رفتن به مطلب

ترجمه مقالات مترجمان معمار


ارسال های توصیه شده

سلام.......توو این قسمت متن مقالات انگلیسی و متن ترجمه شده آنها توسط کاربران رو میزارم.....امیدوارم مورد استفاده باشه:a030:

 

 

مقاله 1:

 

Winery Nals Margreid / Markus Scherer

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

© Bruno Klomfar

Architects:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

Location: Nals,

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
, Italy

Client: Kellerei Nals-Margreid

Construction Supervisor:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
, Büro Weiss

Collaborator: Heike Kirnbauer

Structural Engineering: Büro Weiss

Safety Coordinator: Büro Weiss

Electrical and Domestic Engineering: Energytech

Project Year: 2011

Photographs:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

Nals is located at the bottom of the “Sirmianer” hill embedded in a scenery of wine and fruit. The porphyry walls of the mountain ridge break through this grapelandscape and form with their dark brownred colour a strong contrast to the lovely scenery of wine.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

© Bruno Klomfar

Over the years, the winery grew into a random pattern building-agglomerate. The desire to merge the two places of production “Margreid” and “Nals” and to expand the wine production in Nals requires an advance in the capacities considering the oenological sophisticated processing of the grapes.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

© Bruno Klomfar

The new arrangement of the functions has been put into practice through the realization of a new head end structure for the delivery and cellaring of the grapes with an adjoining vinification tower, a large new underground cellar, as well as a new barrel cellar into the court and a spanning far cantilevering roof panel. The two central parts of the winery open up towards the main court and provide the visitors with an insight into the barrel cellar and the vinification tower.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

Section

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

© Bruno Klomfar

The new main building with a socket zone is built up of brown red colored insulating concrete, which forms a chromatic unit with the bordering cemetery consisting of porphyry stones as well as the porphyry cliff of the Sirmianer hill. The convolution on the bottom side of the shingle follows the static forcelines and creates a braced surface like an origami.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

Floor Plan

The barrel cellar is placed into the court like an oversize case of wine, according to this it is a wooden structure. The new materials are left naturally, so they blend harmoniously into the overall setting and thus correspond with the basic ideology of the product manufactured: independent, honest and authentic.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

© Bruno Klomfar

 

 

وینری نلس مارگرید/مارکوس شرر

معمار:Markus Scherer

مکان:Nals, Bozen, Italy

کارفرما:Kellerei Nals-Margreid

پیمانکار:Markus Scherer, Büro Weiss

همکاران:Heike Kirnbauer

مهندس سازه:Büro Weiss

مسئول ایمنی:Büro Weiss

تاسیسات برق و داخلی:Energytech

تاریخ اجرای پروژه:2011

عکاس:Bruno Klomfar

 

پاراگراف 1:منطقه نلس در پای تپه های سرمیانر احاطه شده در میان مناظر بدیع و پرثمر جای گرفته است.

دیواره های سنگ سماقی تیغه کوهستان به این مناظر انبوه تاک رسوخ کرده و با رنگ قهوه ای سرخ فام خود در کنتراستی قدرتمند با مناظر شرابی رنگ تصویر زیبایی را شکل داده اند

 

پاراگراف 2:در طی سالها وینری بر اساس الگوی بی هدف انباشت توده های ساختمانی رشد نمود.

هدف ادغام دو محل تولید؛نلس و مارگرید,و توسعه تولیدات شراب نیازمند افزایش ظرفیتها با درنظر گرفتن فرایند تخمیر و صاف نمودن انگور میباشد.

 

پاراگراف 3:سازماندهای جدید عملکردها بر اساس ترتیبی مشتمل بر بخش اولیه سازمان تحویل و انبار کردن انگورها با برجهای کنار هم تولید شراب ,یک سرداب بزرگ زیرزمینی؛همچنین یک سرداب جدید برای بشکه ها در حیاط و کنسول مسقف شده با پنلهای چوبی نظم یافته است.

 

 

پاراگراف 4:دو بخش مرکزی وینری به سوی حیاط اصلی باز شده و ناظر را از فضای سرداب بشکه ها و برج تولید شراب آگاه می نمایند.

ساختمان اصلی نوساز دارای فضایی حفره مانند که از بتن عایق قهوه ای رنگی ساخته شده است با گورستان هم مرز موجود سنگ سماقی؛و صخره های تپه ی سرمیانر یک واحد رنگین را شکل داده اند.پیچش و درهم تنیدگی سطح زیرین توفال کوبی سقف که پیرو نیروهای ایستا میباشد یک سطح نیرومند مشابه اریگامی را بوجود آورده است.

