رفتن به مطلب

تهیه رزومه کاری برای شرکت ها،موسسه های دولتی و خصوصی


پست های پیشنهاد شده

سلام دوستان میخوام از اطلاعات شما هم استفاده کنم برای تهیه یه رزومه خوب برای یه شرکت ..حالا با هر عنوان شغلی و صنفی:a030:

دنبال نمونه فرم های خام و راهنمایی میگشتم چیز زیاد به درد بوخوری پیدا نکردم نمیدونم اگر کسی از بچها چیزی میدونه بگه منم یاد بگیرم برم دنبالش

فعلا واسه شروع نمونه رزومهایی رو میزارم که از تو سرچ پیدا کردم و قصدم فقط نشون دادن این نمونه هاست و تحلیلشون من چون دنبال شرکت های تاسیساتی هستم اول اونارو میزارم

 

پس فعلا با این شروع میکنم بعدا اگه فایلی چیزی پیدا کردم که مفید تر بود ویرایش میکنم

 

نوع فعاليت: طراحي و مشاوره تأسيسات مكانيكي و الكتريكي

نحوه فعاليت: پروژه اي

سوابق همكاري:

- مهندسين مشاور وادي سبز شمال

- مهندسين مشاور ابنيه سازان فوژان

- مهندسين مشاور سرمدستان

- مهندسين مشاور هرم پی

- مهندسين مشاور تدبیر و عمران

- مهندسین مشاور طرح نگاران برجسته

- و ...

سوابق فعاليتها:

اين گروه با همكاري دفاتر طراحي معماري تاكنون بيش از 150 پروژه مسكوني، اداري، تجاري، صنعتي و بيمارستاني را به انجام رسانده و بيش از 20 پروژه بالاي 3000 متر جمعا معادل 88500 متر مربع را در نظام مهندسي استان تهران دفاع نموده است، که به شرح زیر می باشد :

جدول سوابق پروژه هاي تأييد شده در نظام مهندسي تهران

[TABLE]

[TR]

[TD]رديف

[/TD]

[TD=width: 121]نام پروژه

[/TD]

[TD=width: 98]محل پروژه

[/TD]

[TD=width: 142]كاربري و متراژ

[/TD]

[TD=width: 156]نوع پروژه

[/TD]

[TD=width: 119]مشاور همكار

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 36]1

[/TD]

[TD=width: 121]خسرو آذريار

[/TD]

[TD=width: 98]منطقه 8 تهران

[/TD]

[TD=width: 142]مسكوني 5 طبقه 4459متر

[/TD]

[TD=width: 156]تأسيسات مكانيكي و الكتريكي

[/TD]

[TD=width: 119]وادي سبز شمال

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 36]2

[/TD]

[TD=width: 121]شركت بين المللي ساختمان و صنعت ملي

[/TD]

[TD=width: 98]منطقه 1 تهران

[/TD]

[TD=width: 142]مسكوني 8 طبقه 4130متر

[/TD]

[TD=width: 156]تأسيسات مكانيكي و الكتريكي

[/TD]

[TD=width: 119]وادي سبز شمال

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 36]3

[/TD]

[TD=width: 121]مسعود دماوندي

[/TD]

[TD=width: 98]منطقه 3 تهران

[/TD]

[TD=width: 142]مسكوني 5 طبقه 3382متر

[/TD]

[TD=width: 156]تأسيسات مكانيكي و الكتريكي

[/TD]

[TD=width: 119]وادي سبز شمال

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 36]4

[/TD]

[TD=width: 121]نازنين خجندي

[/TD]

[TD=width: 98]منطقه 1 تهران

[/TD]

[TD=width: 142]مسكوني 5 طبقه 3757متر

[/TD]

[TD=width: 156]تأسيسات مكانيكي و الكتريكي

[/TD]

[TD=width: 119]وادي سبز شمال

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 36]5

[/TD]

[TD=width: 121]مقسمي

[/TD]

[TD=width: 98]منطقه 1 تهران

[/TD]

[TD=width: 142]مسكوني 5 طبقه 8602متر

[/TD]

[TD=width: 156]تأسيسات مكانيكي و الكتريكي

[/TD]

[TD=width: 119]وادي سبز شمال

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 36]6

[/TD]

[TD=width: 121]رضا طاهري

[/TD]

[TD=width: 98]منطقه 5 تهران

[/TD]

[TD=width: 142]مسكوني 5 طبقه 2961متر

[/TD]

[TD=width: 156]تأسيسات مكانيكي و الكتريكي

[/TD]

[TD=width: 119]ابنيه سازان فوژان

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 36]7

[/TD]

[TD=width: 121]عباس طاهري

[/TD]

[TD=width: 98]منطقه 5 تهران

[/TD]

[TD=width: 142]مسكوني 5 طبقه 2985متر

[/TD]

[TD=width: 156]تأسيسات مكانيكي و الكتريكي

[/TD]

[TD=width: 119]ابنيه سازان فوژان

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 36]8

[/TD]

[TD=width: 121]حميد رضايي

[/TD]

[TD=width: 98]منطقه 3 تهران

[/TD]

[TD=width: 142]مسكوني 5 طبقه 3163متر

[/TD]

[TD=width: 156]تأسيسات مكانيكي و الكتريكي

[/TD]

[TD=width: 119]عمارت سازان جهان

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 36]9

[/TD]

[TD=width: 121]امين ا... درويش

[/TD]

