رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

از هنگاميكه احداث ساختمانهاي چند طبقه گسترش يافت طراحان به اين فكر افتادند كه چگونه مي توان جابجايي عمودي مسافرين را با سهولت و سرعت بيشتري به انجام رساند كه اولين راه حل استفاده از نردبان، پله و آسانسورهايي بود كه با نيروي حيوانات حركت مي كردند و حتي در تبت مردم را بوسيله سبدهايي كه متصل به طناب و قرقره بوده و با نيروي انساني به حركت در مي آمدند به بالاي كوه مي كشيدند.ز اوايل قرن نوزدهم آسانسورهايي با نيروي محركه بخار مورد استفاده قرار گرفتند ولي استفاده از آسانسورهاي مجهز به وسايل ايمني شبيه به آسانسورهاي كنوني عملاً از سال 1853 آغاز گرديد، آن هم در زمانيكه Elisha Gravesاولين سيستم ايمني مكانيكي آسانسور را اختراع كرد و اين وسيله از سقوط آزاد آسانسور در صورت پاره شدن و يا جدا شدن طناب جلوگيري بعمل مي آورد كه پس از تكميل شدن براي اولين بار در سال 1857 ميلادي مورد قبول عامه مردم قرار گرفت و بدين ترتيب در آن سال اولين آسانسور مسافربر در مغازه E.V Haugh Wout & Company در نيويورك نصب شد.

 

اين آسانسور در ساختماني به ارتفاع 5 طبقه و با سرعت 2/0 متربر ثانيه حركت مي نمود و از آن زمان به بعد هر روز تغييرات بهينه اي در ساختار آسانسور شكل گرفت كه اين تغييرات در كشورهاي اروپايي و آمريكايي با شرايط و فرهنگ مصرف كنندگان آن جوامع همخواني داشته و دارد و نظر به اينكه اين تغييرات بتدريج و بطور مستمر بوده و كليه مقررات و استانداردها به مرور زمان و همگام با اين تغييرات در اين جوامع شكل گرفته است به همين دليل ايمني و بهداشت جامعه روزبه روز افزايش پيدا نموده است ، چنانكه اگر به آمار حوادث آسانسور در اروپا و آمريكا مراجعه شود متوجه ايمني بسيار بالاي اين وسايل مي شويم.

 

معرفي بخش بازرسي آسانسور:

چشم انداز:

تبديل شدن به يك مركز آزمون با اعتبار بين المللي همراه با ارائه خدمات به منطقه

بيانيه ماموريت:

ارائه خدمات بازرسي فني در سطح كشور جهت ارتقاء سطح ايمني در جامعه

اهداف:

1. توسعه و ارتقاء سطح دانش منابع انساني

2. استفاده از آخرين تكنولوژي جهت آزمون قطعات

3. صدور گواهينامه با اعتبار جهاني ، با همكاري شركت TUV آلمان.

4. افزايش رضايت ، وفاداري مشتريان و سهم بازار با طراحي فرآيند بدون خطا و بهره وري بالا

فهرست فعاليتهاي صورت گرفته:

• بازرسي بيش از 40000 دستگاه آسانسور در كل كشور

• تدوين استاندارد قطعات آسانسور شامل: گاورنر ، ترمزايمني، طناب فولادي، قفل و ضربه گير

• تدوين استاندارد آسانسورهاي هيدروليكي

• تدوين استاندارد آسانسورهاي برقي و آسانسورهاي بدون موتورخانه

• انجام بازرسي ادواري از 500 دستگاه آسانسور منصوبه در اماكن دولتي شهر تهران

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

شرح فعاليتهاي صورت گرفته:

