رفتن به مطلب
mani24

قانون سازمان دام پزشکی کشور

پست های پیشنهاد شده

ماده‌ 1) به‌ منظور تامین‌ بهداشت‌ دام‌ كشور و فرآورده‌های‌ مربوط‌ به‌ آن‌ و پیش‌گیری‌ و مبارزه‌ با بیماریهای‌ دامی‌ به‌موجب‌ این‌ قانون‌ سازمان‌ دامپزشكی‌ كشور وابسته‌ به‌ وزارت‌ كشاورزی‌ تاسیس‌ و جایگزین‌ اداره‌ كل‌ دامپزشكی‌ می‌گردد سازمان‌ دامپزشكی‌ كشور كه‌ در این‌ قانون‌ سازمان‌ نامیده‌ می‌شود دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ است‌ و وسیله‌ یك‌ نفر رئیس‌ از بین‌ دامپزشكانی‌ كه‌ دارای‌ درجه‌ دكترا باشند به‌ انتخاب‌ وزیر كشاورزی‌ اداره‌ خواهند شد تبصره‌ - سازمان‌ دارای‌ ذیحسابی‌ است‌ كه‌ طبق‌ مقررات‌ قانون‌ محاسبات‌ عمومی‌ تعیین‌ خواهد شد.#160;ماده‌ 2160; در این‌ قانون‌ كلمه‌ دام‌ به‌ حیوانات‌ اهلی‌ - طیور ، ماهی‌، زنبور عسل‌، كرم‌ ابریشم‌، حیوانات‌ آزمایشگاهی‌ و حیوانات‌ باغ‌ وحش‌ اطلاق‌ می‌شود و مقصود از كنترل‌ بهداشتی‌ بازرسی‌ واقداماتی‌ است‌ كه‌ از لحاظ‌ پیش‌گیری‌ و مبارزه‌ با امراض‌ دامی‌ و بیماریهای‌ مشترك‌ بین‌ انسان‌ و دام‌ لازم‌ و ضروری‌ می‌باشد.

ماده‌ 3) وظائف‌ سازمان‌ به‌ شرح‌ زیر است‌ :

الف‌ - بررسی‌ بیماریهای‌ دامی‌ - شناسایی‌ مناطق‌ و منابع‌ آلوده‌ و راه‌ سرایت‌ و طرز انتشار بیماریها.

ب‌ - تامین‌ بهداشت‌ دام‌ كشور از طریق‌ پیش‌گیری‌ و مبارزه‌ با بیماریها همه‌گیر و قرنطینه‌ای‌ دام‌.

ج‌ - همكاری‌ با وزارت‌ بهداری‌ در امر مبارزه‌ با بیماریهای‌ مشترك‌ انسان‌ ودام‌.

د - تاسیس‌ پستهای‌ قرنطینه‌ در نوار مرزی‌ و داخل‌ كشور به‌ منظور جلوگیری‌ از سرایت‌ بیماریهای‌ دامی‌، همچنین‌ كنترل‌ بهداشتی‌ و ورود و خروج‌ دام‌ و فرآورده‌های‌ خام‌ دامی‌ و نظارت‌ در نقل‌ و انتقال‌ آن‌ها و صدور گواهی‌ بهداشتی‌ دام‌ و فرآورده‌های‌ خام‌ دامی‌ كه‌ به‌ خارج‌ صادر می‌شود.

ه- نظارت‌ بهداشتی‌ چراگاهها، مراتع‌، آبشخورها، محل‌ نگهداری‌ دام‌ و سایر تاسیسات‌ مربوط‌ به‌ پرورش‌ دام‌، همچنین‌ نظارت‌ بر كارخانه‌های‌ تولید خوراك‌ دام‌ از لحاظ‌ بهداشتی‌.

و - نظارت‌ بهداشتی‌ كشتارگاهها و كارخانه‌های‌ تولید و تهیه‌ فرآورده‌های‌ خام‌ دامی‌.

ز - اظهارنظر و نظارت‌ در مورد ساخت‌ ، ورود و صدور فروش‌ انواع‌ داروی‌ سرم‌، واكسن‌ و مواد بیولوژیكی‌ مخصوص‌ دام‌.

ح‌ - مشاركت‌ در كنفرانس‌های‌ بین‌المللی‌ دامپزشكی‌ و اعزام‌ نماینده‌ به‌ این‌ كنفرانسها در حدود اعتبارات‌ مصوب‌ و پس‌ از تایید وزیر كشاورزی‌ ، همچنین‌ مبادله‌ اطلاعات‌ علمی‌ با مراكز و مراجع‌ علمی‌ دامپزشكی‌.

ط‌ - تاسیس‌ و توسعه‌ شبكه‌های‌ دامپزشكی‌، همچنین‌ تربیت‌ كادر فنی‌ در مناطق‌ و مراكز دامداری‌ كشور.

