رفتن به مطلب

دانلود مقالات اب وفاضلاب ومحیط زیست


ارسال های توصیه شده

(دانلود مقالات فصلنامه آب و فاضلاب)

 

دانلود مقالات همایش ملی بهداشت محیط

 

-استانداردهای خروجی فاضلاب

 

- بررسی راندمان دترجنتها

 

- انواع زباله های بیمارستانی و روشهای دفع آن

 

- باتریهای مستعمل

 

- بهداشت آب

 

- فاضلاب و مسائل پیرامون آن

 

- زباله های شهری

 

- آنفلونزای خوکی

 

-باتریهای مستعمل خانگی

 

- عفونت بیمارستانی

 

- کلیات بهداشت مواد غذایی

 

- کلیات بهداشت محیط

 

- مدیریت منابع آب در شهر زاهدان

 

- مخاطرات بهداشتی زبایه های شهری

 

- زباله های شهری و روشهای جهع آوری

 

- عفونت زدایی بیمارستان

 

- روشهای گندزدایی آب

 

- روشهای جمع آوری زباله های شهری

 

- بررسی سایر کشورها در جع آوری زباله های شهری

 

- تصفیه فاضلاب

 

- استانداردهای who‌ در آب

 

- اهمیت استانداردهای کمپوست

 

- بررسی جایگزینی P/A بجای تخمیر 5 لوله ای

 

- حذف مواد سنگین از فاضلاب

 

- طرح مدیریت لجن فاضلاب شهری

 

- لژیونلا و منابع آب

 

- استاندارد ایزو در مدیریت پسماند

 

- تاثیر هوادهی بر زمان و کیفیت تولید کمپوست

 

- بهینه سازی سیستم جمع اوری

 

- پتانسیل بازیافت پسماند روستایی

 

- کاهش الودگی متان محل دفن

 

- مشکلات ناکارامدی خصوصی سازی مدیریت پسماند شهری

 

- افزایش تولید کمپوست

 

- سیستم جمع اوری مکانیزه

 

- الودگی ابهای زیرزمینی توسط شیرابه

 

- استحصال برق از محل دفن زباله

 

- کمپوست

 

- راکتور بستر پابت

 

- تاثیر اسیدسولفوریک در حذف مس از لجن

 

- میزان هوادهی در فلوتاسیون

 

- روش شمارش بیشترین تعداد احتمالی اشریشیاکلی با استفاده از MUG

 

- طراحی سیستم تهویه تونل امیرکبیر

 

- بهداشت محیط، نوپدیدی بیماریها و بیوتروریسم

 

- بر رسی کارآیی فرآیند الکتروگواگولاسیون در حذف فسفات از محلول‌های آبی

 

- ارزیابی کاربرد آهن عنصری در حذف رنگهای آزو از پساب صنایع

 

- کاربرد gclدر پسماند جامدات شهری

 

- بازیافت فضولات مرغداری های گوشتی جهت طراحی واحدهای ب

 

- PET "بررسی اثر الیاف بازیافتی

 

- "بازیافت و استفاده مجدد از لجن مازاد تصفیه خانه فاضلاب شهر صنعتی البرز

 

- ی کمی و کیفی پتانسیل بازیافت پسماند جامد شهر تهران

 

- تاثیر کاربرد کمپوست زباله شهری بر راندمان مصرف آب و برخی خصوصیات

 

- خبر پژوهشی بهداشت محیطی

 

- ازن زنی متناوب در کاهش لجن

 

- بررسی فاضلابهای صنعتی

 

- رنگ زدایی محلولهای ابی

 

- حذف جیوه از اب

 

- ***** چند بستری

 

- فاضلاب صنایع الکترو وشیمیایی

 

- فرایند الکتروشیمیایی درحذف فسفر

 

- حذف فلزات سنگین

 

- حذف نیترات و امونیوم

 

- حذف سیانید از اب

 

- حذف بیولوژیکی PCBs

 

- اکسیداسیون پیشرفته

 

- بررسی کیفیت ابهای سطحی

 

- بررسی رفتار چلیک های تک لایه فضا کار

 

- مدیریت اب

 

- خوشحالی وناراحتی و تفکیک این دو باتغییر صدا و بررسی ان

 

- صنعت بازیافت پلاستیک

 

- یون زدایی اب

 

- سیستم لجن فعال

 

- بازیابی اب کلردار

 

- شناورسازی پساب پتروشیمی جهت حذف بنزین

 

- تصفیه کارخانجات لبنیات

 

- بررسی حذف mtbeبا uv/H2o2

 

- ***** شنی

 

- موتور تلمبه

 

- مواد غذایی دودی شده

 

- تهیه اب معدنی

 

- مواد زاید مجتمع پارس

 