مديريت بازرسي و مهندسي آسانسور پس از ماهها كار كارشناسي در خصوص تهيه و تدوين استاندارد، جهت انجام بازرسي از آسانسورهاي موجود در كشور نهايتاً در مردادماه سال 1377 در شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران ايجاد گرديد تا به عنوان بازوي اجرايي وزارت صنايع و معادن اقدام به ايجاد بستري مناسب جهت ارتقا فرهنگ ايمني در جامعه و نهايتاً حفظ جان افراد مرتبط با صنعت آسانسور را بنمايد اما با توجه به مشكلاتي كه در خصوص انطباق شرايط فني آسانسورها و محدوديتهاي ساختماني با خواسته هاي استاندارد در ابتداي اين طرح ديده شده بود مقرر گرديد كه اجراي كامل مقررات ايمني آسانسورهاي الكتريكي در طي چند مرحله انجام پذيرد تا فرصت كافي براي دست اندر كاران اين صنعت و ساختمان سازان جهت تطبيق با خواسته هاي مقررات ايجاد شود.

بر اين اساس به عنوان اولين قدم ، اجراي مقررات ويرايش اول در خصوص آسانسورهاي الكتريكي در دستور كار قرار گرفت تا با فراز و نشيب هاي فراوان اين باور ارزشمند در جامعه نهادينه گردد و پيرو آن پس از گذشت حدود 2 سال، مقررات ويرايش دوم تدوين و اجراي آن براي ساختمانهاي داراي جواز سال 1380 به بعد اجباري اعلام گرديد تا نهايتاً در سال 1381 در پي مشمول قانون استاندارد اجباري قرار گرفتن آسانسورها از طرف موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با حجم كاري معادل 1500 نفر ساعت و با همكاري موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و وزارت صنايع و معادن و نمايندگان صنف آسانسور و پس از تصويب در كميته ملي استاندارد ، استاندارد ملي آسانسورهاي الكتريكي در دو بخش ايمني و عملكردي تدوين گرديد و در ادامه در سال 1383 در پي توليد نسل جديدي از آسانسورها در دنيا كه فاقد موتورخانه بودند و به تبع آن ورود اين تكنولوژي به كشور ، تدوين استاندارد آسانسورهاي room less از سال 1383 لغايت 1384 آغاز گرديد تا از نقطه نظر به روز رساني مقررات ايمني آسانسورهاي الكتريكي گامي مهم برداشته شده باشد.

 

شايان ذكر است كه به موازات فعاليتهاي مذكور، تدوين استاندارد آسانسورهاي هيدروليك در مدت زماني قريب به 2 سال وحجم كاري معادل 2500 نفر ساعت انجام گرديد.

همچنين جهت انطباق استاندارد ملي آسانسورهاي الكتريكي با استاندارد روز اروپا كه مبدا اكثر واردات آسانسورها و يا قطعات آنها مي باشد و همچنين يكپارچه سازي استاندارد آسانسورهاي بدون موتورخانه با استاندارد ملي در سال 1385 تدوين استاندارد جديد ملي در دستور كار قرار گرفت كه با توجه به تفاوتهاي ايجاد شده بين استاندارد اروپايي جديد و استاندارد ملي و همچنين بستر سازي جهت اجراي كامل مقررات تا سال 1389 ادامه يافت.

از آنجايي كه اجراي استاندارد ملي آسانسور هاي الكتريكي به شماره 1-6303 در آذرماه سال 1381 رسماً براي ساختمانهايي كه جواز آنها از سال 1382 به بعد صادر شده اجباري اعلام گرديد و با توجه به تجربيات گذشته جهت استقرار بازرسي در تهران و كرج و بنا به پيشنهاد اين شركت، موسسه محترم استاندارد مقرر نمود كه استاندارد ملي به دو بخش تقسيم گردد كه بر اين اساس بخش ايمني براي جوازهاي ساختماني از تاريخ 1/1/1382 و بخش عملكردي براي جوازهاي از تاريخ 1/7/83 صادر شده در تهران و كرج به اجرا گذاشته شود و براي شهرستانهاي ديگر تعدادي از بندهاي بخش ايمني جهت انطباق بيشتر با شرايط فعلي ساختمانها حذف گرديد و طي چند مرحله از سال 1384 تا سال 89 (بر مبناي تاريخ صدور پروانه ساختماني) دامنه اجراي استاندارد در سطح كشور گسترش يافت و از ابتداي سال89 (بر مبناي تاريخ صدور پروانه ساختماني ) اجراي استاندارد ملي در سطح كشور استقرار يافت و در حال حاضر علاوه بر دفاتر تهران و كرج 17 دفتر نمايندگي در سطح كشور آماده پاسخگويي به متقاضيان محترم هستند ولي متاسفانه علي رغم تمهيدات انديشيده شده به دليل عدم همكاري شهرداري شهرستانهاي ديگر تا كنون بازرسي صرفاً در مراكز استانها استقرار پيدا كرده و در اكثر شهرستانهاي ديگر ضمانت اجرايي در اين خصوص به وجود نيامده است.