 

پاراگراف 5:سرداب بشکه ها بر اساس ساختار چوبی آن همانند یک باکس بزرگ شراب در حیاط جای گرفته است.متریال های جدید به همان شکل طبیعی حفظ شده,بنابرین با رعایت هماهنگی کامل با سراسر صحنه در آن ادغام شده و بدین طریق با ایدئولوژی محصول تولیدی:استقلال,صداقت واصالت ؛تطابق یافتند

 

 

ترجمه : Gizmo

  • Like 12
لینک به دیدگاه

مقاله 2:

 

 

Private House / Weinstein Vaadia Architects

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

© Amit Geron

 

Architect:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

Location: Sharon Area, Israel

Project Area: 300 sqm

Project Year: 2007

Photographs:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

© Amit Geron

 

The steep topography of the site enabled us to create a two-level house with a separate garden for each level: a lower level for the children and an upper level for the parents, with a view to the nearby sea. A grassy slope separates the house from the street, making it nearly invisible to passersby. The parents’ unit is designed as a loft space subdivided by furniture into living, kitchen, dining, and sleeping areas. The upper level, cantilevered above the children’s garden, provides shade to the play area below. The roof of the lower level creates a terrace that extends the living area of the parents’ unit out in the direction of the sea. The two gardens are connected by the slope of grass that surrounds the house.

Text provided by

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

© Amit Geron

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

© Amit Geron

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

elevation

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

plan

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

خانه شخصی

معمار:Weinstein vaadia architects

موقعیت:Sharon Area, Israe

مساحت پروژه:300متر مربع

سال اجرا:2007

عکاس:Amit Geron

 

توپوگرافی شیب دار سایت ایجاد یک خانه را در 2 سطح به همراه یک باغ مجزا برای هرسطح قادر ساخته است,سطح پایین برای کودکان و سطح فوقانی برای والدین همراه با یک دید به دریای نزدیک آن.

یک شیب پوشیده از چمن خانه را از خیابان جدا می کند.

واحد والدین به عنوان فضای زیر شیروانی توسط مبلمان به فضاهای هال_آشپزخانه_ناهار خوری و فضای خواب تقسیم شده است.

سطح فوقانی معلق بالای باغ کودکان سایه را برای بازی زیر آن فراهم میکند.

سقف سطح پایین تر تراسی را برای واحد پدر ومادر ایجاد میکند که گستردگی آن در جهت دریا می باشد.

دو باغ توسط یک شیب چمنی که اطراف خانه را احاطه کرده به هم متصل می شوند.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

  • Like 11
لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

مقاله 3:

 

 

 

The Rock / Erick van Egeraat

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

© Christian Richters

 

Architects:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

Location: Amsterdam,

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

Client: Mahler 4 VOF

Project Manager: Mahler 4 VOF

Structural Engineer: Van Rossum, Amsterdam, A. van der Sluis, Arup London

Mechanical Services Engineer: Techniplan, Rotterdam, Lio Kooiman

Electrical Services Engineer: Techniplan, Rotterdam

Project Year: 2009

Project Area: 33,500 sqm

Photographs: Christian Richters

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

The

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
office tower, also known as The Rock, is part of an expressive high- rise urban development south of Amsterdam, named Zuidas. Located in the proximity of the city centre and with direct access to the urban network of public transport and highways, the project incorporates the potential of this unique location.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

Site Plan

 

The ambitious programming of a vibrant, high-density mixture of offices, housing, retail and public space, designed by nine international architects, all contribute to an exceptional development of metropolitan scale. The urban concept for this location as developed by De Architekten Cie. is based on a vertical layering structure with the anatomical analogy of legs, torso and head.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

© Christian Richters

 

The Erick van Egeraat office tower challenges this masterplan further and proposes to create an explicit tactile and emotional experience out of the stacked block structure. Both an innovative composition of shifted volumes and a transformation from a light to heavy materialisation, it creates an expressive landmark which appears different from every angle. Each of the three sections of the building reveals its own character and material expression and offers space suited to potentially different tenant requirements.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

© Christian Richters

 

The lower part is transparent to allow light deep into the building and stimulate interaction with the direct surroundings. The upper part is characterized by natural stone layers composed in a façade pattern which creates a variety of openings and panoramic views. Both parts are connected by a combination of transparent and printed glass elements and aluminium panels, forming a subtle transition between the two.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