- بررسی روند تغییرات کیفی شیرابه زباله وآبهای زیرزمینی مجاور محل دفنزباله شهر قزوین

 

- افزایش فرایند تولید کمپوست از مواد زاید شهریو بهبود کیفیت محصول نهایی

 

- بازیافت *****و مواد روغنی

 

- ضایعات پلاستیکی

 

- نانولوله های کربنی

 

- فرایند غشایی

 

- MTBE

 

- الودگی هوا

 

- ارگونومی و چالش های پیاده سازی

 

- ارگونومی

 

- تصفیه فاضلاب روغنی

 

- روش نمونه برداری آب شرب استاندارد شماره2347

 

- ویژه گیهای میکربی اب شرب استاندارد شماره1011

لینک به دیدگاه

(دانلود مقالات فصلنامه آب و فاضلاب)

 

دانلود مقالات همایش ملی بهداشت محیط

-
استانداردهای خروجی فاضلاب

-
بررسی راندمان دترجنتها

-
بهداشت آب

-
آنفلونزای خوکی

-
باتریهای مستعمل خانگی

-
عفونت بیمارستانی

-
استاندارد ایزو در مدیریت پسماند

-
تاثیر هوادهی بر زمان و کیفیت تولید کمپوست

-
بهینه سازی سیستم جمع اوری

-
پتانسیل بازیافت پسماند روستایی

-
کاهش الودگی متان محل دفن

-
مشکلات ناکارامدی خصوصی سازی مدیریت پسماند شهری

-
افزایش تولید کمپوست

-
سیستم جمع اوری مکانیزه

-
الودگی ابهای زیرزمینی توسط شیرابه

-
استحصال برق از محل دفن زباله

-
کمپوست

-
راکتور بستر پابت

-
تاثیر اسیدسولفوریک در حذف مس از لجن

-
میزان هوادهی در فلوتاسیون

-
روش شمارش بیشترین تعداد احتمالی اشریشیاکلی با استفاده از MUG

-
طراحی سیستم تهویه تونل امیرکبیر

-
بهداشت محیط، نوپدیدی بیماریها و بیوتروریسم

-
بر رسی کارآیی فرآیند الکتروگواگولاسیون در حذف فسفات از محلول‌های آبی

-
ارزیابی کاربرد آهن عنصری در حذف رنگهای آزو از پساب صنایع

-
کاربرد gclدر پسماند جامدات شهری

-
بازیافت فضولات مرغداری های گوشتی جهت طراحی واحدهای ب

-
PET "بررسی اثر الیاف بازیافتی

-
"بازیافت و استفاده مجدد از لجن مازاد تصفیه خانه فاضلاب شهر صنعتی البرز

-
ی کمی و کیفی پتانسیل بازیافت پسماند جامد شهر تهران

-
تاثیر کاربرد کمپوست زباله شهری بر راندمان مصرف آب و برخی خصوصیات

-
خبر پژوهشی بهداشت محیطی

-
ازن زنی متناوب در کاهش لجن

-
بررسی فاضلابهای صنعتی

-
رنگ زدایی محلولهای ابی

-
حذف جیوه از اب

-
***** چند بستری

-
فاضلاب صنایع الکترو وشیمیایی

-
فرایند الکتروشیمیایی درحذف فسفر

-
حذف فلزات سنگین

-
حذف نیترات و امونیوم

-
حذف سیانید از اب

-
حذف بیولوژیکی PCBs

-
اکسیداسیون پیشرفته

-
بررسی کیفیت ابهای سطحی

-
بررسی رفتار چلیک های تک لایه فضا کار

-
مدیریت اب

-
خوشحالی وناراحتی و تفکیک این دو باتغییر صدا و بررسی ان

-
صنعت بازیافت پلاستیک

-
یون زدایی اب

-
سیستم لجن فعال

-
بازیابی اب کلردار

-
شناورسازی پساب پتروشیمی جهت حذف بنزین

-
تصفیه کارخانجات لبنیات

-
بررسی حذف mtbeبا uv/H2o2

-
***** شنی

-
موتور تلمبه

-
مواد غذایی دودی شده

-
تهیه اب معدنی

-
مواد زاید مجتمع پارس

-
بررسی روند تغییرات کیفی شیرابه زباله وآبهای زیرزمینی مجاور محل دفنزباله شهر قزوین

-
افزایش فرایند تولید کمپوست از مواد زاید شهریو بهبود کیفیت محصول نهایی

-
بازیافت *****و مواد روغنی

-
ضایعات پلاستیکی

-
نانولوله های کربنی

-
فرایند غشایی

-
MTBE

-
الودگی هوا

-
ارگونومی و چالش های پیاده سازی

-
ارگونومی

-
روش نمونه برداری آب شرب استاندارد شماره2347

-
ویژه گیهای میکربی اب شرب استاندارد شماره1011
لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...