[TD=width: 98]منطقه 2 تهران

[/TD]

[TD=width: 142]مسكوني 5 طبقه 6908متر

[/TD]

[TD=width: 156]تأسيسات مكانيكي

[/TD]

[TD=width: 119]وادي سبز شمال

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 36]10

[/TD]

[TD=width: 121]سوسن فيروزنيا

[/TD]

[TD=width: 98]منطقه 1 تهران

[/TD]

[TD=width: 142]مسكوني 5 طبقه 3313متر

[/TD]

[TD=width: 156]تأسيسات مكانيكي و الكتريكي

[/TD]

[TD=width: 119]ابنيه سازان فوژان

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 36]11

[/TD]

[TD=width: 121]نسترن قفقايچي

[/TD]

[TD=width: 98]منطقه 1 تهران

[/TD]

[TD=width: 142]مسكوني 5 طبقه 3110متر

[/TD]

[TD=width: 156]تأسيسات مكانيكي و الكتريكي

[/TD]

[TD=width: 119]سامان گستر فراز

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 36]12

[/TD]

[TD=width: 121]هاشم قاسمي دوست

[/TD]

[TD=width: 98]منطقه 4 تهران

[/TD]

[TD=width: 142]مسكوني 5 طبقه 3423متر

[/TD]

[TD=width: 156]تأسيسات مكانيكي و الكتريكي

[/TD]

[TD=width: 119]ابنيه سازان فوژان

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 36]13

[/TD]

[TD=width: 121]عبدالعلي ميرنژاد

[/TD]

[TD=width: 98]منطقه 2 تهران

[/TD]

[TD=width: 142]مسكوني 5 طبقه 4132متر

[/TD]

[TD=width: 156]تأسيسات مكانيكي و الكتريكي

[/TD]

[TD=width: 119]پيمايش محيط شهر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 36]14

[/TD]

[TD=width: 121]احمد خسروي

[/TD]

[TD=width: 98]منطقه 20 تهران

[/TD]

[TD=width: 142]مسكوني 5 طبقه 3998متر

[/TD]

[TD=width: 156]تأسيسات مكانيكي و الكتريكي

[/TD]

[TD=width: 119]وادي سبز شمال

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 36]15

[/TD]

[TD=width: 121]افروز پور سيد محمد

[/TD]

[TD=width: 98]منطقه 3 تهران

[/TD]

[TD=width: 142]مسكوني 5 طبقه 5004متر

[/TD]

[TD=width: 156]تأسيسات مكانيكي و الكتريكي

[/TD]

[TD=width: 119]وادي سبز شمال

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 36]16

[/TD]

[TD=width: 121]احمد سليماني امين

[/TD]

[TD=width: 98]منطقه 3 تهران

[/TD]

[TD=width: 142]مسكوني 5 طبقه 3931متر

[/TD]

[TD=width: 156]تأسيسات مكانيكي و الكتريكي

[/TD]

[TD=width: 119]ابنيه سازان فوژان

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 36]17

[/TD]

[TD=width: 121]نزهت دادرس

[/TD]

[TD=width: 98]منطقه 1 تهران

[/TD]

[TD=width: 142]مسكوني 5 طبقه 3582متر

[/TD]

[TD=width: 156]تأسيسات الكتريكي

[/TD]

[TD=width: 119]تكلا طرح

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 36]18

[/TD]

[TD=width: 121]سيد رضا حسيني

[/TD]

[TD=width: 98]منطقه 4 تهران

[/TD]

[TD=width: 142]مسكوني 5 طبقه 3390متر

[/TD]

[TD=width: 156]تأسيسات مكانيكي و الكتريكي

[/TD]

[TD=width: 119]بانيان آبادي ديار آريا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 36]19

[/TD]

[TD=width: 121]رضا لطيف پور

[/TD]

[TD=width: 98]منطقه 2 تهران

[/TD]

[TD=width: 142]مسكوني 5 طبقه 3960متر

[/TD]

[TD=width: 156]تأسيسات مكانيكي و الكتريكي

[/TD]

[TD=width: 119]وادي سبز شمال

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 36]20

[/TD]

[TD=width: 121]ترقي و شركا

[/TD]

[TD=width: 98]منطقه 2 تهران

[/TD]

[TD=width: 142]مسكوني 5 طبقه 5920متر

[/TD]

[TD=width: 156]تأسيسات مكانيكي و الكتريكي

[/TD]

[TD=width: 119]طرح و پژوهش آباداني

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 36]21

[/TD]

[TD=width: 121]بهرام رستمي بجرلويي

[/TD]

[TD=width: 98]منطقه 5 تهران

[/TD]

[TD=width: 142]مسكوني 5 طبقه 4469متر

[/TD]

[TD=width: 156]تأسيسات مكانيكي و الكتريكي

[/TD]

[TD=width: 119]ابنيه سازان فوژان

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

رزومه و فعالیت های شرکت دارامان تاسیسات کاشان

 

1_اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمان مهمانسرا (120 واحد )نیروگاه نطنز1389

2_طراحی و اجرای تابلو برق صنعتی سایت تصویه خانه مرکزی شهر کاشان 1388_1389

3_اجرای پروژه تاسیساتی مکانیکی و الکتریکی آپارتمان های مسکن مهر کاشان 1389

4_ اجرای پروژه تاسیساتی مکانیکی و الکتریکی آپارتمان های مسکن مهر آران و بیدگل 1389

