رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

[h=1]دشواریهای نفوذ آب در خاک[/h]

author.pngتالیف: ج.د.اوستر- م.ج. سینگر- ا.فولتن - ت. پریچارد

 

translator.pngترجمه : دکتر غلامحسین حق نیا

 

[TABLE]

[TR]

[TD=colspan: 3]دشواریهای نفوذ آب موضوعی است که معمولاً در اکثر جاها وجود دارد ، و به راههای گوناگون، هر سال به کشاورزان و باغداران زیان وارد میسازد. از این رو بررسی پدیده یاد شده در صنعت گسترده کشاورزی کشورمان اهمیت زیادی دارد. این راهنما به گونه ای تهیه شده است تا کشاورزان ، مروجان ، مشاوران ، و کارشناسان کشاورزی بتوانند در شناخت و رفع دشواریهای ناشی از نفوذ آب از آن استفاده کنند...

 

Download.pngدانلود:

 

 

[TABLE=width: 100%]

[TR]

[TD=class: sectiontableheader, width: 5%, align: center]#[/TD]

[TD=class: sectiontableheader, width: 25%]دانلود[/TD]

[TD=class: sectiontableheader, width: 15%]حجم دانلود

[/TD]

[TD=class: sectiontableheader, width: 15%]دفعات دانلود[/TD]

[/TR]

[TR=class: sectiontableentry2]

[TD=align: center]1[/TD]

[TD=align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: right] (17,79 KB)

[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[/TR]

[TR=class: sectiontableentry1]

[TD=align: center]2[/TD]

[TD=align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: right] (21,27 KB)[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[/TR]

[TR=class: sectiontableentry2]

[TD=align: center]3[/TD]

[TD=align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: right] (60,82 KB)[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[/TR]

[TR=class: sectiontableentry1]

[TD=align: center]4[/TD]

[TD=align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: right] (453,23 KB)[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[/TR]

[TR=class: sectiontableentry2]

[TD=align: center]5[/TD]

[TD=align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: right] (0,51 MB)[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[/TR]

[TR=class: sectiontableentry1]

[TD=align: center]6[/TD]

[TD=align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: right] (462,37 KB)[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[/TR]

[TR=class: sectiontableentry2]

[TD=align: center]7[/TD]

[TD=align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: right] (143,82 KB)[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[/TR]

[TR=class: sectiontableentry1]

[TD=align: center]8[/TD]

[TD=align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: right] (97,43 KB)[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[/TR]

[TR=class: sectiontableentry2]

[TD=align: center]9[/TD]

[TD=align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: right] (9,58 KB)[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[/TR]

[TR=class: sectiontableentry1]

[TD=align: center]10[/TD]

[TD=align: right]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: right] (1,71 MB)[/TD]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

[/TD]

[TD=colspan: 2][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

لینک ارسال
 • 9 months later...

دراین گفتارراجع به عواملی که به نحوی در مقدار نفوذ موثرند و موجب کاهش یا افزایش نفوذ می شوند به اختصار اشاره می شود.

الف_ تاثیر کیفیت سطح در مقدار نفوذ : از عوامل موثر در مقدار نفوذ ، طبیعت سطحی می باشد که آب با آن در تماس است .

از این نظر سطوحی که با بارش های آسمانی تماس پیدا می کنند و یا در حرکت جریان یا آبدوی با آب تماس می گیرد به دو دسته سطوح غیر قابل نفوذ و سطوح نفوذ پذیر طبقه بندی می شوند .

از دسته اول می توان سطوح سنگی یا کوهها یا سطوحی که از رس متراکم پوشیده شده است را نام برد دسته سوم شامل سطوحی است که به نحوه ی قابل نفوذ می باشند مانند خاک های سنگلاخی شنی و ماسه ای یا خاک هایی از این دسته که با مواد رسی مخلوط می باشد . در سطوح سنگی یا سطوح سخت عمل نوز انجام نمی گیرد. مقدار نفوذ نه تنها به کمیت پوکی ربط پیدا می کند بلکه با اندازه های خلل و فرج یا به عبارت دیگر به اندازه ی ذرات یا دانه های خاک ارتباط مستقیم دارد برای مثال درجه ی پوکی خاک های شنی یا ماسه ای نسبت به خاک های رسی کم می باشد ولی به علت بزرگی دانه های خاک اندازه های اندازه های خلل و فرج بزرگ بوده و لوله های ورودی جریان آب به اندازه ای بزرگ است که مقاومت چندانی در مقابل نفوذ آب ایجادنمی کند و لذا سرعت نفوذ بسیار سریع می باشد . هنگامی که از چگونگی سطح زمین در رابطه با مقدار نفوذ صحبت می شود ، بجا است که از نوع و درصد پوشش گیاهی سطح زمین در مقدار نفوذ بدین ترتیب است که پوشش گیاهی از برخورد مستقیم قطرات باران که حامل انرژی سیتینیک می باشد جلو گیری نموده و بدین ترتیب از خرد شدن ذرات سطح خاک ممانعت به عمل می اید در این حالت اندازه های خلل و فرج سطح خاک صدمه نمی بیند به علاوه پوشش گیاهی با ریشه و مواد الی که به مواد اضافه می کنند در تثبیت پایداری خاک موثر واقع می گردد و این امر موجب بالا بردن اندازه های خلل و فرج خاک می شود . با توجه به انچه گفته شد مشاهده می گردد که پوشش گیاهی موجب پایداری ساختمان خاک soilstructure شده و نفوذ آب را به داخل خاک تقویت می کند .

