رفتن به مطلب

مروری بر مشکلات چشمی


ارسال های توصیه شده

آمبلیوپی یا تنبلی چشم

 

درمان هاي نگهدارنده جهت نگهداري ديد كسب شده يا بهبود در چشم آمبليوپ تا بلوغ سيستم بينايي، مي توان از هر كدام از روش هاي فوق استفاده كرد. اهميت درمان نگهدارنده در اين است كه عود آمبليوپي بدون درمان نگهدارنده تا 50% مي رسد.

راه هاي جديد

L-dopa/carbidopa-Sinemet: به صورت موقتي با افزايش پلاستيسيتي مغزي سبب بهبود پاسخ به آمبليوپ تراپي مي شود. بنابراين تحمل بيماران را بهتر كرده، ولي هيچ گونه اثر دائمي ناشي از دارو به تنهايي ثابت نشده است. در يك مطالعه جديد ديده شده كه كاربرد اين دارو به علت افزايش پلاسيتيسيتي مغزي، شانس ايجاد آمبليوپي در چشم خوب را افزايش مي دهد. بنابراين استفاده از آن بايد با احتياط بيشتري انجام شود.

لینک به دیدگاه
  • پاسخ 57
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

دیابت و چشم

ديابت ممکن است به قسمت هاي مختلف چشم آسيب برساند.آسيب به قرنيه بخصوص تاخير در ترميم اپيتليوم (پوشش سطح قرنيه)، ايجاد انواع گلوکوم( آب سياه)، رسوب مواد خاصي در بافت عنبيه و در نتيجه ممانعت از اتساع کامل مردمک، ايجاد عروق جديد در بافت هاي مختلف مثل عنبيه، زاويه چشم و شبکيه و در نتيجه افزايش فشار داخل کره چشم، ايجاد آب مرواريد،پير چشمي زودرس، فلج اعصاب و عضلات خارج کره چشمي و مهم تر از همه گرفتاري شبکيه( رتينوپاتي) از مهمترين عوارض چشمي ديابت مي با شند.کنترل دقيق و مرتب و طولاني مدت قند خون مي تواند از بروز اين عوارض جلوگيري کرده ويا حداقل زمان بروز عوارض را به تأخير اندزد. به محض تشخيص ديابت بايستي تحت معاينه کامل چشم پزشکي قرار گيريد و حداقل هر 6 ماه يک بار معاينه مجدد شويد.

لینک به دیدگاه

دیابت و چشم

 

 

تغييرات عدسى

کاتاراکت ديابتى حقيقي (نادر) : جوانان ديابتيک گاه طى چند هفته دچار کاتاراکت دوطرفه مى‌شوند.

کاتاراکت سني در ديابتى‌ها (شايع ) : کاتاراکت پيرى در ديابتى‌ها زودتر و شايعتر است.

تغييرات ناگهانى قدرت انکسارى عدسي: در مواقعى که قند خون تحت کنترل نيست، تغييرات قند خون قدرت انکسارى عدسى را به ميزان ?-? ديوپتر (نزديک‌بينى يا دوربيني) تغيير مى‌دهد (به‌علت تغيير آب عدسي )‌ . اين حالت در حضور کنترل خوب قند خون رخ نمى‌دهد.

از دست دادن زودرس قدرت تطابق عدسي و در نتيجه پيرچشمي زودرس

تغييرات عنبيه

کاهش پاسخ مردمک ناشى از ارتشاح گليکوژن در اپى‌تليوم و عضلات عنبيه.

کاهش پاسخ مردمک به‌علت نوروپاتى اتونوم ديابتي.