5_اجرای فاز دوم تاسیسات الکتریکی و مکانیکی پایگاه شهید کریمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی(فرودگاه کاشان)1388

6_تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی (برودتی _حرارتی)و الکتریکی دانشگاه آزاد اسلامی نراق 1385_1387

7_طراحی و اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمان آتش نشانی شهرداری شهر مشکات1386

8_اجرای سیستم برق خورشیدی در کوه های اطراف حسنارود کاشان جهت دکل انتقال پهنای باند اینترنت بی سیم شرکت ارتباط برتر 1389

9_اجرای سیستم الکتریکی بدون کنتور برق با استفاده صفحات خورشیدی در ویلای شخصی به متراژ150 متر مربع و ظرفیت 4 کیلو وات (حومه امل_مازندران)1390

10_اجرای تاسیسات مکانیکی والکتریکی مجتمع سیلک واقع در خیابان امیر کبیر میدان عامریه 1388_1387

11_اجرای تابلو برق موتور خانه محوطه باغ فین کاشان 1389

12_اجرای تاسیسات الکتریکی مجتمع 5 واحدی گیوی واقع در خیابان امیرکبیر1388_1387

13_نمایندگی پخش و فروش دستگاه های پرده هوا (خانگی_صنعتی_اداری) در سطح منطقه

14_اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی همراه با موتور خانه ویلای شخصی واقع در روستای زنجانبر کاشان 1378

15_قرارداد تعمیر و نگعهداری تاسیسات اداره حج و زیارت کاشان 1390

16_ قرارداد تعمیر و نگعهداری تاسیسات شهرداری مشکات 1390

17_اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی مجتمع بسیجی کوثر آران و بیدگل 1390

 

18_ اجرای تاسیسات مکانیکی بانک و مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی کاشان 1390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[TABLE=width: 90%, align: center]

[TR]

[TD=align: center][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

 

(( ما معتقديم كيفيت و نوآوري اتفاقي نيست. ))

شركت توليدي ـ بازرگاني مهد تجارت ميهن يكي از متوليان و پيشكسوتان در عرصه طراحي و توليد تجهیزات شهری مي باشد، اين شركت با استفاده از اصول علمي ، تكنيكهاي كارآمد و محاسبه شده و با در اختيار داشتن تيم مجرب طراحي و توليد و بهره‌گيري از دانش فني و حضور كارشناسان مي كوشد گامي بلند در جهت اعتلاي اين امر كه " ايران را ايراني بايد بسازد " بردارد .

مجموعه مهد تجارت ميهن دركنار ديگر محصولات و تجهيزات زيباسازي شهري، در راستای كمك به ارتقاء ورزش همگاني در جامعه، اقدام به توليد دستگاههاي ورزشی حرکت درمانی مختص فضاهاي باز نظير پارك ها نموده است.

محصولات مهد تجارت با كيفيت مناسب و با استفاده از مقاومترين پوششهاي محافظتي به مشتريان ارايه مي‌گردد، لذا اين مجموعه همواره خود را ملزم به ارائه محصولي با كيفيت استاندارد، تنوع مطلوب و قيمت مناسب نموده است، به همین دلیل كيفيت با استقبال شايسته مشتريان روبرو گشته است .

واحد تـحقيـق و تـــوسعه واخــذ گــــواهينامـه‌هـــاي استـــانــدارد بــين الـــمللي مـديــريت كـــيفيت ISO (9001, 10002, 14001) – OHSAS18001 از شركت TUV آلمان، می تواند گواهی بر موارد ذکرشده باشد.

ايجاد اشتغال در داخل كشور و جلوگيري از ورود محصولات خارجي عاملي بوده تا شركت مهد تجارت ميهن هر سه ماه يكبار محصولي جديد، متناسب با نياز روز بازار ،‌كيفيت قابل قبول و برتر از نمونه خارجي به بازار عرضه نمايد .

تكنولوژي به روز،‌ مواد اوليه مرغوب، نيروي انساني متخصص و كارآمد، نظارت كيفي مستمر، نظم و دقت و سخت كوششي مديران و كاركنان، ما را قادر ساخته تا بتوانیم محصولاتي مرغوب و به موقع تحويل مشتريان دهیم. اين مجموعه تغييرات و الزامات محيطي و اجتماعي و حفظ محيط زيست را همواره مدنظر قرارداده بطوري كه حركت به سوي استفاده از محصولات ورزشي را پيش گرفته است. در حال حاضر شرکت مهدتجارت میهن به عنوان شركتهاي مطرح ، معتبر و فعال در زمينه طراحي و توليد تجهیزات شهری اعم از: وسایل ورزشی پارکی، مبلمان شهری، وسایل بازی پارک کودک و برخی المانهای زيبا سازي مانند درختهای نوری و ساعتهای میدانی بوده و مورد اعتماد تعداد كثيري از شهرداري ها، سازمان ها و دواير دولتي و خصوصي در سطح كشور مي باشد .

استراتژي شركت :

ايجاد رابطه برد . برد . برد ( مشتري ـ شركت ـ جامعه ) در زمينه كليه فعاليت هاي شركت از طريق توليد و عرضه محصولات با كيفيت، قيمت مناسب و سازگاري با محيط زيست .