ايجاد بازرسي ادواري:

در كشور ما تعداد زيادي آسانسور وجود دارد كه عمر بسياري از آنها به بالاي 25 سال مي رسد و آنچه كه در اين ارتباط مشخص است وجود هزاران آسانسور در حال كار مي باشد كه آماري دقيق از آنها وجود ندارد و عمدتاً به دليل عدم توجه به سرويس و نگهداري منظم عملكرد ايمن و مناسبي ندارند.

عدم كنترل و نظارت بر كاركرد آسانسورهاي منصوبه قديمي و همچنين رشد فزاينده ساخت و ساز و در پي آن افزايش تقاضا جهت استفاده از آسانسور در سالهاي 1370 تا 1377 باعث گرديد كه در اين مقطع به علت نياز بازار، عرضه و فروش آسانسور بدون هيچگونه اهرم كنترلي به اوج رسيده و تا كنون نيز هيچ ضمانت اجرايي براي انجام بازرسي از اين قبيل آسانسورها مشخص نگرديده است لذا بنا به دلايل فوق الذكر ضروري است كه هر چه سريعتر نسبت به ايجاد راهكاري مناسب جهت ايجاد ضمانت اجرايي براي بازرسيهاي پس از نصب در شهرستانها و همچنين بازرسي ادواري در تمام كشور اقدام گردد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

آزمايشگاه قطعات آسانسور

 

پس از تدوين و تصويب استاندارد 4 قطعه ايمني و نظر به عدم وجود آزمايشگاهي در سطح كشور جهت آزمون قطعات آسانسور از يك سو و طولاني بودن فرآيند اخذ گواهينامه از شركتهاي بازرسي خارج از كشور و هزينه بالاي آن، از سوي ديگر باعث گرديد كه تا سال 1386 هيچيك از توليدكنندگان داخلي تمايلي به اخذ گواهينامه براي توليد از خود نشان ندهند. لذا با توجه به نقش بسيار مهم قطعات آسانسور به ويژه قفل، ضربه گير، پاراشوت و گاورنر در ايمني آسانسور و پس از تصويب و اجباري شدن استانداردهاي مذكور، با توجه به ضرورتي كه در مورد تاسيس آزمايشگاه قطعات آسانسور احساس مي شد، اين شركت در اين زمينه نيز پيشقدم گرديد و با همياري مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اقدام به تاسيس آزمايشگاه قطعات آسانسور نمود كه در اين راستا عمليات ساخت تاسيسات و تجهيزات آزمايشگاه و خريد دستگاههاي مربوطه را از شركتهاي داخلي و خارجي آغاز نمود و آزمايشگاه قطعات آسانسور از سال 86 فعاليت رسمي خود را آغاز كردجدول ذيل نشانگر عملكرد ازمايشگاه مذكور از زمان تأسيس تا پايان شهريور ماه سال 90 مي باشد

ويژگيهاي دستگاههاي آزمون قطعات

1- دستگاه آزمون گاورنر:

با توجه به عدم وجود دستگاهي مشابه در سطح كشور ، ابتدا الزامات استاندارد ملي در خصوص آزمون گاورنر مورد بررسي قرار گرفت و سپس امكان سنجي ساخت دستگاه مذكور با انجام مذاكرات متعدد با شركتها و دانشگاههاي داخل كشور انجام شد و در نهايت در تير ماه سال 1385 قراردادي با يكي از شركتهاي داخلي منعقد گرديد كه دستگاه مذكور از مهر ماه 1385 در محل آزمايشگاه قطعات نصب و راه اندازي شده است.