به‌علت ايسکمي، عروق جديد در سطح قدامى عنبيه ظاهر مى‌شود که مى‌تواند باعث هايفماى (خونريزي) خودبه‌خودي، سينشى ( چسبندگي) قدامى محيطي، انسداد خروج زلاليه و گلوکوم (آب سياه) ثانويه شود

لینک به دیدگاه

دیابت و چشم

 

 

فلج عضلات خارجى چشم

اين حالت که از انفارکتوس اعصاب جمجمه اي مربوط به حرکت چشم ناشى مى‌شود با دوبينى ناگهانى و در فلج زوج سهبا دوبيني، پتوز و احتمالاً درد ناگهانى تظاهر مى‌کند. برخلاف فلج زوج سه ناشى از کومپرشن (فشار روي)عصب (آنوريسم شريان رابط خلفي)، رفلکس مردمک معمولاً سالم مى‌ماند. بهبود حرکت چشم معمولاً طى ? ماه آغاز مى‌شود و معمولاً کامل است. عصب زوج شش نيز ممکن است فلج شود.

رتينوپاتي ديابتي

رتينوپاتي ديابتي يکي ازعلل نابينائي اکتسابي در افراد زير 65 سال است. تعداد عمده اي از اين موارد نابينائي، با معاينات و درمان به موقع توسط چشم پزشکان قابل پيشگيري است. متأسفانه، بيماراني که به موقع براي ارزيابي و درمان مراجعه نکنند و يا بهر دليلي تحت درمان مناسب چشم پزشکي قرار نگيرند، بيشتر در معرض خطر کوري هستند.

لینک به دیدگاه

دیابت و چشم

 

 

رتينوپاتي ديابتي زمينه اي

رتينوپاتي ديابتي زمينه اي؛ در هر زماني پس از شروع ديابت ممکن است مشاهده شود. عموما، اين مرحله "اولين پله" در بروز رتينوپاتي است و کمتر مورد توجه قرار مي گيرد. اين حالت معمولا از نظر بينائي بدون علامت است. يافته هاي شبکيه اي شامل: خون ريزي هاي نقطه اي و لکه اي(خونريزي هاي ظريف در پرده شبکيه چشم)، ميکروآنوريسم( اتساع مويرگها) و اگزودا (رسوبات داخل شبکيه ناشي از نشت عروق) است. بروز اين حالت در ديابت نوع يک(ديابت جوانان)، به ندرت قبل از گذشت 3 الي 4 سال از شروع ديابت مشاهده مي شود. در ديابت نوع دو(ديابت بالغين)، رتينوپاتي ديابتي زمينه اي ممکن است در زمان تشخيص بيماري وجود داشته باشد. لذا پزشکان عمومي، متخصصين داخلي و غدد بايستي بيماران ديابتي را به محض تشخيص براي ارزيابي عوارض چشمي ارجاع دهند.

در رتينوپاتي ديابتي زمينه اي، عموماََ درمان با اشعه ليزر توصيه نمي شود. يک مورد استثناء، نوع پيشرفته رتيتوپاتي ديابتي زمينه اي است که به آن" رتيتوپاتي ديابتي پره-پروليفراتيو" مي گويند. براي اين مرحله بخصوص اگر چشم مقابل عوارض ديابتي داشته باشد، ممکن است درمان با اشعه ليزر را پيشنهاد شود.

لینک به دیدگاه

دیابت و چشم

 

 

ورم لکه زرد شبکيه با اهميت کلينيکي

ورم (ادم) لکه زرد شبکيه (ماکولا) با اهميت کلينيکي، به تورم ماکولا ناشي از نشت مويرگها و ميکروآنوريسم اطلاق مي شود. اين حالت ممکن است توأم با کاهش يا اختلال ديد باشد يا نباشد. در اين شرايط ، چشم پزشکان معيارهاي دقيقي براي تعيين نياز به ليزر موضي دارند.

بيماران مبتلا به ورم لکه زرد شبکيه با اهميت کلينيکي بايستي تحت درمان ليزرتراپي (فوتوکوآگوليشن) موضعي قرار گيرند.به اين منظور بايد ابتدا عکس رنگي از عروق شبکيه ( آنژيوگرافي) گرفته شده و بر اساس راهنمائي عکس، عروق نشت کننده سوزانده و بسته شوند. چشم پزشک ناحيه ماکولا رابه شکل مشبک و يا مستقيماََ ميکروآنوريسم را ليزر مي کند و مرکز ماکولا که "فووآ" ناميده مي شود بايد ليزر نشود زيرا در غير اين صورت ديد مرکزي يعني تيزبيني از بين مي رود.