جايگاه ويژه مشتري در شركت (مشتري مداري) :

اين شركت باديدگاه نوين بازاريابي الگوي انقلاب سرويس‌دهي به مشتريان (revolutionary approach to customer service) خدمات متمايزي را به مشتريان خود ارائه نموده و بدون اغراق تاكنون سهم بسزائي در تامين نيازهاي آنان داشته است. مجموعه مديران و كاركنان براساس ميثاقهاي زير همواره خود را خدمتگزار هموطنان و مشتريان عزيز مي دانند :

 1. مشتري در جايگاه شركت است .
 2. مشتري هيچ نيازي به ما ندارد بلكه ما به مشتري نيازمنديم .
 3. مشتري با خريد خود به ما لطف مي كند و ما به وفاي به عهد او سپاسگزاري مي كنيم .
 4. مشتري واسطه روزي ما با خداوند است پس او را عزيز مي داريم .
 5. توليد كالاي با كيفيت امتياز ما نيست بلكه تعهد ماست .

ويژگي هاي بارز محصولات شركت مهد تجارت ميهن

كيفيت بالا :

با بهره گيري از تكنولوژي به روز، تهيه مواد اوليه مرغوب و با كيفيت از توليد كنندگان معتبر، نيروي انساني متخصص و كارآمد ، نظارت كيفي مستمر ، توليد سيستماتيك كارخانه‌اي ، مجموعه مهد تجارت ميهن قادر به تولید محصولاتي با كيفيت عالي و قابل رقابت با محصولات خارجي، جهت عرضه به بازار می باشد.

قيمت مناسب :

محصولات تولیدی این شرکت به رغم استفاده از مرغوبترين مواد اوليه، قطعات و نظارت كيفي مستمر به لحاظ توليدسيستماتيك و كارخانه‌اي، با قيمت بسيار مناسبي عرضه مي گردد.

سرعت در ساخت و تحويل :

از بارزترين ويژ‌گي هاي اين مجموعه سرعت عمل در كليه عمليات پس از عقد قرارداد از جمله : طراحي و توليد ، نصب و راه اندازي ، آموزش و خدمات پس از فروش مي باشد .

(( وقتي بدن آرام مي گیرد، ذهن نيز آرام مي شود ))

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

۱- مشخصات عمومی شرکت :

نام شرکت : شرکت مـهـرگـان شـبـکـه آفـاق

نوع شرکت : خـصوصی (سـهامی خـاص )

تاریخ تأسیس : ۱۳۸۷

زمینه اصلی فعالیت : مشاوره ، طراحی ، اجرا ، نظارت ، پشتیبانی ، خدمات فنی مهندسی ، فروش و بازرگانی در کلیه امور ICT.

عضویت ها :

- شورای عالی انفورماتیک کشور

- سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

آدرس دفتر مرکزی : تهران – شـهـرآرا – خـیابـان پـاتـریس لـومـومـبـا ، نبش کوچه شـادی ، پـلاک ۵۸ طـبقه هـمکف

تلفن : ۱۸ ۶۰ ۲۴ ۸۸ (۰۲۱) فکس : ۰۰ ۶۸ ۲۷ ۸۸ (۰۲۱)

وب سایت :

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
پست الکترونیکی :INFO@MSAFAGH.COM

2- مـهـرگـان شــبـکـه آفـاق در یـک نـگـاه :

شرکت مهرگان شبکه آفاق در سال ۱۳۸۷ تاسیس گردید و در سال ۱۳۸۸ ، با به کارگیری کارشناسان مجرب در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد تغییراتی در اعضای هیأت مدیره ، فعالیت خود را در زمینه مشاوره ، طراحی ، اجرا، نظارت و نگهداری انواع شبکه های کامپیوتری و مخابراتی متمرکز نمود و با اجرای پروژه های معتبر و ارایه راه حل های مفید (Best Performance ) در بهبود سرعت و امنیت شبکه های مشتریان ، توانست در ارزیابی های صورت گرفته ، سربلند بوده و افتخار اجرای پروژه های بزرگی همچون شبکه فیبرنوری مجموعه تاریخی سـعـد آبـاد با وسعت بیش از ۱۱۰ هکتار را کسب نماید .

مدیران این شرکت با بیش از۱۰ سال سابقه مداوم در بخش فنی و مهندسی ICT و همچنین سابقه فروش تجهیزات فعال و غیر فعال شبکه ، از چهره های شناخته شده و تأثیر گذار صنعت IT کشور می باشند، که تاکنون با شرکتهای مطرح در زمینه IT مشغول خدمت گزاری و ارائه خدمات به مشتریان گرامی بوده اند.

۳- سـرویـسها و خـدمـات تـخـصـصـی قـابـل ارائـه توسط شـرکـت :

- ارائه مشاوره و طراحی انواع شـبکه های کامپیوتری .

- ارائه راه حل های طراحی و ساخت DATA CENTER های استاندارد .

- شناخت ، امکان سنجی و تهیه RFP برای شرکت ها و سازمانهای مختلف .

- نصب و راه اندازی انواع سرویسهای شبکه توسط متخصصین MCSE.

- راه اندازی انواع سوئیچها و روترهای سیسکو توسط متخصصین CCNP,CCIE.

- پشتیبانی و نگهداری انواع سرورها و STOREGE ها توسط کارشناسان HP با مدارک رسمی معتبر.

- تهیه و تأمین زیرساخت های سخت افزاری.

- پشتیبانی فنی ، سرویس و نگهداری تجهیزات شبکه و دستگاه های رایانه ای .