Section

 

Text provided by Erick van Egeraat

سنگ/اریک وَن ایگرات

معمار:اریک وَن ایگرات

موقعیت:آمستردام-هلند

مشتری: Mahler 4 VOF

مدیر پروژه: Mahler 4 VOF

مهندس سازه: Van Rossum, Amsterdam, A. van der Sluis, Arup London

خدمات مهندسی مکانیکی: Techniplan, Rotterdam, Lio Kooiman

خدمات مهندسی الکتریکی: Techniplan, Rotterdam

سال پروژه:2009

مساحت پروژه: 33,500 sqm

عکاس: Christian Richters

 

برج اداری اریک وَن ایگرت،که به نام "سنگ"هم معروف است،بخشی از آسمان خراش پیشرفته شهری در آمستردام جنوبی است که "زویداس" نام دارد.موقعیت این بنا در نزدیکی مرکز شهر با جهت دسترسی به حمل و نقل عمومی شبکه شهری و بزرگراه ها.پروژه دارای موقعیت منحصر به فرد بالقوه است.

برنامه ریزی بلند پروازانه جهت سرزندگی؛اختلاط پرتراکم کاربری های اداری؛مسکونی؛خرده فروشی و فضاهای عمومی که توسط 9 معمار بین المللی طراحی شده است؛همگی منجر به پیشرفتی استثنایی در مقیاس کلانشهری شده اند.

کانسپت شهری مدنظر De Architekten Cie برای این مکان بر اساس ساختار لایه های عمودی مشابه با کالبد انسانی شامل پاها،بالاتنه و سر نمود پیدا کرده است.ساختمان اداری اریک وَن ایگرت طرحهای جامع بیشتر و پیشنهادی را برای ایجاد یک تاکتیک صریح و تجربه های احساسی بیرون از بلوک های سازه ای انباشته به چالش میکشد .هر دو ترکیب ابتکاری از تغییر حجمها و تبدیل از مصالح سبک به سنگین،یک بنای مهم رسا که از زاویه های مختلف ظاهر میشود را خلق میکند.هر کدام از 3 مقطع بنا،ویژگی خودش را نشان میدهد و مصالح و فضاهای پیشنهادی مناسب برای مستاجران مورد نیاز بالقوه مختلف را بیان میکند.

پایین ترین بخش برای ورود عمق نور به درون ساختمان و برای تحریک اثر تقابل مستقیم محیط،شفاف است.

بالاترین بخش که توسط سنگهای طبیعی ترکیبی لایه بندی شده در الگوی نما که یک تغییر بازشویی و دیدگاه ممتد را ایجاد میکند.هر دو بخش توسط یک ترکیب شفاف و عناصر شیشه ای چاپی و پنل های آلمینیومی یک ارتباط مناسب را بین دو بخش ایجاد میکند.

 

ترجمه:MiNi

 

  • Like 8
لینک به دیدگاه

مقاله 4:

 

Hill-Maheux Cottage / Kariouk Associates

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

Architects:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

Location: Val-des-Monts,

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
,
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

Project Year: 2010

General Contracter: Timber Wolf (Donald Thom)

Structural Engineering: The Paterson Group (Zbig Kisilewicz)

Curtain Wall Supplier: Verval Ltee (Charles-Armand Turpin)

Geotechnical Consultant: The Paterson Group (Laird Stewart)

Photographs:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
(Christian Lalonde)

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

Design Challenge:

 

In this small, weekend and vacation retreat, the clients and their daughter seek to take refuge from the world. As such, the home is introverted; but the clients also desired that the house achieve a maximum connection to its beautiful, forested, lake-side site. Last, it is important to note that this home is built as a place the clients will keep for their entire lives and then pass on to their daughter; the clients, a couple each involved in art conservation, sought a home whose design would itself be conceived as a vessel for the conservation of the family memories that will continue to unfold here.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

Floor Plan

Design Solution:

 

The design of the cottage is simple: two “bars” of living space that are joined by an elliptical loft hovering over the foyer and giving shelter to the entry below. One bar is private, containing bedrooms, bathrooms, and storage; one bar is public, containing the kitchen, dining, and living areas. The elliptical loft is the domain of the daughter.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

© Photolux Studios (Christian Lalonde)

Rather than “walling-in” the two ground-level volumes to achieve privacy, they are made with large expanses of glass and are sited at the edge of the property where vegetation is most dense. The underside of the loft volume and the fireplace surround are surfaced with a “quilt” of metal plates, including copper and zinc printing plates that the clients received from a printmaker friend. Many of the plates are etched with landscapes from the original printmaker, but many are etched with works created by the couple and their daughter. There are, however, many yet-unetched plates that can be removed, worked by the clients and their friends visiting the cottage, and then reinstalled. In this way, the house keeps a record of its past.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

کلبه Hill-Maheux / Kariouk Associates

معمار:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

ترجمه: FatiMa. & Gizmo

  • Like 10
لینک به دیدگاه
  • 1 ماه بعد...

