رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

Adhesive tool wear in the cold roll forming process

Alexander S. Galakhar

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
,

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
, REemail.gif, Jeffrey D. Gates

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
, REemail.gif, William J.T. Daniel

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
, REemail.gif, Paul A. Meehan

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
, REemail.gif

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
, 2 September 2011, Pages 2728–2745

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Effects of axial rolls motions on radial–axial rolling process for large-scale alloy steel ring with 3D coupled thermo-mechanical FEA

 

Guang Zhou

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
, Lin Hua

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
,

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
, REemail.gif, Dongsheng Qian

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
,

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
, Dafang Shi

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
, Hongxing Li

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

Available online 9 January 2012

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Experimental study of friction in sheet metal forming

L. Figueiredo, A. Ramalho

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
, REemail.gif, M.C. Oliveira, L.F. Menezes

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
, 29 July 2011, Pages 1651–1657

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

Evolution of deformation texture in Al/Al–Mg/Al composite sheets during cold-roll cladding

 

Eun-Young Kim

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
, JaeHyung Cho

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
, Hyoung-Wook Kim

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
, Shi-Hoon Choi

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
,

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
, REemail.gif

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
, 15 December 2011, Pages 244–252

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

The development of a hot rolling process for variable cross-section I-beams

Mark A. Carruth, Julian M. Allwood

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
, REemail.gif, REemail.gif

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
, August 2012, Pages 1640–1653

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

سلام

لطفا این مقاله ها رو برام بذارید ممنون

 

خدمت شما :

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال
 • پاسخ 1.9k
 • ایجاد شد
 • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

این مقاله ها رو میخواستم لطفا :5c6ipag2mnshmsf5ju3:icon_gol:

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

شرمنده زیاد شد

 

همه ی مقالات در یک فایل زیپ :

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال
Parametric optimization and prediction of electroless Ni– B deposition

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

با سلام و کمال تشکر از شما بابت مقاله های گذشته

اگه ممکنه مقاله های زیر رو هم برام بفرستید

[h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h] Kevin Kulbaba, Alison Cheng, Alexandra Bartole, Sharonna Greenberg, Rui Resendes, Neil Coombs, Athena Safa-Sefat, John E. Greedan, Harald D. H. Stöver, Geoffrey A. Ozin, and Ian Manners

J. Am. Chem. Soc., 2002, 124 (42), pp 12522–12534

Publication Date (Web): September 28, 2002 (Article)

DOI: 10.1021/ja0202053

 

[h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h] Guoqi Fu, Hongyan He, Zhihua Chai, Huachang Chen, Juan Kong, Yan Wang, and Yizhe Jiang

Anal. Chem., 2011, 83 (4), pp 1431–1436

Publication Date (Web): January 25, 2011 (Article)

DOI: 10.1021/ac1029924

 

[h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h] Jennifer E. Lofgreen, Igor L. Moudrakovski, and Geoffrey A. Ozin

ACS Nano, 2011, 5 (3), pp 2277–2287

Publication Date (Web): February 16, 2011 (Article)

DOI: 10.1021/nn103569

 

[h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h] Yi Zhang, Ruijin Liu, Yuling Hu and Gongke Li

Anal. Chem., 2009, 81 (3), pp 967–976

Publication Date (Web): January 8, 2009 (Article)

DOI: 10.1021/ac8018262

 

[h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h] Yun Li, Mei-juan Ding, Shu Wang, Ruo-yu Wang, Xiao-li Wu, Ting-ting Wen, Li-hua Yuan, Peng Dai, Yu-hui Lin, and Xue-min Zhou

ACS Appl. Mater. Interfaces, 2011, 3 (9), pp 3308–3315

Publication Date (Web): August 29, 2011 (Research Article)

DOI: 10.1021/am2007855

 

[h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h] Kaiguang Yang, Martin Mingarini Berg, Changsheng Zhao and Lei Ye

Macromolecules, 2009, 42 (22), pp 8739–8746

Publication Date (Web): October 23, 2009 (Article)

DOI: 10.1021/ma901761z

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Journal of Chromatography B, Volume 879, Issue 19, 1 June 2011, Pages 1617-1624

Zhaohui Zhang, Xiao Yang, Huabin Zhang, Minlei Zhang, LiJuan Luo, Yufang Hu, Shouzhuo Yao

 

[h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h] Mei-Hwa Lee, James L. Thomas, Yun-Chao Chen, Hsuan-Yun Wang, and Hung-Yin Lin

ACS Appl. Mater. Interfaces, 2012, 4 (2), pp 916–921

Publication Date (Web): January 25, 2012 (Research Article)

