون

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...