-ويژگيهاي دستگاه آزمون گاورنر

اين دستگاه طوري ساخته شده است كه بتواند گاورنر را مطابق استاندارد ملي به شماره 7988 به شرح زير مورد آزمون قرار دهد:

-اندازه گيري سرعت گاورنر در زمان عملكرد سيستم الكتريكي

- اندازه گيري سرعت گاورنر در زمان عملكرد سيستم مكانيكي

- اندازه گيري نيروي كشش در طناب فولادي در زمان در گيري گاورنر .

2- دستگاه آزمون قفل دربهاي لولايي و كشوئي

در خصوص دستگاه تست قفل درب ابتدا مكاتباتي در سال 1384 با شركت TUV آلمان انجام شد و قرار بود دستگاه تست قفل درب از شركت مذكور خريداري شود ولي در بررسيهاي بعدي كه در خصوص دستگاه مذكور صورت گرفت مشخص گرديد اين دستگاه تنها جهت آزمون دوام قفل دربهاي كشويي ساخته شده و توان آزمون قفل دربهاي لولايي و ساير آزمونهاي مندرج در استاندارد ملي قفل درب را ندارد . لذا امكان سنجي ساخت دستگاه مذكور در داخل كشور انجام شد و در اين زمينه قراردادي در آبان ماه سال 1385 با يكي از شركتهاي داخلي منعقد گرديد كه سرانجام دستگاه مذكور در مهر ماه سال 1385 در محل آزمايشگاه قطعات نصب و راه اندازي شد .

ويژگيهاي دستگاه آزمون قفل دربهاي كشويي و لولايي

اين دستگاه طوري طراحي و ساخته شده است كه بتواند قفل دربهاي طبقات را مطابق با استاندارد ملي به شماره 7985 و به شرح ذيل مورد آزمون قرار دهد:

 

2 -1 آزمونهاي مكانيكي

اين آزمون به منظوربررسي پايداري قطعات مكانيكي و برقي مي باشد

2-1-1 آزمون دوام

قفل درب كشوئي با سيكل يك ميليو ن بار و با آهنگي معادل 60 بار در دقيقه و با رواداراي( 10درصد +/- ) انجام مي پذيرد و هنگام آزمون دوام، اتصال برق با يك مدار مقاومتي تحت ولتاژ اسمي و جرياني معادل دو برابر جريان اسمي به صورت موازي , قرار مي گيرد در صورتيكه قفل درب، لولايي باشد اين آزمون به يك صد هزار بار ( 1درصد +/- ) محدود خواهد شد .

2-1-2- آزمون ايستايي

اين دستگاه امكان وارد نمودن نيروي استاتيكي تا 3000 نيوتن را در مدت زمان 300 ثانيه براي دربهاي لولايي فراهم مي آورد .

همچنين با اين دستگاه امكان وارد نمودن نيروي استاتيكي تا 1000 نيوتن براي دربهاي كشويي امكان پذير مي گردد .

- آزمون پويايي

با اين دستگاه قفل در برابر ضربه اي معادل ضربه توليد شده در اثر سقوط آزاد يك جسم صلب به جرم 4 كيلوگرم از ارتفاع 5/0 متري مورد آزمون قرار مي گيرد.

2-2- آزمونهاي الكتريكي

2-2-1-آزمون دوام كنتاكت ها

اين دستگاه قادر است مقادير جريان و ولتاژ را مطابق شرايط ذيل به كنتاكت ها اعمال نمايد:

الف : جريان متناوب : 220 ولت و 2 آمپر

ب : جريان مستقيم : 180ولت و 2آمپر

انجام اين آزمون در جريان متناوب در 50 مرتبه در سرعت طبيعي و فواصل زماني 5 تا 10 ثانيه براي مداري با ولتاژ 110درصد ولتاژ نامي امكان پذير است و در جريان مستقيم با 20مرتبه در سرعت نامي و فواصل زماني 5 تا 10 ثانيه با ولتاژ معادل 110درصد ولتاژ نامي و مدت زمان اتصال بمدت حداقل نيم ثانيه امكان پذير مي باشد