خطر کاهش بينائي در بيش از 50% در بيماراني که تحت درمان ليزرتراپي (فوتوکوآگوليشن) موضعي قرار مي گيرد، کم مي شود. حتي در بيمارني که ينائي 20/20 دارند و معيارهاي نياز به درمان را دارند، براي پيشگيري از کاهش بينائي در آينده، بايستي تحت درمان ليزرتراپي (فوتوکوآگوليشن) موضعي قرار گيرند.ذکر اين نکته حائز اهميت است که ليزر نمي تواند بينائي راافزايش دهد؛ اما هدف از ليزر تراپي جلوگيري از کاهش بيشتر ديد است.بسياري از يبيماران مبتلا به ورم لکه زرد شبکيه با اهميت کلينيکي بايستي طي سه تا چهار جلسه مختلف و به فواصل دو تا چهار ماه تحت درمان ليزرتراپي (فوتوکوآگوليشن) موضعي قرار گيرند تا تورم ماکولا برطرف شود

لینک به دیدگاه

دیابت و چشم

 

 

رتينوپاتي ديابتي پروليفراتيو رتينوپاتي رتينوپاتي ديابتي پروليفراتيو(رويش بافت همبندي عروقي در شبکيه) بيشترين خطر احتمال از دست رفتن بينائي را دارد. مشخصه آن؛ ايجاد عروق غير طبيعي جديد در محل و يا در نزديکي سر عصب بينائي و خونريزي داخل زجاجيه و جلوي پرده شبکيه است. رتينوپاتي ديابتي پروليفراتيو معمولا در چشم هائي که مبتلا به رتينوپاتي ديابتي پروليفراتيو پيشرفته هستند، ايجاد مي شود و ناشي از نرسيدن اکسيژن به شبکيه است. از نظر تئوري؛ "فاکتور رشد عروق جديد" مثل يک هورمون موضعي عمل کرده و باعث رويش عروق جديد مي شود.

متأسفانه؛ عروق جديدغيرطبيعي بوده و تمايل به پاره شدن و خونريزي داخل زجاجيه اي دارند.علاوه بر کاهش ناگهاني ديد، اين وضعيت باعث بروز عوارض عوارض ماندگارتري نظيرپارگي کششي شبکيه و گلوکوماي ناشي از عروق جديد (آب سياه) مي شود.

به محض تشخيص، بيماران مبتلا به رتينوپاتي ديابتي پروليفراتيو بايستي تحت درمان ليزر درماني منتشر در ناحيه محيطي شبکيه قرار گيرند. اين درمان همچنين "ليزردرماني تمام شبکيه" ناميده مي شود. با تحليل و پسروي عروق جديد شبکيه، خطر از دست رفتن ديد به ميزان قابل توجهي کاهش مي يابد. ليزر درماني منتشر به صورت سرپائي و يا در مطب انجام مي شود. بعضي از بيماران در موقع ليزردرماني احساس ناراحتي کمي دارند که مي توان با تزريق بي حسي ناراحتي را کاهش داد. هر جلسه ليزر معمولا 30 تا 45 دقيقه طول مي کشد. ليزردرماني کامل به حدود 1000 تا 2000 عدد اسپات و 3 تا 4 جلسه نياز دارد.

دربعضي از بيماران مبتلا به رتينوپاتي ديابتي پروليفراتيو، خونريزي زجاجيه از ليزردرماني ممانعت مي کند؛ چون خون مسير ليزر را سد مي کند. اگر طي چند هفته تا چند روز خونريزي زجاجيه جذب نشود، جراحي ويترکتومي (خارج کردن زجاجيه) انجام شده و سپس ليزردرماني؛ چه در موقع عمل و چه بعد از آن انجام مي شود. بيماراني که دچار پارگي کششي پرده چشم شده اند، بايستي جراحي شوند

لینک به دیدگاه

مگس پران Floaters

 