در بعضی از خاک های قابل نفوذ مواد شیمیایی وجود دارند که با مرطوب شدن خاک موجب خرد شدن ذرات رس می گردد و لذا نفوذ پذیری خاک را کاهش می دهد . از جمله این مواد ، نمکهای سدیم را می توان نام برد .

ب_ تاثیر فرونشست در مقدار نفوذ : آ بی که از سطح خاک به داخل زمین نفوذ می کند ابتوا خلل و فرج بزرگ و کوچک را پر نموده و به اصطلاح خاک را اشباع می نماید. در این حالت ظرفیت نگاهداری خاک از نقطه ی نظر مقدار آب تکمیل می گردد . از این هنگام به بعد مقدار نفوذ یا جریان آب از سطح خاک به داخل آن به سرعت تخلیه اب از منطقه اشباع خاک بستگی دارد . به عبارت دیگر هر چه سریع تر آب اشباع لایه ی خاک به اعماق زمین فرو رود سرعت نفوذهم در سطح بیشتر می شود.

اگر در تحت شرایطی آب ناحیه ی اشباع ،حرکت نکند ، نفوذ پذیری خاک به صفر تقلیل می یابد و نفوذی صورت نمی گیرد .چون حرکت اب در داخل خاک فرو نشست نامیده شده لذا باید اذعان کرد که در بعضی از موارد عوامل حاکم بر سرعت نفوذ عامل فرو نشست در خاک است سرعت فرو نشست در خاک خود به عواملی از جمله بافت (Texture) ساختمان (Structure) درجه پوکی(Porosity) اندازه خلل و فرج یا اندازه دانه های خاک و طبیعت لایه های مختلف زمین بستگی دارد . مواد کلوئیدی و آلی خاک از طرفی موجب پایداری خاک می شوند و از طرفی دیگر با مرطوب شدن متورم گردیده و از سرعت فرو نشست کم می دارد.

ج_ تاثیر خصوصیات سیال در مقدار نفوذ :یکی دیگر از عوامل موثر در مقدار نفوذ خصوصیات سیال یا اب است اب نسبتا خالص باران که به سطح زمین می رسد و مستقیما نفوذ می کند با آبی که پس از آبدوی یا برخورد باران به خاک با زدات بسیار ریز کلوئیدییا الی مخلوط شده تفاوت واحشی دارد و لــــذا از نظر نفوذ پذیری با یکدیگر متفاوتند . تجارب حاصل از مشاهدات صحرایی نشان می دهد که سیلاب سطحی برای حالتی که آب الوده است بیشتر بوده و این امر به وضوح پرشدن خلل و فرج خاک با ذرات ریز رس یا مواد آلی می باشد که سبب کاهش نفوذ اب می گردد . در خاک های قلیایی و نمکی باران و جریان آبدوی حاصل از ان مقداری از نمکها را در خود حل می نماید و این محلول در هنگام نفوذ سبب خرد کردن بافت خاک و ریز نمودن ان می شود . این امر موجب کاهش فرو نشست و در نتیجه کاهش نفوذ می گردد به علاوه با حل املاح در اب میزان لزجت (Viscosity) اب بالا رفته و این امر خود سبب کاهش حرکت سیال در مجاری خاک می گردد . از انجا که درجه حرارت اب نیز در لزجت سیال موثر است باید انتظار داشت که مقدار نفوذ در ماههای گرم و سرد با یکدیگر متفاوت باشد . در هر حال عواملی نظیر حل املاح و درجه حرارت که وضعیت سیال را در رابطه با لزجت تغییر می دهند در مقدار نفوذ موثر می باشند . اما این موضوع از نقطه نظرعملی چندان مورد توجه قرار نمی گیرد

د- تاثیر ارتفاع آب در مقدار نفوذ : ارتفاع آبی که در سطح خاک قرار گرفته در مقدار نفوذ موثر است . لذا مقدار نفوذ در هرز ابهایی که با قشر نازکی از اب در سطح خاک جریان دارد با سیلاب های بزرگ با ارتفاع زیاد و یا مقدار نفوذ در مخازن آبی پشت سد که ارتفاع آب قابل توجه است متفاوت می باشد بدیهی است که در این حالت چنانچه این ارتفاع اب موجب تغییری در بافت خاک نشود مقدار نفوذ در واحد سطح جریان هایی با ارتفاع کم بیشتر است .

 

} بر گرفته از کتاب هیدرولوژی مهندسی نجمایی ( م ) صفحه 240-237 }

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...