مقاله شماره 5 :

 

 

 

In Progress: Shenzhen Clubhouse / Richard Meier

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

©

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
& Partners Architects LLP

Construction of

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
’s Shenzhen Clubhouse is nearing completion. Unique geometry fully clad in
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
metal panels play with overlays of solid and void, unmistakably consistent with the Richard Meier signature style. Being located on an island in the center of OCT Bay, the facility is surrounded by large bodies of water and lush gardens. The Shenzhen Clubhouse is scheduled to be completed early next year.

Continue reading for the architects project description, photographs, renderings and drawings.

Architects:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

Location: Shenzhen,

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

Project Area: 11,000 sqm

Completion: 2012

Photographs:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

Site Plan © Richard Meier & Partners Architects LLP

Text Provided by Richard Meier & Partners:

Sited on a prominent island in the center of the OCT Bay, the 11,000sm Shenzhen Clubhouse facility provides special guests and members with a restaurant, private dining suites, a multi-purpose area, as well as recreational facilities, fitness center and a small exhibit gallery.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

Lobby © Richard Meier & Partners Architects LLP

The building design is unique in form and massing while retaining a timelessness of architectural identity. The firm’s signature guiding principles of white metal panel and mastery of natural light highlight the building. The overlay of solid planes and clear voids create depth through a play of shades and shadow from skylights and vertical screens. The geometry of the Shenzhen Clubhouse follows a precise focal point from which “layers” of distinct spaces radiate and terminate in a sweeping curve that is seen from the Urban Cultural, Retail and Entertainment District across the water.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

© Richard Meier & Partners Architects LLP

Themes of circulation and a heightened spatial experience mark the approach to the building across a private bridge, welcoming guests from OCT Bay. The promenade to the Shenzhen Clubhouse is a path flanked by an allee of trees, leading to a generous arrival court with a central fountain. The grand exterior staircase leads to the entrance of the Clubhouse. Solid kaleidoscopic planes on the front façade shield the space beyond, lending an exclusive stage for private gatherings.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

© Richard Meier & Partners Architects LLP

At the south end of the island, linked to the Clubhouse by an outdoor pathway through a lush garden, is a pristine structure that houses the Indoor Pool and Fitness Center. The simple geometry of the Fitness Center building contrasts with the adjacent Clubhouse in scale and form, finding a balance with the extroverted outline of the Clubhouse and energizing the dialogue between the two structures. It contains spa facilities, a generous gym and a tranquil lounge within an understated layout, is accompanied by a 25 meter lap pool covered by a skylight roof. From within the indoor swimming pool area surrounded by glass enclosures on three sides are views to the water surrounding the island.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

Entry Plaza © Richard Meier & Partners Architects LLP

The outdoor spaces are conceived as a series of indigenous flower gardens, orchards, a pond, and a reflecting pool that cascades down from the main entrance lobby and flows to the perimeter.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

Southeast © Richard Meier & Partners Architects LLP

The meandering paths through the gardens evoke a strong sense of the Chinese landscape philosophy. Various vistas, textures and settings offer the private experience and intimacy of the garden and an opportunity for solitude as well as platforms to admire the surrounding views of the water and the OCT Bay entertainment and retail complexes beyond.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

 

 

 

 

ترجمه:

باشگاه و انجمن شنژن/ریچارد میر

ساختار باشگاه شنژن ریچارد میر نزدیک اتمام است. هندسه منحصر به فرد آن کاملا در پنل های فلزی سفید پوشیده شده .بازی با پوششهای پر و خالی، سبک امضایی ریچارد میر با این پدیده های سازگار است.

واقع شدن در جزیره ایی در مرکز خلیج اکتبر (OCT Bay) ، این امکان را میدهد که با ابعاد وسیعی از آب و باغچه های با شکوه محاصره شود. بر نامه ریزی شده که باشگاه شانژن تا سال بعد کامل شود.مطالعه مداوم برای معماران پروژه ،عکس ها تفاسیر و طرح ها را شرح میدهد.