گاهي اوقات ممکن است کدورت هايي به اشکال مختلف مثل پرز،خطوط کوچک، تکه ابر،نقاط يا دوايرکوچک و .....به صورت شناور در ميدان بينائيتان ببينيد. اينها را اصطلاحا مگس پران يا فلوتر مي ناميم. اين کدورت ها اغلب زماني که به يک زمينه صاف مثل ديوار سفيد يا آسمان آبي نگاه مي کنيد، ديده مي شوند.در واقع اينها توده هاي خيلي کوچک ژل يا سلول در داخل "زجاجيه" هستند. زجاجيه مايع ژل مانند شفافي است که فضاي دروني چشم را پر کرده است.گرچه به نظر مي رسد که اين اشکال در جلوي چشمتان در حال حرکتند، در واقع اين ها در درون زجاجيه شناورند.زمانکه شما نگاه مي کنيد، سايه اين اجسام شناور روي پرده شبکيه چشمتان حس مي شود. پرده شبکبه لايه اي عصبي است که در قسمت عقبي چشم قرار گرفته و نور را درک کرده ،اجازه مي دهد اشياء را ببينيد.

 

علل مگس پران چيست؟زماني که به ميانسالي مي رسيم، ژل رجاجيه متراکم و کم حجم مي شود و در نتيجه توده يا رشته هايي در آن ايجاد مي شود.ژل رجاجيه از قسمت پشتي چشم فاصله گرفته و و باعث جداشدگي خلفي زجاجيه مي شود. اين پديده علت شايع مگس پران استجداشدگي خلفي زجاجيه در افراد زير شايع تر است:افراد نزديک بينافراديکه سابقه عمل کاتاراکت (آب مرواريد)دارندافرادي که تحت ليزر ياگ قرار گرفته اند. ( در بعضي موارد مدتي پس از عمل آب مرواريد و گذاشتن لنز داخل چشمي کپسول عدسي که لنز در آن کار گذاشته شده، دچار کدورت مي شود و باعث افت بينائي ميشود. در اين مورد کدورت کپسول پشت لنز با ليزر ياگ پاک و مسير ديد باز مي شود)افرادي که سابقه التهاب داخل چشمي دارندظهور مگس پران ، بخصوص اگر به صورت ناگهاني باشد؛ مي تواند به عنوان زنگ خطر باشد. در صورت بروز ناگهاني مگس پران، بخصوص اگر بالاي 45 سال هستيد، يک راست سراغ چشم پزشک برويد

لینک به دیدگاه

مگس پران Floaters

آيا مگس پران مشکل جدي و خطرناکي است؟اگر زجاجيه به علت کاهش حجم از ديواره چشم فاصله بگيرد، مي تواند منجر به سوراخ و پارگي پرده شبکيه شود.اين وضعيت گاهي باعث خونريزي داخل چشمي مختصري مي شود که خود ممکن است به شکل مگس پران جديد بروز کند.از آنجايي که پارگي و سوراخ شبکيه مي تواند منجر به جداشدن آن شود، هميشه به عنوان خطري جدي محسوب مي شود. پس بايد در شرايط زير دراولين فرصت چشم پزشکتان را ببينيد:بروز ناگهاني حتي يک مگس پرانبروز ناگهاني جرقه هاي نوراني. اگر علائم ديگري نظير از بين رفتن ديد قسمت هايي از ميدان بينائي مشاهده شد، بايد بلافاصله توسط چشم پزشک معاينه شويد

لینک به دیدگاه

مگس پران Floaters

 

با مگس پران چه کنيم؟

 

چون بايد از وضعيت پرده شبکيه چشمتان در ارتباط با احتمال پارگي آن مطلع شويد،لازم است در صورت بروز ناگهاني مگس پران با چشم پزشک تماس بگيريد.مگس پران ها ممکن است در مسير ديد قرار گرفته و بخصوص موقع مطالعه مزاحم شما شوند . با حرکت چشمتان به بالا و پايين مي توانيد آنها را از مسير بينائيتان جابجا کنيد.گرچه بعضي از مگس پران ها ممکن است در مسير ديد شما باقي بمانند، بسياري از آنها به مرور ناپديد شده و مزاحمتشان کم مي شود. حتي اگر سالها تعدادي مگس پران داريد، به محض ظهور مگس پران جديد بايد توسط چشم پزشک معاينه شويد.

