رفتن به مطلب

مکانیزم افزایش استحصال طلااز کانی ها در حضور کربن فعال


XMEHRDADX

ارسال های توصیه شده

fo8axtzv7i0hoxsi4vkz.jpg

 

 

 

 

چكيده

 

كربن در ليچ (CIL)، فرآيند متداولي نسبت به كربن در پالپ (CIP) است، بخصوص مواقعي كه كانه كمپلكس پيچيده دارد. كربن فعال با كانه‌هاي داراي كمپلكس پيچيده در تانك ـ ليچينگ، با سيانيد طلا، جذب روي كربن بعلت ظرفيت جذب قوي‌تر، انتخابي‌تر است. اگرچه مكانيزم‌هاي ديگر، ممكن است در افزايش استحصال طلا از يك كانه در حضور كربن نقش داشته باشد. طبق اصل لوشاتوليه، عامل موثر در حلاليت، غلظت طلا بوده كه بعلت جذب روي كربن فعال كاهش مي‌يابد.

 

در اين مقاله، استفاده از كربن فعال در بهبود انحلال طلا از تعدادي كانه‌ها با كاني شناسي مختلف ـ كه با انجام آزمايشات مختلف يك نتيجه اثربخش هنگام استفاده از كربن فعال حاصل شده ـ بررسي شده است.

 

هر دو مكانيزم‌هاي بيان شده، در بالابردن استحصال طلا نقش داشتند، اين در حالي است كه مكانيزم كنترل‌كننده بشدت به كاني‌شناسي كانه وابسته است. به هرحال، خصوصيات كانه‌هاي كمپلكس و غلظت سيانيد نقش مهمي را در استحصال ايفا مي‌كنند.

 

واژه‌هاي كليدي: كربن در ليچ؛ كربن در پالپ؛ اصل لوشاتوليه

 

 

1. مقدمه

 

در حين فرآيند «كربن در ليچ» يا «كربن در پالپ»، فرآيندهاي كنترلي و تعيين‌كننده‌اي وجود دارد.

 

ـ كربن در ليچ (CIL)، فرآيند متداولي نسبت به كربن در پالپ (CIP) است، بخصوص مواقعي كه كانه كمپلكس پيچيده يا (Pregـrobbing) دارد.

 

ـ طبق اصل لوشاتليه كربن فعال از طريق حذف مداوم گونه‌هاي ليچ از محلول و بر هم زدن تعادل جامد/ مايع و انحلال بيشتر طلا، ليچينگ طلا از كانه‌ها را افزايش دهد.

 

 

2. متدهاي آزمايشگاهي (تجربي)

 

2ـ1ـ خصوصيات كانه

 

براي چندين نوع كانه آزمايشاتي صورت گرفته كه شامل يك كانه اكسيدي و سه گونه، كانه سولفيدي است. اين كانه‌ها از معدن طلاي تلفر، استراليا بدست آمده است.

 

آماده‌سازي كانه اكسيدي با استفاده از سنگ‌شكن استوانه‌اي صورت مي‌گيرد و نمونه، سپس وارد آسياي گلوله‌اي خرد شده و ابعاد آن برحسب 80 درصد عبوري از سرند 75 ميكرون است.

 

خوراك فلوتاسيون و كنسانتره مس برحسب 80 درصد عبوري، ابعاد 75 ميكرون دارند، در حالي‌كه كنسانتره پيريت ابعاد ريزتري دارند و برحسب 90 درصد عبوري از سرند 75 ميكرون است.

 

 

2ـ2ـ آزمايشات ليچينگ و جذب

 

آزمايشات ليچينگ و جذب در يك رآكتور يك تيغه، با استفاده از همزن در بالاي آن با پره نوع تخت انجام شد. يك ليتر آب مقطر به 400 گرم كانه اضافه شد، تا حداكثر درصد جامد حاصل شود. سرعت همزدن در rpm 200 استفاده شده تا سطح مشابهي از مخلوط شدن را در آسياب‌هاي طلا كه مورد استفاده قرار مي‌گيرد، نتيجه دهد. درپوش ظرف سوراخ شد تا انحلال اكسيژن در اسلاري را اجازه دهد.

 

PH با اضافه كردن هيدروكسيد پتاسيم در 5/10 ثابت نگه داشته شد. سيانيد به صورت پودر، همراه با كربن اضافه شد كه از قبل خيس خورده، تا هواي موجود در حفرات آن را از بين ببرد. سپس كربن در يك محلول يك درصد اسيد هيدوركلريد ريك براي 24 ساعت هم زده شد كه با شست‌وشوي بيشتر ذرات ريز حذف شد. سپس كربن در آب مقطر همراه با اضافه كردن متناوب محلول يك مولار هيدروكسيد پتاسيم قرار گرفت تا در PH، 5/10 ثابت شود. اين فرآيند تقريبا 6 روز طول كشيد.

 

 

3. نتايج و بحث

 

3ـ1ـ نمونه‌گيري طرح

آزمايشات طرح در معدن طلاي Telfer استراليا اجرا شد. اين معدن سه تيكنر، سه تانك ليچينگ همزني با قابليت هوادهي و هفت تانك CIL دارد.