DOI: 10.1021/am201576y

 

[h=2]

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/h] Chau Jin Tan, Shalom Wangrangsimakul, Niranjani Sankarakumar and Yen Wah Tong

Anal. Chem., 2008, 80 (23), pp 9375–9376

Publication Date (Web): October 16, 2008 (Comment)

DOI: 10.1021/ac8010318

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Chemical Engineering Journal, Volume 178, 15 December 2011, Pages 443-450

Minglei Zhang, Zhaohui Zhang, Yunan Liu, Xiao Yang, Lijuan Luo, Jutao Chen, Shouzhuo Ya

بازم ممنون :icon_gol:

لینک ارسال
با سلام و کمال تشکر از شما بابت مقاله های گذشته

اگه ممکنه مقاله های زیر رو هم برام بفرستید

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

kevin kulbaba, alison cheng, alexandra bartole, sharonna greenberg, rui resendes, neil coombs, athena safa-sefat, john e. Greedan, harald d. H. Stöver, geoffrey a. Ozin, and ian manners

j. Am. Chem. Soc., 2002, 124 (42), pp 12522–12534

publication date (web): september 28, 2002 (article)

doi: 10.1021/ja0202053

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

guoqi fu, hongyan he, zhihua chai, huachang chen, juan kong, yan wang, and yizhe jiang

anal. Chem., 2011, 83 (4), pp 1431–1436

publication date (web): january 25, 2011 (article)

doi: 10.1021/ac1029924

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

jennifer e. Lofgreen, igor l. Moudrakovski, and geoffrey a. Ozin

acs nano, 2011, 5 (3), pp 2277–2287

publication date (web): february 16, 2011 (article)

doi: 10.1021/nn103569

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

yi zhang, ruijin liu, yuling hu and gongke li

anal. Chem., 2009, 81 (3), pp 967–976

publication date (web): january 8, 2009 (article)

doi: 10.1021/ac8018262

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

yun li, mei-juan ding, shu wang, ruo-yu wang, xiao-li wu, ting-ting wen, li-hua yuan, peng dai, yu-hui lin, and xue-min zhou

acs appl. Mater. Interfaces, 2011, 3 (9), pp 3308–3315

publication date (web): august 29, 2011 (research article)

doi: 10.1021/am2007855

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

kaiguang yang, martin mingarini berg, changsheng zhao and lei ye

macromolecules, 2009, 42 (22), pp 8739–8746

publication date (web): october 23, 2009 (article)

doi: 10.1021/ma901761z

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
original research article

journal of chromatography b, volume 879, issue 19, 1 june 2011, pages 1617-1624

zhaohui zhang, xiao yang, huabin zhang, minlei zhang, lijuan luo, yufang hu, shouzhuo yao

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

mei-hwa lee, james l. Thomas, yun-chao chen, hsuan-yun wang, and hung-yin lin

acs appl. Mater. Interfaces, 2012, 4 (2), pp 916–921

publication date (web): january 25, 2012 (research article)

doi: 10.1021/am201576y

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

chau jin tan, shalom wangrangsimakul, niranjani sankarakumar and yen wah tong

anal. Chem., 2008, 80 (23), pp 9375–9376

publication date (web): october 16, 2008 (comment)

doi: 10.1021/ac8010318

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
original research article

chemical engineering journal, volume 178, 15 december 2011, pages 443-450

minglei zhang, zhaohui zhang, yunan liu, xiao yang, lijuan luo, jutao chen, shouzhuo ya

بازم ممنون :icon_gol:

گاهی اوقات هرچقدر میخوام خودم رو کنترل کنم ، نمیذارین!

اخه اینجا چه ربطی به مقالات acs داره!؟

در تالار مخصوصش مطرح کن تا جواب بدم.

لینک ارسال

سلام لطفا مقالات زیر رو برام بفرستید

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Talanta, Volume 78, Issue 3, 15 May 2009, Pages 936-941

A. Sarafraz-Yazdi, A.H. Amiri, Z. Es’haghi

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Journal of Chromatography A, Volume 1084, Issues 1–2, 19 August 2005, Pages 90-94

R. Kubinec, J. Adamuščin, H. Jurdáková, M. Foltin, I. Ostrovský, A. Kraus, L. Soják

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, Volume 54, Issue 2, 25 January 2011, Pages 417-421

Hui Liu, Qinglin Tang, Robert J. Markovich, Abu M. Rustum

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Talanta, Volume 76, Issue 2, 15 July 2008, Pages 395-399

Lurdes I.B. Silva, Teresa A.P. Rocha-Santos, A.C. Duarte

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Volume 84, Issue 1, 1 May 2011, Pages 13-17