لینک به دیدگاه

جرقه های نورانی (Flashing)

 

علل ايجاد جرقه هاي نوراني (فلاشينگ) چيست؟زماني که زجاجيه روي شبکيه ماليده ميشود يا نسبت به هم کشيده مي شوند، شما نوري شبيه فلاش زدن يا رعد و برق احساس مي کنيد.ممکن است زماني که چشمتان ضربه مي خورد نيز چنين حسي را تجربه کنيد. فلاش هاي نوري ممکن است هفته ها يا ماه ها ظاهر شده و ناپديد شوند. هر چه مسن تر شويم، بيشتر احتمال دارد که اين فلاش ها را تجربه کنيم. اگر به طور ناگهاني احساس جرقه و فلاش نوري کرديد، لازم است از نظر احتمال پارگي پرده شبکيه بلافاصله توسط چشم پزشک معاينه شويد.

 

ميگرنبعضي افراد فلاشهاي نوري به شکل خطوط زيگزاگ يا موج گرما در هر دو چشم احساس مي کنند که حدود 10 - 20 دقيقه طول مي کشد.اين نوع فلاشها معمولا ناشي از اسپاسم عروق مغز است و "ميگرن" ناميده مي شود. اگر بدنبال فلاش هاي نوري سردرد شروع شود، بنام "سردرد ميگرني" خوانده مي شود.بهر حال فلاش هاي شبيه خطوط زيگزاگ و امواج گرما مي تواند بدون سردرد ديده شود.در اين موارد فلاش هاي نوري بنام ميگرن چشمي يا ميگرن بدون سردرد ناميده مي شوند

لینک به دیدگاه

جرقه های نورانی (Flashing)

 

نحوه معاينه چشم ها چگونه است؟

حدود بيست دقيقه تا نيم ساعت پس از ريختن قطره هاي گشاد کننده مردمک و باز شدن مردمک، چشمتان توسط چشم پزشک معاينه مي شود.اين معاينه دردناک نيست و چشم پزشک بدقت پرده شبکيه و زجاجيه چشمتان را ارزيابي و بررسي مي کند. چون مردمک چشم شما باز شده، براي رانندگي راحت نخواهيد بود؛ لذا بهتر است فرد ديگري شما را به منزل باز گرداند.با پا به سن گذاشتن مگس پران و جرقه هاي نوراني شايعتر مي شوند.اگر چه همه مگس پرانها و جرقه هاي نوراني خطرناک نيستند، اما هميشه لازم است که براي اطمينان از سلامت پرده شبکيه توسط چشم پزشک معاينه شويد.

لینک به دیدگاه

پيرچشمي و روشهاي درمان presbyopia treatment

 

 

 

پير چشمي presbyopia

 

در هنگام مطالعه، عدسي با تغيير انحنا خود اين امکان را ايجاد مي‌نمايد که بتوانيم اجسام نزديک را بخوبي ببينيم. اين قابليت از سن 40 تا 45 سالگي به بعد، کاهش مي‌يابد و بنابراين پير چشمي عارض مي‌گردد، بدين معنا که براي ديد نزديک و مطالعه نياز به عينک جداگانه خواهد بود. هرگاه فردي به نزديک نگاه مي‌کند، انقباض عضله سيلياري، کشش عدسي را کم مي‌کند و لذا عدسي کروي‌تر شده و قدرت انکساري بيشتري پيدا مي‌کند و تصوير جسم نزديک را بر شبکيه مي‌اندازد (عمل تطابق). در نگاه به دور عکس اين حالت اتفاق مي‌افتد. با پير شدن و کاهش حالت ارتجاعي عدسي ، قدرت تطابق آن کاهش مي‌يابد و فرد تار مي‌بيند.اين همان حالتي است كه به آن پير چشمي گفته مي شود.