- طراحی ، پیاده سازی و نظارت بر راه اندازی مراکز داده (Data Center (و تأمین نرم افزارها و تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز شامل سیستم های برق رسانی بدون وقفه ( UPS (، هشدار، درب های کنترلی ،

- سیستم های COOLING ، سیستم های اعلام و اطفاء حریق ، نصب و راه اندازی کف و سقف کاذب و …… با استفاده از معتبرترین و با کیفیت ترین و شناخته شده ترین برندهای بازار جهانی IT.

4- تـرکیب نیروی انسانی شـرکت مهندسی مـهـرگـان شـبـکـه آفـاق :

یش از ۹۰% پرسنل این شرکت تحصیلات عالی داشته و از تخصص های مختلف نرم افزار ، سخت افزار و شبکه از قبیل برنامه نویسی ، طراحی وب ، کنترل پروژه و کیفیت ، ارتقاء سخت افزار، نصب و راه اندازی شبکه و مدیریت پروژه ، برخوردارند . البته استراتژی مجموعه بر استفاده از مشاورین مجرب شامل اساتید دانشگاه ها و مدرسین مراکز مهم فنی و مهندسی کشور به منظور آموزش ، ارتقاء و به روزنگهداری دانش و مهارت کادر مدیریتی ، فنی ، اداری ، بازرگانی و فروش می باشد .

مهارتهای کارشناسان شرکت :

- تجربه کار تیمی در پروژه های بزرگ.

- میانگین تجربه حدود ۵ سال برای کلیه پرسنل.

- تسلط تمامی پرسنل شرکت به مهارتهای هفت گانه ICT.

- کارشناسان مجرب دارای مدرک MICROSOFT,HP,CISCO

- کارشناسان مجرب دارای مدارک مشاوره سازمان نظام صنفی و رایانه ای کشور.

۵- تهیه و تامین انواع سرورها و تجهیزات کامـپـیـوتری و شـبکه :

- شرکت مهندسی مـهـرگـان شـبـکـه آفـاق از بدو تأسیس درحوزه تهیه ، تأمین و توزیع سخت افزارهای کامپیوتری و تجهیزات جانبی و شبکه فعالیت داشته است و در حال حاضر با توجه به سیاست های کلان اتخاذ شده و با توسعه فعالیتهای بخش بازرگانی حضور خود را در بازار رایانه و تجهیزات سخت افزاری پررنگ تر نموده است و توانایی ارائه خدمات ذیل را دارد :

• تهیه ، تأمین ، نصب و راه اندازی انواع سرورهای مرکزی با برندهای معتبر از قبیل DELL ، HP ، SUN، IBM،SUPERMICRO و ارائه راه حل های جامع انتخاب انواع سرور (SERVER SIZING )

• تأمین ، ارئه ، راه اندازی ، نگهداری و مدیریت انواع تجهیزات فعال (Active) وغیرفعال (Passive ) شبکه از قبیل انواع سوئـیچ ، روتر،UPS ، رک ، پچ پنل و… .با برندهای سرشناس و معتبر از قبیل CISCO ,FOUNDRY HP ,EXTREME, SIEMON ,HYPERLINE, ,NEXANS, 3COM, R&M, D-LINK-PLANETو ….

• مشاوره ، طراحی ، تأمین و ارائه سخت افزارها و نرم افزارهای پایه و نصب و راه اندازی مراکز داده (DATA CENTER) با رعایت دقیق استاندارد .TIA942

• تأمین و ارائه راه حل های جامع و نوین جهت انتخاب تجهـیزات ذخیره سازی (STORAGE SOLUTION )

• ارائه ، نصب ، راه اندازی و پشتیبانی انواع نرم افزارهای پیشرفته و خاص جهت کاربردهای مختلف سرور و BACK UP گیری از قبیل RSA ,NETSUPPORT,HP OPENVIEW,OS,…

6- عملکرد گروه مشاوران شرکت مـهـنـدسـی مـهـرگـان شـبـکـه آفـاق :

مشاورین شرکت به منظور ارتقاء و به روز رسانی پرسنل و با هدف رشد و تعالی شرکت ، خدمات مشاوره ای و اجرائی خود را درزمینه های زیر به شرکت مهندسی مـهـرگـان شـبـکـه آفـاق ارائه می دهند.

- برنامه ریزی و تدوین عملکردها :

• ایجاد نظام مدیریت استراتژیک

• برنامه ریزی فرآیندهای کسب و کار

• نیاز سنجی و برنامه ریزی آموزشی

• عیب یابی و ساختاردهی مجدد فرآیندها (مهندسی مجدد)

طراحی ، پشتیبانی ، ارزیابی و کنترل سیستم ها :-

• امکان سنجی و ارزیابی پروژه ها ، تهیه طرح توجیهی ، برنامه ریزی و کنترل پروژه ها

• مدیریت زنجیره تآمین

• سیستم های مدیریت و ارزیابی عملکرد

• طراحی و اجرای خود ارزیابی سازمانی در سطح کارمندان و مدیران

• ارزیابی و مدیریت ریسک در پروژه ها

• ارزیابی و مدیریت دانش سازمانی

• تحول و بهره وری سازمانی

۷- برخی بـرنـدهای مورد استفاده توسط شرکت در پروژه ها :

TRUNKING STRUCTURE:

• LEGRAND

• PKS

• MK

• JITAL

• …

CABLING STRUCTURE:

• NEXANS

• LEGRAND

• BRANDREX

• R&M

• HYPERLINE

• SIEMON

• …UPS:

• SOROTEC

• APC

• EMERSON

• POWER WARE

• …IPCAMERA:

• VIVOTEK

• AXIS

• PANASONIC

• PLANET

• …COOLING:

• LEONARDO

• APC

• EMERSON

• CANOVATE

• …FIRE PROTECTION:

• TYCO

• AEROSOL MAG

• APC

• …ACCESS CONTROL:

• BIOENTRY

• VIRDI

• …SERVER:

• DELL

• HP

• SUPER MICRO

8- اهـداف و برنامه ریزی شرکت مـهـنـدسـی مـهـرگـان شـبـکـه :

با توجه به افزایش روزافزون استفاده از سیستم های مبتنی بر IT درحوزه های اجتماعی ، فرهنگی ، بانکداری ، شهرداری ، علمی و … اهمیت رشد علمی و کاربری شرکت های فعال در صنعت ITC ، شرکت مهندسی مهرگان شبکه آفاق برنامه بلند مدتی را بر پایه دانش و تجربه کارشناسان خود تدوین نموده که دربرگیرنده اهدافی بلند مدت و جمعی است که امید است با همدلی و اتحاد و استفاده از انتقادات و پیشنهادات مشتریان گرامی و همچنین همکاران محترم ، هر روز در جهت دستیابی به این اهداف ، مسیری را طی نماییم تا بتوانیم سهمی اندک در جهت پیشرفت و موفقیت کشور عزیزمان در جهت دستیابی به تکنولوژی روز IT و رقابت با کشورهای مطرح دنیا دراین زمینه داشته باشیم .

اهـداف و برنامه هایی نظیر :

۱- توجه به تولیدات داخلی ، خصوصأ در زمینه محصولاتی که توان ساخت آن توسط متخصصین و کارشناسان ایرانی وجود دارد .

۲- حمایت ازطرح ها و ایده های علمی دانشجویان و صنعتگران کشور و سرمایه گذاری جهت به الفعل نمودن استعدادهای بالقوه جوانان ایرانی و گسترش تولید اختراعات در غالب شعار همیشگی ایرانی می تواند .

۳- اشتغال زایی از طریق بزرگ کردن سالانه بدنه شرکت و انتقال تجربه به جوانان وآینده سازان کشور

۴- دریافت گواهی معتبر ISO در صنعت IT

5- جذب بازارهدف و رقابت سالم و مفید با همکاران .

- در پـایان به بـرخـی از پـروژه هایـی که توسط کارشناسان این شـرکـت طـراحی و اجـرا شده است اشاره می گردد :

۱- مجموعه کـاخ سـعـد آباد

۲- مجموعه کـاخ نیاوران

۳- موزه رضا عباسی

۴- شرکت پـرشـیـا خودرو نماینده انحصاری BMW در ایران

۵- شرکت مهندسی توسعه سـایـپـا ( سـیکو )

۶- گروه خودروسازی سـایـپـا

۷- بانک مرکزی (چاپ اسکناس)

۸- شرکت سایـپـا یـدک

۹- مراکز تعمیرگاهی سـایپا یـدک

۱۰- شرکت سـازه گـسـتـرسـایـپـا

۱۱- شرکت خودروسازی پــارس خـودرو

۱۲- شـهـرداری منـطقـه ۳ تـهـران

۱۳- سـولـه بـحـران شـهـرداری تـهران ( پـارک پـردیس)

۱۴- مـرکز مـخابرات الغـدیر تـهران

۱۵- مـرکز مخابرات بـهار تـبریز

۱۶- شرکت تولیدی صنعتی سـردسـاز خـودرو

۱۷- بـانک سـرمـایـه

۱۸- بــانـک سـامـان

۱۹- پـایـانـه های کـانـتـیـنـری بـندرعـبـاس آریا

۲۰- شرکت تأمین تابلو

۲۱- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسـلامشهـر

۲۲- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قـدس

۲۳- ستاد فرماندهی انتظامی استان قزوین

۲۴-بیمارستان حضرت امام خمینی

۲۵- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

۲۶-ناحیه انتظامی شهید شیرودی

با آرزوی رشد و تعالی برای کلیه همکاران و متخصصان صنعت ICT در کشور.

شرکت مهرگان شبکه آفاق

لینک ارسال
 • 3 weeks later...
 • 1 year later...

در مورد ارسال رزومه، نکات متعددی در کلاسها، کتابها و سایتها گفته می‌شود. در اینجا من فقط به چند نکته اشاره می‌کنم که می تواند شانس ما را در پذیرش رزومه افزایش دهد:

 

نکته صفر: رزومه داشته باشید. رزومه شما شناسنامه‌ شماست. بسیار پیش می‌آید که دوستان و آشنایان برای شما به دنبال فرصت شغلی هستند و به هر کسی می‌توانند، می‌سپارند تا فرصتهای شغلی موجود را خبر دهد. اما رزومه‌ای از شما در اختیار ندارند. این کار یک قمار بزرگ است. چون شما نمی‌دانید که چگونه معرفی خواهید شد. به عنوان «جوانی که بهتر است بیکار نماند و به فساد کشیده نشود؟» یا «یک جوان خلاق و باانرژی که می‌تواند شرکت … را متحول کند» یا «یک فرد ساکت و آرام اهل مطالعه و تحقیق» یا …همیشه رزومه داشته باشید و اگر به نزدیکان خود می‌سپارید که برایتان کار جستجو کنند، حتماً به صورت دیجیتال و یا به صورت مکتوب و پرینت کاغذی، نسخه‌ای از رزومه‌ی خود را ارائه دهید.

