رفتن به مطلب

کتاب های شیمی فیزیک


mim-shimi

پست های پیشنهاد شده

College Physics for Students of Biology and Chemistry

by Kenneth R. Koehler

Publisher: Raymond Walters College 2003

Description:

This is a physics hypertextbook: it is intended as a vehicle for students in the biological and chemical sciences, enabling them to understand the physical underpinnings of their later studies. As often as possible, the systems under investigation will relate to human physiology, for there is no substitute for relevance to motivate the study of a subject.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Download or read it online here:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
(online html)

لینک ارسال

7116.jpg

Introductory Physical Chemistry

by David Ronis

Publisher: McGill University 2011

Number of pages: 163

Description:

Topics: Probability and Statistics; The Maxwell-Boltzmann Distribution; Collision Rates, Diffusion and Viscosity; Collision Theory of the Rate Constant; First Law of Thermodynamics; Thermochemistry; Ideal Gas Carnot Engines and Efficiency; The Second Law of Thermodynamics; The Clausius Inequality and the Mathematical Statement of the Second Law; Entropy and the Third Law; The Chemical Potential; Maxwell Relations; The Free Energy; Eigenvalues and Thermodynamic Stability; Entropy of Mixing; Thermodynamics of Electrochemical Cells.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Download or read it online here:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

(multiple PDF files)

لینک ارسال

5132.jpg

Dynamics of Open Quantum Systems

by Keith H. Hughes

Publisher: CCP6 2006

ISBN-13: 9780954528966

Number of pages: 94

Description:

The booklet contains primers to the topic of dissipative quantum systems and should serve as a guide to many of the recent developments in this field. It should be of interest to both the specialist and non-specialist in this field.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Download or read it online here:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
(2.9MB, PDF)

لینک ارسال

3044.jpg

Modern Methods and Algorithms of Quantum Chemistry

by Johannes Grotendorst

Publisher: NIC 2000

ISBN/ASIN: 3000058346

Number of pages: 638

Description:

This interdisciplinary Winterschool brought together experts from the fields of quantum chemistry, computer science and applied mathematics in order to present recent methodological and computational advances to research students in the field of theoretical chemistry and their applications.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Download or read it online here:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
(PS, PDF)

لینک ارسال

6045.jpg

Many-body Perturbation Theory of Molecules

by S. Wilson

2006

Number of pages: 48

Description:

This text is concerned with the application of the many-body perturbation theory to arbitrary molecular systems. The method is probably computationally more efficient than other schemes and certainly has a number of theoretical properties which make its use attractive. Download or read it online here:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
(2.8MB, PDF)

لینک ارسال

6988.jpg

Physical Chemistry in Brief

by J.P. Novak, S. Labik, I. Malijevska

Publisher: Institute of Chemical Technology, Prague 2005

Number of pages: 466

Description:

The Physical Chemistry In Brief offers a digest of all major formulas, terms and definitions needed for an understanding of the subject. They are illustrated by schematic figures, simple worked-out examples, and a short accompanying text. The book covers the fundamental concepts of physical chemistry: the state behaviour of gases, liquids, solid substances and their mixtures, the fundamentals of chemical thermodynamics, phase equilibrium, chemical equilibrium, the fundamentals of electrochemistry, chemical kinetics and the kinetics of transport processes, colloid chemistry, and partly also the structure of substances and spectra. Download or read it online here:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
(2.4MB, PDF)

لینک ارسال

6554.jpg

Computational Electronic Structure Theory

by Patrick Rinke

Publisher: Fritz Haber Institute 2011

Number of pages: 66

Description:

The ever growing field of Computational electronic structure theory combines theoretical physics and chemistry, math and computer science. The overall goal is to have a theory that accurately and reliably predicts material properties from first principles.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Download or read it online here:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
(950KB, PDF)

لینک ارسال

2311.jpg

The Physical Description of Chemical Systems

by Geoffrey A. Blake

Publisher: California Institute of Technology 2009

Description:

The physical description of chemical systems lecture notes: Perturbation Theory, Rotational Spectra of Molecules, Rovibrational Spectra of Molecules, Electronic Spectra of Molecules, NMR/ESR Spectroscopies, Statistical Thermodynamics.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Download or read it online here:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
(multiple PDF files)

لینک ارسال

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

Physical Chemistry

by Walter John Moore

ISBN/ASIN: 0136659683

Number of pages: 633

Description:

This book is an account of physical chemistry designed for students in the sciences and in engineering. It should also prove useful to chemists in industry who desire a review of the subject. The treatment is somewhat more precise than is customary in elementary books, and most of the important relationships have been given at least a heuristic derivation from fundamental principles. A prerequisite knowledge of calculus, college physics, and two years of college chemistry is assumed.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Download or read it online here:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
(multiple formats)