تئوريهاي پيرچشمي

گرچه هنوز روي علت اصلي پير چشمي بحث است، مطالعات متعدد بوضوح نشان مي دهد که با پيشرفت سن عدسي چشم سفت تر شده و انعطاف پذيري آن کاهش مي يابد. هر چند که اين پديده تمام جوانب را توجيه نمي کند؛ حداقل مسئول قسمتي از پيرچشمي است.رونالد شاچارفرضيه ديگري را پيشنهاد کرده که بر طبق آن شروع پير چشمي عمدتا ناشي از شل شدن رشته هايي است که نيروي لازم براي تغيير شکل عدسي را انتقال مي دهند. اين تئوري مورد بحث است زيرا هنوز اثبات نشده است. بهر حال؛ عمل جراحي موفق "براي ديد نزديک و مطالعه" نياز به تکنيکي داردکه عامل مسببير چشمي را اصلاح کند. در صورتيکه چنين درماني عملي گردد، طبعا هر کسي با پا به سن گذاشتن پيرچشم شده وداوطلب آن خواهد شد.

لینک به دیدگاه

پيرچشمي

 

روشهاي درمان پيرچشمي presbyopia treatment

بهبود پيرچشمي با جراحي(Surgical Reversal of Presbyopia (SRP

رايج ترين روشي که هم اکنون بکار مي رود، "بهبود پيرچشمي با جراحي"؛(Surgical Reversal of Presbyopia (SRPناميده مي شود. طبق اين تکنيک، فرض بر اين است که پيرچشمي ناشي از شل شدن رشته هاي متصل به لنز است. با استفاذه از چهار "باند متسع کننده اسکلرا(صلبيه)"، فرض بر اين است که اين رشته ها مجددا سفت شده و قدرت تمرکز را به عدسي باز مي گردانند. تا کنون با اين تکنيک بيش از 500عمل جراحي در جاهاي مختلف دنيا و با نتايج متفاوت انجام شده است. کارآزمايي باليني در 6 مرکز در آمريکا شروع شده است. اين کارهاي تحقيقاتي بي خطر بودن و موثر بودن اين روش را ارزيابي مي کند.ابهامات خاصي در ارتباط با بي خطري اين تکنيک مثلا خطر پارگي کره چشم، فرسايش چشم با باند متسع کننده، عفونت وکاهش خونرساني کره چشم وجود دارد. علي رغم عدم اطمينان از بي خطري و موثر بودن آن، اين تکنيک در مکزيک و ساير کشورهاي خارج از آمريکا انجام مي شود.

لینک به دیدگاه

پيرچشمي

 

اسکلروتومي مژگاني قدامي

Anterior Ciliary Sclerotomy or ACS

روش ديگري که " اسکلروتومي مژگاني قدامي" Anterior Ciliary Sclerotomy or ACS ناميده مي شود،نيز بر همين فرضيه سفت کردن رشته هاي متصل به عدسي استوار است. در اين روش چند برش نيم ضخامت شعاعي شبيه کراتوتومي شعاعي در اسکلرا يا سفيدي چشم ايحاد مي شود.بر طبق گزارشات موجود با اين روش به مدت چند هفته بعد از عمل قدرت تمرکز عدسي بهبود مي يابد و سپس کاملا به شرايط قبل از عمل برميگردد.

 

اسکلروتومي مژگاني قدامي توأم با ايملنت

بعضي از جراحان با قرار دادن قطعاطي از جنس سيليکون داخل برش هاي شعاعي سعي در جلوگيري از بازگشت پيرچشمي دارند.

لینک به دیدگاه

پيرچشمي

 

 

استفاده از ليرز مادون قرمز infrared laser

روش ديگري نيز که با هدف سفت کردن رشته هاي متصل به عدسي بکار مي رود، استفاده از ليرز مادون قرمز براي نازک کردن اسکلرا است.بر اساس گزارشات اوليه از آمريکاي جنوبي، با استفاده از دستگاه ليزري که توسط شرکت SurgiLight, ساخته شده؛ اين روش قادر است که توانايي قدرت تمرکز عدسي را بر خلاف دو روش قبلي بطور ماندگار،بهبود بخشد.

