رفتن به مطلب

مجله صفه


Mohammad Aref

پست های پیشنهاد شده

 • 3 months later...
 • پاسخ 121
 • ایجاد شد
 • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

پست های محبوب

شماره 57 - تابستان 1391 دشوارى هاى فراروى مرمتِ باغِ تاريخىِ ايرانى (رضا ابوئى, حميدرضا جيحانى) ارزيابى ميزان رضايت ساكنان از بازسازى مساكن روستايى استان لرستان پس از زلزلة فروردين سال 1385 (عليرضا فلاحى, عبدالمجيد خورشيديان) بازانديشى در تعريف مفهوم"فرسودگی بافت"بر مبنای فرسودگی مکان (شمين گلرخ) ارتقاى فضاهاى سبز به فضاهايى سرزنده براى شهر (ناهيد صادقى پى) تكنولوژى، معمارى، و پايدارى (محمد تحصيلدوست) بررسى مفهوم هاى خواست و نياز انسان در روانشناسى و تأثير آ نها بر معمارى (مريم اختي

شماره 62 - پاییز 1392 بازشناسى توانايى احساس براى خلق يك معمارى زنده با استناد به آراى كريستوفر الكساندر (مهسا رحمانى, امين نادرنژاد) تعامل بين ايده يابى و پردازش ايده در تفكر طراحى معمارى (حميدرضا شريف, حميد نديمى) آسمان به مثابه منظره؛ بررسى ارجحيت ديد به آسمان از پنجره (سپيده مسعودى نژاد) ارزيابى ميزان توفيق و پيامدهاى محدودسازى رشد شهرى در ايران (حميد ماجدى, اميرحسين پورجوهرى) شبيه سازى و تحليل الگوى رشد شهرى كلان شهر اهواز با استفاده از مدل تركيبى ماركوف سلول هاى خودكار (Markov-

شماره 46 - بهار و تابستان 1387 تأثیر نور روز بر انسان: فرآیند ادراکی و زیست شناسی - روانی روشنایی روز (شهرام پوردیهمی، فریبرز حاجی سید جوادی) آماده سازی مناطق تاریخی و مناظر فرهنگی بم، این میراث جهانی در خطر، برای مقابله با زلزله (علیرضا فلاحی) بن مایه های هنر اسلامی در اندیشه تیتوس بورکهارت (محسن سرتیپی) پل بازارهای تبریز (نیلوفر نواری، ساینا خلیل زاده، فرهاد تهرانی) باغ های خراسان در تاریخ بیهقی (مهرداد قیومی بیدهندی) بررسی تأثیر انتخاب مستقیم شهرداران در بهبود شاخص های حکم روایی

 • 7 months later...
 • 3 months later...
 • 4 months later...

شماره 52 - بهار 1390

تعیین و به کارگیری معیارهای مکان یابی ساختمان های بلند در کلان شهرها؛ نمونۀ موردی شیراز (الهام فلاح, محمدمهدی عزیزی)
مدیریت مبتنی بر مشارکت مردمی در برنامه ریزی منطقه ای (فرخ مشیری)
طراحی شهری، فرایند یا فرایندها (کورش گلکار)
بررسي فرايندهاي شكل گيري تيم در مرحلۀ ساخت پروژ ه هاي ساختماني بلند (مجتبی حسینعلی پور, ناصر شهسواری, فرزانه منتظری)
کتیبه های پاسارگاد در دورۀ اسلامی (محمدصادق میرزاابوالقاسمی)
بررسی باستان شناختی محور فیروزآباد سروستان در دورۀ ساسانی شناسایی بخشی از شاهراه ساسانی فیروزآباد دارابگرد (ناصر نوروززاده چگینی, لیلا فاضل)
طرحی برای بام (ناهيد صادقی پى)
نوا و فضاتجربه ای در فرایند طراحی (فرهاد شریعت زاد)
دربارۀ پديدارشناسي در معماری (مصطفی پورعلی)
تأملی در مفهوم معماری اسلامی ایران و راه فهم آن (کامبیز حاجى قاسمى)
نقش آفرینی شورای شهر در مدیریت شهری (نمونه خاص : شهر سلطانیه ، استان زنجان ، طی سال های 1377- 1386) (زهره فنی, مهدی نورمحمدی)
نظریه مهندسی اجتماعی ،نگرشی نو به تحقق پذیری در طرح های شهری با الگوی شمسه نوسازی (بهمن ادیب زاده)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