تحقیقات نشان می‌دهد که طرف مقابل برای خواندن رزومه شما بین ۳۰ تا ۴۰ ثانیه وقت صرف خواهد کرد. حالا که این فرصت تا این حد محدود است ارزش دارد که ۳ تا ۴ ساعت صرف تهیه یک برگ رزومه شود. ضمناً با توجه به این محدودیت، رزومه‌ی خود را خیلی کوتاه و ترجیحاً در حد یک صفحه تنظیم کنید.

نکته ۱: از رزومه‌های آماده استفاده نکنید. این روزها انبوهی از رزومه‌های آماده و نمونه‌های رزومه در فضای آنلاین، به صورت رایگان ارائه شده یا فروخته می‌شوند. این رزومه‌ها شاید بتوانند کمی در مورد موضوعات و عناوین مفید باشند، اما ممکن است به ذهن شما چارچوب‌های نادرست و نامربوط بدهند. ضمن اینکه برای کسی که رزومه‌ی شما را می‌خواند و رزومه‌های زیادی را دیده است، احساس اینکه شما حتی در حد تنظیم یک برگ معرفی خودتان هم توانمند نیستید، می‌تواند احساسی منفی ایجاد کند. بنابراین شاید بهترین کار این باشد که رزومه‌ی خود را تنظیم کنید و در پایان برای اطمینان از اینکه نکته‌ای از قلم نیفتاده چند رزومه‌ی آماده را نیز بررسی و مقایسه کنید.

نکته ۲: برای همه‌ی سازمان‌ها از یک رزومه استفاده نکنید. بسیار مشاهده می‌شود که فرد، یک رزومه را آماده می‌کند و آن را برای صد شرکت مختلف ارسال می‌کند. این کار شبیه ارسال ‌اس‌ام‌اس‌های عمومی برای تبلیغات است و همانطور که می‌دانید این شیوه اثربخشی بسیار کمی‌ دارد. به جای ارسال رزومه برای صد شرکت مختلف، وقت بگذارید و حتی اگر مجبور شدید برای ۵ شرکت (یا حتی یک شرکت!) رزومه طراحی کنید و بفرستید. اما آن رزومه را به صورت بسیار حرفه‌ای تنظیم کنید.

نکته ۳: سازمان‌های بزرگ و سازمان‌های کوچک در رزومه‌ی شما به دنبال قابلیت‌های متفاوتی هستند. معمولاً سازمان‌های بزرگ، نیروی تخصصی را ترجیح می‌دهند. اگر کسی قرار است متخصص شبکه باشد، دوست دارند در تمام بخش‌های رزومه‌اش در مورد فعالیت‌های شبکه‌ای ببینند و بخوانند. اگر کسی قرار است قراردادهای حقوقی را تنظیم کند باید حقوق خوانده باشد و به کارهای حقوقی علاقمند باشد. اما شرکت‌های کوچک نگاه متفاوتی دارند. آنها ترجیح می‌دهند اگر کسی تنظیم قراردادهای حقوقی را انجام می‌دهد، در فرصت‌های آزاد، کار فروش را هم انجام دهد و حتی اگر لازم شد یک چک را هم برای نقد کردن به بانک ببرد، با رغبت و علاقه این کار را انجام دهد. با تشریح نوع فعالیت‌ها و علایق خود، می‌توانید احساس مطلوب را به سازمان مورد نظر خود انتقال دهید.

نکته ۴: شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های بین‌المللی عموماً نگاه متفاوتی به رزومه دارند. برای شرکت‌های بین‌المللی، تفریحات شما، گردش‌ها و مسافرت‌ها، کارهای داوطلبانه، مسئولیت اجتماعی و … مهم است و همیشه در رزومه مورد اشاره قرار می‌گیرند. اینکه یک مهندس الکترونیک به تنیس هم علاقه دارد و این مطلب را در رزومه‌ی خود می‌آورد برای فرهنگ کسب و کار بین‌المللی نه تنها عجیب نیست بلکه مفید و موثر نیز هست. اما در رزومه‌ ارسال شده برای یک شرکت ایرانی، ممکن است بی‌معنی تلقی شده یا حتی به عنوان یک امتیاز منفی در نظر گرفته شود.نکته ۵: قبل از هر چیز باید دقت کنید که رزومه‌ شما حذف نشود. معمولاً به دلیل تعدد رزومه‌های دریافتی، کسانی که مسئول بررسی رزومه‌ها هستند، تعدادی از آنها را کنار می‌گذارند. عوامل متعددی می‌تواند باعث شود که رزومه‌ی شما به سادگی کنار گذاشته شود. قالب‌بندی نادرست و نامرتب، اشتباهات تایپی، حجم خیلی زیاد مطالب، فونت نامناسب و غیررسمی از جمله مواردی هستند که ممکن است شانس بررسی‌های بعدی را از رزومه‌ی شما بگیرند. همچنین به ادعاهای خود دقت کنید. کسی که می نویسد تسلط بسیار عالی بر نرم‌افزار وورد دارد و حتی جدول‌بندی داخل رزومه را انجام نداده است، بلافاصله کنار گذاشته خواهد شد. همچنین اگر در خصوص دانش زبان انگلیسی خود ادعاهایی مطرح می‌کنید، داشتن غلط‌های ساده‌ی گرامری یا دیکته‌ای در کلمات انگلیسی به سادگی برای کنارگذشتن رزومه شما کافی است.