3- برج آزمون ترمز ايمني و ضربه گير :

3-1 برج آزمون

سازه اين برج به ارتفاع 12 متر با طراحي مناسب و با احتساب نيرو هاي باد، زلزله و نيرو هاي ناشي آزمون ترمز ايمني و ضربه گير آسانسور هايي به وزن 4000 كبلو گرم (مجموع وزن وزنه و كابين ) با سرعتي حد اكثر m/s 3 توسط يكي از شركتهاي داخلي طراحي و تحت نظارت اين شركت نصب شده است.

3-2 ويژگيهاي تجهيزات آزمون ترمز ايمني

3-2-1- سيستم محركه:

وينچي به قدرت كشش 5تن با مارك DEMAK

3-2 -2- كفي براي حمل وزنه براي آزمون

اين كفي براي 4000 kgبار طراحي و ساخته شده و مجهز به ترمز ايمني مي باشد ويژگيهاي اين كفي به گونه اي است كه بتوان انواع پاراشوت را به يوكهاي آن (در بالا يا پايين )متصل و مورد آزمون قرارداد .

3-2-3- دستگاه ADIA SYSTEM

دستگاه ADIA SYSTEM با نرم افزار و سخت افزار هاي مربوطه از TUV آلمان براي اين آزمون خريداري شده است كه با نصب DATA LOGER آن ميتوان تغييرات سرعت و شتاب منفي را اندازه گيري نمود.

3-2-4-وسيله اندازه گيري مسافت پيموده شده

اين دستگاه از TUV خريداري شده كه با نصب آن با ADIA SYSTEM ميتوان فاصله را در تمام لحظه ها از زمان رها شدن تا زمان توقف اندازه گيري نمود .

3-2-5 - وسيله رها كننده كفي

اين وسيله به گونه اي طراحي و ساخته شده كه بتواند با رها نمود كفي شرايط آزمون را در حالت سقوط آزاد ( مطابق با خواسته هاي استاندارد ) انجام دهد .

• كميتهاي قابل اندازه گيري براي ترمز ايمني

بوسيله دستگاههاي اندازه گيري برج آزمون، ارتفاع كل سقوط (سانتيمتر) ، مسافت لغزش طناب فولادي(سانتيمتر) ، ميانگين نيروي ترمزي(نيوتن) ، بيشينه نيروي ترمزي(نيوتن) ، كمينه نيروي ترمزي(نيوتن) ، اثر ترمز ايمني روي ريل(سانتيمتر) ، ميانگين شتاب منفي(m/s 2 ) ، بيشينه شتاب منفي (m/s 2) و كمينه شتاب منفي (m/s 2 )اندازه گيري مي شوند

3-3- ويژگيهاي تجهيزات آزمون ضربه گير

با استفاده از تجهيزات برج تست ، ميتوان انواع ضربه گير ها شامل ضربه گيرهاي ذخيره كننده انرژي، ضربه گيرهاي هيدروليك و ضربه گيرهاي غير خطي را مورد آزمون قرار داد.

• كميتهاي قابل اندازه گيري براي ضربه گير

بوسيله دستگاههاي اندازه گيري برج آزمون ، جرم لازم براي فشردگي كامل (بر حسب كيلوگرم)،مقدار فشردگي كامل فنر (بر حسب سانتيمتر)،سرعت مجاز كاربرد ضربه گير (بر حسب متر بر ثانيه)، بيشينه جرم مجاز (بر حسب كيلوگرم) ، كمينه نيروي مجاز (بر حسب كيلوگرم) و شتاب كند شونده (بر حسب متر بر مجذور ثانيه) قابل اندازه گيري است.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

ويژگيهاي دستگاههاي آزمون قطعات

1- دستگاه آزمون گاورنر:

با توجه به عدم وجود دستگاهي مشابه در سطح كشور ، ابتدا الزامات استاندارد ملي در خصوص آزمون گاورنر مورد بررسي قرار گرفت و سپس امكان سنجي ساخت دستگاه مذكور با انجام مذاكرات متعدد با شركتها و دانشگاههاي داخل كشور انجام شد و در نهايت در تير ماه سال 1385 قراردادي با يكي از شركتهاي داخلي منعقد گرديد كه دستگاه مذكور از مهر ماه 1385 در محل آزمايشگاه قطعات نصب و راه اندازي شده است.