Reza Hosseinzadeh, Raheleh Tahmasebi, Khalil Farhadi, Ali Akbar Moosavi-Movahedi, Abolghasem Jouyban, Jalil Badraghi

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Journal of Chromatography A, Volume 1035, Issue 1, 30 April 2004, Pages 17-22

Óscar Ezquerro, Gustavo Ortiz, Begoña Pons, Marı́a Teresa Tena

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Journal of Chromatography A, Volume 1218, Issue 34, 26 August 2011, Pages 5757-5764

Ali Sarafraz-Yazdi, Amirhassan Amiri, Gholamhossein Rounaghi, Hossein Eshtiagh Hosseini

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Journal of Chromatography A, Volume 1217, Issue 15, 9 April 2010, Pages 2191-2196

Quanlong Li, Xiaoxia Ma, Dongxing Yuan, Jinsheng Chen

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Journal of Chromatography A, Volume 826, Issue 2, 27 November 1998, Pages 191-200

K Elke, E Jermann, J Begerow, L Dunemann

ممنون:icon_gol:

لینک ارسال
سلام لطفا مقالات زیر رو برام بفرستید

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Talanta, Volume 78, Issue 3, 15 May 2009, Pages 936-941

A. Sarafraz-Yazdi, A.H. Amiri, Z. Es’haghi

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Journal of Chromatography A, Volume 1084, Issues 1–2, 19 August 2005, Pages 90-94

R. Kubinec, J. Adamuščin, H. Jurdáková, M. Foltin, I. Ostrovský, A. Kraus, L. Soják

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, Volume 54, Issue 2, 25 January 2011, Pages 417-421

Hui Liu, Qinglin Tang, Robert J. Markovich, Abu M. Rustum

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Talanta, Volume 76, Issue 2, 15 July 2008, Pages 395-399

Lurdes I.B. Silva, Teresa A.P. Rocha-Santos, A.C. Duarte

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Volume 84, Issue 1, 1 May 2011, Pages 13-17

Reza Hosseinzadeh, Raheleh Tahmasebi, Khalil Farhadi, Ali Akbar Moosavi-Movahedi, Abolghasem Jouyban, Jalil Badraghi

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Journal of Chromatography A, Volume 1035, Issue 1, 30 April 2004, Pages 17-22

Óscar Ezquerro, Gustavo Ortiz, Begoña Pons, Marı́a Teresa Tena

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Journal of Chromatography A, Volume 1218, Issue 34, 26 August 2011, Pages 5757-5764

Ali Sarafraz-Yazdi, Amirhassan Amiri, Gholamhossein Rounaghi, Hossein Eshtiagh Hosseini

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Journal of Chromatography A, Volume 1217, Issue 15, 9 April 2010, Pages 2191-2196

Quanlong Li, Xiaoxia Ma, Dongxing Yuan, Jinsheng Chen

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Journal of Chromatography A, Volume 826, Issue 2, 27 November 1998, Pages 191-200

K Elke, E Jermann, J Begerow, L Dunemann

ممنون:icon_gol:

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

سلام لطفا مقاله زیر رو برام بفرستید

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Analytica Chimica Acta, Volume 725, 6 May 2012, Pages 51-56

Saied Saeed Hosseiny Davarani, Amin Morteza Najarian, Saeed Nojavan, Mohammad-Ali Tabatabaei

ممنون

لینک ارسال

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال
سلام به همه عزیزان

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

مرسی

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال
درود

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 • J Azaiez,
 • R Guénette,
 • A Aït-Kadi

 

Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال
سلام لطفا مقاله زیر رو برام بفرستید

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Analytica Chimica Acta, Volume 725, 6 May 2012, Pages 51-56

Saied Saeed Hosseiny Davarani, Amin Morteza Najarian, Saeed Nojavan, Mohammad-Ali Tabatabaei

ممنون

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

با عرض سلام و احترام...

زحمت اين كتاب را مي كشيد:ws3::ws3:

[h=1] Gas Turbine Engineering Handbook

[/h] [h=1] (Fourth Edition)[/h] ISBN: 978-0-12-383842-1

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال
با عرض سلام و احترام...

زحمت اين كتاب را مي كشيد:ws3::ws3:

Gas Turbine Engineering Handbook

 

(Fourth Edition)

 

ISBN: 978-0-12-383842-1

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

فقط ویرایش سوم این کتاب رو دارم.

چهارمش مال سال 2011 هه و فعلا در دسترس من نیست.

لینک ارسال
سلام، واقعأ خسته نباشید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • اضافه کردن...