روشهاي نرم کردن هسته عدسيsoften the inside of the crystalline lens

دو روش ديگر نيز با اين فرض که پير چشمي عمدتا ناشي از سخت شدن عدسي و از دست دادن انعطاف پذيري آن است، ابداع شده اند. در روش اول از وسيله اي بنام کاتارکسCatarex استفاده مي شود که براي عمل آب مرواريد (کاتاراکت) اختراع شده است. با کاتارکس، بطور کامل محتويات عدسي چشم تخليه شده و کپسول عذسي“bag” باقيمانده با پليمر قابل ارتجاعي پر مي شود. اين پليمر انعطاف پذيري لازم براي بازگشت الاستيسيته براي تغييرقدرت تمرکز عدسي را فراهم مي کند. در روش دوم با استفاده از ليزر فوتوديسراپتيو( انهدام با نور)photodisruptive laser ، محتويات عدسي چشم crystalline lens نرم شده و الاستيسيتي بهبود مي يابد. هر دوي اين روش ها تا مصارف کلينيکي راه زيادي را در پيش دارند.

لینک به دیدگاه

پيرچشمي

 

 

 

تعويض عدسي چشم Intraocular Lens Implantation

 

آخرين روش درمان پير چشمي از اين نظر با ساير روش ها متفاوت است که با رشته هاي متصل به عدسي چشم و نرم کردن محتويات عدسي سر و کاري ندارد. در اين روش عدسي چشم برداشته شده و با عدسي (لنز) مصنوعي جايگزين مي شود. عدسي به عضلات مژگاني متصل مي شود.در حالت طبيعي عضلات مژگاني باعث تغيير شکل عدسي مي شوند ولي در اينجا عدسي را حرکت مي دهند.مطالعات اوليه نشان داده که با اين روش حداقل مقدار کمي قدرت تمرکز ايجاد مي شود. يکي از کمپاني هاي شروع کننده بنام C & C Visionاست که لنز داخل چسمي با قدرت تطابق بنام AT-45 accommodating intraocular lensرا ساخته است که اکنون فاز اول تائيديه انجمن دارو و غذاي آمريکا FDAرا طي مي کند. کمپاني ديگري که لنز داخل چسمي با قدرت تطابقي را ساخته (Human Optics AG (in

Erlangen,
Germany از آلمان است.

 

 

لنزهای چند کانونی و لنزهای تطابقی
در حال حاضر کریستا لنز تنها لنز تطابقی است که موفق به دریافت تأئیدیهFDA (انجمن دارو و غذای آمریکا) شده است.

لینک به دیدگاه

پيرچشمي

 

 

The ReZoom IOLلنزهای ریزووم

با کار گذاری لنز ریزووم در چشم, فرد بینایی خوبی در فواصل دور, نزدیک و حد فاصل آن را خواهد داشت. لنز ریزووم یک لنز چند کانونی نسل دوم است که پنج ناحیه اپتیکی برای اصلاح بینایی در فواصل مختلف را داراست. این لنز توسط شرکت AMO آمریکا طراحی و ساخته شده است. این لنز تأئیدیه FDA (انجمن دارو و غذای آمریکا) را در مارس 2005 دریافت کرد. بر اساس مطالعات بالینی انجام شده, 92% افرادی که لنز ریزووم دارند, برای مطالعه اصلاً به عینک نیاز ندارند و یا فقط گهگاهی نیاز به عینک دارند. بطور معمول شش تا دوازده هفته زمان لازم است تا بیماران به این سیستم جدید عادت کنند. اگر شما مایلید که برای مطالعه وابستگی کمی به عینکتان داشته باشید, لنز ریزووم درست آن چیزی است که منتظرش هستید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد طراحی لنز ریزووم و نحوه کار آن بر روی این آدرس visioninfocus.com/423.aspکلیک کنید.

