رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

(دانلود مقالات فصلنامه آب و فاضلاب)

 

دانلود مقالات همایش ملی بهداشت محیط

 

-استانداردهای خروجی فاضلاب

 

- بررسی راندمان دترجنتها

 

- انواع زباله های بیمارستانی و روشهای دفع آن

 

- باتریهای مستعمل

 

- بهداشت آب

 

- فاضلاب و مسائل پیرامون آن

 

- زباله های شهری

 

- آنفلونزای خوکی

 

-باتریهای مستعمل خانگی

 

- عفونت بیمارستانی

 

- کلیات بهداشت مواد غذایی

 

- کلیات بهداشت محیط

 

- مدیریت منابع آب در شهر زاهدان

 

- مخاطرات بهداشتی زبایه های شهری

 

- زباله های شهری و روشهای جهع آوری

 

- عفونت زدایی بیمارستان

 

- روشهای گندزدایی آب

 

- روشهای جمع آوری زباله های شهری

 

- بررسی سایر کشورها در جع آوری زباله های شهری

 

- تصفیه فاضلاب

 

- استانداردهای who‌ در آب

 

- اهمیت استانداردهای کمپوست

 

- بررسی جایگزینی P/A بجای تخمیر 5 لوله ای

 

- حذف مواد سنگین از فاضلاب

 

- طرح مدیریت لجن فاضلاب شهری

 

- لژیونلا و منابع آب

 

- استاندارد ایزو در مدیریت پسماند

 

- تاثیر هوادهی بر زمان و کیفیت تولید کمپوست

 

- بهینه سازی سیستم جمع اوری

 

- پتانسیل بازیافت پسماند روستایی

 

- کاهش الودگی متان محل دفن

 

- مشکلات ناکارامدی خصوصی سازی مدیریت پسماند شهری

 

- افزایش تولید کمپوست

 

- سیستم جمع اوری مکانیزه

 

- الودگی ابهای زیرزمینی توسط شیرابه

 

- استحصال برق از محل دفن زباله

 

- کمپوست

 

- راکتور بستر پابت

 

- تاثیر اسیدسولفوریک در حذف مس از لجن

 

- میزان هوادهی در فلوتاسیون

 

- روش شمارش بیشترین تعداد احتمالی اشریشیاکلی با استفاده از MUG

 

- طراحی سیستم تهویه تونل امیرکبیر

 

- بهداشت محیط، نوپدیدی بیماریها و بیوتروریسم

 

- بر رسی کارآیی فرآیند الکتروگواگولاسیون در حذف فسفات از محلول‌های آبی

 

- ارزیابی کاربرد آهن عنصری در حذف رنگهای آزو از پساب صنایع

 

- کاربرد gclدر پسماند جامدات شهری

 

- بازیافت فضولات مرغداری های گوشتی جهت طراحی واحدهای ب

 

- PET "بررسی اثر الیاف بازیافتی

 

- "بازیافت و استفاده مجدد از لجن مازاد تصفیه خانه فاضلاب شهر صنعتی البرز

 

- ی کمی و کیفی پتانسیل بازیافت پسماند جامد شهر تهران

 

- تاثیر کاربرد کمپوست زباله شهری بر راندمان مصرف آب و برخی خصوصیات

 

- خبر پژوهشی بهداشت محیطی

 

- ازن زنی متناوب در کاهش لجن

 

- بررسی فاضلابهای صنعتی

 

- رنگ زدایی محلولهای ابی

 

- حذف جیوه از اب

 

- ***** چند بستری

 

- فاضلاب صنایع الکترو وشیمیایی

 

- فرایند الکتروشیمیایی درحذف فسفر

 

- حذف فلزات سنگین

 

- حذف نیترات و امونیوم

 

- حذف سیانید از اب

 

- حذف بیولوژیکی PCBs

 

- اکسیداسیون پیشرفته

 

- بررسی کیفیت ابهای سطحی

 

- بررسی رفتار چلیک های تک لایه فضا کار

 

- مدیریت اب

 

- خوشحالی وناراحتی و تفکیک این دو باتغییر صدا و بررسی ان

 

- صنعت بازیافت پلاستیک

 

- یون زدایی اب

 

- سیستم لجن فعال

 

- بازیابی اب کلردار

 

- شناورسازی پساب پتروشیمی جهت حذف بنزین

 

- تصفیه کارخانجات لبنیات

 

- بررسی حذف mtbeبا uv/H2o2

 

- ***** شنی

 

- موتور تلمبه

 

- مواد غذایی دودی شده

 

- تهیه اب معدنی

 

- مواد زاید مجتمع پارس

 

- بررسی روند تغییرات کیفی شیرابه زباله وآبهای زیرزمینی مجاور محل دفنزباله شهر قزوین

 

- افزایش فرایند تولید کمپوست از مواد زاید شهریو بهبود کیفیت محصول نهایی

 

- بازیافت *****و مواد روغنی

 

- ضایعات پلاستیکی

 

- نانولوله های کربنی

 

- فرایند غشایی

 

- MTBE

 

- الودگی هوا

 

- ارگونومی و چالش های پیاده سازی

 

- ارگونومی

 

- تصفیه فاضلاب روغنی

 

- روش نمونه برداری آب شرب استاندارد شماره2347

 

- ویژه گیهای میکربی اب شرب استاندارد شماره1011

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
دانلود مقالات همایش ملی بهداشت محیط

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

-

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

سلام

بخش جالبی هستش

ولی از بین این همه مقاله من دنبال چند عنوان بودم که اصلا ندیدم

اسمز معکوس

انواع روش ضد عفونی اب

صافی چکنده

نانو *****اسیون

انواع مخازن ذخیره اب

اکسیلاتور

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • جدید...