شماره 53 - تابستان 1390

جايگاه انسان در تحول معنای فضای معماری در قرن نوزدهم و بيستم (سوسن نورمحمدی)
مقدمه ای بر فرایند مدل سازی مجازی یک اثر ساسانی نیایشگاه بندیان، درگز (کمال الدین نیکنامی, زهرا میراشه, مریم رمضانی)
روایت تهران (سید محمد بهشتی)
وضعیت ابنیۀ شهری اصفهان در دورۀ حکومت ظل السلطان (حسین پورنادری)
رویکردهای بازسازی مسکن پس از سانحه؛ از تولد تا بلوغ (عليرضا فلاحى)
سرپناه موقت پس از سانحه؛ بررسی سیاست های تأمین مسکن موقت پس از زلزلۀ 1385 لرستان (عبدالمجيد خورشيديان)
درآمدی بر تعامل مفاهیم جنسیت و فضا (فرانک فرزانه)
ارزیابی و مقایسۀ طراحی فراگیر دسترسی در محیط هاي مسکونی شهرهای گذشته و معاصر ایران (سیدباقر حسینی, سعید نوروزیان ملکی)
بررسي اقليمي مسكن همدان (سيد ه فائزه اعتماد شیخ الاسلامی)
تفکر نقاد و ارزیابی ایدۀ طراحی معماری (حميدرضا شريف)
چهارچوبی برای آشکار کردن تأثیر مؤلفه های شکل دهندۀطرح مایه در کارگاه طراحی معماری(مورد پژوهی: کارگاه معماری 2، کارشناسی ارشد) (کاظم مندگاری, حسين مهدوی پور, حميد نديمى, سمیه داودی)
نقش تمثیل در روند طراحی معماری (محمد مسعودى نژاد, شاهد ولیدمغربی, سمیرا سادات حسینی یزدی)
معمار در آیینۀ اسما (حسن ذوالفقارزاده)
حكمت عناصر معماري منظر در بهشت قرآني با تأكيد برسورۀ مباركۀ الرحمن (محمدرضا بمانيان, عبدالحميد نقره کار, مجتبی انصاري, بهزاد وثيق)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

شماره 54 - پاییز 1390

تحليل اجتماعى فضايى بافتهاى فرسوده شهرى به منظور احيا و جلوگيرى از فرسودگى بيشتر (مطالعه موردى: منطقة هفده تهران) (ژیلا سجادی, رحمت ا... منشی زاده, بهزاد حبيبى)
توسعه درون زاى شهرى و تحليل ابعاد اقتصادى و مديريتى آن (محمد آئينى)
بهسازى و بازآفرينى بافت هاى فرسوده شهرهاى كشورضرورت تدوين سند ملى مواجهه و اقدام در بافت هاى فرسوده (جليل حبيب اللهيان, سمیه فدایی نژاد)
كاربرد روش چيدمان فضا در ارزيابى طرح هاى توسعه شهرى نمونه مطالعاتى: طرح جامع جديد كلا نشهر تهران و طرح تفصيلى مناطق شهردارى تهران (منطقة 19) (علی پیمانی, مارال ذوالقدر)
جايگاه سازمان فضايى در طراحى شهرى (کامران ذکاوت)
تطبيق محتوايى دو واژه منظر و لندسكيپ (سیدحسن تقوائی)
پديده تاريخىِ شهر ايرانى مرورى بر تفسيرهاى موجود و پيشنهاد براى روش پژوهش (لادن اعتضادى, بهزاد ملک پور اصل)
بازنمايى الگوى فرايند طراحى (حميد ناصرخاكى, پيروز نوريان)
طراحى سايه بان الگو در بوشهر (سیدمحمدحسین آیت اللهی, امین محمدی)
مدلى براى ارزيابى كارگاه طرح معمارى 1 (سپيده مسعودى نژاد)
منازل آموزش طراحى معمارى1 (بر مبناى يك تجربه) (عاطفه کرباسی)
رويكردى انسانى به مسكن (شهرام پورديهيمى, بهادر زمانى, صمد نگين تاجى)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