نکته ۶: برخی نکات خیلی ساده نیز می‌تواند تاثیر خوبی روی حس خواننده از مطالعه‌ی رزومه‌ی شما داشته باشد. به رزومه خود ساختار بدهید. اطلاعات تماس و سوابق حرفه‌ای و تحصیلات و … را با جدول‌بندی مناسب و کارهای ساده‌ی گرافیکی از هم تفکیک کنید. از فونت‌های رسمی (در فارسی مثل نازنین، لوتوس، میترا و در انگلیسی تایمز نیو رومن) استفاده کنید. هیچ چیز به اندازه‌ی فونت Arial برای خواننده آزاردهنده نیست و این حس را ایجاد می‌کند که شما حتی در حد تغییر فونت، با نرم‌افزارهای تایپ آشنایی ندارید. همچنین ترجیحاً فرم رزومه خود را به Pdf تبدیل کنید تا از خوانده شدن تمیز و درست و با فونت‌های مناسب روی کامپیوتر دیگران، مطمئن باشید. هیچ موضوعی را بیشتر از یک بار تکرار نکنید. اگر زبان شما خوب است یک بار در یک نقطه از متن، به آن اشاره کنید نه اینکه بارها به آن اشاره شود. دقت کنید که آدرس ایمیلی که معرفی می‌کنید تا حد امکان معنادار باشد. نسل جدید کارفرمایان، حتی ممکن است بر اساس آدرس ایمیل شما نیز در مورد شما پیش‌قضاوت داشته باشند.

نکته ۷: در مورد رفرنس‌های خود حساس باشید. ارائه اطلاعات در مورد کسانی که شما را می‌شناسند یا سازمانها و شرکت‌هایی که در آنها کار می‌کرده‌اید و معرفی افرادی در آن سازمانها که بتوان در خصوص گذشته شما از آنها اطلاعات کسب کرد، می‌تواند اعتماد مخاطب را جلب کند. نام افراد، نام دقیق سازمان‌ها، آدرس‌ و اطلاعات تماس آنها و …، می‌توانند بسیار مفید باشند. به ندرت پیش می‌آید که کارفرما با کسانی که شما به عنوان رفرنس معرفی کرده‌اید تماس بگیرد. اما بودن این فهرست، می‌تواند بسیار اطمینان‌بخش باشد. اگر سابقه کار ارائه می‌دهید تاریخ‌ها را تا حد امکان مشخص کنید. اینکه از چه زمانی تا چه زمانی مشغول کار در آن شرکت یا سازمان بوده‌اید.

نکته ۸: همه چیز را در رزومه ننویسید. انسانها به سادگی در دام قضاوت گرفتار می‌شوند. جز در مواردی که مجبور هستید، اطلاعات بیهوده و اضافی در رزومه ننویسید. مجرد و متاهل بودن اگر از پیش‌نیازهای شغل نیست و در آگهی‌ها به طور مشخص در مورد آن صحبت نشده، یک مسئله‌ی کاملاً شخصی شماست و با نوشتن آن اطلاعات این احتمال را ایجاد می‌کنید که طرف مقابل در مورد شما پیش‌قضاوت داشته باشد.

نکته ۹: حتماً نباید سابقه‌ی کار زیادی داشته باشید. برخی فکر می‌کنند برای اینکه رزومه بنویسند باید سابقه‌ی کار زیادی داشته باشند. حتی یک دانشجو نیز می‌تواند رزومه داشته باشد. در این نوع رزومه باید سهم بیشتری را به اطلاعات تحصیلی، پژوهش‌ها، علاقمندی‌ها، مهارتها، توانمندی‌ها و انگیزه‌هایی که برای به دست آوردن موقعیت جدید دارید اختصاص دهید.

نکته ۱۰: رزومه‌ی انگلیسی الزاماً بهتر از رزومه‌ی فارسی نیست. این قابل درک است که شما علاقه داشته باشید از طریق ارسال رزومه به زبان انگلیسی خود را از دیگران متمایز کنید. اما ممکن است کسی که رزومه‌ی شما را می‌خواند احساس بدی پیدا کند و شما را خیلی جو‌گیر بداند! گاه با ارسال رزومه به زبان دیگر، امتیاز‌های بالقوه‌ای را از دست می‌دهید. جز در مواردی که استخدام‌کننده یک شرکت بین‌المللی بوده یا مرکز و سازمانی است که مشخصاً با زبان انگلیسی سر و کار دارد، رزومه‌های خود را به زبان فارسی بفرستید.آخرین حرف من این است که رزومه، الزاماً برای استخدام نیست. همیشه رزومه‌ای از خودتان داشته باشید و آن را به کامل‌ترین شکل ممکن (شاید در چند صفحه) و برای هر کار و سازمانی، منتخبی از آن رزومه را ارائه کنید. من خودم، رزومه‌ای برای خودم دارم و اول هر سال در آن می‌نویسم که دوست دارم تا پایان سال به این رزومه چه چیز‌هایی اضافه شود که به نوعی سند ساده‌ای برای برنامه‌ ریزی توسعه مهارتهای من محسوب می‌گردد.

 

 

محمدرضا شعبانعلی

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...