-ويژگيهاي دستگاه آزمون گاورنر

اين دستگاه طوري ساخته شده است كه بتواند گاورنر را مطابق استاندارد ملي به شماره 7988 به شرح زير مورد آزمون قرار دهد:

-اندازه گيري سرعت گاورنر در زمان عملكرد سيستم الكتريكي

- اندازه گيري سرعت گاورنر در زمان عملكرد سيستم مكانيكي

- اندازه گيري نيروي كشش در طناب فولادي در زمان در گيري گاورنر .

2- دستگاه آزمون قفل دربهاي لولايي و كشوئي

در خصوص دستگاه تست قفل درب ابتدا مكاتباتي در سال 1384 با شركت TUV آلمان انجام شد و قرار بود دستگاه تست قفل درب از شركت مذكور خريداري شود ولي در بررسيهاي بعدي كه در خصوص دستگاه مذكور صورت گرفت مشخص گرديد اين دستگاه تنها جهت آزمون دوام قفل دربهاي كشويي ساخته شده و توان آزمون قفل دربهاي لولايي و ساير آزمونهاي مندرج در استاندارد ملي قفل درب را ندارد . لذا امكان سنجي ساخت دستگاه مذكور در داخل كشور انجام شد و در اين زمينه قراردادي در آبان ماه سال 1385 با يكي از شركتهاي داخلي منعقد گرديد كه سرانجام دستگاه مذكور در مهر ماه سال 1385 در محل آزمايشگاه قطعات نصب و راه اندازي شد ويژگيهاي دستگاه آزمون قفل دربهاي كشويي و لولايي

اين دستگاه طوري طراحي و ساخته شده است كه بتواند قفل دربهاي طبقات را مطابق با استاندارد ملي به شماره 7985 و به شرح ذيل مورد آزمون قرار دهد:

2 -1 آزمونهاي مكانيكي

اين آزمون به منظوربررسي پايداري قطعات مكانيكي و برقي مي باشد

2-1-1 آزمون دوام

قفل درب كشوئي با سيكل يك ميليو ن بار و با آهنگي معادل 60 بار در دقيقه و با رواداراي( 10درصد +/- ) انجام مي پذيرد و هنگام آزمون دوام، اتصال برق با يك مدار مقاومتي تحت ولتاژ اسمي و جرياني معادل دو برابر جريان اسمي به صورت موازي , قرار مي گيرد در صورتيكه قفل درب، لولايي باشد اين آزمون به يك صد هزار بار ( 1درصد +/- ) محدود خواهد شد .

2-1-2- آزمون ايستايي

اين دستگاه امكان وارد نمودن نيروي استاتيكي تا 3000 نيوتن را در مدت زمان 300 ثانيه براي دربهاي لولايي فراهم مي آورد .

همچنين با اين دستگاه امكان وارد نمودن نيروي استاتيكي تا 1000 نيوتن براي دربهاي كشويي امكان پذير مي گردد .

2-1-3- آزمون پويايي

با اين دستگاه قفل در برابر ضربه اي معادل ضربه توليد شده در اثر سقوط آزاد يك جسم صلب به جرم 4 كيلوگرم از ارتفاع 5/0 متري مورد آزمون قرار مي گيرد.