ی‌ - سایر اموری‌ كه‌ در اجرای‌ هدفهای‌ مندرج‌ در ماده‌ یك‌ از طرف‌ وزارت‌ كشاورزی‌ تعیین‌ و برای‌ اجرا، به‌ سازمان‌ ابلاغ‌ می‌شود.

ماده‌ 4) كلیه‌ صاحبان‌ و مسئولان‌ نگاهداری‌ دام‌ و كارگاهها و كارخانه‌ها و مراكز تهیه‌ و آماده‌ كردن‌ فرآورده‌های‌ خام‌ دامی‌ اعم‌ از اشخاص‌ و موسسات‌ و شركتهای‌ خصوصی‌ و یا دولتی‌ یا وابسته‌ به‌ دولت‌ و یا هر نوع‌ شركت‌ و سازمانی‌ كه‌ به‌ نحوی‌ از انحاء به‌ پرورش‌ یا نگهداری‌ دام‌ و تهیه‌ و آماده‌ كردن‌ فرآورده‌های‌ خام‌ دامی‌ اشتغال‌ دارند، موظف‌ به‌ اجرای‌ دستورهای‌ بهداشتی‌ و قرنطینه‌ای‌ سازمان‌ می‌باشند.

ماده‌ 5) سازمان‌، مكلف‌ است‌ به‌منظور مبارزه‌ با بیماریهای‌ دامی‌ و جلوگیری‌ از سرایت‌ وانتشار آنها با موافقت‌ وزارت‌ كشاورزی‌ اقدامات‌ زیر را بعمل‌ آورد :

الف‌ - در هر نقطه‌ از كشور كه‌ لازم‌ بداند به‌ تلقیحات‌ و معالجات‌ دامی‌ و انجام‌ عملیات‌ بهداشتی‌ وقرنطینه‌ای‌ اقدام‌ نماید.

ب‌ - برای‌ جلوگیری‌ از سرایت‌ وانتشار بیماریهای‌ دامی‌ در نقاط‌ مورد لزوم‌ از عبور و مرور و نقل‌ وانتقال‌ دام‌ و فراورده‌های‌ خام‌ دامی‌ ممانعت‌ بعمل‌ آورد و مراتب‌ را قبلاً به‌نحوی‌ كه‌ مقتضی‌ بداند به‌ اطلاع‌ صاحبان‌ دام‌ و در صورت‌ لزوم‌ به‌ اطلاع‌ عموم‌ برساند.

ج‌ - دام‌ بیمار یا مظنون‌ به‌ ابتلاء بیماری‌ یا ناقل‌ عامل‌ بیماری‌ را معدوم‌ كند و اگر قابل‌ مصرف‌ تشخیص‌ شد، برای‌ ذبح‌، به‌ كشتارگاه‌ اعزام‌ دارد و طبق‌ ضوابطی‌ كه‌ در آئین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ قانون‌ تعیین‌ خواهد شد غرامت‌ بپردازد در صورتی‌ كه‌ تمام‌ یا هر قسمت‌ از دام‌ ذبح‌ شده‌ قابل‌ مصرف‌ تشخیص‌ داده‌ شود ، بهای‌ آن‌ از میزان‌ غرامت‌ مزبور كسر خواهد شد.

د - اماكن‌ اشیاء و لوازم‌ و مواد آلوده‌ را در صورت‌ لزوم‌ ضدعفونی‌ نموده‌ و در صورتی‌ كه‌ غیرقابل‌ ضدعفونی‌ تشخیص‌ گردید، به‌ نحوی‌ كه‌ در آیین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ قانون‌ تعیین‌ خواهد شد، با تادیه‌ غرامت‌ خراب‌ یا معدوم‌ نماید.

ماده‌ 6) اشخاصی‌ كه‌ در مواقع‌ بروز بیماریهای‌ واگیر دامی‌ و اعلام‌ لزوم‌ رعایت‌ مقررات‌ قرنطینه‌ برخلاف‌ دستور سازمان‌ اقدامی‌ نمایند كه‌ موجبات‌ سرایت‌ بیماری‌ را از محلی‌ به‌ محل‌ دیگر فراهم‌ كند و یا مانع‌ اجرای‌ وظائف‌ مقرر در ماده‌ 5 این‌ قانون‌ شوند، به‌ تقاضای‌ سازمان‌ مورد تعقیب‌ قانونی‌ قرار گرفته‌ و به‌ سه‌ تا شش‌ ماه‌ حبس‌ تادیبی‌ و یا پرداخت‌ جریمه‌ نقدی‌ از پنجهزار ریال‌ تا پنجاه‌ هزار ریال‌ یا به‌ هر دو مجازات‌، محكوم‌ خواهند شد.