معمار: ریچارد میر و شرکاء معمار LLp

موقعیت: شنژن ، چین

مساحت پروژه : 11.000 متر مربع

عکاس ها : ریچارد میر و شرکاء معمار LLp

متن توسط ریچارد میر و شرکاء فراهم شده:

یک جزیره برجسته در مرکز خلیج اکتبر ، باشگاه شنژن با 000,11 متر مربع مساحت امکان فراهم اوردن مهمانان و اعضای مخصوص با رستوران ، سویت های اختصاصی غذا خوری ، فضاهای چند گانه ،به خوبی امکانات تفریحی ، مراکز بدن سازی و نمایشگاه و گالری کوچک.

طراحی ساختمان در شکل و حجم هنگامی که بی زمانی هویت معمارانه را نگهداری میکند منحصر به فرد است.امضای شرکت اصول پنل آهنی سفید و تسلط طبیعی لامپهای برجسته ساختمان را هدایت میکند.روی هم قرار دادن پنلهای تو پر و تو رفتگی های واضح عمق بازی سابه ها و سایه از نور گیرها و صفحات عمودی را خلق میکند.هندسه باشگاه انجمن شنژن یک نقطه کانونی دقیق که از آن لایه های بارز فضاهای پرتو افکن و در یک رفت منحنی که از شهری فرهنگی ، خورده فروشی ومنطقه سرگرمی در راستای آب دیده میشود را دنبال میکند .

تم های گردشی ویک اوج رسانی فضایی تجارب ، رویکرد در ساختمان را در سرتا سر یک پل خصوصی که به مهمانان از خلیج اکتبرخوش آمد میگوید را نشانه گذاری میکند.

راه پله قدیمی بیرونی ، به سمت ورودی باشگاه انجمن هدایت میکند.پلانهای جامد رنگارنگ نمای روبه رو فضای مرزی ، اعطای وام انحصاری صحنه برای تجمعات خصوصی مانند سپر است.

در قسمت انتهایی جنوب جزیره مرتبط با باشگاه انجمن توسط یک راه گذری بیرونی از طریق یک باغچه با شکوه ،سازه ایی تازه وجود دارد که استخرهای داخلی و مراکز پرورش اندام خانگی در آن هستند.هندسه ساده مرکز پرورش اندام ساختمان، با باشگاه انجمن در مقیاس و شکل ، با برون گرایی از پیش تعیین شده باشگاه انجمن و انرژی گفتگو بین دو سازه تعادل پیدا میکند. این شامل امکانات آب گرم ، یک سالن ورزشی بزرگ و سالن آرام داخلی یک طرح درک شده ، همراه است توسط یک استخر 25 متری پوشیده شده توسط سقف پنجره سقفی. از داخل ، محدوده استخر داخلی محاصره شده توسط ضمائم شیشه 3جداره ، 3 دید به سمت آب محاصره کننده جزیره دارد.

فضاهای بیرونی ، به عنوان سلسله باغچه های گل بومی ، باغ ها ، تالاب و استخر انعکاسی که آبشارها از ورودی اصلی لابی به سمت جریان محیطی پایین میریزد ، درک میشود.

راه پر پیچ و خم از طریق باغچه های برگردان، حس قوی از فلسفه چشم انداز چینی ها .مناظر متنوع ، بافت ها و تنظیمات پیشنهادی تجارب خصوصی و صمیمیت باغچه و فرصت برای خلوت انفرادی ، به خوبی یک سیستم عامل برای تحسین دیدهای محاصره شده و سرگرمی آبی و خلیج اکتبر و مرزهای پیچیده خرده فروشی هستند.

ترجمه: MiNiA

  • Like 8
لینک به دیدگاه
  • 6 ماه بعد...