شماره 55 - زمستان 1390

بررسی واژگان تخصصی و روشهای مرمت بافتهای تاریخی (ناصر بنیادی)
سیر تحول محیط زاینده رود و تعامل آن با شهر تاریخی اصفهان(تا پایان عصر صفوی) (علی عمرانی پور, اصغر محمد مرادی)
آسیابهای قناتی یزد (نریمان فرح زا, محسن عباسی هرفته)
مجموعه شاه ولی یادگار ماندگار شهر تفت (محمدرضا نقصان محمدی, محسن دهقانی تفتی)
سنجش مولفه های اجتماعات تاب آور در فرایند مدیریت بحران شهریمورد منطقه 17 شهرداری تهران (مجتبی رفیعیان, شریف مطوف, ساناز نقشی زادیان)
امکان سنجی تجدید حیات و ساماندهی بافت های قدیم شهری با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی نمونه مطالعه شده: محله زید بن علی در شهر خرم آباد (کمال امیدوار, مریم بیرانوند زاده)
بررسی تحلیلی پیاده راه سازی در کلان شهرهای کشور با تأکید بر مطالبات شهروندان نمونه موردی: پیاده راه های سجاد مشهد (محمد صالحی فرد)
جذب طبقه خلاق در تهران به کمک طراحی شهری (سارا دادپور)
دیوار جدید گرمایش و سرمایش طبیعی (زهرا قیابکلو)
نقش طراحی شهری در آموزش طراحی مجموعه های مسکونی (مرجان نعمتی مهر, على غفاری)
مساجد معاصر و احیای هویت قدسی (زهرا نام آور, روح ا.. مجتهدزاده)
قوانین معماری و آزادی معماران محدودیت هایی که قوانین بر معماران تحمیل می کنند (بهرام سیاوش پور)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

شماره 56 - بهار 1391

شكل گيرى الگوى فضايى"میدان توپخانه"در شهر قاجارى (مهنام نجفى)
مقايسه تطبيقى شكل گيرى و تكوين فضاهاى عمومى در شهرهاى حومه اى جنوب تهران (مطالعه موردى: ورامين، قرچك، اسلام شهر) (سيد محسن حبيبى, نويد پورمحمدرضا, جواد عرفانى, سارا حميده)
بعد سلامت طراحى شهرى (پانته آ حکیمیان)
بهينه سازى مصرف انرژى در ساختمان هاى مسكونى اقليم سرد (نمونه موردى: شهر اردبيل) (فاطمه هاشمى, شاهين حيدرى)
طراحى ساختمان هاى يكپارچه با فتوولتاييك در شهر تهران (راحیل وفایی)
معرفى سرداب هاى يزد و فضاهاى مرتبط با آن همراه تحليلى از نگاه مفاهيم پايدارى (محمد كاظمى, سيدمحمدحسين آيت اللهى)
زبان الگو و روانشناسى شناختى (حميد رضا شريف, فاطمه محمدعلى نژاد)
نسبت طراحى با تحقيق جستارى در بنيان هاى نظرى چگونگى پيوند تحقيق به طراحى معمارى (جعفر طاهرى)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

شماره 57 - تابستان 1391

دشوارى هاى فراروى مرمتِ باغِ تاريخىِ ايرانى (رضا ابوئى, حميدرضا جيحانى)
ارزيابى ميزان رضايت ساكنان از بازسازى مساكن روستايى استان لرستان پس از زلزلة فروردين سال 1385 (عليرضا فلاحى, عبدالمجيد خورشيديان)
بازانديشى در تعريف مفهوم"فرسودگی بافت"بر مبنای فرسودگی مکان (شمين گلرخ)
ارتقاى فضاهاى سبز به فضاهايى سرزنده براى شهر (ناهيد صادقى پى)
تكنولوژى، معمارى، و پايدارى (محمد تحصيلدوست)
بررسى مفهوم هاى خواست و نياز انسان در روانشناسى و تأثير آ نها بر معمارى (مريم اختيارى)
نگاهى به گزينش متمركز كارشناسى ارشد معمارى تجربة گزينش نيمه متمركز سال 1383 در دانشگاه شهيد بهشتى (زهرا طاقى)
مقالات علمى و مقالات علمى پژوهشى (شهرام پورديهيمى)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