ماده‌ 7) ورود و صدور هر نوع‌ دام‌ زنده‌، تخم‌مرغ‌ نطفه‌دار ، اسپرم‌ دام‌، فرآورده‌های‌ خام‌ دامی‌، داروها، واكسن‌ها و سرم‌ها و مواد بیولوژیكی‌ و مواد ضدعفونی‌ و سموم‌ دامپزشكی‌ و مواد غذائی‌ متراكم‌ و مكملهای‌ غذای‌ دام‌ و داروهایی‌ كه‌ برای‌ ساختن‌ مواد نامبرده‌ مورد نیاز است‌ باید با موافقت‌ وزارت‌ كشاورزی‌ صورت‌ گیرد.

ماده‌ 8) هرگاه‌ دام‌ و فرآورده‌های‌ خام‌ دامی‌ و مواد ذكر شده‌ در ماده‌ 7، بعلت‌ آلودگی‌ به‌ بیماریها یا فساد قابل‌ ترخیص‌ نباشد، در صورتی‌ كه‌ به‌ تشخیص‌ سازمان‌، بتوان‌ آلودگی‌ را از بین‌ برد، اقدامات‌ لازم‌ به‌ هزینه‌ صاحبان‌ آن‌ها انجام‌ و اجازه‌ ترخیص‌ از طرف‌ ماموران‌ قرنطینه‌ دامپزشكی‌ داده‌ خواهد شد و در غیر این‌ صورت‌ دام‌ یا فرآورده‌ یا مواد مورد بحث‌ بوسیله‌ صاحب‌ آن‌ها برگشت‌ داده‌ شود والا نسبت‌ به‌ اعدام‌ یا امحاء آنها از طرف‌ مامورین‌ سازمان‌، اقدام‌ خواهد شد.

ماده‌ 9) اشتغال‌ به‌ كار تهیه‌ و تركیب‌ و فروش‌ داروهای‌ ساده‌، مركب‌، واكسنها، سرمها، مواد بیولوژیكی‌ ، مواد ضدعفونی‌، سموم‌ و مواد دیگری‌ كه‌ به‌ اشكال‌ مختلف‌ مورد مصرف‌ دامپزشكی‌ قرار می‌گیرد مستلزم‌ اخذ پروانه‌ از سازمان‌ است‌.

موسسات‌ و شركت‌ها و كارگاهها و كارخانه‌هائی‌ كه‌ قبل‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ برای‌ انجام‌ كارهای‌ بالا تاسیس‌ شده‌اند، مكلفند ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ پروانه‌ لازم‌ را تحصیل‌ نمایند.

ماده‌ 10) تاسیس‌ بیمارستان‌ها و درمانگاههای‌ دامپزشكی‌، همچنین‌ اشتغال‌ به‌ مایه‌كوبی‌ و درمان‌ دام‌ مستلزم‌ اخذ پروانه‌ از سازمان‌ خواهد بود.

درمانگاهها و بیمارستانهای‌ وابسته‌ به‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ و تحقیقات‌ مشمول‌ این‌ ماده‌ نخواهند بود.

بیمارستانها و درمانگاههای‌ دامپزشكی‌ كه‌ قبل‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ تاسیس‌ شده‌اند و اشخاص‌ كه‌ اشتغال‌ به‌ مایه‌كوبی‌ و درمان‌ دام‌ داشته‌اند، مكلفند ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌، پروانه‌ لازم‌ را تحصیل‌ نمایند.

ماده‌ 11) در صورتی‌ كه‌ اشخاصی‌ بدون‌ اخذ پروانه‌ از سازمان‌ به‌ مایه‌كوبی‌ و درمان‌ اشتغال‌ ورزند به‌ تقاضای‌ سازمان‌ مورد تعقیب‌ قرار گرفته‌ و به‌ سه‌ تا شش‌ ماه‌ حبس‌ تادیبی‌ محكوم‌ خواهند شد.

ماده‌ 12) در صورتی‌ كه‌ اشخاصی‌ اعم‌ از حقیقی‌ یا حقوقی‌ وظائف‌ تعیین‌ شده‌ در مواد 4 و 6 و 8 و 9 و 10 این‌ قانون‌ را رعایت‌ ننمایند، ماموران‌ انتظامی‌ مكلفند به‌ تقاضای‌ سازمان‌ به‌ منظور اجرای‌ مقررات‌ مواد مذكور اقدام‌ لازم‌ معمول‌ دارند و در صورت‌ تقاضای‌ سازمان‌ از ادامه‌ كار آنها جلوگیری‌ كنند.