لینک ارسال

5849.jpg

Quantum Chemistry

by S. M. Blinder, Elvera Baron

Publisher: University of Michigan 2002

Description:

This course is designed to introduce students to a thorough, research-oriented view of Physical Chemistry. Students will solve the Schroedinger equation in 1-, 2-, and 3-dimensions for several problems of interest in chemistry, including the particle-in-a-box, harmonic oscillator, rigid rotor, and hydrogen atom. Further topics include atomic structure, valence-bond and molecular orbital theories of chemical bonding and group theory.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Download or read it online here:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
(multiple PDF files)

لینک ارسال

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

Physical Chemistry for Beginners

by Charles Marius Deventer

Publisher: John Wiley & Sons 1903

ISBN/ASIN: 1151031968

Number of pages: 200

Description:

In the book at hand the author has endeavored to collect the most important results of physical chemistry in such a manner that this important branch of modern chemistry may be accessible to those who have not made an exhaustive study of physics and mathematics. The requirements of students of medicine and pharmacy, as well as of elementary chemistry, have been especially considered in the preparation of this work.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Download or read it online here:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
(multiple formats)

لینک ارسال

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

Textbook of Physical Chemistry

by Azariah Thomas Lincoln

Publisher: D. C. Heath & Co. 1918

ISBN/ASIN: 1152052195

Number of pages: 572

Description:

This textbook is intended primarily for the use of classes beginning the subject of Physical Chemistry. The order of topics usually follows the logical development of the subject matter in that the experimental data are first presented with the statement of the laws, then the explanation of the facts by the formulation of the theory.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Download or read it online here:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
(multiple formats)

لینک ارسال

4289.jpg

Physical Chemistry II

by Robert Field, Robert Guy Griffin

Publisher: MIT OpenCourseWare 2008

Description:

These are lecture notes for an undergraduate course in physical chemistry at MIT Chemistry Department. This course covers elementary statistical mechanics, transport properties, kinetic theory, solid state, reaction rate theory, and chemical reaction dynamics.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Download or read it online here:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
(multiple PDF files)

لینک ارسال

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

Thermodynamics and Chemistry

by Howard DeVoe

2011

ISBN/ASIN: 0023287411

Number of pages: 531

Description:

Thermodynamics and Chemistry is designed primarily as a textbook for a one-semester course in classical chemical thermodynamics at the graduate or undergraduate level. It can also serve as a supplementary text and thermodynamics reference source.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Download or read it online here:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
(8.7MB, PDF)

 

 

[TABLE]

[TR]

[TD=align: center]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=align: center][/TD]

[TD]

 

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

 

لینک ارسال

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

Introduction to Quantum Mechanics with Applications to Chemistry

by Linus Pauling, E. Bright Wilson

Publisher: McGraw-Hill Education 1935

ISBN/ASIN: 0070489602

ISBN-13: 9780070489608

Number of pages: 568

Description:

This widely adopted undergraduate-level text applies quantum mechanics to a broad range of chemical and physical problems, covering such subjects as wave functions for the hydrogen atom, perturbation theory, the Pauli exclusion principle, and the structure of simple and complex molecules. Numerous tables and figures.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Download or read it online here:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
(multiple formats)

لینک ارسال

2983.jpg

Chemical Thermodynamics

by Leo Lue

Publisher: BookBoon 2009

ISBN-13: 9788776814977

Number of pages: 90

Description:

From the table of contents: introduction, single component systems, multicomponent systems, the ideal solution model, partial molar properties, nonideal solutions, stability, solid-liquid equilibrium, gas solubility and Henry's law, equations of state, chemical reaction equilibria.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Download or read it online here:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
(4.1MB, PDF)

لینک ارسال

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

An Introduction To Electrochemistry

by Samuel Glasstone

Publisher: Affiliated East West Press 1942

ISBN/ASIN: 1443722944

Number of pages: 577

Description:

The object of this book is to provide an introduction to electrochemistry in its present state of development. An attempt has been made to explain the fundamentals of the subject as it stands today, devoting little or no space to the consideration of theories and arguments that have been discarded or greatly modified.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Download or read it online here:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
(multiple formats)

لینک ارسال

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

Applied Electrochemistry

by Maurice de Kay Thompson

Publisher: The MacMillan Company 1911

ISBN/ASIN: 115189639X

Number of pages: 366

Description:

This is an account of the most important electrochemical industries, as well as the principal applications of electrochemistry in the laboratory. The plan adopted in this book has been to discuss each subject from the theoretical and from the technical point of view separately. In the theoretical part a knowledge of theoretical chemistry is assumed.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Download or read it online here:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
(multiple formats)

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...