 

سيانيد همراه با آهك به باكس‌هاي مخلوط كن در خوراك تيكنر و تانك‌هاي پيش ليچينگ و مدار CIL اضافه مي‌شود. در تانك‌هاي پيش ليچينگ نسبت بزرگي از طلا از كانه‌ها در محلول به‌خاطر غلظت بالاي سيانيد آزاد، استحصال مي‌شود. بنابراين، اين تانك مي‌توانند بعنوان تانك‌هاي ليچينگ در نظر گرفته شوند.

 

از هر تانك يك ميزان از اسلاري برداشته شد و بدقت به دو قسمت تقسيم شد. آزمايشات پياپي نشان داد كه هر دو فاز جامد و مايع به‌طور يكسان بين دو نمونه تقسيم شده‌اند.

 

12 گرم كربن فعال به يك نمونه اضافه شد، در حالي‌كه كربن به ديگري اضافه نشد. هيچ سيانيد اضافي بالاي آنچه كه تاكنون در تانك حضور داشته، اضافه نشده بود. استحصال براي 22 ساعت ادامه يافت.

 

ملاحظه مي‌شود كه با وجود مكان نمونه‌گيري يك بهبود در استحصال طلا ثبت شد و سطح سيانيد در بزرگي بهبود، در استحصال طلا براي اين كانه تاثير كمي داشته باشد.

 

 

3ـ2ـ تاثير غلظت سيانيد در بهبود استحصال طلا با كربن فعال

 

آزمايشات ناپيوسته روي كانه‌هاي اكسيدي و سولفيدي در غلظت‌هاي مختلف سيانيد انجام شدند تا افزايش استحصال طلا در حضور كربن فعال را اندازه‌گيري كند. به يكي از رآكتورهاي ناپيوسته، 4 گرم كربن فعال اضافه شد، در حالي‌كه به ديگري هيچ كربن فعالي اضافه نشد. بعد از 24 ساعت، محلول ليچينگ و فازهاي كربن مورد آناليز قرار گرفتند تا استحصال طلا از كانه تعيين كنند. آزمايش در غلظت سيانيد اوليه، 200ppm، انجام شده است.

 

 

4. نتيجه گيري

 

كانه اكسيد:

 

در غلطت‌هاي كم سيانيد ميزان استحصال در حضور كربن فعال بالاتر است.

 

اين كانه به‌خاطر وجود كربن فعالي كه طلا را استحصال مي‌كند، خصوصيات pregـ robbing ندارد.

 

در غلظت‌هاي بالا، ميزان استحصال كم مي‌شود و نيروي محركه براي استحصال طلا به اندازه كافي براي ليچ كردن تمام طلا كافي است تا به تنهايي با سيانيد استحصال شود.

 

خوراك فلوتاسيون:

 

اين كانه با حضور كربن فعال افزايشي را نشان مي‌دهد ولي به آرامي خصوصيات preg ـrobbing پيدا مي‌كند.

افزايش استحصال خيلي كم است و در غلظت 2000ppm حداكثر طلا استحصال مي‌شود.

 

 

كنسانتره مس:

 

كنسانتره مس افزايشي را در ليچينگ طلا نشان داد كه كاملا به تاثير pregـ robbing غالب نسبت داشت. براي اين كانه وقتي يك محلول سيانيد تازه به‌طور متوالي استفاده مي‌شد طلاي كمتر از كانه ليچ شده استحصال شد. زيرا نمونه‌هاي فلز ـ سيانيد كمتري براي ليچينگ طلاي ترفيع يافته موجود بوده‌اند. وجود طلاي preg ـ robbed در سطح اين كانه از منحني‌هاي تعادل تاييد شد كه انحلال سريع طلاي preg ـ robbed و بدنبال آن اضافه سيانيد را شامل مي‌شد. مقدار طلاي دوباره حل شده با افزايش مشاهده شده در استحصال طلا در حضور كربن فعال موافق بود.

 

پيريت:

 

براي غلظت پيريت، افزودن سيانور به يك اسلاري كه تاكنون براي 48 ساعت در يك غلظت سيانور اوليه 2000ppm ليچ شده بود، برقراري يك استحصال تعادل جديد بالاتر را مشاهده كرد. اين كانه فقط به‌طور ضعيفي pregـrobbing شده بود. در حالي‌كه بهبود‌هاي زيادي در استحصال طلا مشاهده شدند كه تنها به اين تاثير قابل استناد نبودند.

 

بنابراين براي اين كانه، استحصال طلا در حضور كربن فعال از طريق دستيابي به يك استحصال بالاتر طلا از كانه افزايش يافت. براي اين كانه، بهبودي يافت نشد كه تابع كاني شناسي باشد، چون بهبودهاي مشابه در استحصال، بدون در نظر گرفتن اين كه كدام كاني به وسيله پيش تغليظ‌هاي اسيدي حذف شدند بود.

 

 

 

سيدمحمدرضا حسيني، مهديه رازقي‌يدكي

دانشجويان كارشناسي ارشد فرآوري مواد معدني دانشگاه شهيد باهنر كرمان

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...