2-2- آزمونهاي الكتريكي

2-2-1-آزمون دوام كنتاكت ها

اين دستگاه قادر است مقادير جريان و ولتاژ را مطابق شرايط ذيل به كنتاكت ها اعمال نمايد:[/color]

الف : جريان متناوب : 220 ولت و 2 آمپر

ب : جريان مستقيم : 180ولت و 2آمپر

انجام اين آزمون در جريان متناوب در 50 مرتبه در سرعت طبيعي و فواصل زماني 5 تا 10 ثانيه براي مداري با ولتاژ 110درصد ولتاژ نامي امكان پذير است و در جريان مستقيم با 20مرتبه در سرعت نامي و فواصل زماني 5 تا 10 ثانيه با ولتاژ معادل 110درصد ولتاژ نامي و مدت زمان اتصال بمدت حداقل نيم ثانيه امكان پذير مي باشد

3- برج آزمون ترمز ايمني و ضربه گير :

3-1 برج آزمون

سازه اين برج به ارتفاع 12 متر با طراحي مناسب و با احتساب نيرو هاي باد، زلزله و نيرو هاي ناشي آزمون ترمز ايمني و ضربه گير آسانسور هايي به وزن 4000 كبلو گرم (مجموع وزن وزنه و كابين ) با سرعتي حد اكثر m/s 3 توسط يكي از شركتهاي داخلي طراحي و تحت نظارت اين شركت نصب شده است.

3-2 ويژگيهاي تجهيزات آزمون ترمز ايمني

3-2-1- سيستم محركه:

وينچي به قدرت كشش 5تن با مارك DEMAK

3-2 -2- كفي براي حمل وزنه براي آزمون

اين كفي براي 4000 kgبار طراحي و ساخته شده و مجهز به ترمز ايمني مي باشد ويژگيهاي اين كفي به گونه اي است كه بتوان انواع پاراشوت را به يوكهاي آن (در بالا يا پايين )متصل و مورد آزمون قرارداد .

3-2-3- دستگاه ADIA SYSTEM

دستگاه ADIA SYSTEM با نرم افزار و سخت افزار هاي مربوطه از TUV آلمان براي اين آزمون خريداري شده است كه با نصب DATA LOGER آن ميتوان تغييرات سرعت و شتاب منفي را اندازه گيري نمود.

3-2-4-وسيله اندازه گيري مسافت پيموده شده

اين دستگاه از TUV خريداري شده كه با نصب آن با ADIA SYSTEM ميتوان فاصله را در تمام لحظه ها از زمان رها شدن تا زمان توقف اندازه گيري نمود .

3-2-5 - وسيله رها كننده كفي

اين وسيله به گونه اي طراحي و ساخته شده كه بتواند با رها نمود كفي شرايط آزمون را در حالت سقوط آزاد ( مطابق با خواسته هاي استاندارد ) انجام دهد .

• كميتهاي قابل اندازه گيري براي ترمز ايمني

بوسيله دستگاههاي اندازه گيري برج آزمون، ارتفاع كل سقوط (سانتيمتر) ، مسافت لغزش طناب فولادي(سانتيمتر) ، ميانگين نيروي ترمزي(نيوتن) ، بيشينه نيروي ترمزي(نيوتن) ، كمينه نيروي ترمزي(نيوتن) ، اثر ترمز ايمني روي ريل(سانتيمتر) ، ميانگين شتاب منفي(m/s 2 ) ، بيشينه شتاب منفي (m/s 2) و كمينه شتاب منفي (m/s 2 )اندازه گيري مي شوند

3-3- ويژگيهاي تجهيزات آزمون ضربه گير

با استفاده از تجهيزات برج تست ، ميتوان انواع ضربه گير ها شامل ضربه گيرهاي ذخيره كننده انرژي، ضربه گيرهاي هيدروليك و ضربه گيرهاي غير خطي را مورد آزمون قرار داد.

• كميتهاي قابل اندازه گيري براي ضربه گير

بوسيله دستگاههاي اندازه گيري برج آزمون ، جرم لازم براي فشردگي كامل (بر حسب كيلوگرم)،مقدار فشردگي كامل فنر (بر حسب سانتيمتر)،سرعت مجاز كاربرد ضربه گير (بر حسب متر بر ثانيه)، بيشينه جرم مجاز (بر حسب كيلوگرم) ، كمينه نيروي مجاز (بر حسب كيلوگرم) و شتاب كند شونده (بر حسب متر بر مجذور ثانيه) قابل اندازه گيري است.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...