مقاله شماره 6:

 

Bridgestone Pavilion / Architectkidd

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

Courtesy of

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

Architect:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

Location:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
, Thailand

Design Team: Luke Yeung, PailinPaijitsattaya, PhuttipanAswakool

Exhibition Design: DesignLAB

Client Representative: Dentsu Thailand

Structural Design: MontreeSayabovorn

Contractor: Pico Thailand

Project Area: 500 sqm

Project Year: 2012

Photographs: PhuttipanAswakool, Luke Yeung

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.
برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

Courtesy of Architectkidd

The BOI (Board of Investment) Fair is a major event that aims to demonstrate Thailand’s rebuilding efforts among public and private sectors after last year’s floods. The objective of the Bridgestone Pavilion is to communicate the company’s commitment to the country in manufacturing, research and investment. With an emphasis on showcasing emerging technologies, Architectkidd had the opportunity to implement design approaches and features that are relatively unique among current standard construction practices in Thailand.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

Courtesy of Architectkidd

The building design was generated based on 3-dimensional spatial requirements. The starting points were the interior functions, building heights and site boundaries, as well as the continuous flow of visitors from entrance, exhibitions, to exit. The requirements were digitized volumetrically and merged to form the overall building, with the exterior a result of optimizing the interior spaces while minimizing extraneous elements such as additional edges, corners, and leftover spaces.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

Courtesy of Architectkidd

During construction, the structural design and steel fabrication team engineered 66 steel profiles – each with a distinct shape and curvature. All steel elements were hand-made and prefabricated before installing on the site.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

Courtesy of Architectkidd

For the finishes, the collaboration with Bridgestone allowed access to its extensive polymers expertise. One example is the use of EVA heat-reflecting film laminated on the glass windows and doors of the pavilion. Bridgestone also supplied materials for light-transmitting solar panels (installed as a roof skylight) as well as flexible roofing membranes. The entrance of the pavilion is made from elastic PVC fitted across pre-formed steel profiles.

 

غرفه بریجستون

معماری کید

معمار:معماری کید

موقعیت: بانکوک، تایلند

تیم طراحی:لوک یانگ ، پیلینگ پاجیتساتایا، فوتیپان آسواکول

طراحی نمایشگاه: گروه طراحی LAB

نماینده کارفرما: دنتسو تایلند

طراحی سازه: مانتری سایابوورن

مقاطع کار: Pico Thiland

مساحت پروژه: 500 متر مربع

سال اجرای پروژه: 2012

عکاس: فوتیپان اسواکول، لوک یانگ

 

هیئت سرمایه گذاری منصفانه یک واقعه عمده هست که هدفش تلاش دوباره سازی تایلند در میان عموم مردم و بخش های خصوصی بعد از سیل سال گذشته است.هدف غرفه بریجستون بر قراری ارتباط تعهدات شرکت در کشور؛ در تولید، تحقیق و سرمایه گذاری است.با تاکید بر نمایش تکنولوژی های در حال ظهور ، معماریِ کید فرصت لازم برای انجام روش طراحی و ویژگی هایی که نسبتا منحصر به فرد هستند، در میان شیوه های ساختار استاندارد جاری در تایلند را دارد.

 

طراحی ساختمان تولید شده بر پایه نیازهای 3 بعدی فضایی بوده است. نقطه آغاز توابع داخلی ،ارتفاع ساختمان و مرزهای سایت است،که به خوبی جریان پیوسته مراجعه کنندگان ، از ورود ، نمایشگاها(تماشا کردن) ، به خروج است.موارد مورد نیازی که به صورت حجمی دیجیتالی بوده اند و به فرم کلی ساختمان ادغام شده اند، با یک نتیجهگیری خارجیِ بهینه سازی فضاهای داخلی ، هنگامی که عناصر خروجی مانند لبه های اضافی، گوشه ها و فضاهای پس مانده هستند، به حداقل میرسند.

 

در طول ساخت، طراحی سازه ای و تیم ساخت فولاد ، 66 پروفیل فولاد را مهندسی کردند. – هر کدام با شکل و انحنای مجزا .تمامی عناصر فولادی دست ساز هستند و قبل از نصب در محوطه به صورت پیش ساخته قرار گرفته اند.

برای اتمام، همکاری با بریجستون اجازه دسترسی به تخصص پلیمرهای وسیعش را داده است. یک مثال این است که ، استفاده از فیلم های انعکاس حرارت ایی وی اِی طبقه بندی شده است که در شیشه پنجره ها و درهای غرفه مورد استفاده قرار گرفته است. بریجستون همچنین مصالحی برای انتقال نور پنل های خورشیدی (به عنوان نور آسمان سقف نصب میشود) که به خوبی غشاهای سقفی قابل انعطاف هستند را عرضه کرده است.

ورودی غرفه از پی وی سی نصب شده در جلوی پروفیلهای فولادی از پیش شکل داده، ساخته شده است.

 

مترجم: *mini*

  • Like 6
لینک به دیدگاه
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
×
×
  • اضافه کردن...