ماده‌ 13) سازمان‌ مجاز است‌ در صورت‌ لزوم‌ وسائل‌ و لوازم‌ فنی‌، داروها، واكسنها، سرمها، مواد بیولوژیكی‌، سموم‌ و مواد ضدعفونی‌ مربوط‌ به‌ مبارزه‌ با بیماریهای‌ دامی‌ را از داخل‌ و یا راساً از خارج‌ كشور خریداری‌ و به‌ قیمت‌ تمام‌ شده‌ یا مجاناً در اختیار متقاضیان‌ مصرف‌كننده‌ بگذارند.

ماده‌ 14) سازمان‌ مجاز است‌ در قبال‌ انجام‌ خدمات‌ دامپزشكی‌، وجوه‌ متناسبی‌ با خدمات‌ انجام‌ شده‌ دریافت‌ نماید. وجوه‌ حاصل‌ از این‌ بابت‌ در حساب‌ مخصوصی‌ كه‌ در خزانه‌ افتتاح‌ خواهد شد جمع‌آوری‌ و صرف‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ مبارزه‌ با بیماریهای‌ دامی‌ خواهد شد.

تعیین‌ خدمات‌ و میزان‌ وجوه‌ طبق‌ آئیننامه‌ اجرایی‌ این‌ قانون‌ خواهد بود.

ماده‌ 15) در صورت‌ بروز بیماریهای‌ واگیر دامی‌ كه‌ به‌ طور غیرمترقبه‌ شایع‌ شود و هزینه‌ آن‌ در بودجه‌ سازمان‌، منظور نگردیده‌ باشد، وزارت‌ كشاروزی‌ با استفاده‌ از اختیارات‌ خود موظف‌ به‌ مبارزه‌ فوری‌ است‌ و دولت‌ نیز مكلف‌ است‌ اعتبار لازم‌ را تامین‌ و در اختیار وزارت‌ كشاورزی‌ بگذارند.

ماده‌ 16) وزارت‌ دارائی‌ مكلف‌ است‌ اعتبارات‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ پیشگیری‌ و مبارزه‌ با بیماریهای‌ دامی‌ مصوب‌ در بودجه‌ كل‌ كشور را هر سال‌ به‌ اقساط‌ چهارگانه‌ در ابتدای‌ هر فصل‌ در اختیار سازمان‌ بگذارد.

ماده‌ 17) از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ كلیه‌ اموال‌ كارمندان‌ و وظائف‌ و مسئولیتها و اختیارات‌ اداره‌ كل‌ دامپزشكی‌ وزارت‌ كشاروزی‌ به‌ سازمان‌ منتقل‌ می‌شود.

ماده‌ 18) بازرسی‌ و معاینه‌ بهداشتی‌ گوشت‌ در كشتارگاههای‌ كشور از وظائف‌ سازمان‌ است‌ و شهرداریها و سازمانهای‌ ذیربط‌ مكلفند پرسنل‌، بودجه‌ و اعتبار لازم‌ را طبق‌ آئین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ قانون‌ در اختیار سازمان‌ بگذارند.

ماده‌ 19) وزارت‌ كشاورزی‌، مكلف‌ است‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌، مقررات‌ لازم‌ برای‌ برقراری‌ نظام‌ دامداری‌ كشور را طی‌ آئین‌نامه‌ای‌، تدوین‌ نموده‌ و به‌ مجلس‌ تقدیم‌ دارد.

آئین‌نامه‌ مزبور پس‌ از تصویب‌ كمیسیونهای‌ مربوط‌ مجلسین‌ قابل‌ اجراء خواهد بود.

ماده‌ 20) قانون‌ تفتیش‌ صحی‌ حیوانات‌ مصوب‌ سال‌ 1314 ملغی‌ است‌.

ماده‌ 21) آئین‌نامه‌های‌ لازم‌ برای‌ اجرای‌ مواد این‌ قانون‌ بوسیله‌ وزارت‌ كشاورزی‌ تهیه‌ و پس‌ از تصویب‌ هیئت‌ وزیران‌ به‌ موقع‌ اجراء گذاشته‌ می‌شود.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر بیست‌ و یك‌ ماده‌ و یك‌ تبصره‌ پس‌ از تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ در جلسه‌ روز یكشنبه‌ 2/3/1350، در جلسه‌ روز دوشنبه‌ بیست‌ و چهارم‌ خرداد ماه‌ یكهزار و سیصد و پنجاه‌ شمسی‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ سنا رسید.

رئیس‌ مجلس‌ سنا، جعفر شریف‌امامی‌

 

اصل‌ فرمان‌ و قانون‌ در دفتر نخست‌وزیر است‌.

از طرف‌ نخست‌ وزیر

محمود كشفیان‌

5498-16/4/1350

رونوشت‌ : برای‌ اطلاع‌ و اقدامات‌ لازم‌ به‌ اداره‌ كل‌ دامپزشكی‌، ابلاغ‌ می‌گردد.

 

وزیر كشاورزی‌

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...