شماره 58 - پاییز 1391

نگاهى به معمارى بومى سقانفارها (غلامحسين معماريان, احمد پيرزاد)
مقدمه اى بر برنامه ريزى معمارى (کامبیز نوائى)
مدرسه محله هنر و معمارى يزد مدرسه هنر «با حضور» محلة سهل بن على «تجديد حيات» و معمارى (محمدرضا نقصان محمدى, مسعود ميروكيلى)
شاخصه هاى معمارى اسلامى ايران (كامبيز حاجى قاسمى)
تبيين مدل نقش ساختارى طراحى براى جلب مشاركت مردمى در فرايند معاصرسازى بافت هاى فرسوده محلات شهرى ايران ( نمونه موردى: محله سيروس تهران) (هاشم هاشم نژاد, مصطفي بهزادفر, بهرام صالح صدق پور, سيد علي سيديان)
تأثير فناورى اطلاعات و ارتباطات بر ساختار فضايى شهر با رويكرد طراحى شهرى نوتركيب (محمدصادق سهيلی پور, على غفارى, امير شفيعى)
بناى تاريخى كنگاور در آينه متون تاريخى و گزارش پيشگامان باستان شناسى در ايران (محمد غلامعلى فلاح)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

شماره 59 - زمستان 1391

مديريت ايمن سازى كالبدى بافت هاى تاريخى در برابر زلزله؛ مورد مطالعاتى: بافت تاريخى قزوين (راضيه محمدزاده)
مدلسازى تغييرات فضايىِ كاربرى زمين و توسعه شهرى با استفاده از مفهوم ماشین هاى سلولى (محمدحسين شريف زادگان, احمدرضا ابراهيمى)
طبقه بندى تاريخ معمارى درتاريخ نامه معنا در معمارى غرب (فاطمه گلدار)
در جستجوى معناى فضاى شهرى به كمك علم هرمنوتيك؛ بازشناسى معناى نهفته در ميدان ساعت تبريز (مهدیه باقرزاده خسروشاهی)
پژوهشى در طبيعت شناسى اخوان الصفا در نسبت با معمارى اسلامى ايران (سيده زينب عماديان رضوى, محمدمهدى فخرالدين تفتى)
انكار، اثبات يا تأمل؟ پيرنيا و احراز اصول معمارى ايرانى (نجمه نادرى, على جديدى, حميد نديمى)
ارزيابى نقش درس طرح نهايى در توان حرف هاى دانش آموختگان معمارى دانشگاه يزد (حسين مهدوى پور, فرهاد شريعت راد)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

شماره 60 - بهار 1392

ارتباط ساختار شهر تاریخی شیراز با شبکه آبمطالعه موردی: نهر قنات خیرات در سده های هفتم تا چهاردهم (الناز نجار نجفی, طناز لطیفیان اصفهانی)
طراحی شهری تاب آور (آزاده لک)
جایگاه سازمان کالبدی در طراحی شهری (کامران ذکاوت)
آس بادهای نشتیفان مثالی برای مهندس هوشمندانه «ایرانی» (بیتا قهرمانی, علی اصغر بهادری)
تأملی بر مبانی نظری طراحی سه یادمان دفاع مقدس (محمد فرضیان, عیسی حجت)
مقدماتی درباره حافظه و نقش آن در تفکر طراحی (زهره تفضلی)
حقوق مالکیت فکری معماری (محمد روشن, مصطفی خرمی)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