لنزهای چندکانونی تکنیس Tecnis Multifocal IOL

این لنز نیز توسط شرکت(Advanced Medical Optics )AMO آمریکا طراحی و ساخته شده است. این لنز diffractive بوده و در اندازه های مختلف مردمک, فرد بینایی خوبی در فواصل دور, نزدیک و حد فاصل آن را خواهد داشت. این لنز تأئیدیه FDA (انجمن دارو و غذای آمریکا) را در اوائل 2009 میلادی دریافت کرد.

The ReStor Acrysof IOLلنزهای ری استور

این لنز توسط شرکتAlcon آمریکا طراحی و ساخته شده است.بر اساس یک مطالعه بالینی که کارخانه سازنده این لنز انجام داد, 80% بیماران در هیچ شرایطی نیاز به عینک ندارند. این لنز با بهره گیری از تکنولوژی جدیدی در طراخی لنز بنام"apodized diffractive technology " بیمار را قادر می کند تا در فواصل مختلف بینایی خوبی داشته و کیفیت زنگی فرد را بهبود می بخشد. این لنز تأئیدیه FDA (انجمن دارو و غذای آمریکا) را در مارس 2005 دریافت کرد. نوع آسفریک آن در اوائل سال 2007میلادی تأئیدیه FDA (انجمن دارو و غذای آمریکا) رادریافت کرد. لنز آسفریک در قسمت های محیطی شعاع انحنای کمتری داشته و حساسیت کنتراست بالاتر و بینایی بهتری در شب دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این لنز بر روی این آدرسwww.acrysofrestor.com کلیک کنید.

لینک به دیدگاه

پيرچشمي

 

 

 

کریستا لنز Crystalens

 

 

selecting_intraocular_05.jpg

این لنز در اواخر سال 2003 میلادی و زمانی که توسط شرکت eyeonics عرضه می شد, موفق به دریافت تأئیدیه FDA (انجمن دارو و غذای آمریکا) شد. شرکت Bausch & Lomb در اوائل سال 2008 میلادی این لنز را تصاحب کرد و تحت عنوان" Crystalens HD " تأئیدیه FDA (انجمن دارو و غذای آمریکا) را در اواخر ژوئن 2008 دریافت کرد. این لنز برای بازگرداندن قدرت تطابق چشم طراحی شده و در مطالعات انجام شده توسط FDA (انجمن دارو و غذای آمریکا) در 80% موارد پس از چهار ماه بیمارن بدون عینک بینایی 100% دارند؛ در حالیکه بینایی دور نیز خیلی خوب است.

 

selecting_intraocular_04.jpg

از آنجایی که این لنز در هر دو طرف خود دارای لولا است, براحتی می تواند توسط عضلات مژگانی حرکت کند و چشم بتواند بطور طبیعی تری بر روی اشیاء دور و نزدیک تمرکز کند.

لینک به دیدگاه

بلفاریت Blepharitis

 

Blepharitis.jpg

 

بلفاريت يعني التهاب لبه پلکها. اين بيماري پوست لبه پلکها ( علي الخصوص جاييکه مژه ها بيرون مي آيند) را درگير مي کند.معمولا زماني که غدد چربي کوچکي که در لبه پلکها قرار دارند؛ عملکرد طبيعي نداشته باشند، بلفاريت ايجاد مي شود. زماني که اين غدد چربي خوب کار نکنند، ممکن است رشد باکتري ها زياد شده و باعث التهاب، تحريک و خارش پلکها شود. بلفايت در اغلب موارد مزمن بوده و درمان آن مشکل است. اگرچه بلفاريت مزاحم و آزار دهنده است اما باعث آسيب بينايي نمي شود. علائم و نشانه هاي بلفاريتعلائم و نشانه هاي بلفاريت عبارتند از:· قرمزي چشم و اشکريزش· احساس شن ريزه و سوزش در چشم· خارش پلکها· قرمزي و تورم لبه پلکها· پوسته پوسته شدن پوست اطراف چشم ها· قي کردن لبه پلکها موقع بيدار شدن از خواب· حساسيت به نور· اشک کف آلود· رويش مژه ها در جهات غير طبيعي· ريختن مژه ها

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...