رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

سلام

Acomparison of 18 winter seasons of in situ and passive microwave-derived snow water equivalent estimates in Western Canada

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

· C Derksen

· A Walker,

· B Goodison

با تشکر

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال
 • پاسخ 1.9k
 • ایجاد شد
 • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

با سلام

 

لطفا این مقاله رو دانلود فرمایید:

 

An exergy method for compressor performance analysis

 

نویسندگان:

J.A McGovern, S Harte

لینک:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

متشکرم

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

لطفا لینک این مقالات رو هم بهم بدین .ممنون

 

Application of new urban tunneling method in Baikoh tunnel excavation

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

Application of tunnel boring machines to coal mine entry development : Proc Rapid Excavation and Tunnelling Conference Las Vegas, 14–17 June 1976, P185–212

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Back analysis of cut and cover tunnels in close proximity to an operating railway in Hong Kong

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Damage assessment of basaltic rock mass due to repeated blasting in a railway tunnelling project – A case study

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Blasting technologies for tunnelling and underground construction

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Comparative studies on the performance of a roadheader, impact hammer and drilling and blasting method in the excavation of metro station tunnels in Istanbul

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Geotechnical risk assessment based approach for rock TBM selection in difficult ground conditions

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Analysis of TBM tunnelling in swelling soils

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال
سلام چرا کسی جواب درخواست ما رو نمیده

 

لطفا لینک این مقالات رو هم بهم بدین .ممنون

 

Application of new urban tunneling method in Baikoh tunnel excavation

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

Application of tunnel boring machines to coal mine entry development : Proc Rapid Excavation and Tunnelling Conference Las Vegas, 14–17 June 1976, P185–212

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Back analysis of cut and cover tunnels in close proximity to an operating railway in Hong Kong

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Damage assessment of basaltic rock mass due to repeated blasting in a railway tunnelling project – A case study

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Blasting technologies for tunnelling and underground construction

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Comparative studies on the performance of a roadheader, impact hammer and drilling and blasting method in the excavation of metro station tunnels in Istanbul

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Geotechnical risk assessment based approach for rock TBM selection in difficult ground conditions

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Analysis of TBM tunnelling in swelling soils

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

سلام....اگه میشه زحمت اینا رو بکشید لطفا:

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061807000347

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061811003552

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061811004491

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142941811002042

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061811006994

لینک ارسال
سلام....اگه میشه زحمت اینا رو بکشید لطفا:

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال
salam

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

یاعلی

لینک ارسال

salam

mamnoon misham age zahmate inaro bekeshid

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Acta Biomaterialia, Volume 8, Issue 3, March 2012, Pages 1357-1365

Stefano Perni, Michael G. Kong, Polina Prokopovich

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Microchemical Journal, In Press, Corrected Proof, Available online 6 April 2012

Helvécio C. Menezes, Breno P. Paulo, Nathália T. Costa, Zenilda L. Cardeal

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

European Polymer Journal, Volume 48, Issue 4, April 2012, Pages 811-820

Somayeh Baseri, Mohammad Karimi, Mohammad Morshed

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Journal of Chromatography A, Volume 1218, Issue 3, 21 January 2011, Pages 367-372

Edmar Martendal, Eduardo Carasek

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Powder Technology, Volume 206, Issue 3, 30 January 2011, Pages 297-305

M.F. Moreno, C.J.R. González Oliver

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Review Article

Japanese Dental Science Review, Volume 47, Issue 2, August 2011, Pages 89-101

Masao Yoshinari, Kenichi Matsuzaka, Takashi Inoue

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Composites Science and Technology, In Press, Corrected Proof, Available online 1 June 2012

C. Riul, V. Tita, J. de Carvalho, R.B. Canto

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Applied Radiation and Isotopes, Volume 70, Issue 3, March 2012, Pages 470-477

Sanjay Kumar Saxena, Yogendra Kumar, K.T. Pillai, Ashutosh Dash

mamnoooon:icon_gol::icon_gol:

لینک ارسال

سلام

لطفا مقاله های زیر رو برام بفرستید

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Analytica Chimica Acta, Volume 701, Issue 2, 9 September 2011, Pages 174-180

Juanjuan Feng, Min Sun, Jubai Li, Xia Liu, Shengxiang Jiang

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Analytica Chimica Acta, Volume 704, Issues 1–2, 17 October 2011, Pages 174-179

Mohammad Bagher Gholivand, Mir Mahdi Abolghasemi, Peyman Fattahpour

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Food Chemistry, Volume 131, Issue 2, 15 March 2012, Pages 698-704

Ali Sarafraz-Yazdi, Maryam Abbasian, Amirhassan Amiri

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Journal of Chromatography A, Volume 1218, Issue 3, 21 January 2011, Pages 367-372

Edmar Martendal, Eduardo Carasek

مرسی:icon_gol:

لینک ارسال
salam

mamnoon misham age zahmate inaro bekeshid

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Acta Biomaterialia, Volume 8, Issue 3, March 2012, Pages 1357-1365

Stefano Perni, Michael G. Kong, Polina Prokopovich

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Microchemical Journal, In Press, Corrected Proof, Available online 6 April 2012

Helvécio C. Menezes, Breno P. Paulo, Nathália T. Costa, Zenilda L. Cardeal

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

European Polymer Journal, Volume 48, Issue 4, April 2012, Pages 811-820

Somayeh Baseri, Mohammad Karimi, Mohammad Morshed

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Journal of Chromatography A, Volume 1218, Issue 3, 21 January 2011, Pages 367-372

Edmar Martendal, Eduardo Carasek

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Powder Technology, Volume 206, Issue 3, 30 January 2011, Pages 297-305

M.F. Moreno, C.J.R. González Oliver

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Review Article

Japanese Dental Science Review, Volume 47, Issue 2, August 2011, Pages 89-101

Masao Yoshinari, Kenichi Matsuzaka, Takashi Inoue

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Composites Science and Technology, In Press, Corrected Proof, Available online 1 June 2012

C. Riul, V. Tita, J. de Carvalho, R.B. Canto

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Applied Radiation and Isotopes, Volume 70, Issue 3, March 2012, Pages 470-477

Sanjay Kumar Saxena, Yogendra Kumar, K.T. Pillai, Ashutosh Dash

mamnoooon:icon_gol::icon_gol:

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال
سلام

لطفا مقاله های زیر رو برام بفرستید

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Analytica Chimica Acta, Volume 701, Issue 2, 9 September 2011, Pages 174-180

Juanjuan Feng, Min Sun, Jubai Li, Xia Liu, Shengxiang Jiang

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Analytica Chimica Acta, Volume 704, Issues 1–2, 17 October 2011, Pages 174-179

Mohammad Bagher Gholivand, Mir Mahdi Abolghasemi, Peyman Fattahpour

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Food Chemistry, Volume 131, Issue 2, 15 March 2012, Pages 698-704

Ali Sarafraz-Yazdi, Maryam Abbasian, Amirhassan Amiri

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Journal of Chromatography A, Volume 1218, Issue 3, 21 January 2011, Pages 367-372

Edmar Martendal, Eduardo Carasek

مرسی:icon_gol:

 

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

سلام.

دستتون درد نکنه.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال
سلام.

دستتون درد نکنه.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

salam mishe lotfan maghalate zir ro vasam befrestid

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Thin-Walled Structures, Volume 51, February 2012, Pages 25-38

Nirosha Dolamune Kankanamge, Mahen Mahendran

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Journal of Constructional Steel Research, Volume 72, May 2012, Pages 203-218

Jimmy Haedir, Xiao-Ling Zhao

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Analytica Chimica Acta, In Press, Corrected Proof, Available online 12 January 2012

Ruifen Jiang, Eduardo Carasek, Sanja Risticevic, Erasmus Cudjoe, Jamie Warren, Janusz Pawliszyn

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Review Article

Progress in Polymer Science, In Press, Corrected Proof, Available online 2 May 2012

Omar Faruk, Andrzej K. Bledzki, Hans-Peter Fink, Mohini Sain

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Journal of Constructional Steel Research, Volume 77, October 2012, Pages 23-31

M. Zeynalian, H.R. Ronagh, S. Hatami

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Water Research, Volume 46, Issue 13, 1 September 2012, Pages 4037-4052

Peng Wang, Tai-Shung Chung

mersiiii:icon_gol:

لینک ارسال
salam mishe lotfan maghalate zir ro vasam befrestid

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Thin-Walled Structures, Volume 51, February 2012, Pages 25-38

Nirosha Dolamune Kankanamge, Mahen Mahendran

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Journal of Constructional Steel Research, Volume 72, May 2012, Pages 203-218

Jimmy Haedir, Xiao-Ling Zhao

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Analytica Chimica Acta, In Press, Corrected Proof, Available online 12 January 2012

Ruifen Jiang, Eduardo Carasek, Sanja Risticevic, Erasmus Cudjoe, Jamie Warren, Janusz Pawliszyn

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Review Article

Progress in Polymer Science, In Press, Corrected Proof, Available online 2 May 2012

Omar Faruk, Andrzej K. Bledzki, Hans-Peter Fink, Mohini Sain

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Journal of Constructional Steel Research, Volume 77, October 2012, Pages 23-31

M. Zeynalian, H.R. Ronagh, S. Hatami

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
Original Research Article

Water Research, Volume 46, Issue 13, 1 September 2012, Pages 4037-4052

Peng Wang, Tai-Shung Chung

mersiiii:icon_gol:

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال
Chapter 10 – Air entrainment in steep chute flows

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

Hubert Chanson

 

pages: 110-132

 

year: 1996

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • اضافه کردن...