شماره 61 - تابستان 1392

بررسی تاثیر معماری محیط مدارس بر شکل گری هویت دانش آموزان دوره دبیرستان یزد (محمد کاظمی, سیدمحمدحسین آیت اللهی)
مفهوم نظم، کریستوفر الکساندر و علم جدید (رضا سیروس صبری, علی اکبری)
مدل مديريت عدم قطعيت در حوزة ذى نفعان مطالعه موردى: پروژه برون مرزى (احد نظری, احسان سودیان طهرانی)
گزارش علمی، هندسه و فضای معماری ارگانیک (سعيد مشايخ فريدنى)
از شکل تا وجه (تعمقی در واژگان دلالتگر ظاهر اثر، در حوزه معماری) (الهام بختیاری منش)
تمثیل ظهور حق در مظاهر عددی و هندسی به روایت سید حیدر آملی و تأثیر احتمالی آن بر هنر آینه کاری ایرانی (حسن بلخاری)
تداوم معمارى مذهبى ساسانى در مسجد تاريخانه دامغان تحليل مقايس هاى آتشكده تپه حصار و مسجد تاريخانه دامغان (میترا آزاد)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

شماره 62 - پاییز 1392

بازشناسى توانايى احساس براى خلق يك معمارى زنده با استناد به آراى كريستوفر الكساندر (مهسا رحمانى, امين نادرنژاد)
تعامل بين ايده يابى و پردازش ايده در تفكر طراحى معمارى (حميدرضا شريف, حميد نديمى)
آسمان به مثابه منظره؛ بررسى ارجحيت ديد به آسمان از پنجره (سپيده مسعودى نژاد)
ارزيابى ميزان توفيق و پيامدهاى محدودسازى رشد شهرى در ايران (حميد ماجدى, اميرحسين پورجوهرى)
شبيه سازى و تحليل الگوى رشد شهرى كلان شهر اهواز با استفاده از مدل تركيبى ماركوف سلول هاى خودكار (Markov- CA) (آرمان خواجه برج سفيدى, على سلطانى)
پژوهشى پيرامون برج منسوب به طغرل در رى (نگار يوسفى)
بررسى سير تحول ايوان در خانه هاى سنتى دشت يزد اردكان از دوره مظفرى تا قاجار (ليلا ذاكرعاملى, عبدالله جبل عاملى)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

شماره 63 - زمستان 1392

تفكر دوگانه و مفاهيم فضا در تئورى و عمل (شهرام پورديهيمى, ساسان سيدكلال)
بازخوانى مفهوم مركز (ضحى نديمى, على محمدى, كاظم مندگارى)
تأثير چگونگى هم جوارى توده و فضا در بلوكهاى ساختمانى بر رفتار حرارتى درون بنا (هانيه صنايعيان, فاطمه مهديزاده سراج, فرشاد نصراللهى, سيدمجيد مفيدى شميرانى)
سنجش چرايى دلبستگى مخاطبان به برخى مناظر و عوامل شكل دهنده آن (مهدى شيبانى, على درفشى, فاطمه پرهوده)
ضرورت تدوين برنامه آموزشى مديريت بحران در طراحى شهری (عليرضا فلاحى)
تاريخ ساخت بازار كرمانشاه با نگاهى به حاميان و بانيان بناهاى آن (سيد ه ميترا هاشمى)
بررسى ارتباط بين كاربرى حمل ونقل و ميزان مصرف انرژى (پويان شهابيان, بهار زرين, شراره عظيمى)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال
 • 2 weeks later...

شماره 64 - بهار 1393

زيبايى شناسى خويشتن خواه نقش سرشت مشترك زيستى در داورى زيبايى (مسعود وحدت طلب)
تأملى بر نقش دانش شخصى از موقعيت طراحى در شكل گيرى مولدهاى اوليه طراحى (مريم كلامى, حميد نديمى)
بهره گيرى از ثبات حرارتى زمين در ايجاد آسايش حرارتى (سيده زينب عماديان رضوى, سيدمحمدحسين آيت الهى)
كاربرد نظريه زمينه ای در پژوهش هاي طراحي شهری (آزاده لك)
ارزيابى كيفيت محيط در مجموعه هاى مسكونى اقشار كم درآمد: مورد پژوهى مجموعه هاى مسكونى مهرشهر تاكستان (محمدمهدى عزيزى, مهرداد رحمانى)
تحليل روند تغييرات شاخص هاى تراكم و سرانه فضاى مسكونی (عسگرى معصوم نيا بيشه, ناصر برك پور)
مديريت و حفاظت ميراث جهانى در آموزش دانشگاهى (فرزين فردانش)

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • اضافه کردن...